Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna jest organem bezpośrednio podległym Dziekanowi. Głównym jej zadaniem jest przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej, o które ubiegają się studenci. Komisja rozpatruje też wnioski o miejsca w akademiku, co wiąże się z pracą w wakacje. W ciągu pierwszych dwóch tygodni października członkowie komisji otrzymują ponad 250 wniosków o świadczenia materialne. Wyjaśniamy studentom jak powinni wypełnić wnioski, przypominamy o terminach, ułatwiamy dostęp do informacji i regulaminów. Z powodu niemal corocznych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu świadczeń pomocy materialnej, na bieżąco przyswajamy nową wiedzę. Mamy świadomość, że od efektywności działania jednostki zależy jakość i swoboda studiowania wielu studentów.

Kontakt:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW
Collegium Iuridicum I
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: komisjastypendialna@gmail.com

telefon: 22 55-20-466 (czynny tylko w trakcie dyżurów Komisji)

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.