uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 54 minuty 53 sekundy temu

Potrzebne są dyskusje, które będą angażowały różne grupy naszej społeczności

7 godzin 45 minut temu
– Nowy projekt ustawy bardzo przypomina swoją pierwotną wersję, ale widać wyraźnie, że w wyniku dyskusji ze środowiskiem oraz symulacji skutków ustawy, wprowadzono w nim ulepszenia – komentuje zaprezentowaną 22 stycznia wersję Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Pierwszą wersję projektu środowisko poznało we wrześniu 2017 roku podczas Narodowego Kongresu Nauki. Następnie trafił on do konsultacji publicznych. Uwagi przekazały m.in. szkoły wyższe, jednostki Polskiej Akademii Nauk, konferencje i inne ciała kolegialne reprezentujące środowisko, a także naukowcy z różnych polskich ośrodków. Swoje uwagi zgłosił też Uniwersytet Warszawski. MNiSW otrzymało też plik z uwagami nadesłanymi do rektoratu przez studentów, doktorantów i pracowników oraz komentarz przygotowany przez zespół rektorski.

 

W wyniku konsultacji społecznych resort nauki przygotował drugą wersję projektu ustawy, zaprezentowaną przez wicepremiera Jarosława Gowina 22 stycznia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 

Zmiany w projekcie ustawy

Jako przykłady pozytywnych zmian w stosunku do projektu wrześniowego prof. Marcin Pałys, rektor UW wymienił nową wersję przepisów o konkursach dla uczelni badawczych.  – W poprzedniej wersji zakładano, że dodatkowe finansowanie będzie wynosić do 10% zwykłego finansowania. W obecnym projekcie to nie mniej niż 10%. Ta zmiana jest zgodna z naszymi sugestiami. 10% to nie byłby wystarczający zastrzyk finansowy, żeby przekształcić uniwersytet w uczelnię badawczą.

 

Korzystnie rektor UW ocenia również zmianę formuły finansowania uczelni z budżetu państwa. – Zastąpienie dotacji subwencją jest dobrą wiadomością, ponieważ znacznie uelastycznia możliwość wydatkowania tych środków oraz rozwiązuje wiele praktycznych problemów. Dotychczas z dotacji dydaktycznej bardzo trudno było kupować np. wyposażenie sal laboratoryjnych dla studentów, laboratoriów komputerowych czy językowych. Teraz te ograniczenia znikną – wyjaśnia prof. Pałys.

 

Społeczność UW czeka dyskusja

Rektor UW podkreśla, że w projekcie uwzględniono wiele zapisów, które postulowała społeczność uniwersytetu, a które znalazły się w uchwale Senatu UW, przyjętej w grudniu ubiegłego roku. – Najważniejszy jest fakt, że uczelnie mają mieć całkowitą autonomię w zakresie swojej organizacji i struktury wewnętrznej – zaznacza prof. Marcin Pałys. Wśród równie ważnych elementów nowego systemu wymienia: powiązanie możliwości nadawania stopni naukowych i prowadzenia kierunków studiów z kryteriami jakościowymi, nowy model kształcenia doktoratów w ramach szkół doktorskich, a także możliwość federalizacji uczelni. – Ważne jest, że w projekcie znalazło się wsparcie dla uczelni regionalnych, tak aby zapobiec stworzeniu systemu, w którym uczelnie o ambicjach międzynarodowych konkurują z uczelniami o ambicjach regionalnych i któraś z tych stron musi przegrać – zaznacza rektor.

 

Nowa ustawa będzie zdaniem prof. Pałysa wymagała od społeczności uniwersyteckiej bardzo szerokiej debaty nad tym, w jaki sposób wykorzystać stworzone w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce możliwości i narzędzia.  – Potrzebujemy dyskusji, w które będą zaangażowane różne grupy naszej społeczności. Takie rozmowy już się rozpoczynają – ja i pozostali członkowie zespołu rektorskiego uczestniczymy w posiedzeniach rad  wydziałów. Spotkania te są związane z nową ustawą i z tym, jakie wyzwania i zadania stoją przed uniwersytetem i społecznością akademicką. Chcemy mieć plan, tak by wykorzystać nowe przepisy do lepszego działania uniwersytetu, a nie tylko zrealizować obowiązki, które na nas nakłada nowa ustawa. Nie chcemy być reaktywni, tylko aktywni w myśleniu co jest cenne i powinno zostać zachowane, a co dzięki nowym narzędziom możemy zrobić lepiej.

Projekt ustawy

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 22 stycznia 2018 roku dostępny jest na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl

W prezentacji nowej wersji projektu ustawy uczestniczyli także członkowie zespołu rektorskiego UW. Na bieżąco nowe zapisy komentował dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

 

@NAUKA_GOV_PL Subwencja zamiast dotacji w Ustawa 2.0 to bardzo dobry krok. Podnoszenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe ambitne 1.8 % PKB w 2025. Dobrze by było ale jak mówi @JaroslawGowin jeszcze nie uzgodniona politycznie.

— Maciek Duszczyk (@MaciekDuszczyk) January 22, 2018

 

@NAUKA_GOV_PL Szkoły doktorskie: co najmniej w dwóch dyscyplinach, ale jedna dyscyplina maks. w trzech szkołach. To stwarza @UniWarszawski możliwość tworzenia interdyscyplinarnych szkół na światowym poziomie. Ułatwi też układanie nowego statutu i dyskusję środowiskowe.

— Maciek Duszczyk (@MaciekDuszczyk) January 22, 2018

 

Doradztwo zawodowe dla podwarszawskich szkół

14 godzin 5 minut temu
„Bliżej rynku pracy” to przedsięwzięcie, w czasie którego uczniowie wezmą udział w warsztatach, a nauczyciele w szkoleniach i studiach podyplomowych z doradztwa edukacyjnego i zawodowego. Liderem projektu jest Biuro Edukacji m.st. Warszawy, a Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW jednym z partnerów. Z doradztwa skorzystają uczniowie 71 szkół z 10 podwarszawskich miejscowości, m.in. Grodziska Mazowieckiego, Łomianek i Zielonki.

Do udziału w przedsięwzięciu „Bliżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjno-zawodowego ZIT WOF” zostało wytypowanych 71 szkół z klasami gimnazjalnymi, z których pochodzi 4445 uczniów i 78 doradców edukacyjno-zawodowych oraz nauczycieli.

 

W czasie jego trwania uczniowie otrzymają pomoc w wyborze liceów, techników lub szkół branżowych, a potem szkół wyższych tak, aby po skończeniu edukacji zdobyli pracę zgodną z zainteresowaniami i umiejętnościami. Doradcy zawodowi wezmą udział w kursach podnoszących ich kompetencje, a nauczyciele dowiedzą się na studiach podyplomowych, jak wprowadzić elementy doradztwa zawodowego do lekcji. Obowiązek wprowadzenia takich elementów mają wszyscy nauczyciele w nowych klasach VII i VIII – precyzuje to rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 1 sierpnia 2017 roku.

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli prowadzi Instytut Polityki Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, a za szkolenia doradców odpowiada COME UW.

 

Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. – COME zorganizowało już 30 szkoleń dla dyrektorów. Kolejne kursy wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzą dla rad pedagogicznych – mówi dr Tomasz Krawczyk, zastępca dyrektora COME i koordynator projektu na UW.

 

Centrum opracowało też platformę internetową iPed ze strefami ucznia, nauczyciela, dyrektora, koordynatora, rodzica, studenta studiów podyplomowych oraz strefą open.

