Zaliczenie praktyk

Bezwzględny obowiązek rejestracji praktyk w systemie.
Wszystkie praktyki, które student zamierza rozliczyć, jako te wymagane programem studiów, tj. 320h w tym, co najmniej 80h praktyk sądowych, muszą być uprzednio zarejestrowane w systemie. W praktyce ma to taki skutek, iż przy rozliczaniu praktyk na dyżurze Pełnomocnika, należy wskazać w jakikolwiek sposób, iż praktyki na przedstawionych zaświadczeniach są zarejestrowane w systemie (np. poprzez wydruk PrntScr z systemu).

Praktyki organizowane przez Uczelnię:
1. Terminy rejestracji na praktyki, które są organizowane przez Wydział są ogłaszane na stronie Wydziału: http://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/praktyki-studenckie/komunikaty/
2. W podanym terminie należy zarejestrować się w systemie rejestracji na praktyki: http://praktyki.wpia.uw.edu.pl/
3. Następnie należy postępować zgodnie z pojawiającymi się wskazówkami.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE Z ZAREJESTROWANYCH PRAKTYK NIE MOŻNA SIĘ WYREJESTROWYWAĆ!

Praktyki samodzielnie organizowane przez studentów:
1. Student w swoim zakresie indywidualnie organizuje praktyki.
2. Następnie  należy zarejestrować się przed planowanymi praktykami w systemie rejestracji na praktyki: http://praktyki.wpia.uw.edu.pl/ w przypadku, kiedy dana instytucja, w której student chce odbywać praktykę, wymaga skierowania (czyli także ubezpieczenia) wygenerować w systemie i wydrukować skierowanie oraz porozumienie (w zależności od tego czy Wydział posiada z daną instytucją porozumienie).
3. Z powyższymi dokumentami należy skierować się na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE Z ZAREJESTROWANYCH PRAKTYK NIE MOŻNA SIĘ WYREJESTROWYWAĆ!

Jak zorganizować indywidualnie praktyki sądowe i je zarejestrować? Komisja Praktyk przygotowała instrukcję krok po kroku.

Studenci, udający się na indywidualnie zorganizowane praktyki w Sądzie Okręgowym w Warszawie lub podległych mu sądach rejonowych, obowiązani są dostarczyć na dyżur Pełnomocnika samodzielnie wygenerowane skierowanie z systemu oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

Na praktyki sądowe, w trybunale, prokuraturze oraz organie administracji kierowani są studenci po zaliczeniu III roku studiów. Oznacza to, iż studenci, którzy nie ukończyli III roku, nie uzyskają podpisu Pełnomocnika na wymaganym skierowaniu, które jest niezbędne do rozpoczęcie praktyki.
Praktyki w pozostałych podmiotach, w tym przede wszystkim kancelariach adwokackich, notarialnych, radcowskich i komorniczych mogą odbywać studenci wszystkich lat studiów.

 

Skan polisy NNW na rok akademicki 2017/2018. 

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o praktykach - Praktyczny poradnik.

Co powinno zawierać zaświadczenie z odbyciu praktyk? Patrz tutaj.

Jakie zmiany niosą za sobą nowelizacje uchwał ds. praktyk? Sprawdź już teraz!

 

ZALICZENIE PRAKTYK (wpisu do indeksu dokonuje się tylko JEDEN RAZ w toku studiów):

1.  Wpisu do indeksu dokonuje się po odbyciu ostatnich praktyk.
2. Należy skierować się na dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych z wymaganymi dokumentami:
a) indeks z wypełnioną stroną 82 - wzór wypełnienia indeksu znajduje się przy s. 318 w Collegium Iuridicum I.
b) oryginały zaświadczeń o odbyciu praktyk, dodatkowo OBOWIĄZKOWO dwie kopie każdego z zaświadczeń.
3. Wyznaczone dokumenty podczas dyżuru należy dostarczyć do dziekanatu.

Uwaga! Należy pamiętać, iż system ma limit rejestrowanych praktyk przez studenta wynoszący 320h. To oznacza, że po "wykorzystaniu" tych godzin, żadne praktyki - czy to sądowe, czy inne - nie zostaną przyjęte przez system, w konsekwencji nie będą mogły być pomyślnie zarejestrowane.

 

Przydatne linki:

Zachęcamy do przeczytania wszystkich informacji na stronie Wydziałuhttp://www.wpia.uw.edu.pl/studenci/praktyki-studenckie/informacje-ogolne-o-praktykach/


Obowiązująca Uchwała Rady Wydziału Nr… /12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo. Uchwała.

Obowiązująca Uchwała Rady Wydziału Nr… /12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja I stopnia studia licencjackie. Uchwała.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Komisji Praktyk na adres e-mail: komisjapraktyk@gmail.com lub za pośrednictwem formularza.

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.