elsa.wpia.uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał elsa.wpia.uw.edu.pl
Zaktualizowano: 4 dni 11 godzin temu

Praktyki międzynarodowe

ndz., 2014-01-12 19:02

Przypominamy, że do 19 stycznia 2014r. możecie aplikować na praktyki międzynarodowe!

Jeśli chcecie przeżyć niezapomnianą przygodę, a przy okazji się czegoś nauczyć już dziś wypełnij formularz aplikacyjny! Wszystkie pytania kierujcie do Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Warszawa- Bartosza Niebrzydowskiego (barteknieb@gmail.com).
Aktualna oferta praktyk: http://step.elsa.org/traineeships/

Zachęcamy do aplikowania!

Relacje z konferencji: „A Ty jaki masz wpływ na władze lokalne”; „Dziecko jako ofiara przestępstw- aspekty prawne, psychologiczne, medyczne”

pt., 2014-01-10 09:13

Zachęcamy do przeczytania relacji z konferencji:

 • „A Ty jaki masz wpływ na władze lokalne” ( 21.11.2013r.)- RELACJA
 • „Dziecko jako ofiara przestępstw- aspekty prawne, psychologiczne, medyczne” ( 10.12.2013r.)- RELACJA
Podobne wpisy
 • Brak podobnych wpisów

Relacje z konferencji: „A Ty jaki masz wpływ na władze lokalne”; „Dziecko jako ofiara przestępstw- aspekty prawne, psychologiczne, medyczne”

pt., 2014-01-10 08:46

Zachęcamy do przeczytania relacji z konferencji:

 • „A Ty jaki masz wpływ na władze lokalne” ( 21.11.2013r.)- RELACJA
 • „Dziecko jako ofiara przestępstw- aspekty prawne, psychologiczne, medyczne” ( 10.12.2013r.)- RELACJA

Odwołanie spotkań sekcji: Marketing, STEP oraz Academic Activities!

wt., 2014-01-07 13:30

Przypominamy, iż w tym tygodniu NIE MA spotkań sekcji: Marketingu, STEPu oraz Academic Activities! Zapraszamy na spotkanie sekcji Seminaria i Konferencje ELSA Warszawa, które odbędzie się jak zawsze w środę o godz.20:00.

W przyszłym tygodniu spotkania sekcji odbędą się o stałych porach. Wszystkie pilne pytanie kierujcie bezpośrednio do VP sekcji- na pewno pośpieszą Wam z pomocą!

Odwołanie spotkań sekcji: Marketing, STEP oraz Academic Activities!

wt., 2014-01-07 13:30

Przypominamy, iż w tym tygodniu NIE MA spotkań sekcji: Marketingu, STEPu oraz Academic Activities! Zapraszamy na spotkanie sekcji Seminaria i Konferencje ELSA Warszawa, które odbędzie się jak zawsze w środę o godz.20:00.

W przyszłym tygodniu spotkania sekcji odbędą się o stałych porach. Wszystkie pilne pytanie kierujcie bezpośrednio do VP sekcji- na pewno pośpieszą Wam z pomocą!:)
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

sob., 2014-01-04 05:42

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2014 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 18 stycznia 2014 r.

Niepodpisaną pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy: mistrzowie.mediacji@elsa.org.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY

Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
- omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu),
- analiza interesów i stanowisk stron,
-  i omówienie przebiegu mediacji,
- wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa,
- treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.

Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.

ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY

Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.

Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: http://www.elsa.org.pl/mistrzowie/index.php oraz na facebooku: https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń! Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

sob., 2014-01-04 02:45

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2014 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 18 stycznia 2014 r.

Niepodpisaną pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy: mistrzowie.mediacji@elsa.org.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY

Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
- omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu),
- analiza interesów i stanowisk stron,
-  i omówienie przebiegu mediacji,
- wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa,
- treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.

Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.

ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY

Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.

Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: http://www.elsa.org.pl/mistrzowie/index.php oraz na facebooku: https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń! Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego: „Prawo z energią”

pt., 2014-01-03 08:18

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.

Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:

I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do 28.02.2014 r.

Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi – „Gala finałowa”

Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.

I tura: Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.

Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.

Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS Cameron McKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl.

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursuhttp://konkurs-energetyczny.pl/oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego: „Prawo z energią”

pt., 2014-01-03 08:08

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.

Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:

I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do 28.02.2014 r.

Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi – „Gala finałowa”

Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.

I tura: Konferencja Laureatów

Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.

Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.

Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.

Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS Cameron McKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl.

