Stypendium socjalne

TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015:

STYPENDIUM SOCJALNE i SPECJALNE

W tym roku konieczne będzie osobiste odebranie decyzji - od tego uzależniona jest wypłata stypendium. 
Planujemy rozpocząć wydawanie decyzji 28.10.2014r. 
O wszystkich zmianach będziemy Was na pewno informować.

28.10.14 (wtorek) - 9.30-11.30 oraz 16.30-18.30 
30.10.14 (czwartek) - 15.00-16.30 
31.10.14 (piątek) 13.30-15.30

Jeśli chcecie odebrać dokument, należy zajrzeć do USOSa (zakładka wnioski) i upewnić się, że wasz wniosek nie ma już statutu "złożony" i został zweryfikowany (gotowy do rozpatrzenia). Decyzje zostaną przygotowane dla osób, które złożyły wniosek do 10.10.14 i najpóźniej do 21.10.14r. uzupełniły wszelkie braki. Już teraz pomyślcie o jak najszybszym odebraniu decyzji, nie zostawiajcie tego na piątek - ten dyżur nie będzie przedłużany. O kolejnej turze wydawania decyzji poinformujemy.
 

 

świadczenie termin miejsce

Stypendium socjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium socjalne zwiększone

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium specjalne

cały rok 
- złożenie wniosku do 10. każdego miesiąca uprawnia do uzyskania wyrównania również za miesiąc złożenia wniosku
Komisja Stypendialna WPIA UW

Zapomoga 

cały rok Komisja Stypendialna WPIA UW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

do 15.10 - wygenerować wniosek w USOSweb i złożyć wniosek w formie papierowej

 

Komisja Stypendialna WPIA UW

Terminy dyżurów widoczne na stronie głównej: http://www.samorzad.wpia.uw.edu.pl

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ POCZTĄ NA ADRES:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I. pokój 003

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

(prosimy sprawdzić poprawność i aktualność danych zwłaszcza adres mailowy i konto bankowe, które są zawarte w treści wniosku)

 

DokumentyStypendium socjalne, zapomoga, stypendium specjalne:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

  • Wysokość stypendium w roku akademickim 2014/2015
  • Procedura: należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - po złożeniu go, BON udostępnia wnioskowanie o stypendium. Wniosek wraz Deklaracją programu generuje się USOSweba (USOSweb Kampusu Centralnego) - obydwa dokumenty, wydrukowane i podpisane, należy złożyć w Komisji Stypendialnej.

Akademiki:

Stypendium rektora UW:

Składanie wniosków:

  • wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ( za wyjątkiem wniosku o stypendium rektora) należy wygenerować z systemu USOSweb (USOSweb Kampusu Centralnego -> Dla Studentów -> Wnioski), a następnie - wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę - złożyć w Komisji Stypendialnej wraz z wymaganymi dokumentami; wniosek o stypendium rektora, wydrukowany z USOSweba i podpisany należy złożyć w dziekanacie
  • wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz o zapomogę można składać bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej (Collegium Iuridicum I, poziom -1, sala 0.03, po prawej stronie od wejścia) albo przesyłać pocztą na adres Komisji (podany w dziale Kontakt),
  • dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem; członkowie komisji po okazaniu im oryginałów dokumentów mogą poświadczyć zgodność kserokopii,
  • nie jest możliwe zostawianie podań w portierni i kancelarii Collegium Iuridicum I.

© Copyright 2014 Samorząd Studentów WPiA UW