uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 4 dni 22 godziny temu

Spotkanie z UCW

śr., 2019-10-09 12:00
Studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci UW zainteresowani działalnością społeczną będą mogli poznać możliwości w tym zakresie podczas spotkania z przedstawicielami Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu. Odbędzie się ono 10 października na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

Działające od 2013 r. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu zajmuje się promowaniem oraz organizowaniem wolontariatu edukacyjnego, wielokulturowego i projektowego, dzięki którym wolontariusze dzielą się z innymi specjalistyczną wiedzą i rozwijają współpracę z otoczeniem uniwersytetu.

 

10 października jego przedstawiciele spotkają się z członkami społeczności akademickiej UW, by porozmawiać na temat możliwych form działania społecznego, rozwoju własnych kompetencji, realizacji pasji czy przekazywania wiedzy innym. UCW zapewnia m.in. szansę udziału w różnorodnych akcjach, prowadzenia projektów społecznych lub autorskich zajęć, zaangażowania w działania na rzecz wielokulturowości na UW.

 

Wśród atrakcji przygotowanych przez UCW znajdą się m.in.:

 • nauka konstrukcji szarpaka dla psów w stylu „zero waste” i maty węchowej, które zostaną przekazane zwierzętom z Żółtych Boksów w Schronisku na Paluchu,
 • niespodzianka przygotowana przez seniorki i seniorów ze Stowarzyszenia mali bracia Ubogich,
 • rozmowy na temat działalności wolontariackiej na UW.

W akcji UCW będzie można wziąć udział 10 października od godz. 9.30 w namiocie rozstawionym przed dawną Biblioteką Uniwersytecką na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć tutaj>>

Warsztaty z komunikacji i wielokulturowości na UW

wt., 2019-10-08 14:38
Szok kulturowy, problemy ze skutecznym komunikowaniem i ciekawość nowego środowiska to wybrane kwestie, z którymi spotykają się często zagraniczni studenci. Tym długoterminowym UW oferuje pomoc w adaptacji na uczelni i w nieznanym dotąd mieście. Na początku rozpoczętego niedawno roku akademickiego Welcome Point oferuje im warsztaty poświęcone komunikacji i multikulturowości. Odbędą się w dwóch terminach: 11-12 oraz 25-26 października.

Życie i studia w nieznanym kraju, mieście, a także na uczelni, w której stawia się dopiero pierwsze kroki, mogą wydawać się na początku trudne. Sytuację znacznie ułatwia zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz nabycie przydatnych w nowym środowisku umiejętności. Umożliwia to m.in. Welcome Point UW poprzez organizację takich akcji jak Welcome Day, pomoc w rejestracji na zajęcia czy warsztaty z komunikacji i multikulturowości.

 

Te ostatnie adresowane są przede wszystkim do zagranicznych studentów długoterminowych, którzy chcą poprawić swoje komunikacyjne i społeczne kompetencje wobec takich sytuacji jak poznawanie nowych ludzi, prowadzenie efektywnej dyskusji, wyjaśnianie nieporozumień czy praca zespołowa w wielokulturowym środowisku.

 

Uczestnicy zajęć podejmą również debatę na temat szoku kulturowego i samego pojęcia kultury. Pojawią się też rozmowy o UW i jego strukturze.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach:

 

 • 11-12 października – adresowane do długoterminowych studentów I roku na studiach I stopnia oraz uczestników Foundation Year;
 • 25-26 października – adresowane do długoterminowych studentów II i III roku na studiach I stopnia, długoterminowych studentów na studiach II stopnia i jednolitych magisterskich.

Zajęcia odbędą się w BUW (ul. Dobra 56/66) od godz. 10.00 do 17.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Welcome Point.

Warsaw Genomics z nagrodą Prezydenta RP

wt., 2019-10-08 12:59
Spółka Warsaw Genomics otrzymała Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii Startup_PL. Wyróżnioną spółkę tworzą ludzie, którzy oferują nowatorskie badania diagnostyczne chorób o podłożu genetycznym.

Warsaw Genomics powstała w 2015 roku jako spin-off UW, od 2019 roku jest byłą spółką spin-off (wykupiła udziały uniwersyteckiej spółki celowej UWRC). Firma zatrudnia diagnostów laboratoryjnych, genetyków, biologów, bioinformatyków, lekarzy. Firma wykonuje badania genetyczne, które pozwalają zdiagnozować gen odpowiadający za chorobę lub określić ryzyko zachorowania na przypadłości dziedziczne: nowotwory, ale i inne – dotykające np. układ nerwowy, trawienny czy odpornościowy. Badania wykonywane przez Warsaw Genomics pomagają też dobrać lepsze terapie pacjentom onkologicznym.

 

7 października w Jasionce koło Rzeszowa Prezydent RP wręczył Nagrodę Gospodarczą w specjalnej kategorii Startup_PL spółce Warsaw Genomics. Spółkę do nagrody zgłosiła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Do kategorii Startup_PL mogą być nominowane firmy, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną. Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP została wręczona już siedemnasty raz.

 

Informacja o wszystkich laureatach dostępna jest na stronie kancelarii Prezydenta RP, a o spółce Warsaw Genomics można przeczytać na jej stronie internetowej.

Spółka Warsaw Genomics realizuje program BadamyGeny.pl, czyli Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka. Ambicją realizatorów programu jest przebadanie wszystkich Polaków pod kątem genetycznej predyspozycji do niektórych nowotworów. Od rozpoczęcia programu w 2017 roku zostało przebadanych ponad 20 tysięcy osób. Firma w ramach świadczonej usługi sekwencjonuje geny, a w przypadku wykrycia wysokiego ryzyka zachorowania podpowiada co zrobić, aby ustrzec się choroby.

Najlepsi dydaktycy

wt., 2019-10-08 10:47
W tym roku odbędzie się czwarta edycja nagrody dydaktycznej rektora UW przyznawanej indywidualnie nauczycielom akademickim za szczególne osiągnięcia na polu dydaktyki. W gronie kandydatów zgłoszonych do nagrody znajduje się 12 osób reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze. Tekst o najlepszych dydaktykach można znaleźć w nowym numerze pisma „UW”.

