NEWS

Zalando - nowym partnerem Samorządu!

Już w Niedziele 30 września zaczynamy jedno z największych wydarzeń na naszym wydziale-obóz integracyjny w Lidzbarku! 

Jedną z atrakcji na naszym wyjeździe będzie impreza Kicz Party! Pamiętajcie o zabraniu ze sobą strojów na przebranie. Warto się postarać - najlepsze stylizacje zostaną nagrodzone voucherami do wykorzystania w sklepie internetowym Zalando.pl.

B4 Lidzbark 2015

Już w czwartek 27 sierpnia odbędzie ostatnia z czwartkowych integracji WPiA w okresie wakacyjnym. Jest to też tradycyjny bifor przed wyjazdem na obóz zerowy w Lidzbarku. Miejsce gdzie zawierają się pierwsze przyjaźnie, gdzie dobieracie kompanów do wspólnego mieszkania podczas wyjazdu. Dowiecie się też od nas o aspektach wyjazdu, o których mówić publicznie nie będziemy. 

Czwartkowa Integracja WPiA UW vol.3

Listy przyjętych już zamknięte a dokumenty złożone do dziekanatów! Pora więc na rozpoczęcie tradycyjnej czwartkowej integracji studentów Wydziału Prawa i Administracji. Jak co roku spotykamy się co tydzień przez cały sierpień na Tradycyjnych Czwartkach na WPiA. 
Bądźcie gotowi bo to Wasze pierwsze studenckie biesiadowanie. Wrotki zostawiamy więc w domu!

Czwartkowa Integracja WPiA UW vol. 2

Listy przyjętych już zamknięte a dokumenty złożone do dziekanatów! Pora więc na rozpoczęcie tradycyjnej czwartkowej integracji studentów Wydziału Prawa i Administracji. Jak co roku spotykamy się co tydzień przez cały sierpień na Tradycyjnych Czwartkach na WPiA. 
Bądźcie gotowi bo to Wasze pierwsze studenckie biesiadowanie. Wrotki zostawiamy więc w domu!

Czwartkowa Integracja WPiA UW

Listy przyjętych już zamknięte a dokumenty złożone do dziekanatów! Pora więc na rozpoczęcie tradycyjnej czwartkowej integracji studentów Wydziału Prawa i Administracji. Jak co roku spotykamy się co tydzień przez cały sierpień na Tradycyjnych Czwartkach na WPiA. 
Bądźcie gotowi bo to Wasze pierwsze studenckie biesiadowanie. Wrotki zostawiamy więc w domu!

UKOŃCZENIE STUDIÓW

W odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości studentów V roku wyjaśniamy zasady obliczania średniej i wyniku ze studiów.
Przy obliczaniu średniej ocen uwzględniane są oceny z egzaminów z grupy A i B, a także przedmiotów, które student zadeklarował przy rozliczeniu (wykładów specjalizacyjnych lub ogólnouniwersyteckich podpiętych pod etap studiów) o wartości 300 punktów ECTS.

Warsztaty z Historii Państwa i Prawa Polskiego

23 czerwca 2015 r. odbędzie się egzamin z Historii Państwa i Prawa Polskiego. Stresujesz się egzaminem? Nie wiesz jaką formę egzaminu wybrać? Mimo ciągłej nauki dalej nie wiesz jak rozwiązywać kazusy?

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na warsztaty przygotowujące do egzaminu  z Historii Państwa i Prawa Polskiego.

Odbędą się one we wtorek 12 maja w godzinach 18:30 - 20:00, w sali A2 Collegium Iuridicum II. 

Warsztaty poprowadzi dr Adam Moniuszko!

Warsztaty z Prawa Rzymskiego

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku na warsztaty przygotowujące do egzaminu z Prawa Rzymskiego.

Odbędą się one w czwartek 14 maja w godzinach 18:30 - 20:00, w sali A3 Collegium Iuridicum II. 

Warsztaty poprowadzi uwielbiany przez studentów dr Jan Rudnicki!

Studenci proszeni są o przyniesienie na warsztaty podręczników, a także przygotowanie pytań do Prowadzącego.

Warsztaty z Prawa Konstytucyjnego

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator serdecznie zapraszają wszystkich studentów drugiego roku na PRZEDEGZAMINACYJNE WARSZTATY Z ROZWIĄZYWANIA KAZUSÓW Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO.

Odbędą się one we wtorek 19 maja o godzinie 18:30, w sali A2.

Spotkanie poprowadzi adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego - dr Zbigniew Gromek. 

Konsultacje nowych Zasad Studiowania

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW pragnie zaprosić w imieniu Samorządu Studentów WPiA UW wszystkich studentów naszego Wydziału na konsultacje nowych Zasad Studiowania. W najbliższym czasie Rada Wydziału Prawa i Administracji UW będzie głosować nad przyjęciem nowelizacji Zasad Studiowania na kierunku prawo. Konieczność nowelizacji jest podyktowana m.in.

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.