Warsztaty z Prawa Rzymskiego

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na warsztaty przygotowujące do egzaminu z Prawa Rzymskiego.

Odbędą się one w czwartek 14 maja w godzinach 18:30 - 20:00, w sali A3 Collegium Iuridicum II. 

Warsztaty poprowadzi uwielbiany przez studentów dr Jan Rudnicki!

Studenci proszeni są o przyniesienie na warsztaty podręczników, a także przygotowanie pytań do Prowadzącego.

Podczas spotkania będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na trapiące Was pytania.
Dr Jan Rudnicki zaznaczył, że odniesie się do najczęściej popełnianych błędów i pułapek, w które wpadają studenci przy rozwiązywaniu kazusów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Informujemy również, że egzamin z Prawa Rzymskiego odbędzie się 11 czerwca 2015 r.

https://www.facebook.com/events/883230725067184/

Autor: 
egolebiowski
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.