Nagroda dydaktyczna rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest najlepszym nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku rektor przyznaje nagrodę w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej.

 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Zgłoszenia są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. W skład komisji wchodzą także m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów.

 

W tej edycji w gronie zgłoszonych kandydatów znajduje się 12 osób z różnych wydziałów i jednostek UW. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie w listopadzie z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Dziedzina nauk humanistycznych

 

Prof. dr hab. Paweł Stępień, Wydział „Artes Liberales”: Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria dla studentów dwóch kierunków: artes liberales i kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. W latach 2007-2016 prof. Stępień pełnił funkcję pełnomocnika rektora UW ds. jakości kształcenia. Od 2019 roku wchodzi w skład Zespołu Doradczego ds. Organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Jest kierownikiem eksperymentalnej, międzynarodowej specjalności Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli, prowadzonej na kierunku artes liberales. W pierwszym trymestrze roku akademickiego 2018/2019 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie w Cambridge.

 

Dr Piotr Schollenberger, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Filozofii: Jest promotorem prac dyplomowych wielu studentów, inicjatorem współpracy z takimi ośrodkami jak Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza czy Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Poza zajęciami w Instytucie Filozofii prowadzi wiele seminariów, spotkań dydaktycznych i konwersatoriów w ramach współpracy z innymi uczelniami i instytucjami. Wygłasza wykłady z zakresu etyki i filozofii sztuki, prowadzi warsztaty, spotkania z artystami.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej: Jej zainteresowania skupiają się wokół zagadnień związanych z przekładem, w tym szczególnie z kształceniem tłumaczy. Jest promotorem wielu prac magisterskich. W ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK) zorganizowała dla studentów wykłady wybitnych translatoryków z wybranych uniwersytetów europejskich. Jako pierwsza w Polsce zajęła się organizacją lekcji wirtualnych z uniwersytetami i instytucjami europejskimi.

 

Dr Jan Rogala, Wydział Orientalistyczny, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej: Prowadzi zajęcia dydaktyczne związane z Azją Środkową, a w szczególności z Mongolią. Jest autorem nowatorskiego podręcznika do nauki współczesnego języka mongolskiego. Dr Rogala pełni funkcję kierownika Komisji Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego UW. W ramach tej komisji koordynował i aktywnie uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem nowych programów dydaktycznych przyjętych do realizacji od roku akademickiego 2019/2020.

 

Prof. dr hab. Leszek Zasztowt, Wydział Orientalistyczny, Studium Europy Wschodniej: Jego zainteresowania naukowe obejmują dzieje Rosji carskiej, ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., historię Polaków i polskości w Rosji, ZSRR i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na ziemiach polskich pod zaborami. Prof. Zasztowt jest wieloletnim wykładowcą na kierunku studia wschodnie na Wydziale Orientalistycznym. Jest także promotorem licznych prac magisterskich.

 

Dziedzina nauk społecznych

 

Dr hab. Agata Dziewulska, Centrum Europejskie: Jest zaangażowana w rozwijanie programów studiów i nowoczesnych form kształcenia. Ostatnim jej przedsięwzięciem są gry strategiczne. Jest autorką gry „Peace by Piece” związanej z kierunkami studiów realizowanymi w Centrum Europejskim. Przygotowany przez nią symulator stabilizacji państw pokonfliktowych (dofinansowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki z 2017 roku) stanowi innowacyjne narzędzie naukowo-dydaktyczne. Dr hab. Dziewulska przygotowuje zajęcia z użyciem symulatora i planuje rozwój tego projektu.

 

Dr Barbara Kwiatkowska–Tybulewicz, Wydział Pedagogiczny: Jest kierownikiem specjalności Edukacja artystyczna i medialna. Organizuje wymianę zagraniczną dla studentów tej specjalności, a także studenckie projekty edukacyjne w szkołach, galeriach czy teatrach. Dr Kwiatkowska-Tybulewicz jest także pionierką ogólnouniwersyteckich zajęć e-learningowych.

 

Dr Justyna Pokojska, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii: Jej zajęcia łączą podstawy teoretyczne z prezentowaniem praktyki przygotowania i realizowania badań terenowych. Poza zajęciami obowiązkowymi organizuje też dla studentów wyjazdowe warsztaty badawcze. W ramach działalności w Digital Economy Lab UW dr Pokojska włącza studentów do realizowanych projektów. Na Wydziale Filozofii i Socjologii pełni funkcję pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych. We współpracy z Biurem Karier UW uczestniczyła w przygotowaniu nowego programu Aplikacyjnych prac dyplomowych.

 

Dr Katarzyna Wojnar, Instytut Ameryk i Europy: Część prowadzonych przez nią zajęć odbywa się w formie warsztatów obserwacji uczestniczącej w instytucjach miejskich czy organizacjach pozarządowych. Studenci, w ramach zajęć oraz projektów badawczych prowadzonych przez dr Wojnar, mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich prac przed urzędnikami i przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityk i programów publicznych. Dr Wojnar aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowej organizacji UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

 

Dr Anna Bąkowska, Wydział Geologii: Specjalizuje się w metodyce badań nad określeniem właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów w warunkach obciążeń dynamicznych. Umiejętności dydaktyczne doskonaliła na kursach: Tutoring akademicki I stopnia oraz Praktyki Tutoringu Collegium Wratislaviense – Szkoła Tutorów II stopnia. Dr Anna Bąkowska prowadzi zajęcia nie tylko dla studentów Wydziału Geologii, ale także Wydziału Fizyki. Jest promotorem wielu prac licencjackich i magisterskich.