 

W czasie akcji „Bliżej rynku pracy” powstanie 71 punktów informacji i kariery, w których przeszkoleni nauczyciele będą udzielać porad edukacyjno-zawodowych. Uczniowie będą mogli liczyć na wycieczki do firm oraz warsztaty prowadzone przez przedsiębiorców i pracowników HR.

 

Parterami w projekcie są miasta: Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Milanówek, Nadarzyn, Otwock, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

 

Przedsięwzięcie finansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków Unii Europejskiej. Zakończy się 30 czerwca 2019 r.

Przewodnik po UW w nowej odsłonie

pt., 2018-01-19 12:59
Jest już dostępna aktualna wersja przewodnika „Uniwersytet Warszawski. Miejsca, fakty, liczby”. W albumie oprócz prezentacji najciekawszych miejsc na UW czytelnicy znajdą najważniejsze informacje o uczelni, badaniach i historii.

Polsko-angielski przewodnik po najciekawszych miejscach na UW przygotowano z myślą o studentach, pracownikach, gościach, turystach i wszystkich tych, którzy o Uniwersytecie chcą wiedzieć więcej.

 

„Uniwersytet Warszawski. Miejsca, fakty, liczby” to kompaktowy przewodnik, który ułatwia orientację w uniwersyteckiej przestrzeni i historii. W środku oprócz szczegółowych opisów budynków zlokalizowanych na zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu i nowoczesnym kampusie Ochota można znaleźć m.in. informacje o Bibliotece Uniwersyteckiej, Ogrodzie Botanicznym czy Obserwatorium Astronomicznym. Ale to nie wszystko. Dla czytelników przygotowano wiele zdjęć, ciekawostek, anegdot historycznych oraz mapek.

 

Wersję elektroniczną przewodnika można pobrać na stronie z materiałami o UW do pobrania. Wersja papierowa jest dostępna w Biurze Prasowym i Biurze Promocji UW w Pałacu Kazimierzowskim.

Seminarium o badaniach edukacyjnych

czw., 2018-01-18 15:07
Do 31 stycznia można przesyłać propozycje wystąpień podczas interdyscyplinarnego seminarium o badaniach edukacyjnych. Zgłoszenia do udziału w mogą przesyłać osoby, które prowadzą badania edukacyjne – teoretyczne, metodologiczne lub empiryczne – na Uniwersytecie Warszawskim lub Indiana University Bloomington.

Annual Joint Seminar on Educational Research obędzie się od 9 do 10 maja 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie to pierwsze doroczne spotkanie poświęcone badaniom edukacyjnym z różnych obszarów wiedzy, które ma służyć upowszechnianiu aktualnych wyników badań i inicjowaniu wspólnych inicjatyw naukowych przez badaczy z obydwu uczelni.

 

Wybranych zostanie 16 prezentacji (po osiem z każdej uczelni). Każdy z mówców będzie miał 20 minut na zabranie głosu. Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim.

 

Proponowane obszary tematyczne:
 • metody oceny efektów edukacyjnych,
 • przygotowanie do pracy i rozwój zawodowy nauczyciela,
 • Jakość i efektywność metod nauczania,
 • organizacja instytucjonalna na poziomie szkoły, obwodu i kraju,
 • postępy w nauczaniu przedmiotów ścisłych (STEM – Science, Technology, Engineering i Mathematic),
 • edukacja na rzecz rozwoju społeczeństwa demokratycznego.

 

Propozycje wystąpień (​​artykuły dotyczące prowadzonych badań lub abstrakty – do 300 słów) należy przesyłać do Justyny Kościńskiej na adres j.koscinska@is.uw.edu.pl do 31 stycznia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko/a oraz afiliację/e autora/ów.

 

O tym, które referaty zostaną przedstawione na konferencji mówcy zostaną powiadomieni do 28 lutego 2018 r. Więcej informacji na temat seminarium można uzyskać, kontaktując się z dr. hab. Mikołajem Herbstem (mherbst@uw.edu.pl).

„Antyk – kamera – akcja!” – konkurs dla uczniów

czw., 2018-01-18 14:40
Mit w rozumieniu mitologii Greków i Rzymian to motyw przewodni konkursu „Antyk – kamera – akcja!” organizowanego przez międzynarodowy zespół naukowców pracujących w projekcie „Our Mythical Childhood…” na Wydziale „Artes Liberales” UW. Konkurs jest skierowany do gimnazjalistów i licealistów – aby wziąć w nim udział, trzeba nakręcić film.

W konkursie „Antyk – kamera – akcja!” może wziąć udział jedna osoba lub grupa osób w wieku od 15 do 19 lat, która pod opieką nauczyciela przygotuje film dotyczący wybranego motywu mitologicznego. Sposób jego przedstawienia jest dowolny – może to być reportaż filmowy, dokument, prezentacja dzieła sztuki, wywiad, film fabularny czy animacja. Gotowy materiał nie może być dłuższy niż 4 minuty.

 

Laureatów wybierze jury składające się z badaczy i popularyzatorów wiedzy o antyku, a także specjalistów zajmujących się sztuką filmową z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, University of Roehampton w Londynie oraz University of Cambridge. Obradom będzie przewodniczył Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser i scenarzysta telewizyjny oraz teatralny. Jury będzie oceniało treść i formę filmów. Zwycięzcy otrzymają nagrody-niespodzianki.

 

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na konkurs upływa 1 marca. Gotowy film, czyli pracę konkursową, należy umieścić w serwisie YouTube najpóźniej 1 kwietnia.

 

Szczegółowe informacje o konkursie i regulaminie.

 

Na pytania dotyczące konkursu odpowiada Dorota Bazylczyk, sekretarz jury: dorota.bazylczyk@student.uw.edu.pl.

„Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges” to projekt międzynarodowego zespołu naukowców, którym kieruje prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału „Artes Liberales” UW. Na badanie recepcji antyku w kulturze dziecięcej i młodzieżowej prof. Marciniak otrzymała prestiżowy Consolidator Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W projekcie pracują naukowcy z Europy, Afryki, Azji i Australii.

BUW otwarty w nocy

śr., 2018-01-17 12:32
W poniedziałek 22 stycznia rozpocznie się kolejna edycja akcji „BUW dla sów”. Niemal codziennie do 3 lutego Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie będzie otwarta do 5. rano. Z dłużej dostępnych przestrzeni i zasobów bibliotecznych będą mogli skorzystać studenci przygotowujący się do sesji.

Sesja egzaminacyjna w semestrze zimowym 2017/2018 rozpocznie się 27 stycznia i potrwa do 9 lutego. Aby ułatwić studentom przygotowania do końcowych zaliczeń, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie na dwa tygodnie wydłuża godziny pracy.

 

Od godziny 22. do 5. rano będą dostępne dla czytelników: Informatorium, Czytelnia Ogólna i Wolny Dostęp. W tych godzinach będzie też czynna jedna z szatni.

Wypożyczalnia i Magazyn będą dostępne w standardowych godzinach pracy.

 

Wyjątki

W soboty 27 stycznia i 3 lutego BUW będzie czynny w od 9. do 21., w niedziele 28 stycznia i 4 lutego w godzinach 15.–20.

 

Warunkiem skorzystania z biblioteki jest okazanie ważnej karty bibliotecznej.

 

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia BUW nocą.

