Stypendium socjalne/social scholarship

Terminy dyżurów dostępne na Facebooku Komisji Stypendialnej/Office hours are avaible on Scholarship Comission's Facebook:

https://www.facebook.com/KomisjaStypendialnaWPiaUw/

 

[English version below]

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE NA DYŻURZE LUB DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES: 

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I. pokój 003

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

(prosimy sprawdzić poprawność i aktualność danych zwłaszcza adres mailowy który jest zawarty w treści wniosku)

 

DokumentyStypendium socjalne, zapomoga, stypendium specjalne:

 Składanie wniosków:

 • wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej ( za wyjątkiem wniosku o stypendium rektora) należy wygenerować z systemu USOSweb (USOSweb Kampusu Centralnego -> Dla Studentów -> Wnioski), a następnie - wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę - złożyć w Komisji Stypendialnej wraz z wymaganymi dokumentami; wniosek o stypendium rektora, wydrukowany z USOSweba i podpisany należy złożyć w Dziekanacie);
 • wnioski o stypendium socjalne, specjalne oraz o zapomogę można składać bezpośrednio w siedzibie Komisji Stypendialnej (Collegium Iuridicum I, poziom -1, sala 0.03, po prawej stronie od wejścia) albo przesyłać pocztą na adres Komisji (podany w dziale Kontakt),
 • dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem; członkowie komisji po okazaniu im oryginałów dokumentów mogą poświadczyć zgodność kserokopii,
 • nie jest możliwe zostawianie podań w portierni i kancelarii Collegium Iuridicum I.

 

YOU CAN SUBMIT THE DOCUMENTS PERSONALLY DURING OUR OFFICE HOURS (Collegium Iuridicum I, room 005, floor -1) OR SEND THEM BY POST TO OUR ADRESS:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I. pokój 005

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

Documents required for every social scholarship's application:

 • Application for social scholarship (USOSweb -> Log in -> Common Section -> Applications);
 • Income statement (USOSweb -> Log in -> Common Section -> Applications); 

both documents should be printed and signed; ​

 • Certificate about income from Tax Office (Urząd Skarbowy) about you and family members who are of legall age, the certificate should be for last year, i.e. if you apply in 2018/2019 academic year, the certificate should be for 2017; 
 • Certificate about health contribution from Social Security Office (ZUS) about you and family members who are of legall age, the certificate should be for last year, i.e. if you apply in 2018/2019 academic year, the certificate should be for 2017;
 • Statement about untaxed income filled in by every family member who is of legal age (availale here: http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu.pdf); 
 • other required documents are indicated when we know the details about your situation (family members, specifics about their income etc.)

 Submission of applications:

 • If you deliver your application with attachments by the 10th day of every month from October to June - (if you get the social scholarship) the scholarship will be paid from this month

i.e. if you deliver your application on 10th October - the scholarship will be paid from October

but if you deliver your application on 11th October - from November

 

If you have any further question please contact us via: komisjastypendialna@wpia.uw.edu.pl

It is not possible to leave application on reception of the building. 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.