 

Dr hab. Andrzej Dragan, Wydział Fizyki: Specjalizuje się w relatywistycznej informacji kwantowej. Na Uniwersytecie w Nottingham prowadził badania związane z tą tematyką. Kontynuuje je na Uniwersytecie Warszawskim, aktywnie włączając w nie studentów. Efektem prowadzonych badań są liczne publikacje, których współautorami są studenci. Prowadzi na Wydziale Fizyki autorskie wykłady z zakresu szczególnej teorii względności oraz mechaniki kwantowej. Dr hab. Andrzej Dragan kieruje studiami indywidualnymi adresowanymi do wybitnie zdolnych studentów oraz koordynuje prace nad stworzeniem nowej koncepcji tych studiów. Jest także znanym popularyzatorem nauki.

 

Dr Krzysztof Ziach, Wydział Chemii: Jest zaangażowany w różne formy unowocześniania i uatrakcyjniania metod nauczania chemii organicznej. Jest jednym z inicjatorów zastosowania na zajęciach dla wszystkich studentów zestawu indywidualnych modeli molekularnych, co ułatwia zrozumienie trójwymiarowej struktury cząsteczek organicznych. Dzięki jego zaangażowaniu uruchomiono na Wydziale Chemii nowoczesne stałomagnesowe spektrum NMR. Dr Ziach współtworzył infrastrukturę wokół spektrum, w szczególności system bezpiecznego zapisu danych na serwerach i możliwości dalszej ich obróbki na komputerach w salach studenckich.

 

O najlepszych dydaktykach piszemy w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”

 

 

Otwarty Kampus nominowany do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy

pon., 2019-10-07 14:10
Zespół Animacji Kultury przy Instytucie Kultury Polskiej UW we współpracy z Fundacją Centrum Cyfrowe stworzył internetową mapę kampusu przy Krakowskim Przedmieściu. Mapa została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy. Konkursowe głosowanie potrwa do 12 listopada.

Otwarty Kampus – bo tak nazywa się mapa – przedstawia w szczegółach uniwersytecki kompleks przy Krakowskim Przedmieściu. Twórcy podzielili miejsca na kilka kategorii: relaks, jedzenie, usługi, miejsca do nauki, przechadzka. Z mapy zadowoleni będą przede wszystkim nowi studenci, którzy dopiero odkrywają zakamarki kampusu. W opisach miejsc znajdują się informacje, w jakim stopniu kawiarnia, bar czy biblioteka są dostępne dla osób poruszających się na wózku.

 

W tworzenie Otwartego Kampusu zaangażowane były studentki – a obecnie absolwentki – studiów o specjalizacji animacja kultury realizowanych w IKP. Teraz ich platforma została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m. st. Warszawy w kategorii najlepsze wydarzenie architektoniczne 2018. W plebiscycie zostanie też przyznana Nagroda Mieszkańców. Dlatego wszyscy, którym spodoba się internetowa mapa kampusu mogą na nią zagłosować do 12 listopada poprzez formularz internetowy. Zwycięzców poznamy miesiąc później – 12 grudnia.

Mapa kampusu powstała w ramach Projektu Powiśle – programu kształcenia, realizowanego przez specjalizację animacja kultury w IKP UW. Celem projektu było m.in. zainicjowanie nowych relacji UW z najbliższym otoczeniem (instytucjami lokalnymi z Powiśla czy jego mieszkańcami).

 

Studia częściowe za granicą w semestrze letnim 2019/2020

pon., 2019-10-07 12:56
Studenci i doktoranci, którzy chcieliby semestr letni roku akademickiego 2019/2020 spędzić na uczelni zagranicznej, mogą starać się o stypendium w ramach programu Erasmus+. Trwa trzecia tura kwalifikacji, a na łamach najnowszego numeru pisma uczelni „UW” można znaleźć relacje studentów, którzy wzięli udział w wymianie.

Oferta stypendialna dotyczy wyjazdów na studia częściowe. Na chętnych czekają miejsca na uniwersytetach w 28 krajach (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy). Stypendyści będą otrzymywać stypendium w wysokości od 400 do 500 euro miesięcznie (w zależności od kraju, do którego wyjadą). Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia. Przy kwalifikacji pod uwagę brana jest średnia ocen w poprzednim roku akademickim oraz znajomość języka obcego.

Ostateczny termin składania dokumentów w ramach trzeciej tury kwalifikacji mija 15 października. Szczegółowych informacji na temat warunków uczestnictwa i wymaganych dokumentów udziela Biuro Współpracy z Zagranicą UW         (p. Monika Satała, e-mail: monika.satala(at)adm.uw.edu.pl).

 

>> bwz.uw.edu.pl Erasmusowe refleksje w piśmie „UW”

– Bardzo chciałam się przekonać, jak to jest studiować za granicą. Taki wyjazd wszechstronnie rozwija – uczy zaradności, samodzielności, otwartości na różnorodność, podnosi kompetencje językowe oraz społeczne. Sprawia, że student czuje się nie tylko Polakiem, ale także Europejczykiem – mówi Edyta Zbąska, studentka psychologii na UW, która odbyła studia częściowe w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Wypowiedzi innych uczestników studiów częściowych w ramach programu Erasmus+ można znaleźć na łamach najnowszego numeru pisma uczelni „UW”

Książka „Tropicale” z wyróżnieniem w międzynarodowym konkursie

pt., 2019-10-04 11:23
Książka „Tropicale”, wydana przez Ogród Botaniczny UW, zajęła drugie miejsce w dziale profesjonalnym w kategorii książek podczas International Photography Awards 2019. Publikacja autorstwa Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek z Ogrodu Botanicznego UW oraz Łukasza Gniadka zawiera m.in. wybór ilustracji z kolekcji „Flore Tropicale” ks. Władysława M. Zaleskiego.

„Tropicale” swoją formą nawiązuje do klasycznych albumów botanicznych, ale też gra z tą konwencją. Książka przedstawia wybrane fotografie, kolaże i ilustracje z kolekcji „Flore Tropicale” opracowanej przez ks. Władysława M. Zaleskiego na przełomie XIX i XX wieku. Zbiór zawiera ponad 30 tys. rycin prezentujących okazy flory indyjsko-malajskiej. Od 2010 roku jest ona systematycznie opracowywana i digitalizowana przez zespół botaników i historyczek sztuki, we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Autorami publikacji „Tropicale” są Łukasz Gniadek i Krystyna Jędrzejewska-Szmek. Pierwszy jest absolwentem fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (d. ASP). Jego prace pokazywane były m.in. na Miesiącu Fotografii w Krakowie czy TiFF we Wrocławiu. Krystyna Jędrzejewska-Szmek to absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym (d. ASP) oraz biologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Ogrodzie Botanicznym UW. Osią jej zainteresowań są relacje łączące ludzi ze światem przyrody.

