Konsultacje nowych Zasad Studiowania

Komisja ds. Dydaktycznych SS WPiA UW pragnie zaprosić w imieniu Samorządu Studentów WPiA UW wszystkich studentów naszego Wydziału na konsultacje nowych Zasad Studiowania. W najbliższym czasie Rada Wydziału Prawa i Administracji UW będzie głosować nad przyjęciem nowelizacji Zasad Studiowania na kierunku prawo. Konieczność nowelizacji jest podyktowana m.in. zaawansowanymi pracami nad nowelizacja Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (projekt nowelizacji dostępny jest pod tym adresem: www.samorzad.wpia.uw.edu.pl/pliki/dydkom/dokumenty/Regulamin%20Studiów%20na%20UW%20tekst%20jednolity15_04_2015.pdf ) oraz potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących toku studiów. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji nad projektem nowych Zasad Studiowania. Podczas spotkania Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Ewa Gruza i członkowie Komisji zaprezentują propozycje zmian w Zasadach Studiowania i odpowiedzą na wszelkie Wasze pytania. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji nad tą ważną dla wszystkich studentów sprawą. 

Jednocześnie, w celu usprawnienia przebiegu spotkania prosimy o wysyłanie pytań i propozycji dotyczących Zasad Studiowania na adres mailowy Komisji: komisjadydaktyczna.wpia@gmail.com. Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) o godzinie 20:00 w sali A3 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4).

Link do aktualnie obowiązujących ZS:
http://www.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2011/09/zasady_stud_bis_2010.doc

Link do projektu nowych zasad studiowania:
http://www.samorzad.wpia.uw.edu.pl/pliki/dydkom/dokumenty/ZASADY%20STUDIOWANIA%20WPiA%20-%20projekt%2020%20kwietnia%202015%20r.pdf

Link do wydarzenia:

 

Autor: 
Cyprian Bartoń
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.