elsa.wpia.uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał elsa.wpia.uw.edu.pl
Zaktualizowano: 4 dni 11 godzin temu

Arbitrażowe Forum Młodych i prezentacja wytycznych Young ICCA- zaproszenie

czw., 2015-01-15 01:52

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie profesor Bernard Hanotiau partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Jest on jednym z czołowych specjalistów od arbitrażu międzynarodowego.

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pierwsze spotkanie z tego cyklu rozpocznie się oficjalną prezentacją polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego. Najnowszy numer Biuletynu został nie tylko poświęcony młodym adeptom arbitrażu lecz również przez nich w całości przygotowany. Otwarcia tej części spotkania dokona mecenas Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Anna Tujakowska z kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak przedstawi Biuletyn wraz z polską wersją Wytycznych Young ICCA dotyczących sekretarzy trybunału. Grupę Badawczą Young ICCA będzie reprezentować Ulrike Gantenberg z kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Podczas drugiej części spotkania w ramach Arbitrażowego Forum Młodych gościem specjalnym będzie prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Profesor Hanotiau w swojej ponad 30 letniej karierze był zaangażowany w ponad 350 postępowań arbitrażowych, w ramach których występował zarówno, jako pełnomocnik stron, jak i arbiter. Profesor Hanotiau jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu w Louvain (Belgia), gdzie wykłada arbitraż międzynarodowy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu arbitrażu międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (m.in. „Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions” Kluwer 2006). Profesor Hanotiau podczas spotkania w Warszawie podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Spotkanie w ramach Forum poprowadzi mecenas Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Po tym spotkaniu SA KIG zaprasza również na zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami pracy sekretarza trybunału arbitrażowego.
Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Marek Knitter

AM Art-Media Agencja PR

Tel. (22) 522 20 44

Email: mknitter@art-media.com.pl

KLINIKA PRAWA MIGRACYJNEGO HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

czw., 2015-01-08 10:47

Interesujesz się prawem migracyjnym?

Chcesz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają cudzoziemcy przebywający w Polsce?

Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda ochrona praw cudzoziemców mieszkających w Polsce?

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do

Kliniki Prawa Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka!

 

Co oferujemy?

  1. Szkolenie teoretyczne dotyczące prawa migracyjnego w lutym 2015 r.

– zajęcia prowadzone przez prawników na co dzień zajmujących się ochroną praw cudzoziemców przebywających w Polsce,

– zajęcia dotyczące prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego cudzoziemców.

  1. Szkolenie praktyczne w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (marzec-czerwiec 2015 r.)

– zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności, w szczególności przez sporządzanie pism procesowych oraz opracowywanie projektów opinii prawnych w sprawach cudzoziemskich,

– uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez Fundację w sprawach dotyczących konkretnych cudzoziemców i obserwowanie rozpraw sądowych w sprawach cudzoziemskich,

– poznanie specyfiki pracy pro bono oraz podejmowania działań w interesie publicznym,

– elastyczny czas praktyk (dostosowany do zajęć na uczelni).

Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie Fundacji: ul. Zgoda 11 w Warszawie.

 

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

– studenci III-V roku prawa lub administracji zainteresowani prawem migracyjnym i migracjami,

– dodatkowym atutem będzie znajomość postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz znajomość języków obcych.

 

Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

Wyślij CV oraz list motywacyjny na adres: m.lysienia@hfhr.org.pl do 18 stycznia 2015 r.

Z wybranymi osobami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Tel. 22 556 44 66 (w godz. 10-15 od pon-pt)

E-mail: m.lysienia@hfhr.org.pl, mszczepanik@hfhr.org.pl

Klinika Prawa Migracyjnego jest realizowana w ramach projektu „Po stronie dialogu – promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym” współfinansowanego przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa. Więcej o projekcie: http://programy.hfhr.pl/dialog/

 

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

ndz., 2014-12-21 19:20

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2015 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 4-5 marca 2015 r.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: http://mistrzowie.elsa.org.pl tudzież fanpage’u https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji.

Ogólnopolski Konkurs Na Glosę

ndz., 2014-12-21 19:12

Ogólnopolski Konkurs Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odbędzie się już po raz osiemnasty stawia przed uczestnikami tylko jedno, lecz za to wymagające zadanie: napisanie glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Rywalizacja składa się z dwóch etapów.