 

Ich książka „Tropicale” ma m.in. pobudzać do refleksji nad skomplikowanymi relacjami między Europą a Orientem na styku kultur i cywilizacji. – Zastosowanie oprawy japońskiej pozwoliło ułożyć treści w warstwy. Pierwszą stanowią archiwalne ryciny. Drugą warstwą są ilustracje z nigdy niepublikowanych „Opowiadań dla polskiej młodzieży” – edukacyjnego podręcznika mającego przybliżyć młodemu odbiorcy świat Orientu, będące także dziełem Zaleskiego – mówi Krystyna Jędrzejewska-Szmek.

 

Jak dodaje, praca nad książką rozpoczęła się w 2018 roku. – Kluczowe było zapanowanie nad różnorodnością wizualną materiałów oraz odpowiednie ich wyważenie. Wybierając ryciny z „Flore Tropicale”, kierowaliśmy się różnorodnością formalną oraz botaniczną. Ograniczyliśmy jednak selekcję do jednej, najliczniej reprezentowanej techniki graficznej, aby całość była spójna wizualnie – tłumaczy autorka.

 

 

Album został wyróżniony podczas tegorocznej edycji International Photography Awards, jednego z największych i najważniejszych konkursów fotograficznych. Plebiscyt organizowany jest od 2003 roku przez amerykańską Lucie Foundation.

 

Podczas tegorocznej edycji publikacja „Tropicale” zajęła drugie miejsce w dziale profesjonalnym w kategorii książek.

Książka została wydana przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pejzaż archeologicznych odkryć

pt., 2019-10-04 10:27
Badacze z Instytutu Archeologii, Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego i Centrum Studiów Andyjskich pracują na ponad trzydziestu stanowiskach rozlokowanych w różnych regionach Polski i świata. Zainteresowanie archeologią na UW sięga XIX wieku. Wybrane osiągnięcia w tej dziedzinie z ostatnich miesięcy przedstawia mapa, którą można znaleźć na łamach najnowszego numeru pisma „UW”. Badania na terenie Narodowego Parku Archeologicznego Machu Picchu (Peru)

Archeolodzy z Centrum Badań Andyjskich UW w Cusco (CEAC) zakończyli projekty realizowane od 2016 roku w ramach grantów ze środków Narodowego Centrum Nauki. Dyrekcja parku zaprosiła zespół CEAC, jako jedyną misję zagraniczną, do współpracy archeologiczno-dokumentacyjnej na tym obszarze. W pracach uczestniczyli także eksperci od dokumentacji 3D z LABSCAN z Politechniki Wrocławskiej oraz włoscy specjaliści od teledetekcji z Istituto per i Bieni Archeologici e Monumentali.

 

Prace archeologiczne w jaskiniach na wyspie Rapa Nui (Chile)

Polacy prowadzą badania w jaskiniach na Wyspie Wielkanocnej (Rapa Nui) od 2001 roku. Aktualnie prace koncentrują się na tworzeniu rejestru zabytków archeologicznych w jaskiniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonywana jest również dokumentacja cyfrowa tych obiektów z wykorzystaniem fotogrametrii bliskiego zasięgu, skanowania i rysunku.

 

Stanowisko wysokogórskie na zboczach Coropuna (Peru)

Dr Maciej Sobczyk z UW oraz Rudy Perea Chavez z Uniwersytetu Katolickiego Santa Maria w Arequipie odkryli nowe stanowisko wysokogórskie położone na zboczach peruwiańskiego masywu wulkanicznego Coropuna. Tambo Coropuna znajduje się na wysokości 4770-4830 m n.p.m. Jest największym z trzech dotychczas poznanych stanowisk ceremonialnych w podszczytowych partiach masywu Coropuna.

O tych i innych osiągnięciach uniwersyteckich archeologów piszemy na łamach najnowszego numeru pisma uczelni „UW”

Otwarte czwartki na UW – spotkania dla licealistów

czw., 2019-10-03 14:49
Licealiści zainteresowani studiami na Uniwersytecie Warszawskim będą mogli wziąć udział w spotkaniach informacyjnych „Otwarte czwartki na UW”, podczas których poznają zasady rekrutacji oraz historię uczelni. Pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy odbędzie się 31 października.

„Otwarte czwartki na UW” to inicjatywa skierowana do licealistów, w ramach której przyszli adepci uniwersytetu będą mogli poznać ofertę kierunków studiów i zasady rekrutacji oraz dowiedzieć się więcej na temat 200-letniej historii uczelni podczas spaceru po zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Spotkania odbywać się będą w ostatnie czwartki miesiąca o godz. 9.45. Każde potrwa 90 minut i podzielone będzie na dwa 45-minutowe bloki tematyczne obejmujące:

 

 • prezentację na temat uczelni, oferty kształcenia i zasad rekrutacji,
 • spacer z przewodnikiem po kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.
Terminy spotkań (do wyboru):
 • 31 października 2019,
 • 28 listopada 2019,
 • 19 grudnia 2019,
 • 23 stycznia 2020,
 • 27 lutego 2020,
 • 26 marca 2020,
 • 30 kwietnia 2020.

Zgłoszenia i rezerwacje przyjmowane są telefonicznie: 22 55 20 107 lub e-mailowo: muw@adm.uw.edu.pl. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Muzeum UW.

 

Inicjatywa „Otwarte czwartki na UW” została przygotowywana wspólnie przez Muzeum UW, Biuro Promocji i Biuro ds. Rekrutacji.