Zespół portalu „Nauka o klimacie” nagrodzony w konkursie Popularyzator Nauki

wt., 2018-01-16 11:13
Twórcy portalu „Nauka o klimacie” otrzymali tytuł Popularyzatora Nauki 2017 w kategorii „zespół”. Ideą stworzenia portalu była walka z mitami na temat przyczyn zmian klimatycznych oraz prezentacja najnowszych wyników badań. Redakcja organizuje też plebiscyt na „Klimatyczną bzdurę roku”.

„Globalne ocieplenie to nie jest ściema. Nauka bardzo dużo mówi na ten temat – a my staramy się to wyjaśniać” – mówił, odbierając nagrodę podczas gali w Centrum Nauki Kopernik, prof. Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki UW, jeden z twórców portalu. Oprócz niego „Naukę o klimacie” redaguje dwoje absolwentów wydziału: dr Aleksandra Kardaś i Marcin Popkiewicz, a także Anna Sierpińska. W Radzie Naukowej jest kilkunastu naukowców z polskich i zagranicznych uniwersytetów, m.in. UW, oraz Polskiej Akademii Nauk. Działania portalu wspiera Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego.

 

„Mimo iż z każdym rokiem przybywa danych pokazujących, że warunki panujące na Ziemi ulegają dynamicznym i radykalnym przemianom i że nauka dysponuje licznymi dowodami na temat przyczyn tych przemian, spora część opinii publicznej wciąż uznaje zmiany klimatu za przedmiot nierozstrzygniętego sporu naukowego. Jako ludzie związani naukowo z badaniami fizycznych podstaw zmian klimatu uważamy, że warto upowszechniać informacje na temat zjawisk kształtujących atmosferę i wpływających na jakość życia na Ziemi ” – piszą o misji portalu jego redaktorzy. Dlatego na stronie naukaoklimacie.pl znaleźć można już 120 artykułów na temat najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących zmian klimatycznych. Każdy tekst odwołuje się do wyników badań naukowych. Czytelnik może dowiedzieć się m.in.: czy to prawda, że wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek, a krowy więcej gazów cieplarnianych niż transport, czy ekstremalne zjawiska pogodowe mają związek z globalnym ociepleniem i czy rekordowe opady śniegu są dowodem na to, że zmiany klimatyczne to fikcja.

 

Od 2014 redakcja portalu organizuje plebiscyt na „Klimatyczną bzdurę roku”. Do 16 stycznia 2018 roku zgłaszać można wypowiedzi, które ukazały się w mediach w roku 2017. W pierwszej edycji zwyciężyło zdanie, że „dwutlenek węgla nie może być szkodliwy, skoro spożywamy go w napojach gazowanych”.

 

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest przez serwis PAP Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2005 roku. Do tegorocznej edycji zgłoszono 62 kandydatów. Nagrody przyznano w kategoriach „naukowiec” (dr hab. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej), „instytucja” (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN), „media” (program „Astronarium”), „animator” (Jan Świerkowski) i „zespół” (portalu „Nauka o klimacie”). Nagrodę za całokształt działalności związanej z popularyzacją otrzymał prof. Tadeusz Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej >>

naukaoklimacie.pl www.facebook.com/naukaoklimacie

Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek

pon., 2018-01-15 09:47
Statystyki dotyczące liczby planowanych inwestycji, metrów kwadratowych, które zyska uczelnia, czy kwot, które państwo zdecydowało się zainwestować w rozwój UW, robią wrażenie, ale – jak przy każdej okazji podkreśla rektor Marcin Pałys – mają znaczenie drugorzędne. „Program wieloletni to program zmiany, modernizacji różnych działań uniwersytetu. Budynki są narzędziami wtórnymi wobec tych przedsięwzięć” – przekonuje. O tym, jak musi się zmienić nie tylko nasz sposób działania, lecz także myślenia o uczelni, żeby cele programu wieloletniego mogły zostać osiągnięte, prof. Marcin Pałys opowiada w styczniowym numerze pisma „UW”. Program wieloletni – fakty i liczby
 • 3 listopada 2015 roku – uchwała Rady Ministrów o wsparciu rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, zmieniona 13 stycznia 2017 roku; obecnie procedowany jest wniosek o kolejną zmianę programu złożony przez UW 27 czerwca 2017 roku
 • cel główny: ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych, wzmocnienie międzynarodowej pozycji UW, zwiększenie wpływu uniwersytetu na otoczenie społeczne i gospodarcze
 • sposób osiągnięcia celów: stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju UW przez rozbudowę i modernizację infrastruktury uczelni
 • 18 inwestycji planowanych w ramach programu
 • około 180 tys. m2 – powierzchnia nowych oraz zmodernizowanych budynków
 • 970 110 500 – budżet programu, w tym 945 110 500 ze środków państwowych, 25 000 000 ze środków UW
 • 2016-2025 – lata realizacji programu

www.uw.edu.pl/program-wieloletni

W listopadzie 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę o wsparciu rozwoju uniwersytetu przez sfinansowanie w latach 2016-2025 programu wieloletniego obejmującego 18 inwestycji. Przy każdej okazji podkreśla Pan, że efektem programu ma nie być nowa przestrzeń dla uczelni, ale znacznie głębsze zmiany dotyczące wielu sfer działalności uniwersytetu. Program ma przyczynić się do rozwoju interdyscyplinarności, umiędzynarodowienia, innowacyjnego kształcenia, kształcenia przez całe życie, przedsiębiorczości oraz do poprawy jakości życia publicznego. To cele szczegółowe wymienione w programie. A co stoi za tymi hasłami, jaki ma być uniwersytet w roku 2025?

 

M.P.: Przede wszystkim otwarty na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze otwarty wewnętrznie, w którym z jednej strony możliwe jest prowadzenie badań i kształcenia wielodyscyplinarnego, opierających się na współpracy osób z różnych dyscyplin, a z drugiej strony możliwa jest migracja osób między różnymi jednostkami.

 

Po drugie otwarty na intensywne kontakty z otoczeniem – czerpiący z pomysłów świata i wysyłający na zewnątrz idee, opracowania, rezultaty badań. Uwzględniający w swoim działaniu zmiany społeczne wpływające na przykład na oczekiwania wobec wykształcenia wyższego. Nasi absolwenci muszą umieć funkcjonować w zalewie informacji, selekcjonować je, sprawdzać ich wiarygodność. Bardzo ważna jest też umiejętność pracy w zespole. Powinniśmy pamiętać, że osoby, które kształcimy na studiach doktoranckich, nie muszą przez całe życie pracować na uniwersytecie, wykształcenie akademickie powinno być dobrym punktem wyjścia – kapitałem do pracy – poza uczelnią, na przykład do prowadzenia działalności gospodarczej czy społecznej.

 

Szczególnym przypadkiem otwartości na świat zewnętrzny jest umiędzynarodowienie. Bardzo ważne jest dla nas, aby każda osoba czuła się w naszych murach jak najlepiej. Chcemy, aby uniwersytet był miejscem atrakcyjnym i przyjaznym dla zagranicznych naukowców i studentów, a polskim studentom umożliwiał przebywanie w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku i dzięki temu rozwijanie kompetencji, które są niezwykle ważne w zglobalizowanym świecie.

 

Skala programu wieloletniego sprawia, że jego realizacja jest ogromnym wyzwaniem dla uczelni. Mamy jednak pewne doświadczenia, z których możemy czerpać. W ostatniej dekadzie rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kampus na Ochocie. W tym samym czasie trwały też inne uniwersyteckie inwestycje, m.in. I etap budynku dla nauk lingwistycznych przy ulicy Dobrej, którego II etap będzie finansowany z programu wieloletniego. Czego nauczyły nas te inwestycje, co teraz moglibyśmy wykorzystać przy realizacji programu?

