Zarząd

   

Piotr Połowniak

Przewodniczący Samorządu Studentów
polowniakpeter@gmail.com

   

Jakub Hipolit Jabłoński

Wiceprzewodniczący i Skarbnik Samorządu Studentów

   

Lidia Malinowska

Sekretarz Samorządu Studentów

   

Katarzyna Łoś

Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej

   

Robert Hyżorek

Przewodniczący Komisji Promocji i Organizacji

   

Monika Wiącek

Przewodnicząca Komisji Praktyk

     

Jan Karsznicki

Przewodniczący Komisji Kultury

     

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.