Eliminacje polegają na napisaniu glosy do jednego z zaproponowanych przez organizatora orzeczeń z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego, karnego lub finansowego. Orzeczenia do wyboru są wcześniej publikowane na oficjalnej stronie konkursu. Do następnej fazy konkursu przechodzą autorzy pięciu najlepszych prac (po jednej z każdej dziedziny). W drugim etapie rywalizacji, będącym jednocześnie jej finałem, jury spośród finalistów wybiera autora najlepszej glosy.

Uroczysta gala wieńcząca konkurs, podczas której ma miejsce wręczenie nagród laureatom odbywa się co roku w innym spośród 16 miast w Polsce, w których działają Grupy Lokalne ELSA Poland. W tym roku odbędzie się w Łodzi 6 marca 2015 roku.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

 

Legal Research Group on Social Rights

pt., 2014-12-19 13:21

Zachęcamy do wzięcia udziału w pracach międzynarodowej grupy badawczej dotyczącej praw socjalnych (Legal Research Group on Social Rights) współorganizowanej przez ELSA International oraz Radę Europy. Tym razem przedmiotem naszych zainteresowań jest Europejska Karta Społeczna (EKS) oraz jej implementacja w ustawodawstwie krajowym. Zadaniem krajowych badaczy prawa socjalnego będzie przygotowanie obszernego raportu dt. wpływu EKS na polski porządek prawny. Przygotowana przez nas publikacja stanie się integralną częścią międzynarodowej publikacji wydanej przez Radę Europy oraz podstawą do zorganizowanej przez ELSA International międzynarodowej konferencji.

Korzyści uczestnictwa w grupie badawczej:
– raport będzie częścią międzynarodowego raportu stworzonego przez pozostałe Grupy Narodowe oraz opublikowany przez Radę Europy; współpraca będzie potwierdzona certyfikatem
– udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez ELSA International i Radę Europy podsumowującej działanie grup badawczych (listopad 2015)
– możliwość wystąpienia podczas konferencji prawa pracy organizowanej przez Zarząd Krajowy
– możliwość napisania artykułu o prawie socjalnym do wiosennej edycji INDEXu
– przygotowanie i przeprowadzenie krótkiego warsztatu podczas wiosennego OSW/WZD
– najciekawiej opracowane zagadnienie raportu zostanie opublikowane w Przeglądzie Prawniczym ELSA Poland
– przygotowana przez nas publikacja będzie rozesłana do Partnerów i Sponsorów ELSA oraz niektórych wydziałów prawa
– poszerzenie wiedzy nt prawa pracy i polityki socjalnej
– spotkania z praktykami prawa pracy (pomysł w wstępnej fazie realizacji)

Więcej informacji na stronie http://elsa.org/page/socialrights (łącznie z poprzednimi raportami w ramach Legal Research Group)

Termin na wysyłanie zgłoszeń upływa 23 grudnia 2014 r.

Studenci z Węgier najlepsi w Drugim Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym

wt., 2014-12-16 12:10

W Drugim Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym dotyczącym projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego wygrał zespół z Uniwersytetu Loranda Eötvösa z Budapesztu. Organizatorem konkursu był Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück.

W finale Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie w dniach 10-12 grudnia br. zmierzyło się 8 zespołów z 5 państw: Niemiec, Holandii, Kosowa, Polski i Węgier. Po pierwszym dniu konkursu do ścisłego finału awansowały trzy najlepsze zespoły z uczelni: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika z Torunia, Uniwersytet Loranda Eötvösa z Budapesztu i Uniwersytet z Bayreuth (Niemcy).

Rundy finałowe Konkursu w dniu 12 grudnia 2014 roku ostatecznie wygrał zespół z Uniwersytetu Loranda Eötvösa z Budapesztu reprezentowany przez Zoltána Bánki. Na drugim miejscu uplasowali się studenci z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, a trzecią pozycję zajął zespół z Uniwersytetu z Bayreuth. Finałowa runda była otwarta dla widzów. Była to znakomita okazja dla wszystkich adeptów prawa a także zainteresowanych osób, którzy mogli zobaczyć jak przebiegają tego typu rozprawy, które są zwykle toczone za zamkniętymi drzwiami.