 

M.P.: Nowe uniwersyteckie budynki, które powstały w ostatnich latach, są bardzo komfortowe. Pracownicy i studenci mają bardzo dobre warunki do pracy i nauki. Jednocześnie musimy o wiele intensywniej wykorzystywać te powierzchnie. W przeciwnym razie wydziały i cały Uniwersytet będą mieć problem z udźwignięciem kosztów tego komfortu.

 

W jednostkach zajmujących się naukami społecznymi i humanistycznymi sytuacja lokalowa jest często bardzo trudna. Jeśli na przykład na 12 osób przypada jeden pokój do pracy, to często chcemy w nowej inwestycji przeznaczyć dla tego samego zespołu 12 oddzielnych pokoi, ale trzeba zastanowić się nad kosztami utrzymania przy takim rozwiązaniu. Często niewielkie nawet jednostki organizacyjne chciałby mieć swoją salę wykładową, tak żeby zawsze była wolna i dostępna na wykład, ćwiczenia, zebranie zakładu, obronę pracy doktorskiej. Oczywiście, że byłoby to bardzo wygodne, ale uniwersytetu nie stać na takie gospodarowanie przestrzenią. Jeśli sąsiadujące ze sobą wydziały na kilka wykładów w tygodniu potrzebują dużej auli, to nie znaczy że każdy z nich powinien mieć osobne pomieszczenie tego typu, tylko że powinny je współdzielić. Dlatego właśnie chcemy zebrać informacje dotyczące wszystkich jednostek i ocenić, jakie jest rzeczywiste łączne zapotrzebowanie uniwersytetu na infrastrukturę, bo zapotrzebowanie widziane przez pryzmat pojedynczych potrzeb nie oddaje rzeczywistej sytuacji.

 

Dlatego przy okazji programu chcemy opracować standardy dotyczące wielkości i wyposażenia pomieszczeń do pracy oraz sal dydaktycznych, które mogłyby być używane w całej uczelni. Digital Economy Lab UW stworzył narzędzie, dzięki któremu możemy prześledzić sposób wykorzystania uniwersyteckich sal, robić analizy dotyczące potrzeb infrastrukturalnych jednostek w zależności od liczby ich studentów i pracowników, przy uwzględnianiu takiego standardu. Niektóre dane dotyczące pomieszczeń są dostępne w USOS-ie. W aplikacji wykorzystano też inne dane, na przykład z Biura ds. Nieruchomości UW. Na razie jest to dopiero pierwsza faza tworzenia tego typu narzędzi, a bardziej zaawansowane aplikacje do analizy danych powstaną w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs rozstrzygnięto w grudniu, naszej uczelni przyznano 38 mln zł na wiele działań związanych z podniesieniem jakości nauczania, kształcenia doktorantów, rozwojem kompetencji studentów i pracowników, a także usprawnieniem i unowocześnieniem zarządzania przez stworzenie odpowiednich narzędzi informatycznych. Dzięki rzetelnym danym łatwiej będzie przystosować rozwiązania infrastrukturalne do potrzeb użytkowników.

 

Cały wywiad z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW, dostępny jest w piśmie „UW” nr 1/84 2018 (pdf).

Cele szczegółowe programu wieloletniego
 • stworzenie infrastruktury dla przedsięwzięć transdyscyplinarnych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
 • wspieranie umiędzynarodowienia m.in. przez stworzenie odpowiednich warunków studiowania, pracy i mieszkania dla zagranicznych studentów i pracowników
 • rozwój oferty uniwersyteckiej dotyczącej kształcenia przez całe życie
 • wspieranie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, w wymiarze nie tylko technologicznym, lecz także społecznym
 • rozwój innowacyjnych form kształcenia
 • podniesienie jakości życia publicznego m.in. przez udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców wyników prac badawczych i narzędzi stworzonych przez uczelnię

Budżet partycypacyjny – głosowanie

pon., 2018-01-15 09:40
Defibrylatory ratujące życie czy serwisy rowerowe? Może jedno i drugie? Od 15 do 29 stycznia można głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Studenci, doktoranci i pracownicy UW mogą wybierać spośród 14 zatwierdzonych pomysłów. Głosowanie prowadzone jest poprzez stronę www.partycypacyjny.uw.edu.pl. O tym, które projekty zostaną zrealizowane, zdecyduje liczba głosów. W puli jest 300 tys. zł.

Do 19 listopada studenci i pracownicy UW zgłaszali projekty do pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego na UW. Wpłynęło 86 różnych pomysłów. Po ich weryfikacji do głosowania dopuszczono 14. Wszystkie projekty były oceniane indywidualnie pod kątem: zgodności z prawem oraz misją i statutem UW, planów uczelni, uwarunkowań i możliwości technicznych, możliwości zrealizowania projektu w 2018 roku, lokalizacji, prawidłowego oszacowania kosztów czy ich ogólnodostępności.

 

W przypadku niektórych projektów władze rektorskie zdecydowały o realizacji pomysłów w ramach innych działań podejmowanych przez uczelnię. Poza budżetem partycypacyjnym realizowany będzie m.in. „projekt WYSPA na Kampusie Ochota” .

 

14 projektów

Opisy projektów wraz z kosztorysami dostępne są na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl w zakładce „Złożone projekty”. Dotyczą m.in. ochrony życia ludzkiego (defibrylatory ratujące życie) lub ochrony środowiska (domki dla jeży i wiewiórek, hotele dla owadów zapylających,  skrzynki lęgowe), zmian w przestrzeni akademickiej (ławki dla matek karmiących, przewijaki). Są też propozycje zorganizowania szkoleń i wydarzeń ogólnouniwersyteckich. O projektach będzie można dowiedzieć się więcej podczas spotkania z ich autorami, które odbędzie się 17 stycznia od godz. 12.00 do 18.00 w holu Dawnej Biblioteki (kampus główny  UW). Każdy z autorów może prowadzić promocję swojego projektu niezależnie.

 

Głosowanie

Po zalogowaniu się na platformie budżetu partycypacyjnego UW poprzez USOS lub CAS (www.partycypacyjny.uw.edu.pl) każdy student, doktorant lub pracownik uczelni może zagłosować na dowolną liczbę projektów. Ich łączny koszt nie może przekroczyć 300 tys. zł (równowartość budżetu). System pozwala na wielokrotne logowanie się i zmienianie oddanych głosów od 15 do 29 stycznia. Możliwość głosowania zostanie wyłączona ostatniego dnia głosowania o północy.

Starogrecki i chiński dla osób niewidzących

pon., 2018-01-15 08:52
Smartfon, który pomaga uczyć się chińskiego bez znaków, i system konwertujący pismo w języku starogreckim na brajl to przykłady narzędzi, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami na uniwersytecie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW pomaga niepełnosprawnym studentom i pracownikom w pełnym uczestnictwie w życiu akademickim. W ostatnim czasie pracownicy biura udostępnili system do konwertowania języka starogreckiego na brajl. W Szkole Języków Wschodnich powstała pomoc do nauki chińskiego dla niewidomych.

