Zarząd | Komisja Praktyk

   

Jan Krajewski

Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów

   

Ewa Gutkowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów

   

Gabriela Niedziałkowska

Sekretarz Zarządu i Przewodnicząca Komisji Promocji

 

   

Tomasz Dębski

Przewodniczący Komisji Organizacji

   

Olga Cabak

Przewodnicząca Komisji Kultury

   

Jakub Obuchowski

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej

   

Hubert Zalewski

Skarbnik Zarządu

   

Krzysztof Worek

Przewodniczący Komisji Praktyk

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.