Dokumenty zarządu

 
Połowinkowy Bal Charytatywny 2018 "Noc Marzeń"
  1. Regulamin Balu
  2. Zasady rejestracji i zakupu biletów
Regulaminy
 
Uchwały Zarządu Samorządu Studentów 2018/2019
Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.