 

System do konwertowania starogreckiego na brajl

Informatycy z BON dysponują specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym przekład na zapis brajlowski wg reguł właściwych dla różnych języków. Opracowali materiały dla niewidomej studentki studiującej język starogrecki. Wsparli ich wykładowcy, którzy przygotowali szczegółowy alfabet z opisanymi wszystkimi kombinacjami akcentów i przydechów. Udostępnili też oni materiały dydaktyczne w postaci tekstowej (pliki Word), które po niewielkim opracowaniu można było poddać translacji do brajla. Studentka otrzymała materiały brajlowskie, ale potrzebne było rozwiązanie do wymiany informacji między studentką a wykładowcami lub jej rówieśnikami bez pośredniczenia w translacji pracowników biura.

 

– Niezbędne było opracowanie rozwiązania, w którym zapis w systemie Braille’a byłby konwertowalny na zapis czarnodrukowy zrozumiały do sprawdzenia przez wykładowcę oraz odwrotnie, tak aby nauczyciel mógł samodzielnie przygotować tekst, który studentka zamieni na zapis brajlowski. Przygotowaliśmy więc narzędzie w postaci rozszerzenia do edytora MS Word. Studentka jednym skrótem może dokonać odpowiedniej translacji, zapisać dokument czarnodrukowy do postaci właściwej do odczytu na swojej linijce brajlowskiej lub zaimportować dokument brajlowski i zamienić go na zapis czarnodrukowy. Studentka na co dzień korzysta z tego translatora, co uniezależnia ją oraz jej wykładowców od przekazywania do nas materiałów do przetworzenia. Jest to ważne narzędzie wspierające samodzielną naukę – opowiada Sławomir Barabasz, zastępca kierownika BON.

 

– Trudność opracowania tego narzędzia w dużej mierze sprowadzała się do poznania reguł przekładu obu zapisów oraz dość żmudnego ich zapisania w postaci algorytmów. Ta jednorazowa praca przyniosła jednak ważny efekt w postaci niezależności studentki. Wspieramy ją obecnie przez opracowywanie obszernych materiałów takich, jak podręczniki lub słowniki, które także dodawane są do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej i służą także innym osobom niepełnosprawnym – opisuje Sławomir Barabasz.

 

Nauka chińskiego przez słuchanie i mówienie

– W języku chińskim są 4 tysiące znaków. Jeśli będziemy się uczyć po 20 znaków dziennie, to nauka zajmie nam kilka lat – mówi Olgierd Uziembło ze Szkoły Języków Wschodnich, lektor, który prowadzi zajęcia z chińskiego bez znaków.

 

W SJW lektorzy przeprowadzili doświadczenia: drukowali chiński brajlem, ale studenci niepełnosprawni i sinolodzy ocenili druk jako zbyt trudny do odczytania. Dlatego trzeba było wymyślić inną formę nauki.

 

– Jednym z naszych najważniejszych celów było umożliwienie nauki języka tym, którzy mają problem z opanowaniem języka pisanego i czytaniem go, bo mają problemy z oczami lub rękami, nie widzą lub nie mogą pisać – opowiada Olgierd Uziembło. – Używamy transkrypcji, którą każdy choćby za pomocą brajla jest w stanie opanować. Wysyłam studentowi plik, a smartfon odtwarza go dźwiękowo.

 

W zajęciach uczestniczą studenci, również ci z niepełnosprawnościami, oraz osoby spoza uniwersytetu, które wykupiły żetony. W ciągu roku słuchacze osiągną poziom biegłości językowej A2. W planach jest kontynuacja.

 

Oprócz chińskiego Szkoła Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego prowadzi także zajęcia „bez znaków” z języków japońskiego i arabskiego. Ich organizacja jest możliwa dzięki pieniądzom z Funduszu Innowacji Dydaktycznych działającego na UW. Na początku 2017 roku Wydział Orientalistyczny otrzymał prawie 40 tys. zł na przedsięwzięcie „Japoński i chiński bez komponentu pisanego ideogramami jako alternatywna metoda nauczania oraz podstawa do nauczania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Stypendia im. Anny Bornus wręczone po raz piąty

pt., 2018-01-12 14:09
Studentka Wydziału Polonistyki oraz dwóch studentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych otrzymało stypendium im. Anny Bornus. Wsparcie jest przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Przyznano je po raz piąty. Uroczystość odbyła się 12 stycznia.

 

Kapituła konkursowa przyznała trojgu studentom UW – Monice Szynkowskiej z bałtystyki, Mateuszowi Gregorskiemu z europeistyki i studiującej politologię Agnieszce Bal, stypendium im. Anny Bornus – niepełnosprawnej studentki polonistyki UW w latach 2010-2011, która zmarła z powodu choroby nowotworowej.

 

– Stypendia pozwalają przy różnych okazjach wspominać Anię oraz inne osoby, które musiały się mierzyć z wielkimi wyzwaniami i które nie stosowały wobec siebie taryfy ulgowej – chciały coś osiągnąć, podążały za swoimi marzeniami. Chcemy, aby nasze hasło – uniwersytet dla wszystkich – było rzeczywiście realizowane. Chcemy likwidować wszystkie możliwe bariery – mówi prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. – Każde formy wsparcia nawiązujące do szlachetniej idei renesansowego patronatu, mecenatu, są bardzo mile widziane – dodaje.

 

Stypendium jest przeznaczone dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową. Pozwala dofinansować koszty zatrudnienia asystenta, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu.

 

– Satysfakcja z uczenia jest ogromna, kiedy trzeba pokonywać własne trudności i ograniczenia. Bardzo się cieszę, że powstała Fundacja im. Anny Bornus, która jest pośrednikiem pomiędzy sponsorami – członkami rodziny Bornus i przyjaciółmi Ani a stypendystami – wyjaśnia Rafał Bornus, ojciec zmarłej studentki.

 

– Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na co dzień wspomaga studentów UW. Robimy dużo, ale nie we wszystkich obszarach jesteśmy w stanie wesprzeć osoby z najcięższymi niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę, że fundacja wspiera studentów, którzy dzięki środkom finansowym będą mieli ułatwiony dostęp do edukacji – dodaje Paweł Wdówik, kierownik BON.

Centrum Kwantowych Technologii Optycznych

śr., 2018-01-10 15:37
Prof. Konrad Banaszek z UW otrzymał grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na utworzenie Centrum Kwantowych Technologii Optycznych w ramach programu MAB. Ośrodek powstanie na kampusie Ochota. Na jego realizację FNP przeznaczyła prawie 35 mln zł. Strategicznym partnerem przedsięwzięcia będzie Uniwersytet Oksfordzki.

W czwartej edycji programu Międzynarodowe Agendy Badawcze – finansującego powstawanie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości, w których prowadzone są badania na najwyższym poziomie – FNP wybrała 3 projekty. Wśród zwycięskich przedsięwzięć jest projekt prof. Konrada Banaszka z UW „Quantum Optical Technologies”, który zakłada realizację na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowej agendy badawczej specjalizującej się w kwantowych technologiach optycznych.

 

– W ośrodku prowadzone będą badania dotyczące wykorzystania zjawisk kwantowych, m.in. superpozycji kwantowych i splątania w technologiach optycznych. Te zjawiska mają swoje zastosowanie w łączności – mogą zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych, obrazowaniu, mogą przyczynić się do polepszenia rozdzielności oraz w metrologii, poprawić precyzję pomiarów – mówi prof. Konrad Banaszek, który obecnie kieruje Laboratorium Technologii Kwantowych CeNT UW.