Jest to druga edycja naszego konkursu i cieszę, że utrzymuje on tak wysoki poziom. W naszych działaniach staramy się wspierać młodych prawników oferując im różne możliwości prezentacji własnych osiągnięć jak i uczestniczenia w specjalistycznych konferencjach – mówi Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Konkursy tego typu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodych adeptów prawa na całym świecie. Do rundy finałowej naszego konkursu zakwalifikowało się 8 drużyn, które wykazały się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i oratorskim. Jury po raz kolejny zmierzyło się z trudnym wyborem. Tym razem główna wygrana przypadła zespołowi Uniwersytetu Loranda Eötvösa z Budapesztu – podsumowuje prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu z Osnabrück i Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator i przewodniczący jury Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Polsce.

Jury tradycyjnie nagrodziło również najlepszych mówców, którymi zostali: Kamila Lipecka z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika z Torunia, Zoltán Bánki z Uniwersytetu Loranda Eötvösa z Budapesztu oraz Olav de Wit z Uniwersytetu w Maastricht.

W jury konkursu zasiadali prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych. Są to m.in.: prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrück /Uniwersytet Jagielloński), Prof. Christoph Busch (Uniwersytet w Osnabrück), Prof. Wojciech Kocot (Uniwersytet Warszawski).

Drugi Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy w Warszawie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, zadaniem drużyn było przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zaproszonych zostało ostatecznie osiem drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te brały udział w symulowanych rozprawach w dniach 10-12 grudnia w Warszawie w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KiG, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawiali swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

Dodatkowych informacji udziela:

Marek Knitter

AM Art-Media Agencja PR

Tel. (22) 522 20 44

Email: mknitter@art-media.com.pl

Prawo z Energią

pon., 2014-12-15 16:27

Rusza druga edycja prestiżowego Konkursu !

Włóż energię w swoją przyszłość!

Zostań Finalistą ogólnopolskiego konkursu i wygraj ciekawe nagrody!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań ma zaszczyt zaprezentować
II Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”!

 

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów do 27. roku życia, którzy interesują się prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną .

Wystarczy napisać esej na jeden ze wskazanych przez Radę Naukową tematów, dołączyć do niego ilustracje i przesłać na adres: konkurs.energia@elsa.org.pl do dnia 27 lutego 2015 r.

5 osób, których esej został najlepiej oceniony przez Radę Naukową weźmie udział w drugim etapie konkursu. Gala Finałowa odbędzie się 27 kwietnia 2015 r. w Poznaniu.

Zapraszamy nie tylko do czynnego udziału w Konkursie, ale także zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału jako widownia w drugim etapie konkursu, podczas którego, w ramach Konferencji Laureatów, Finaliści wygłoszą prelekcje. Oprócz tego, w trakcie Gali Finałowej, uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę w Quizie, odpowiadając na pytania testowe. Również publiczność będzie miała okazję przetestować znajomość regulacji prawnych odnoszących się do rynku energetycznego i ochrony środowiska.

Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS CameronMcKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl oraz nagrody pieniężne.

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu na portalu społecznościowym Facebook.com.

Zapoznajcie się z regulaminem, harmonogramem, tematami prac i sprawdźcie jakie nagrody na Was czekają.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Praktyki Magnusson

śr., 2014-12-10 17:37

Prawnicza Akademia Filmowa

wt., 2014-11-25 21:17
Już jutro zapraszamy na kolejną w tym roku Prawniczą Akademię Filmową, która odbędzie się w ramach ELSA Day. Dzięki współpracy z MiTo art.café.books mamy możliwość obejrzeć film „Bez reguł” (ang. „Unthinkable”).

Ten trzymający w napięciu film porusza istotną kwestię: jak daleko można się posunąć w walce z terroryzmem – czy w obliczu nuklearnego zagrożenia tysięcy istnień, wolno zapomnieć o prawach człowieka?
Znakomita obsada (m.in. Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Michael Sheen), perfekcyjnie skonstruowany scenariusz i rewelacyjne wykonanie gwarantują niezapomniane przeżycie, które nikogo nie pozostawi obojętnym.

Spotykamy się już 26 listopada o godzinie 17:30 w MiTo. Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1729666627259529/

Finał Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego – zaproszenie

wt., 2014-11-25 12:30

Finał Drugiego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego odbędzie się 12 grudnia 2014 r w Warszawie. W finale zmierzy się 8 zespołów z 5 państw: Niemiec, Holandii, Serbii, Polski i Węgier. Organizatorem konkursu jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Instytut Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zaprosił studentów i ich profesorów zainteresowanych rozpoznawaniem sporów arbitrażowych w oparciu o DFCR, do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym był etap pisemny, w ramach, którego zadaniem drużyny było przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 8 drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

W jury konkursu zasiadają prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych. Są to m.in.: prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrück /Uniwersytet Jagielloński), Prof. Christoph Busch (Uniwersytet w Osnabrück), Prof. Wojciech Kocot (Uniwersytet Warszawski)

Finałowa ósemka zaprezentuje swoje stanowiska procesowe przed Zespołem Orzekającym w dniach 10-12 grudnia 2014 r. w sali Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4. Finał, który odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 11:30 będzie otwarty dla publiczności. Wszyscy zainteresowani mogą również wziąć udział w dyskusji panelowej, która jest zaplanowana w tym samym dniu o godzinie 14:00.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs będzie również okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym.