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursuhttp://konkurs-energetyczny.pl/oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku!

wt., 2013-12-24 10:06

Podobne wpisy
 • Brak podobnych wpisów

XVII Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego

czw., 2013-12-12 23:00

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSAKraków serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konkurs jest skierowany do  wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji, będących studentami co najmniej II roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu.

Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.
Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa. 

 Konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów z całej Polski, a w gronie jury zasiadają wybitne autorytety ze świata prawniczego. Prestiż konkursu podkreślają patronaty honorowe najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Ostateczny termin nadsyłania prac na adres mailowy Organizatora to 3 stycznia 2013 roku.

Partnerem Głównym Konkursu oraz fundatorem nagrody dla autora najlepszej glosy jest  KKW- Kurek Kościółek Wójcik- Kancelaria Radców Prawnych

Gala Finałowa odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2014 roku.

Regulamin, treść orzeczeń i więcej informacji znajdziesz na stronie:  www.elsa.org.pl/glosa.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Konferencja “Dziecko jako ofiara przestępstwa” ( 10.12.2013r.)

sob., 2013-12-07 19:07

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa oraz Koło Naukowe Prawo a Płeć „Lex and Sex” pragną serdecznie zaprosić na konferencję naukową:

„Dziecko jako ofiara przestępstwa:
skutki oraz ochrona dziecka w aspekcie – prawnym, psychologicznym, medycznym”.

Data: 10 grudnia 2013r., godz.20:00
Miejsce: sala 1.2. ( Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4) 

Każdy z nas był dzieckiem, ale nie każdy z nas mógł marzyć jak dziecko i robić to, co robią dzieci, ponieważ te marzenia były niczym – w obliczu przemocy stosowanej przez otaczające osoby – jak wynika z raportu Fundacji Dzieci Niczyje z 2012 roku 3 na 10 dzieci doświadczyło różnych form przemocy ze strony dorosłych.

Jak to zmienić? Jaki udział mamy my – przyszli prawnicy, lekarze, psycholodzy na los dziecka? Jak reagować na przemoc? Gdzie interweniować? Jakie są objawy somatyczne będące wynikiem przemocy stosowanej na dziecku? Co powinien zrobić lekarz, kiedy widzi pobite i posiniaczone dziecko? Jakie są etapy interwencji?

Na te pytania i wiele innych odpowiedzą Wam nasi prelegenci – prawnik, lekarz oraz psycholog:

Pan Grzegorz Wrona – prawnik, specjalizujący się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ukończył aplikację sądową, pracował m.in. w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym i Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Pan Piotr Hartmann – lekarz, pediatra, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Psycholog (w trakcie ustaleń)

Wybór daty – 10 grudnia jest nie przypadkowy – ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych i właśnie tego dnia chcemy poświęcić szczególną uwagę prawom dziecka i ich ochronie.

Serdecznie zapraszamy!

Podobne wpisy
 • Brak podobnych wpisów

Zbiórka dla potrzebujących ( 10 i 11 grudnia 2013r.)

sob., 2013-12-07 18:34

W ciągu najbliższych dwóch tygodni w dniach  3 i 4 grudnia oraz 10 i 11 grudnia podczas spotkań sekcji organizowana jest zbiórka najpotrzebniejszych produktów dla organizacji Caritas.

Do tej instytucji często zwracają się osoby bez absolutnie jakichkolwiek środków do życia, dlatego tak ważne jest, aby Caritas mógł zapewnić im podstawowe potrzeby, by z czasem mogli stanąć na własnych nogach.

Jakie produkty potrzebne są najbardziej:
- Przybory szkolne ( plecaki, kredki, flamastry, zeszyty)
- Zabawki
- Środki czystości ( najbardziej potrzebne)
- Makarony, ryz, jedzenie w puszkach/słoikach
- Produkty z długim terminem ważności

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji!
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Członkowie ELSA Warszawa wspierają UNICEF

ndz., 2013-11-24 20:17

Od lat członkowie ELSA Warszawa angażują się w wiele projektów dotyczących ochrony praw człowieka, co związane jest z chęcią realizowania wizji Stowarzyszenia: ”Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową.

Co roku staramy się organizować zbiórki razem z UNICEF dla najbardziej potrzebujących i bezbronnych dzieci w obliczu okrucieństwa, wojny, przemocy i głodu. Zdając sobie sprawę z dramatycznej sytuacji dzieci w Mali, gdzie co szóste dziecko umiera przed swoimi piątymi urodzinami z powodu chorób, niedożywienia, braku podstawowych leków zdecydowaliśmy w tym roku się wesprzeć akcję “Chcę żyć “- uratuj dziecko w Mali.