 

Centrum Kwantowych Technologii Optycznych powstanie na uniwersyteckim kampusie Ochota, gdzie zarówno na Wydziale Fizyki, jak i w Centrum Nowych Technologii od dawna są prowadzone badania dotyczące kwantowych technologii optycznych. W nowym ośrodku naukowcy z UW będą współpracowali z badaczami z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Poza wspólnymi pracami badawczymi Oksford będzie dzielił się najlepszymi praktykami dotyczącymi m.in. wspomagania innowacji, rekrutacji czy wspierania rozwoju pracowników naukowych.

 

Prof. Konrad Banaszek prowadzi badania z fizyki kwantowej oraz optyki kwantowej. W 2016 roku naukowiec otrzymał grant Team FNP – prawie 3 mln zł dofinansowania na projekt „Kwantowe systemy łączności optycznej”.

 

Oprócz projektu prof. Banaszka FNP nagrodziła jeszcze dwie inicjatywy:

 • Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych – prof. Marka Żukowskiego i prof. Pawła Horodeckiego,
 • ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób – prof. Jana Dumańskiego i dr. hab. Arkadiusza Piotrowskiego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie FNP.

8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie

wt., 2018-01-09 12:29
„Szczepionki mRNA – licencja na zabijanie nowotworów” to tytuł wykładu prof. Jacka Jemielitego, który odbędzie się podczas najbliższego spotkania z cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”. Naukowiec opowie o innowacyjnych terapiach genowych. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia.

Każdego roku zwiększa się liczba osób chorujących na nowotwory. Od lat naukowcy na całym świecie poszukują skutecznych metod zwalczania raka.

 

– Nadzieję na poprawę sytuacji daje tak zwana terapia genowa. To w niej terapeutyk dostarcza się w postaci genetycznego przepisu, który następnie ulega ekspresji w komórkach pacjenta. W ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem w tym kontekście cieszy się informacyjne RNA (mRNA), będące genetycznym przepisem na konkretne białko. Jednak na drodze do skutecznych terapii opartych na mRNA stoi jego naturalna nietrwałość – tłumaczy prof. Jacek Jemielity.

 

Podczas wykładu naukowiec przedstawi ideę terapii genowych oraz ich olbrzymi potencjał wykraczający poza terapie przeciwnowotworowe, a także główne problemy związane z opracowywaniem tej nowatorskiej terapii oraz sposoby ich rozwiązania przy użyciu metod biologiczno-chemicznych, w tym tych opracowanych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Prof. Jacek Jemielity pracuje w Centrum Nowych Technologii UW. Ponad rok temu jego zespół dokonał jednej z największych komercjalizacji w polskiej nauce – zwiększenia trwałości mRNA – która daje nadzieję chorym na nowotwory. Więcej o badaniach zespołu prof. Jemielitego.

 

Wykład „Szczepionki mRNA – licencja na zabijanie nowotworów” odbędzie się 16 stycznia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Kultura I RP w dialogu z Europą – seria monografii

wt., 2018-01-09 08:55
„Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” to interdyscyplinarny projekt badawczy realizowany przez naukowców z UW i innych polskich uczelni. Rezultatem kilkuletnich prac jest 12-tomowa seria monografii przedstawiających dziedzictwo kulturowe Polski od XV do XVIII wieku jako integralną część kultury europejskiej. Seria została wydana przez WUW.

 

Monografie opisują relacje kulturowe Rzeczypospolitej przedrozbiorowej z Europą oraz formy obustronnej wymiany wartości literackich, estetycznych, politycznych i religijnych. Publikacje zostały napisane przez historyków kultury, literaturoznawców, filologów klasycznych i neofilologów, a także historyków sztuki z różnych ośrodków naukowych – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Badań Literackich PAN.

 

W ramach interdyscyplinarnego projektu „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” powstało 12 tomów monografii:

 

 • tom 1. – „Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu”,
 •  tom 2. – „W przestrzeni Południa. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów romańskich: estetyka, prądy i style, konteksty kulturowe”,
 • tom 3. – „Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne”,
 • tom 4. – „Monastycyzm XV–XVIII w. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu”,
 • tom 5. – „Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo Średniowiecza i wyzwania XV–XVI wieku”
 • tom 6. – „Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego”,
 • tom 7. – „Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku”,
 • tom 8. – „Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej”
 • tom 9. – „Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku”,
 • tom 10. – „Antytrynitaryzm w Pierwszej Rzeczypospolitej w kontekście europejskim. Źródła − rozwój – oddziaływanie”,
 • tom 11. – „Między Wschodem a Zachodem. Prawosławie i unia”,
 • tom 12. – „Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych”.

 

Projekt „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości” koordynowany był przez Wydział „Artes Liberales”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Rozwoju Humanistyki. Seria publikacji jest kontynuacją badań nad historią kultury polskiej prowadzonych w ramach wcześniejszego projektu „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”.

 

Monografie zostały wydane przez WUW.

Program zajęć międzyuczelnianych UW i WUM

pon., 2018-01-08 13:43
Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny uruchamiają program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci UW i WUM będą mogli zapisać się na przedmioty w uczelni partnerskiej. Pierwsze zajęcia odbędą się w semestrze letnim 2017/2018 roku. Umowę w tej sprawie uczelnie podpisały 8 stycznia.

 

Studenci WUM będą mieli do wyboru ok. 95 zajęć oferowanych przez 4 wydziały UW: Psychologii, Biologii, Chemii, Fizyki. Będą to m.in. mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i strategie terapii, strategie syntezy substancji farmaceutycznych, związki naturalne i ich znaczenie w projektowaniu leków, podstawy medycyny molekularnej, pracownia radiofarmaceutyków, kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, a także diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu ćwiczenia.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny umożliwi studentom UW udział w 10 przedmiotach fakultatywnych, które odbywać się będą na I Wydziale Lekarskim, II Wydziale Lekarskim oraz Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Będą to m.in. inżynieria tkankowa, fizjologia kliniczna, wstęp do seksuologii, bakteriofagi w medycynie oraz komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studenci UW będą mogli zapoznać się ze szczegółową ofertą zajęć na WUM w systemie USOS UL. Rejestracja trwać będzie od 23 stycznia do 5 lutego.

 

Umowa została podpisana na 5 lat.

Spotkania naukowców UW i WUM

Program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych to jeden z elementów zacieśniania współpracy pomiędzy UW i WUM. Uniwersytetom zależy także na rozwoju wspólnych projektów naukowych. 10 stycznia na Wydziale Fizyki UW odbędzie się II spotkanie naukowców z obu uczelni, podczas których prezentują oni swoje badania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, które mogłyby być rozwijane we współpracy z drugą uczelnią. Pierwsze seminarium odbyło się 15 listopada i dotyczyło m.in. projektów naukowych z zakresu farmacji, biochemii, elektrochemii i fizykochemii, badań biomedycznych, genetyki i histologii. Podczas drugiego spotkania swoje badania zaprezentują naukowcy zajmujący się m.in. nanotechnologią w biologii i medycynie, modelowaniem molekularnym i bioinformatyką, interfejsami mózg-komputer, neuropsychologią, radiobiologią, radiochemią, radioterapią i genetyką. Więcej o II spotkaniu dot. współpracy naukowej UW i WUM >>

„UW” na początek roku

pt., 2018-01-05 14:03
Pierwszy w nowym roku kalendarzowym numer pisma uczelni „Uniwersytet Warszawski” będzie dostępny od 8 stycznia w wersji papierowej i elektronicznej. Już teraz publikujemy zapowiedź tekstów, które czytelnicy znajdą w środku.