Dla młodych uczestników będzie to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.
Więcej o konkursie na stronie: http://www.sakig.pl/pl/strona-glowna

Jak być naprawdę dobrym w sądzie?

śr., 2014-11-19 14:37

Czy nie zastanawialiście się kiedyś nad tym jak być naprawdę dobrym w sądzie? Jeśli tak, jest to wydarzenie dla Was!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi radca prawny Piotr Staroń, Partner Zarządzający w kancelarii Starman Altman Staroń Sp.k.

Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego możesz przegrać sprawę pomimo, że prawda jest po Twojej stronie?
Jakich dwóch kluczowych rzeczy nigdy nie powinieneś robić prowadząc sprawę?
Jak prezentować argumenty w sposób prosty, zwięzły, racjonalny?
Jak przesłuchiwać własnych świadków, a jak drugiej strony?

Widzimy się 24 listopada o godzinie 20.00 w sali 1.4 Collegium Iuridicum II, ul.Lipowa 4.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/events/788471727880731/?fref=ts

XVIII Dni Edukacji Prawniczej

sob., 2014-11-08 20:35
Serdecznie zapraszamy na spotkania w ramach XVIII Dni Edukacji Prawniczej! W tym roku przygotowaliśmy dla Was wiele warsztatów, dzięki którym rozwiniecie swoją wiedzę w praktyce oraz poznacie najciekawsze i najnowsze zagadnienia prawne! Oprócz warsztatów (między innymi z prawa mody, kryminalistyki oraz pisania pism procesowych) organizujemy wyjście do Sądu Najwyższego RP, symulację oględzin zwłok oraz Prawniczą Akademię Filmową w MiTo art.cafe.books. Przyjdź i przekonaj się sam jak wiele możesz się jeszcze dowiedzieć! Więcej informacji znajdziesz na: www.facebook.com/dni.edukacji.prawniczej

Właśnie ruszyły zapisy do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Moot Court – Arbitraż Handlowy!

czw., 2014-11-06 20:03

Jeżeli interesujesz się prawem handlowym i nie jest Ci straszna procedura cywilna w jego zakresie, ten konkurs jest właśnie dla CIEBIE!

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy jest przedsięwzięciem organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa skierowanym do studentów prawa z całej Polski.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  1. etapu pisemnego, w którym zadaniem Zespołu jest napisanie pisma procesowego powoda oraz pisma procesowego pozwanego;
  2. etapu ustnego, w którym Zespół prezentuje swoje argumenty przed Panelem Sędziowskim.

W Konkursie mogą brać udział drużyny złożone z minimum trzech, a maksymalnie czterech osób.

Nasza inicjatywa wspierana jest przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Nie czekaj, wejdź na www.mootcourt.elsa.warszawa.pl/kazus – przeczytaj konkursowy kazus i zgłoś swój udział!

Zapisy prowadzimy do 30 listopada 2014 roku.

Aby być na bieżąco wejdź na: www.mootcourt.elsa.warszawa.pl lub www.facebook.com/konkursMootCourt

Serdecznie zapraszamy do udziału!

The European Human Rights Moot Court Competition

ndz., 2014-10-19 15:38

The European Human Rights Moot Court Competition to konkurs organizowany przez ELSA przy współpracy z Radą Europy. Jest to symulacja postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odnośnie naruszeń Konwencji Europejskiej.

Zadaniem zespołów (2-4 osobowych) biorących udział w konkursie jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania. Na postawie przygotowanych pism, 16 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu.

Nagrodą dla zwycięskiej drużyny w konkursie jest miesięczny staż w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. HRMCC to jedyny europejski Moot Court dotyczący praw człowieka, który organizowany jest po angielsku. Udział w nim, nie tylko pozwala sprawdzić stan umiejętności językowych, lecz również poszerzyć wiedzę na temat praw człowieka.

