Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna jest organem bezpośrednio podległym Dziekanowi. Głównym jej zadaniem jest przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w przedmiocie świadczeń pomocy materialnej, o które ubiegają się studenci.

Wyjaśniamy Studentom, jak powinni wypełnić wnioski, przypominamy o terminach, ułatwiamy dostęp do informacji i regulaminów. Z powodu niemal corocznych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu świadczeń pomocy materialnej, na bieżąco przyswajamy nową wiedzę.

Kontakt:

Komisja Stypendialna Wydziału Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum I
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
 

e-mail: komisjastypendialna@wpia.uw.edu.pl

FB: https://www.facebook.com/KomisjaStypendialnaWPiaUw/

telefon: 22 55-20-466 (czynny tylko w trakcie dyżurów Komisji)

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.