Komisja Dydaktyczna

Sesja w toku, a Ty martwisz się co zrobić, jeśli powinie Ci się noga?
A może masz już za sobą niezdany egzamin i nie wiesz co dalej?
Nie masz pewności, czy wypełniłeś wszystkie zobowiązania związane z tokiem studiów?
Masz pytanie odnośnie do Regulaminu Studiów albo Zasad Studiowania?
Skontaktuj się z Nami!

Działalność Komisji
 
        Komisja ds. Dydaktycznych zajmuje się szeroko rozumianą pomocą studentom z zakresu Zasad Studiowania oraz innych aspektów studiowania na WPiA UW m.in. poprzez udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania kierowane do Komisji, propagowanie informacji dotyczących studiowania, organizowanie stałych dyżurów Komisji, a także interwencje w indywidualnych sprawach studentów. Do głównych zadań Komisji należy również obsługa dyżurów Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. Ewy Gruzy oraz prowadzenie i nadzorowanie zapisów elektronicznych na dyżury. Ponadto, Komisja współpracuje z Wydziałowym Zespołem Zapewniania Jakości Kształcenia, organizuje warsztaty przedmiotowe mające na celu pomoc studentom w odpowiednim przygotowaniu na egzaminy, monitoruje rejestracje w systemie USOS oraz zbiera opinie na temat jego funkcjonowania, które raportuje Sekcji Informatycznej Wydziału. Zachęcamy do zadawania pytań na profilu Komisji: https://www.facebook.com/Dydkom/.
 
 

 


Krzysztof Worek

Przewodniczący Komisji


 

 

 

 

 


Tadeusz Pyzel

Wiceprzewodniczący Komisji


 

 

 

 

 


Maria Najfeld

Wiceprzewodnicząca Komisji


 

 

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.