„Musimy myśleć w kategorii uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek” – to tytuł tekstu wywiadu z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW, który mówi o programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” oraz planach i zadaniach uczelni na najbliższe lata związanych z realizacją tego programu. – Program wieloletni to program zmiany, modernizacji różnych działań uniwersytetu. Budynki są narzędziami wtórnymi wobec tych przedsięwzięć – przekonuje rektor.

 

Rozmowa została uzupełniona o najważniejsze informacje dotyczące programu wieloletniego, w których można znaleźć m.in. szczegółowy plan inwestycyjny, fakty i liczby dotyczące programu, a także jego cele szczegółowe.

 

Badania i wydarzenia

W nowym numerze pisma czytelnicy znajdą też przypomnienie najważniejszych wydarzeń z życia uczelni w minionego roku i zapowiedź tego, co czeka nas na uniwersytecie w roku 2018. Jest też o algorytmach i białkach, którymi zajmują się naukowcy z UW, a także o pierwszej edycji uniwersyteckiego budżetu partycypacyjnego.

Z archiwum UW

W kolejnym odcinku z cyklu „Odkurzone, uchwycone” dr Robert Gawkowski na podstawie źródeł z uniwersyteckiego archiwum wspomina czasy powojennego odbudowywania stolicy i czynów społecznych.

 

Gdzie znaleźć „UW”?

Nowy numer pisma uczelni będzie dostępny od 8 stycznia. Egzemplarze drukowane będą do pobrania w Pałacu Kazimierzowskim, Auditorium Maximum i dawnej Bibliotece. W najbliższych dniach trafią również na wydziały. Wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie pisma uczelni.

Wyniki plebiscytu na Słowo roku 2017

czw., 2018-01-04 11:49
W głosowaniu internautów wygrał „rezydent”, językoznawcy wybrali „puszczę” i wyróżnili „smog”, „sąd” i „konstytucję”. Zwycięzców plebiscytu na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy poznaliśmy dziś podczas briefingu prasowego, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim.

„Rezydent” – wybrany przez internautów na słowo roku 2017 – był również słowem miesiąca w październiku. Na ten wyraz oddano 25% wszystkich głosów. Na drugim miejscu z 18% poparciem uplasował się „smog”, a na trzecim – „puszcza”, która zdobyła 12,5% głosów internautów.

 

– „Rezydent” pojawił się w naszych notowaniach słów na czasie w październiku, kiedy rozpoczął się strajk młodych lekarzy. I choć słowo to w obecnym znaczeniu opisuje tylko jedną grupę zawodową, lekarzy kształcących się na specjalistów, jego częstość wynika z bolączki, która dotyczy właściwie wszystkich pracowników w Polsce: (nierzadko skrajnego) przepracowania, braku życia pozazawodowego, przeciążenia obowiązkami – komentuje prof. Magdalena Derwojedowa.

 

– Drugie słowo, symbol poważnych zagrożeń cywylizacyjnych, to zapożyczony z angielskiego „smog”. Wyraz, który będziemy chyba oglądać w prasie coraz częściej, ma bardzo ciekawą budowę, jest hybrydą słów „smoke” – ‘dym’ i „fog” – ‘mgła’. Tej złowieszczej nazwy zanieczyszczonego miejskiego powietrza używają Anglicy od początku XX wieku. W Polsce notuje je dopiero słownik wydany w 1981 roku. W jednym z plebiscytów na polskie odpowiedniki obcych słów „smog” proponowano zastąpić polskim „dymgła”. To słowo pojawia się sporadycznie do dziś na blogach krakowskich, tam gdzie jest najbardziej potrzebne – mówi prof. Marek Łaziński.

 

– Smutne, że o „puszczy” piszemy przy okazji kataklizmów i nieszczęść, choć przecież większości z nas ten arcylas, a i nawet niewielki lasek miejski, kojarzy się z wytchnieniem i spokojem, ze zbieraniem grzybów, głosami ptaków, zapachem, cieniem – słowem: ze „skogsbad”, czyli leśną kąpielą, którą Szwedzi umieścili wśród najczęstszych nowych słów w swoim języku. Oby w polszczyźnie „puszcze” i lasy gościły już tylko w takim kontekście – piszą językoznawcy z Instytutu Języka Polskiego UW, organizatorzy plebiscytu na Słowo roku.

 

Internauci głosujący w plebiscycie zgłosili również około 300 własnych propozycji wyrazów i wyrażeń, wśród nich najczęstsze były: „konstytucja”, „XD” – wybrany na młodzieżowe słowo roku, „totalny”, „spinner” czy „deforma”, pojawiły się także słowa popularne w zagranicznych zestawieniach, takie jak „feminizm”, „fake news” czy „postprawda”.

 

Ze świata

Plebiscyty na słowa roku odbywają się również za granicą. W Niemczech wyrażaniem, które zdominowało dyskurs polityczny w 2017 roku było „Jamaika-Aus”, które oznacza fiasko koalicji niemieckich partii politycznych tradycyjnie oznaczanych kolorami zielonym, żółtym i czarnym jak flaga Jamajki. Z kolei Francuzi wybrali wyraz „renoveau”, czyli odnowa. Podobnie jak Rosjanie, którzy wskazali na „renovacija”, czyli eufemistyczną nazwą akcji wyburzania starych bloków, tzw. chruszczowek.

 

W Szwajcarii, ze względu na wielojęzyczność tego kraju, wybiera się po trzy słowa roku niemieckie i francuskie. W tym roku oba wybory były dość zgodne: na pierwszym miejscu uplasowały się rzeczowniki „harcèlement” (molestowanie, w szerokim znaczeniu na ulicy, przez hollywoodzkich producentów, w pracy, w internecie) oraz hasztag #metoo.

 

Swojego faworyta wybrali także redaktorzy brytyjskiego zespołu słowników Collinsa, którzy wskazali wyrażanie „fake news” tłumaczone jako „fałszywa, częstokroć sensacyjna wiadomość, rozpowszechniana pod postacią przekazu informacyjnego”. Określenie to odnotowało od ubiegłego roku wzrost wystąpień w różnego typu mediach aż o 365%.

 

W poprzednich latach

W 2016 roku w plebiscycie na polskie słowo roku w głosowaniu internautów wygrało wyrażenie „pięćset+”. Na dwóch kolejnych pozycjach leksykalnego podium uplasowały się „protest” oraz „edukacja”. Według kapituły językoznawców najważniejszym słowem 2016 roku był „trybunał”. W 2015 roku w obu głosowaniach – internautów i językoznawców – wygrał „uchodźca”.

 

Więcej o wynikach plebiscytu na Słowo roku 2017

„Uniwersytet Warszawski jutra” – debata

czw., 2018-01-04 10:07
W latach 2016–2025 Uniwersytet wyremontuje lub wybuduje 18 gmachów na trzech uniwersyteckich kampusach. Czy powinny być one niezależnymi enklawami, czy stanowić integralną część tkanki miejskiej? O zagadnieniach związanych z przestrzenią akademicką będą dyskutować 11 stycznia paneliści na debacie „Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich” Klubu Absolwentów.

Nowe plany i inwestycje Uniwersytetu Warszawskiego, które zostaną przeprowadzone m.in. w ramach programu wieloletniego, dają szansę, aby przemyśleć rolę kampusów i przestrzeni akademickiej. Tym tematom będzie poświęcona czwarta debata z cyklu „Widoki na przyszłość” organizowana przez Klub Absolwentów – „Uniwersytet Warszawski jutra. Innowacje w przestrzeni kampusów akademickich”. Głos w dyskusji zabiorą:

 • prof. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor UW ds. rozwoju,
 • arch. Marlena Happach – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy,
 • arch. Lise Mesliand – była dyrektor planistyki francuskiej Agencji Rządowej Planowania Paris-Saclay,
 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
 • arch. Peter Swinnen – były naczelny architekt Flandrii, wykładowca Politechniki Federalnej w Zurychu.

