UW MOOT

 

UW MOOT jest pierwszą tego typu inicjatywą organizowaną przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Konkurs wyróżnia się możliwością wzięcia w nim udziału już od pierwszego roku studiów prawniczych na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. Jego celem jest promocja alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a także rozwijanie praktycznych umiejętności prawniczych, takich jak zdolności argumentacji i przemawiania. Co więcej, studenci będą mieli szansę wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej.

Udział w UW MOOT może także stanowić przygotowanie dla osób zainteresowanych udziałem w tego typu prestiżowych konkursach międzynarodowych. UW MOOT składa się z dwóch etapów - pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego studenci przystępują zorganizowani w dwuosobowe grupy. Ich zadaniem będzie przygotować esej oceniający wyrok sądu, który organizatorzy zamieszczą na stronie.

Po wyłonieniu najlepszych grup etapu pisemnego, uczniowie otrzymują kolejne kazusy prawne i zostają im przydzielone role powoda lub pozwanego. Etap ustny, czyli właściwe symulacje obrad odbędą się 22 i 23 kwietnia 2016 roku w niezwykle prestiżowym i niepowtarzalnym miejscu - Sądzie Najwyższym. Składać się będą z ćwierćfinału, półfinału i finału. W kolejnych etapach wyłaniana będzie drużyna, która lepiej zaprezentowała swoje racje przed profesjonalnym składem sędziowskim.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://www.uwmoot.com/.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.