Runda Narodowa organizowana w Warszawie ma na celu stworzenie możliwości dla drużyn z Polski do sprawdzenia swoich umiejętności oratorskich i lepszego przygotowania do Europejskiego Finału oraz szansa dla tych, którzy się do niego nie dostaną na wzięcie udziału w etapie ustnym. Drużyny reprezentować będą obie strony sporu przed Panelem Sędziowskim składającym się z polskich ekspertów w zakresie praw człowieka. Całe wydarzenie odbywać się będzie w języku angielskim.

Patronem Rundy Narodowej HRMCC został Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajeski.

Termin zapisów upływa 3 listopada, na złożenie obu pism uczestnicy mają czas do 23 listopada.

Więcej informacji odnośnie HRMCC: http://humanrightsmoot.elsa.org

Więcej informacji odnośnie Rundy Narodowej HRMCC: http://elsa.org.pl/dzialalnosc/konkursy/european-human-rights-moot-court-competition/

XV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa ,,Zasady ogólne prawa podatkowego, a ochrona praw podatnika”

ndz., 2014-10-19 15:25

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zaprasza na XV jubileuszową edycję Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2014 r. w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie.

Temat tegorocznego wydarzenia to: „Zasady ogólne prawa podatkowego, a ochrona praw podatnika”. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy najwybitniejszych znawców prawa podatkowego, którzy przybliżą publiczności praktyczne i społeczne zagadnienia związane z tematyką tegorocznej edycji OKP.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Konferencji, gdzie można znaleźć szczegółową agendę, notatki biograficzne prelegentów oraz zarejestrować się na wydarzenie – www.okp.elsa.org.pl.

Konferencji towarzyszy konkurs na wystąpienie adresowany do studentów prawa szczególnie zainteresowanych dziedziną prawa podatkowego. Szczegóły konkursu można znaleźć na https://www.facebook.com/events/895106153847911/.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Patroni medialni wydarzenia to: Rzeczpospolita, PIT.pl, Monitor Podatkowy, e-katedra, Kariera w finansach.pl, praktykiprawnicze.pl, e-wydawnictwo, lexagit.pl.

Konferencja „Postępowanie arbitrażowe” ( 6.11.2014r)

śr., 2014-10-15 21:30

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z  Katedrą Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Postępowanie arbitrażowe”. W tym roku gospodarzem spotkania, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r. będzie Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim.
Prelegenci zaproszeni do wygłoszenia referatów reprezentują zarówno prawnicze środowiska akademickie jak i zawodowe, co pozwoli na dogłębną i wszechstronną analizę najważniejszych zagadnień dotyczących postępowania przed sądem polubownym.

Przedmiotem rozważań będą między innymi takie kwestie jak: zakres autonomii stron w zakresie kształtowania przebiegu procesu dopuszczenie osoby trzeciej/interwenienta ubocznego do postępowania praktyki w zakresie sposobu przeprowadzania dowodu z opinii biegłego pomocniczego zastosowania przepisów k.p.c. w postępowaniu arbitrażowym środków dowodowych i  sposobu przeprowadzania dowodów.

Konferencja podzielona jest na trzy panele. Tematyka pierwszego, którego moderatorem jest radca prawny Józef Palinka, dotyczy organizacji postępowania arbitrażowego, zaś prelegentami będą: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Szumański, prof. UWr. dr hab. Łukasz Błaszczak, oraz dr Marcin Dziurda.


Drugi panel koncentruje się wokół zagadnień dotyczących postępowania dowodowego – świadków, biegłych, dowodów z dokumentów, moderatorem dyskusji tej części będzie prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes, a swoje wystąpienia przestawią adw. Bartosz Krużewski, adwokat Maciej Jamka, dr Rafał Morek oraz mecenas Maciej Łaszczuk.
W trzeciej części konferencji zaproszeni goście zajmą się relacjami pomiędzy sądem arbitrażowym a sądami państwowymi. Prezentacje na ten temat wygłoszą prof. dr hab. Karol Weitz, radca prawny Paweł Lewandowski, radca prawny Monika Hartung oraz prof. dr hab. Wojciech Popiołek. Panel będzie moderował prof. dr hab. Józef Frąckowiak.