Dyskusję poprowadzą Filip Konopczyński (absolwent WPiA i MISH UW) i architekt Michał Sikorski.

 

Debata będzie tłumaczona symultanicznie na j. polski i j. francuski. Spotkanie jest otwarte dla publiczności. Po debacie odbędzie się tradycyjne spotkanie noworoczne Klubu Absolwentów UW.

 

Bezpłatna rejestracja na stronie https://styczniowa-debata2018-klubu.evenea.pl.

 

Debata odbędzie się 11 stycznia w godz. 18.30-20.00 w auli Starej Biblioteki przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Więcej informacji

http://klubabsolwentow.uw.edu.pl

https://www.facebook.com/events

Plan na 2018 rok

śr., 2018-01-03 13:21
„Oby ten rok był lepszy niż poprzedni” – takie życzenia słyszymy w nowym roku. Co przyniosą uniwersytetowi najbliższe miesiące? Już teraz przedstawiamy wydarzenia, które czekają społeczność UW w nowym roku.

 

1. Realizacja programu wieloletniego

 

W 2018 roku będą trwały prace związane z 10 spośród 18 inwestycji finansowanych z programu wieloletniego. Dwie z nich wystartowały w 2016, jedna w 2017, pozostałe siedem rozpocznie się w tym roku. Program obejmuje budowę nowych obiektów lub modernizację już istniejących budynków. Każda inwestycja jest projektowana z udziałem przyszłych użytkowników, w trakcie konsultacji są zbierane informacje na temat ich oczekiwań i potrzeb.

 

2. Rozstrzygnięcie budżetu partycypacyjnego

 

Do 10 stycznia poznamy projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego UW, które pozytywnie przeszły weryfikację. W styczniu odbędzie się też spotkanie promujące inicjatywy. Głosowanie potrwa od 15 do 29 stycznia na stronie www.partycypacyjny.uw.edu.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 31 stycznia.

 

3. Dr Sergiej Kowalow doktorem honorowym UW

 

Dr Sergiej Kowalow, biofizyk, obrońca praw człowieka i działacz polityczny, otrzyma tytuł doktora honoris causa UW. Jest związany z Uniwersytetem Moskiewskim. W latach 70. został skazany na siedem lat obozu i trzy lata wygnania za działalność przeciwko władzom ZSRR. Był przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka w Rosji na początku lat 90. Relacjonował wojnę w Czeczenii. 29 czerwca 2016 roku Senat UW podjął decyzję o nadaniu dr. Kowalowowi tytułu honorowego.

 

4. Rocznice

 

W 2018 roku odbędzie się kilka rocznic wydarzeń, które w historii uniwersytetu mają duże znaczenie:

 • 1818: 200. rocznica utworzenia Ogrodu Botanicznego UW,
 • marzec 1818: 200. rocznica rozpoczęcia działalności Biblioteki Uniwersyteckiej,
 • maj 1818: 200. rocznica rozpoczęcia zajęć na UW,
 • 11 listopada 1918: 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, w listopadzie przerwano prowadzenie zajęć na UW i założono paramilitarną jednostkę studencką – Legię Akademicką,
 • 8 marca 1968: 50. rocznica protestów na dziedzińcu głównym UW, na której studenci zażądali swobody nauczania i wolności słowa.

5. UW z POWER-em

 

W 2018 roku rozpocznie się realizacja pięcioletniego programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju uniwersytetu. W konkursie NCBR UW otrzymał na ten cel 38 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach programu zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, kształcenia doktorantów, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

15 najważniejszych wydarzeń z 2017 roku przypomnimy w najbliższym numerze pisma „UW”, które ukaże się 8 stycznia.

Trzy pomysły na budynek dla nauk psychologicznych

śr., 2017-12-27 13:00
W konkursie na koncepcję architektoniczną nowego budynku dla nauk psychologicznych na Ochocie jury wyłoniło trzech zwycięzców. Gmach na kampusie Ochota jest jedną z inwestycji realizowanych w ramach programu wieloletniego UW.

Nowy budynek dla nauk humanistycznych i społecznych ma powstać na kampusie Ochota, w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. Będą się w nim odbywały zajęcia ze studentami kierunków takich jak psychologia, kognitywistyka czy psychofizjologia. Naukowcom będzie łatwiej prowadzić badania interdyscyplinarne łączące np. psychologię z informatyką, biologią lub fizyką – prace badawcze z tych trzech dziedzin prowadzone są właśnie na kampusie Ochota.

 

W imieniu Uniwersytetu konkurs na projekt architektoniczny budynku przeprowadziła firma zajmująca się doradztwem prawnym Grupa Sienna. Do konkursu zgłoszono 17 projektów. Jury wzięło pod uwagę atrakcyjność koncepcji, powiązanie przestrzenne z otoczeniem, rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku, ekonomikę rozwiązań w trakcie użytkowania budynku oraz koszty projektowe. Koszt wzniesienia obiektu ma wynieść ok. 117 mln zł. Prace budowlane zakończą się do 2022 roku.

 

Pierwsze miejsce zajęła pracownia Piotr Bujnowski Architekt, drugie miejsce – Marek Budzyński Architekt, trzecie miejsce – Are Stiasny/Wacławek. Laureaci otrzymają nagrody w wysokości kolejno 50 tys. zł, 35 tys. zł i 25 tys. zł. Jury przyznało także dwa wyróżnienia oraz po 20 tys. zł: pracowni JEMS Architekci oraz pracowni WXCA.

 

Autorzy trzech zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do negocjacji. Po ich zakończeniu dowiemy się, która z koncepcji będzie realizowana.

 

Budynek naukowo-dydaktyczny dla nauk psychologicznych powstanie w ramach programu wieloletniego UW. Jego realizacja jest możliwa dzięki przyznaniu Uniwersytetowi Warszawskiemu w 2015 roku przez Radę Ministrów dotacji w wysokości prawie 1 mld zł. Do 2025 roku Uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji. Trwają już m.in. prace nad II etapem gmachu dla nauk lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, a także nad dostosowaniem podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej do prowadzenia w nich zajęć sportowych. W wyremontowanych lub nowych budynkach będą dobre warunki do pracy i nauki, co przyczyni się do zwiększenia zakresu badań, poszerzenia oferty kształcenia interdyscyplinarnego oraz umiędzynarodowienia uczelni.

Skład jury konkursu

prof. Bolesław Stelmach – sędzia przewodniczący, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów RP

arch. Henryk Łaguna – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP

prof. Ewa Kuryłowicz – sędzia konkursowy SARP

dr Katarzyna Sadowy – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP

prof. Anna Giza Poleszczuk – prorektor UW ds. rozwoju

Jerzy Pieszczurykow – kanclerz UW

Maria Cywińska – dyrektor administracyjna, Wydział Psychologii UW

arch. Michał Sikorski – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

arch. Ewa Rudnicka – Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej UW

dr Maciej Mijakowski – Fundacja Poszanowania Energii, Politechnika Warszawska – głos doradczy

Kamila Mizeracka – sekretarz sądu konkursowego

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.