Komisja Praktyk

Szukasz dla siebie wymarzonych praktyk?
 Chcesz zdobywać niezbędne doświadczenie
już w czasie pierwszych lat studiów? Zastanawiasz się jakie kroki musisz podjąć,
aby wypełnić obowiązek zaliczenia praktyk wymaganych programem studiów?

Zajrzyj tutaj oraz zwróć się do nas z wszelkimi pytaniami!
 
Działalność Komisji:
 
        Spektrum działania Komisji Praktyk skupia się wokół pozyskiwania ofert praktyk i staży dla studentów. Członkowie Komisji podzieleni w zespoły, pracują cały rok akademicki,by liczba ofert dynamicznie wzrastała i swoją tematyką odpowiadała zainteresowaniom i oczekiwaniom studentów. Jest to działalność, którą Komisja prowadzi nieprzerwanie.

       Jednym z głównych i już charakterystycznych projektów dla Komisji Praktyk są Prawnicze Targi Praktyk i Pracy. Ogromna okazja do poznania prawniczego rynku pracy dla studentów jest także corocznym, pozytywnie zaskakującym wyzwaniem dla Komisji Praktyk. Razem z pozostałymi Organizatorami, Komisja stara się aby każda następna edycja zakończyła się jeszcze większym sukcesem niż poprzednia. Ponadto, w ciągu roku akademickiego, Komisja organizuje w ramach akcji „Zakręć w prawo” spotkania z cenionymi gośćmi, a także warsztaty, mające na celu lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

     Dodatkowo, innym rodzajem działalności Komisji Praktyk jest udzielanie informacji i pomocy studentom odnośnie tematyki dotyczącej zaliczania obowiązkowych praktyk, wynikających z programu studiów. Członkowie Komisji z chęcią odpowiadają na wszelkie pytania studentów. Doświadczenie i praktyczną wiedzę zdobywają dzięki rozwijającej się współpracy z Pełnomocnikami Dziekana ds. Studenckich Praktyk Zawodowych.

           Najnowsze oferty są zamieszczane w zakładce Oferty praktyk oraz na oficjalnej stronie Komisji na portalu Facebook.
 
 
 


Krzysztof Worek

Przewodniczący Komisji


 

 


Martyna Szczuko

Wiceprzewodnicząca Komisji


 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.