 

Inauguracja roku akademickiego w Szkołach Doktorskich

czw., 2019-10-03 12:49
– Szkoły Doktorskie to nowa forma kształcenia doktorantów. Mamy nadzieję, że pomogą Państwu w rozwoju umiejętności oraz poszerzaniu wiedzy w celu lepszego przygotowania się do przyszłej kariery – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas inauguracji roku akademickiego w nowo powołanych Szkołach Doktorskich. Uroczystość odbyła się 2 października w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów ulegnie zmianie. Studia III stopnia będą stopniowo wygaszane, a ich miejsce zajmą szkoły doktorskie. W kwietniu rektor UW wydał zarządzenia w sprawie utworzenia czterech Szkół Doktorskich na UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Od maja do lipca trwała rekrutacja, której celem było wyłonienie najlepszych kandydatów do szkół poprzez ocenę m.in. ich dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć naukowych, wartości proponowanego projektu badawczego i jego znaczenia dla danej dyscypliny.

 

2 października odbyła się uroczysta inauguracja działalności Szkół Doktorskich. Do polskich i zagranicznych doktorantów zwrócił się m.in. prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Główna różnica między dotychczasowym systemem kształcenia doktorantów a tym, który inaugurujemy dzisiaj, polega na tym, że nie postrzegamy Państwa już jako studentów, lecz młodych naukowców – mówił rektor UW. Kandydaci przyjęci do tych jednostek zostali przedstawieni jako część kadry badawczej uniwersytetu. – Szkoły Doktorskie są nową formą kształcenia doktorantów, dzięki której mogą oni rozwijać swoje umiejętności i prowadzić indywidualne projekty badawcze – dodał prof. Pałys.

 

Doktoranci będą prowadzić własne projekty w ramach opracowanego pod kierunkiem promotorów Indywidualnego Planu Badawczego. Ich praca będzie podlegała śródokresowej ocenie. – Jestem przekonany, że wobec każdego z Państwa ta ewaluacja będzie rozstrzygnięta pozytywnie – powiedział rektor UW, zwracając się do doktorantów.

 

 

O nowych szansach i możliwościach wynikających ze zmiany modelu kształcenia doktorantów mówiła również Natalia Greniewska, przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW: – Są Państwo pierwszymi doktorantami, którzy nie będą musieli walczyć o stypendia czy zmagać się z trudnościami związanymi z obowiązkami nauczycielskimi. Odtąd w pełni będą mogli Państwo się poświęcić swojej dysertacji i pracy badawczej. Mam nadzieję, że uczęszczający do Szkół Doktorskich będą traktowani jako młodzi naukowcy.

 

Podczas inauguracji rektor UW przedstawił dyrektorów czterech Szkół Doktorskich: prof. dr. hab. Macieja Abramowicza (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska), dr. hab. Cezarego Cieślińskiego, prof. UW (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych), prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych) i prof. dr. hab. Jerzego Tiuryna (Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych).

 

Podczas uroczystości w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej doktoranci złożyli ślubowanie, a wykład inauguracyjny pt. „International order at the crossroads” wygłosił prof. dr hab. Roman Kuźniar z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Publikacja naukowców z UW w „Physical Review Letters”

śr., 2019-10-02 15:18
Dr Szymon Niewieczerzał z Centrum Nowych Technologii i dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW z Wydziału Chemii opublikowali artykuł w czasopiśmie „Physical Review Letters”. W prestiżowym tygodniku naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opisali rezultaty badań nad strukturami łańcuchów białkowych.

Łańcuchy białkowe ulegają zwijaniu do struktury natywnej. Szczególnym przypadkiem zwijania jest ten, gdy oddalone od siebie aminokwasy łańcucha tworzą tzw. mostek dwusiarczkowy. Wówczas łańcuch przybiera postać pętli ze swobodnymi końcami. Z kolei superskręcenie (ang. supercoiling) to – według dotychczasowych badań – najbardziej złożony rodzaj struktury białkowej z mostkami dwusiarczkowymi.

 

Autorzy przedstawili proces zwijania białka z motywem superskręcenia, uwzględniając przede wszystkim mechanizm przechodzenia końca łańcucha przez pętlę. Naukowcy pokazali, że stabilność białka można mierzyć poprzez obserwację wahań minimalnej powierzchni rozpiętej na pętli łańcucha spiętej mostkiem dwusiarczkowym. Wykazali też, że złożona topografia białka, której przykładem jest superskręcenie, zwiększa jego stabilność. Tym samym, motyw superskręcenia pozwala białku na funkcjonowanie w ekstremalnych warunkach fizycznych, które są szkodliwe dla większości organizmów na Ziemi.

Szczegóły publikacji: Niewieczerzał S., Sulkowska J.I. (2019), Supercoiling in a Protein Increases its Stability, Physical Review Letters, Volume 123, Issue 13, Article number: 138102, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.138102.

Najlepsi humaniści stracą najwięcej

śr., 2019-10-02 15:02
Wykazy wydawnictw i czasopism oraz nowe zasady ewaluacji w dyscyplinach od miesięcy budzą emocje w środowisku naukowym, szczególnie wśród humanistów. Jednym z wątków dyskusji jest faworyzowanie przez system ewaluacyjny publikacji anglojęzycznych. Dr hab. Marek Węcowski z Instytutu Historycznego UW zaproponował na łamach „Forum Akademickiego” jedno z możliwych rozwiązań tego problemu – stworzenie systemu akredytacji polskich czasopism i wydawnictw naukowych. Rozmowę na ten temat znaleźć można w najnowszym numerze pisma „UW”.

Katarzyna Łukaszewska: Zaproponował Pan system, który mógłby być uzupełnieniem ministerialnego wykazu czasopism naukowych. Dlaczego Pana zdaniem takie uzupełnienie w odniesieniu do humanistyki jest potrzebne?