W tym roku mamy za cel uzbierać 1000 zł do 31 stycznia 2014r. Wpłaty można dokonywać na stronie: http://razemdladzieci.org/nmzbiorka/zbiorka/31

Członkowie ELSA Warszawa wspierajmy wspaniała ideę niesienia pomocy!!
Gorąco zachęcam wszystkich do dołączenia się do akcji!!!

Katarzyna Morawska
Dyrektor ds. Programu Praw Człowieka
ELSA Warszawa
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

XVII Dni Edukacji Prawniczej – 18-20 listopada 2013r. ( UW, UKSW, ALK)

pt., 2013-11-15 07:35

Największe wydarzenie prawnicze już w przyszłym tygodniu! Zachęcamy do zapoznania się z agendą i…czekamy na Wasze zapisy!

Godzina

Wydarzenie

Zapisy na adres mailowy:

Wydarzenie na facebooku:

18 listopada 2013r.

10:00-12:00

Budowanie wiarygodności osobistej i autoprezentacja”

 - warsztat KPMG

warsztatykpmgdep13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/389705451160761/

10:30-12:00

„Mieć nosa do sprawcy” – czyli o osmologii słów kilka

osmologiadep13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/536569763087484/

15:00 – 16:45

Warsztaty z pisania pism procesowych – prawo cywilne

pismaprocesowe13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1876714155802633/

19 listopada 2013r.

11:00-12:30

Warsztaty z pisania pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego

pisma.procesowe.adm13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/232277620265812/

11:15- 13:15

„Jak czytać między słowami” – Badanie dokumentów i pisma ręcznego

dokumentydep13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1396266200611772/

14:00 – 15:30

“Jak wziąć czynny udział w procesie legislacyjnym?” – spotkanie z wiceministrem gospodarki

depwarsztatmg@gmail.com

https://www.facebook.com/events/551638004913444/

19:00 – 20:00

LEGAL ENGLISH to nie tylko nauka języka…

deplegalenglish@gmail.com

https://www.facebook.com/events/463751270412131/

20 listopada 2013r.

9:00-12:00

Różne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej z perspektywy VAT i PCC – warsztaty EY

warsztatyey2013@gmail.com

https://www.facebook.com/events/420907558010642/

9:00 – 13:00

Wyjście do Sądu Najwyższego

 sndep2013@gmail.com  https://www.facebook.com/events/1376042682637009/ 

10:00 – 11:30

Prawnik i tłumacz przysięgły, czyli 2 w 1

tlumaczeniaprawnicze.dep@gmail.com

https://www.facebook.com/events/229191893915019/

12:00 – 15:00

„Motywowanie siebie i innych” – warsztat z Deloitte

deloitte.dep@o2.pl

https://www.facebook.com/events/183599255165688/

13:15 – 14:45

„Prokurator w akcji” – spotkanie z prokuratorem Zbigniewem Supińskim

prokuratordep13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/599268120128656/

15:00 – 16:40

Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą! – czyli jak najskuteczniej negocjować

      negocjacjedep13@gmail.com

https://www.facebook.com/events/1436339613255575/

15:00 – 17:00

Sesja w godzinę? Szybkie czytanie – podstawowe informacje i ćwiczenia

depecuefekt@gmail.com

https://www.facebook.com/events/536867423066309/

od 20:00

 

Prawnicza Akademia Filmowa , „Werdykt” , współorganizowane
z Kołem Prawa Medycznego UW, klubokawiarnia Grawitacja

 

Na to wydarzenie nie prowadzimy zapisów!:)

https://www.facebook.com/events/323224484485128/

21 listopada 2013r.

11:30 – 14:00

Warszatat PwC

warsztatypwc2013@gmail.com https://www.facebook.com/events/639503299426151/ Podobne wpisy
 • Brak podobnych wpisów

Deloitte – Akademia Przywództwa – Networking i Budowanie osobistej marki

śr., 2013-11-13 05:19

Już dziś tj.13.11.2013r. o godz.15:00 na Wydziale Prawa i Administracji UW ( CI II (budynek), ul. Lipowa 4, Sala 1.3) odbędzie się warsztat Deloitte w ramach Akademii Przywództwa. Jeśli chcielibyście wziąć udział w tym wydarzeniu to rejestrujcie się pod podanym niżej linkiem:
https://ssl1.onyx.pl/deloitte/kariera/index.php?path=p

Zapraszamy!
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Walne Zebranie Grupy Lokalnej – 14.11.2013r.

wt., 2013-11-12 05:36

Informujemy, że 14.11.2013 r. w sali A2 CI II (ul. Lipowa) o godz. 20:00 odbędzie się Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa:
1. Wybór Organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej:
a) Przewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
b) Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
c) Sekretarze Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
d) Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.

