Zarząd | Sekcja Promocji

   

Zuzanna Buszman

Przewodnicząca Samorządu Studentów

   

Ewa Gutkowska

Sekretarz Zarządu i Przewodnicząca Komisji Praktyk

   

Rafał Kaniewski

Przewodniczący Komisji Organizacji

   

Michał Radek

Przewodniczący Komisji ds. Dydaktycznych

   

Jan Krajewski

Przewodniczący Komisji Kultury

   

Rafał Piasecki

Skarbnik Zarządu

   

Daria Dymkowska

Członek Zarządu

   

Gabriela Niedziałkowska

Koordynator Sekcji Promocji

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.