 

Marek Węcowski: Z powodu ogólnego niedopasowania narzędzi bibliometrycznych do potrzeb humanistyki. Istnieje bardzo poważna różnica pomiędzy możliwościami parametryzacji i w konsekwencji wiarygodnością sposobu oceniania humanistyki i innych dziedzin nauki, nie tylko w Polsce, ale i wszędzie na świecie. W humanistyce proste wyszukiwanie danych na podstawie baz, takich jak Scopus czy Web of Science, nie działa. Niekiedy nawet najważniejsze prace humanistyczne publikowane w języku angielskim w najbardziej prestiżowych wydawnictwach świata zachodniego nie zostają w tych bazach ujęte. Dorobek humanistyczny indeksowany jest z ogromnym opóźnieniem. Jeżeli się nie mylę, inaczej jest w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Te bazy nie zostały wymyślone dla humanistów. Przypomina to trochę sytuację z tzw. „listą szanghajską” – gdy próbuje wytłumaczyć się dziennikarzom, dlaczego ten ranking nie jest dobrym sposobem oceny Uniwersytetu Warszawskiego. Nie jest, bo został wymyślony dla innego typu uczelni i do innych celów niż te, do których jest teraz stosowany. Tak samo jest ze wspomnianymi bazami. Być może w ciągu 10 lub 20 lat zaczną skutecznie obejmować humanistykę, ale do tego jeszcze bardzo daleka droga. W konsekwencji w przypadku humanisty indeks Hirscha jest w pełni wiarygodny wtedy, kiedy go sami zestawimy, zbierając mozolnie przez lata cytowania naszych własnych publikacji. Nie ma żadnego narzędzia, które automatycznie zrobi to za nas.

Pełna wersja rozmowy z dr. hab. Markiem Węcowskim (pdf)

Rady szkół doktorskich

śr., 2019-10-02 14:17
Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał rady 4 szkół doktorskich działających na uniwersytecie: Międzydziedzinowej SD, SD Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, SD Nauk Społecznych, SD Nauk Humanistycznych.

Zgodnie z regulaminami szkół doktorskich UW w skład rad wchodzą: dyrektor szkoły, przedstawiciele wszystkich dyscyplin naukowych (w przypadku rady międzydziedzinowej – dziedzin) reprezentowanych w szkole, przedstawiciele doktorantów, a także przedstawiciele instytucji współprowadzących szkołę.

 

Rada zajmuje się m.in. oceną działalności dyrektora szkoły, kontrolą finansów, a także opiniowaniem dokumentów takich jak: strategia szkoły, regulamin szkoły, program kształcenia.  Wspólnie z dyrektorem członkowie rady mają wypracować zasady prowadzenia wewnętrznej ewaluacji szkoły.

Rada Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Powołanie członków rad naukowych dyscyplin

śr., 2019-10-02 13:54
Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał członków 19 rad naukowych dyscyplin. Zgodnie z nowym Statutem UW członkowie powoływani przez rektora stanowią 1/3 składu każdej rady. Pozostali są wyłaniani w drodze wyborów, które zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się do 31 października.

Rady naukowe dyscyplin zajmować się będą: nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

 

Mimo że na uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny, rad powstało 22. Przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie. Rektor powołała na razie członków 19 rad, członkowie pozostałych 3 zostaną powołani wkrótce.

Członkowie rad naukowych dyscyplin powołani przez rektora UW

RBD Archeologia

RND Astronomia

RND Ekonomia i Finanse

RND Filozofia

RND Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

RND Literaturoznawstwo

RND Językoznawstwo

RND Nauki Biologiczne

RND Nauki Chemiczne

RND Nauki Fizyczne

RND Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach

RND Nauki o Kulturze i Religii

RND Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie

RND Nauki o Sztuce

RND Nauki o Ziemi i Środowisku

RND Nauki Prawne

RND Nauki Socjologiczne

RND Pedagogika

RND Psychologia

Wybór członków rad

Termin wyborów pozostałych członków rad został ustalony w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 18 września 2019 r. Zgodnie z dokumentem wybór członków rad naukowych dyscyplin na UW powinien się odbyć do 31 października. Organizację czynności wyborczych powierzono 22 wydziałowym komisjom wyborczym. Liczbę wybieranych członków rad przedstawia wykaz z załącznika do uchwały nr 137 UKW z 18 września 2019 r.

 

W skład każdej rady wchodzi też przedstawiciel doktorantów.

Powołanie zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego

śr., 2019-10-02 08:48
Rektor UW, prof. Marcin Pałys, wydał zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Będzie funkcjonował pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest przede wszystkim opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet.

Prowadzenie i koordynacja działań zapobiegających kryzysowi związanemu ze zmianami klimatu to jeden z celów powołanego 1 października przez rektora UW zespołu doradczego. W skład „Uniwersytetu Warszawskiego dla klimatu” wchodzi 14 członków społeczności akademickiej uczelni. Są to zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak również przedstawiciele studentów oraz doktorantów.

 

Poprzez swoją działalność zespół będzie poruszał kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu i zagadnienie społecznej odpowiedzialności UW wobec tego zjawiska.

 

W planach ma m.in. rozpoznanie potrzeb i opracowanie metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. W tym celu będzie współpracować z naukowcami i innymi członkami społeczności akademickiej, jak również z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań zespołu jest również przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla poszczególnych jednostek UW.

Skład zespołu:

 

 • dr Magdalena Budziszewska – Wydział Psychologii – przewodnicząca;
 • Jan Adamski – student Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, członek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego;
 • dr Anna Batorczak – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem;
 • Zbigniew Bohdanowicz – Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • Kamil Bonas – Samorząd Studentów UW;
 • dr hab. Jan Chwedeńczuk – Wydział Fizyki;
 • Jacek Cichocki – koordynator ds. federalizacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym;
 • Natalia Greniewska – Samorząd Doktorantów UW;
 • dr hab. Wiktor Kotowski, prof. ucz. – Wydział Biologii;
 • prof. dr hab. Szymon Malinowski – Wydział Fizyki;
 • dr Weronika Parfianowicz – Instytut Kultury Polskiej;
 • Małgorzata Podstawa – sekretariat Rektora;
 • Justyna Szczepanik – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju;
 • dr hab. Marcin Zych – Ogród Botaniczny.

