Rada Samorządu Studentów

       

Gabriela Niedziałkowska

Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów

   

Szymon Piotrowski

Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Studentów

       

Martyna Szczuko

Sekretarz Rady | Przewodnicząca Komisji Praktyk

 

   

Tomasz Kozłowski

Pełnomocnik Finansowy

       

Magdalena Matysiak

Przewodnicząca Komisji Kultury

   

Krzysztof Worek

Przewodniczący Komisji Dydaktycznej

       

Emilia Banaś

Przewodnicząca Komisji Promocji i Organizacji

   

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.