Partnerem konferencji „Postępowanie arbitrażowe” jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zachęcają: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego. Dodatkowe informacje dotyczące konferencji i akredytacji znajdują się na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

Dodatkowych informacji udziela:

Marek Knitter

AM Art-Media Agencja PR

Tel. (22) 522 20 44

Email: mknitter@art-media.com.pl

Konkurs na komantarz / glosę zakresy prawa pracy

czw., 2014-10-09 16:38

Konkurs organizuje międzynarodowa kancelaria prawna CMS. Patronami Konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA oraz wydawnictwo LexisNexis.

W ramach Konkursu studenci mają napisać projekt glosy lub komentarza praktycznego do wybranego przez siebie wyroku Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 24 listopada 2014 roku.

Nagrodami w Konkursie są płatne staże w kancelarii CMS, iPad oraz książki prawnicze. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają zaproszenie na szkolenie zatytułowane „Jak zdobyć wymarzoną pracę?”,które odbędzie się 12 grudnia 2014 roku w biurze kancelarii CMS w Warszawie. Uczestnikom szkolenia zostaną zwrócone koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są stronach:

www.cms-cmck.com/Poland/Employment-Pensions

www.facebook.com/konkursnagloseCMS

 

ELSA Na Twoim Wydziale

śr., 2014-10-08 20:58

Już  16 października 2014 r. na trzech warszawskich uczelniach odbędą się spotkania w ramach projektu ELSA Na Twoim Wydziale.

Jeśli uważasz, że ćwiczenia i wykłady to za mało, to wydarzenie jest przygotowane właśnie dla Ciebie! Przyjdź i dowiedź się jak działa każda z naszych sekcji. W ramach każdej z nich możesz brać udział w ciekawych konferencjach, uczestniczyć w lokalnym lub międzynarodowym projekcie praktyk, możesz także zaangażować się w ruch naukowy.

Gdzie? Kiedy?

  • Uniwersytet Warszawski – 16.10.2014r. godzina 20:00 sala A2 Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4)
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 16.10.2014r.  godzina 17:00 sala 205 Audytorium Maximum
  • Akademia Leona Koźmińskiego – 16.10.2014r. godzina 10:45 Aula I

Nie czekaj, przyjdź i sam przekonaj się czym jest ELSA!

Pierwsze spotkania sekcji ELSA Warszawa ( 21 i 22.10.2014r. )

wt., 2014-10-07 23:30

Grupa Lokalna ELSA Warszawa serdecznie zaprasza na pierwsze spotkania sekcji, które odbędą się w Collegium Iuridicum II ( ul. Lipowa 4, budynek przy Bibliotece Uniwersyteckiej) w dniach:

21 października 2014 roku : sekcja Marketingu (sala 2.3) oraz sekcja praktyk STEP (sala 2.4) godz. 20:00

22 października 2014 roku : sekcja Działalności Naukowej ( sala 2.3) oraz sekcja Seminariów i konferencji( sala 2.4) godz. 20:00.

Na spotkaniach sekcji dowiecie się czym każda z nich się zajmuje. Będziecie mieli możliwość porozmawiać z osobami, które już od kilku lat działają w ELSA . Przybliżymy Wam tematykę i rodzaje projektów organizowanych w ramach Stowarzyszenia (zarówno tych o charakterze lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym).

Co najważniejsze dowiecie się jak do nas DOŁĄCZYĆ, dlaczego warto to zrobić oraz na czym miałaby polegać Wasza rola jako przyszłych członków ELSA Warszawa.

Po spotkaniach każdej sekcji nastąpi mniej merytoryczna część spotkania – jedna z wielu korzyści działania w Stowarzyszeniu – INTEGRACJA. Jest to dla Was możliwość poznania pozostałych członków oraz wypytania ich o wszelkie nutujące Was szczegóły.

Do zobaczenia!

UOKiK ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie!

sob., 2014-10-04 17:26

W tym roku rusza kolejna edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zachęca wszystkich absolwentów prawa i administracji zainteresowanych tematyką do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swych dokonań naukowych. Konkurs jest skierowany również do absolwentów innych kierunków, których prace magisterskie poświęcone są polityce antymonopolowej.

Komisje konkursowe ocenią  merytoryczny oraz edytorski poziom nadesłanych prac. Szczególnie ceniona będzie kreatywność, oryginalność oraz samodzielność w formułowaniu tematów i hipotez badawczych.

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w terminie od 16 października 2013 r. – 15 października 2014 r. Prace należy przesyłać do 31 października 2014 r.!

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w wysokości 5 tys. zł.!

Więcej informacji na stronie: www.uokik.gov.pl

 

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.