Kwestia konieczności podjęcia działań na rzecz zapobiegania skutkom zmian klimatu została też podjęta podczas inauguracyjnego przemówienia prof. Marcina Pałysa, rektora UW. – Najbardziej znana aktywistka na rzecz klimatu Greta Thunberg apelowała kilkanaście dni temu w amerykańskim kongresie: „My chcemy, aby to nauka została usłyszana”. Na ulicach polskich miast, w dniu młodzieżowego strajku klimatycznego, można było zobaczyć plakaty z hasłem: „politycy, słuchajcie naukowców”. Ja, patrząc na ich wyostrzoną świadomość, chcę zaapelować: politycy, słuchajcie tych młodych ludzi. To dla nich organizujecie ten świat i to oni okazują się bardziej dalekowzroczni.

 

Istnieje konsensus naukowy co do tego, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości środowiska naturalnego i samych ludzi. Naszą rolą, jako uniwersytetu, jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników tych badań i konsekwencji zmian, które postępują.

 

Nasza uczelnia jest członkiem inicjatywy EIT Climate. Bioróżnorodność jest jednym z czterech programów badawczych, o których dyskutujemy także w ramach Sojuszu 4EU+ z naszymi europejskimi partnerami. Liczne grono naukowców z UW – z bardzo różnych dyscyplin – włączyło się w działania, których efektem będzie wypracowanie uniwersyteckich standardów w tym zakresie. W przygotowaniu są zajęcia na temat globalnych zagrożeń środowiskowych oraz możliwościach działania w odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Uważam za bardzo ważne, aby każda studentka i każdy student opuszczali uniwersytet z odpowiednim przygotowaniem. Wiele z Was w przyszłości będzie współodpowiadało za istotne dla nas wszystkich decyzje, i kształtowało opinię społeczną – mówił rektor UW w trakcie uroczystości otwarcia roku akademickiego 2019/2020.

 

Zarządzenie nr 132 rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatyczno-ekologicznego pn. „Uniwersytet Warszawski dla klimatu” (pdf)

Dostęp do prawa wśród MŚP – raport badaczy z UW

śr., 2019-10-02 08:31
Naukowcy z Wydziału Prawa i Administracji stworzyli raport przedstawiający jak małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce korzystają z usług prawniczych i instytucji prawnych. 7 października w Collegium Iuridicum II odbędzie się konferencja promująca wyniki ich prac.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% polskich firm. O sposobach rozwiązywania problemów prawnych przez MŚP nie było wcześniej za wiele informacji.

 

Projekt badawczy „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców” dr. Jana Winczorka (kierownik projektu) i dr. Karola Muszyńskiego z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA realizowany jest na UW od dwóch lat. Naukowcy otrzymali na niego grant Narodowego Centrum Nauki. Przeprowadzone największe w Polsce badania empiryczne o korzystaniu z usług prawniczych i instytucji prawnych przez polskie MŚP.

 

Dostęp do prawa badacze z UW potraktowali szeroko – jako zdolność przedsiębiorców do korzystania z instytucji i instrumentów prawnych, publicznych mechanizmów rozwiązywania sporów. Raport obejmuje również dostęp do wiedzy o przepisach i normach prawnych i możliwość korzystania z usług prawniczych.

 

Celem raportu było ustalenie m.in.:

 • z jakimi problemami prawnymi borykają się MŚP;
 • w jakich sytuacjach MŚP korzystają z prawa, instytucji prawnych i usług prawniczych przy rozwiązywaniu swoich problemów biznesowych;
 • jakie bariery utrudniają przedsiębiorcom rozwiązywanie problemów w działalności gospodarczej za pomocą narzędzi i instytucji prawnych.

Badania zostało zrealizowane w dwóch etapach – za pomocą metod ilościowych (7292 ankiet) oraz jakościowych (101 wywiadów pogłębionych). Publikacja przedstawia wyniki w rozbiciu na kategorie problemów zidentyfikowanych w badaniu ilościowym. Pokazuje główne typy trudności prawnych doświadczanych przez MŚP oraz sposoby radzenia sobie z nimi, a także statystyczne zależności między kategoriami tych trudności i działaniami podejmowanymi w reakcji na nie, a cechami przedsiębiorstw. Dane ilościowe ilustrowane są fragmentami wywiadów z badania jakościowego.

 

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z UW wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa mają problemy prawne. Niemal połowa (46,9%) respondentów miała poważną trudność o charakterze prawnym w ciągu 3 lat poprzedzających badanie. Trudności prawne występują we wszystkich branżach gospodarki, dotykają firmy prowadzące działalność w każdej formie i realizujące różnorodne modele biznesowe.

 

Największe bariery dotyczące korzystania z prawa napotykają najsłabsze podmioty na rynku – osoby samozatrudnione oraz mikroprzedsiębiorstwa.

 

Według badań bariery dostępu do prawa są rezultatem niedoskonałego funkcjonowania instytucji publicznych oraz niedopasowania usług prawniczych dostarczanych na rynku do potrzeb przedsiębiorców.

 

Raport zawiera rekomendacje, które wskazują, co należałoby zrobić, aby poprawić dostęp do prawa dla małych i średnich przedsiębiorców.

Zobacz raport >>

 

Widzieć uniwersytet całościowo

wt., 2019-10-01 16:31
O zdolności do realizacji ambitnych, strategicznych inicjatyw i działania jako jedna instytucja, a nie suma jednostek, mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas swojego wystąpienia w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020. – Przez 7 lat wiele udało się nam osiągnąć. Kładę nacisk na słowo nam. Bo to, jak uniwersytet zmieniał się na przestrzeni tych lat, jest efektem zaangażowania wielu osób – podkreślał rektor.

1 października orszak złożony z członków Senatu UW oraz przedstawicieli władz innych uczelni przeszedł z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum, gdzie w auli im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Przemówienie inauguracyjne prof. Marcina Pałysa, rektora UW, koncentrowało się m.in. na korzyściach, jakie przynosi współpraca wewnątrz uniwersytetu.