3. Wybór Delegatów na XLVIII Walne Zebranie Delegatów w Poznaniu:
a) zgłaszanie kandydatów
b) pytania do kandydatów
c) głosowanie

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu ELSA Warszawa
kadencji 2012/2013:
a) Adriana Palczewska – Prezes Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
b) Mateusz Wiśniewski – Sekretarz Generalny Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
c) Daria Mikołajska – Skarbnik Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
d) Łukasz Strankowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
e) Agata Masełko – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
f) Aleksandra Ozdoba – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
e) Beata Walczyna – Wiceprezes ds. Marketingu Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013

5. Raport z działalności Zarządu ELSA Warszawa kadencji 2013/2014, pytania do członków Zarządu:
a) Marek Szolc – Prezes Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
b) Aleksandra Młoczkowska– Sekretarz Generalny Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
c) Paweł Mazur – Skarbnik Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
d) Bartosz Niebrzydowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
e) Małgorzata Szafrańska – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
f) Aleksandra Burda – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
g) Katarzyna Rał – Wiceprezes ds. Marketingu Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014

6. Zatwierdzenie Protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa
z dnia 6 maja 2013 roku.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Deloitte Business Adventure – konkurs

pon., 2013-11-11 15:24

Szukasz ciekawych możliwości praktyk? Masz wiedzę i nie wahasz się jej użyć? Zgłoś się do nowego konkursu Deloitte Business Adventure i spójrz na doradztwo z innej perspektywy!

Jeśli studiujesz na III-V roku, bardzo dobrze znasz język angielski oraz interesujesz się doradztwem dla biznesu w jednej z poniższych dziedzin:
- zarządzanie ryzykiem w sektorze bankowym,
- konsulting,
- doradztwo podatkowe,
- fuzje i przejęcia,
- audyt…
…to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie:  http://mycareer.deloitte.com/pl/pl/konkursy/dba

Rejestracja trwa do 20 listopada 2013r.

Zapraszamy!
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Wizyta w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji- relacja

wt., 2013-11-05 00:55

16 października 2013 odbyła się długo wyczekiwana w ELSA Warszawa wizyta w czterech z pięciu zakładów CLKP. Mieliśmy możliwość poznania tajników pracy w Zakładzie Daktyloskopii, Broni i Mechanoskopii, Chemii oraz Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych. W wyjściu udział wzięło 13 osób i żadne z nas nie żałowało poświęcenia 4 godzin ze swojego przedpołudnia. 
Rozpoczęliśmy zwiedzanie od półtoragodzinnej wizyty w Zakładzie Daktyloskopii. Nie tylko dowiedzieliśmy się szczegółów o pracy technika , który zbiera z miejsca przestępstwa ‘legendarne’ odciski palców ale mieliśmy szansę zajrzeć w archiwa i teczki przestępców sprzed nawet 60 lat!
Następnie pognaliśmy z ul. Wiśniowej na Aleje Ujazdowskie gdzie zobaczyliśmy prawdopodobnie największy arsenał broni w tym kraju. Mogliśmy trzymać w ręku każdy rodzaj broni, od pistoletów Jamesa Bonda po karabiny z II WŚ. Poznaliśmy szczegóły badania toru pocisków oraz przyczyny strzelania do … wanny.
W Zakładzie Chemii dowiedzieliśmy się jak można znaleźć sprawcę wypadku po mikroskopijnym śladzie lakieru na kurtce ofiary a także co ma wspólnego laboratorium kryminalistyczne z amfetaminą.
Na koniec odwiedziliśmy gabinet specjalistki zajmującej się badaniem podpisów wartych… 80 tysięcy złotych. Już wiemy, że nie dalibyśmy rady sfałszować parafki tak, by nikt tego nie odkrył.
Wychodząc podpytaliśmy także naszych przewodników o możliwość odbycia w CLKP praktyk i staży, były to naprawdę owocne rozmowy

Wizyta w CLKP z pewnością pozostanie na długo w pamięci jej uczestników. Wszystkich , którzy już teraz żałują , że ich ominęła zapraszamy na kolejne wycieczki ELSA Warszawa! To naprawdę jedyna w swoim rodzaju okazja by odwiedzić miejsca do których nie ma wstępu ‘zwykły śmiertelnik’. 

Gabriela Kozerska
Podobne wpisy

 • Brak podobnych wpisów

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.