 

W 2012 roku prof. Marcin Pałys został rektorem UW, a wśród wyzwań, które stawiał wtedy przed uczelnią, znalazły się: wzrost umiędzynarodowienia uczelni, szersza współpraca z otoczeniem społecznym, większe otwarcie wewnętrzne uniwersytetu, poprawa warunków pracy i studiowania, a także rozsądna polityka Human Resources.

 

Podczas uroczystej inauguracji rektor omówił osiągnięcia, jakie w tych kwestiach osiągnęła wspólnie społeczność akademicka UW.

 

UW częścią uniwersytetu europejskiego

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie. W czerwcu tego roku Sojusz 4EU+ otrzymał grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Komisja wyłoniła 17 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Realizacja grantu sojuszu 4EU+ rozpocznie się w listopadzie.

 

– Chcemy ustanowić wspólne ramy dla kształcenia, tak aby nasi studenci mogli korzystać z oferty dydaktycznej wszystkich uczelni partnerskich. Rozwijamy też wspólne projekty badawcze w ramach czterech programów flagowych skoncentrowanych na najważniejszych wyzwaniach cywilizacyjnych, takich jak zmiany demograficzne i społeczne, konsekwencje rozwoju technologii, bioróżnorodność i zrównoważony rozwój – mówił prof. Pałys podczas inauguracji. Podkreślił tym samym wspólną dla wszystkich uczelni sojuszu wizję przyszłości europejskiego szkolnictwa wyższego, które czuje się odpowiedzialne m.in. za poszukiwanie rozwiązań globalnych problemów.

 

Federalizacja UW-WUM

Podczas przemówienia inauguracyjnego pojawił się też wątek zacieśniania współpracy z partnerami krajowymi. Przypomniany został temat toczących się od roku rozmów dotyczących federalizacji UW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. – Entuzjazm dla zbliżenia naszych uczelni wyrażają bardzo liczni członkowie naszej społeczności – pracownicy, a także doktoranci i studenci, z którymi miałem okazję rozmawiać na ten temat. Jak wskazują przeprowadzone analizy, zbliżenie UW i WUM otworzy przed naszą uczelnią zupełnie nowe obszary badawcze oraz poszerzy możliwości pozyskiwania funduszy na badania, a w przyszłości także wpłynie na pozycję w rankingach – podkreślił rektor UW.

 

Rozwój uczelni

W dalszej części wystąpienia przywołane zostały projekty na rzecz rozwoju UW. – Program, którego realizację rozpoczęliśmy w roku jubileuszu 200-lecia UW, przewiduje 18 inwestycji. 10 z nich już realizujemy, w tym największą inwestycję programu – drugi etap budynku dla lingwistyki i filologii przy ul. Dobrej. Dwie inwestycje właśnie dobiegają końca. Już w tym miesiącu studenci będą korzystać z przebudowanych na cele sportowe podziemi Biblioteki Uniwersyteckiej. W zmodernizowanym budynku w Alejach Ujazdowskich 4 zaczęło działać Centrum Współpracy i Dialogu. Ma być ono platformą komunikacji i współdziałania uniwersytetu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także miejscem współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – mówił prof. Pałys. Mowa o programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, który zakłada kompleksową przemianę uczelni. Wśród jego celów wymienia się m.in. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych, większe umiędzynarodowienie czy rozwój programu kształcenia przez całe życie.

 

Rektor zwrócił też uwagę na zintegrowany program rozwoju, który obejmuje m.in. tworzenie nowych kierunków studiów, w tym w języku angielskim, organizację szkół letnich i programów stypendialnych, a także zajęć rozwijających kompetencje informatyczne, analityczne i komunikacyjne u studentów i pracowników. – To elementy zmian w dziedzinie Human Resources, które zapowiadałem w 2012 roku. Uniwersytet chce być pracodawcą, który po pierwsze wspiera rozwój swoich pracowników, po drugie docenia najlepszych i potrafi zaoferować im atrakcyjne ścieżki kariery, a po trzecie oferuje przyjazne środowisko pracy – mówił prof. Pałys.

 

 

Nowy Statut

Odwołując się do zmian spowodowanych uchwaleniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rektor poinformował o nowym Statucie UW będącym efektem wielomiesięcznych prac w Senacie UW, komisjach senackich oraz konsultacji ze społecznością akademicką. – Statut, który dziś wchodzi w życie, wprowadził nowe kolegialne ciała, które będą podejmować najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości uczelni i kierunków jej rozwoju, będą wyznaczać cele i standardy oraz dbać o ich realizację. Mówię tutaj o Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia i radach dydaktycznych na wydziałach i w innych jednostkach, a także o radach naukowych dyscyplin oraz Radzie Naukowej Dziedzin – mówił prof. Pałys, dodając, że nowym ciałem jest także Rada uczelni. Zwrócił przy tym uwagę na rolę studentów w kształtowaniu uczelnianej rzeczywistości: – Życzę Wam, aby Wasi przedstawiciele zawsze pamiętali, że uniwersytet to społeczność, w której decyzje należy podejmować w drodze kompromisów, ważąc „za” i „przeciw”, pamiętając o uniwersyteckich wartościach i odkładając na bok doraźne lub grupowe interesy.

 

O jakości debaty publicznej i kryzysie klimatycznym

Na zakończenie swojego przemówienia rektor zaapelował o zachowywanie standardów debaty publicznej opartej na wymianie potwierdzonych naukowo informacji oraz szacunku do współrozmówców. – Dyskusje publiczne coraz rzadziej obliczone są na znalezienie choć minimalnej płaszczyzny porozumienia, a coraz częściej mają po prostu zniszczyć adwersarza. Mamy ogromny problem z głosami radykalnymi, skrajnymi, z brakiem szacunku dla dyskutantów, dla innych ludzi, z brutalizacją języka i zachowań – podkreślał rektor.

 

Wobec postępującego kryzysu wywołanego zmianami klimatu i wynikających z tego faktu zagrożeń dla środowiska naturalnego prof. Pałys zaznaczył, że rolą uniwersytetu jest zwiększanie świadomości dotyczącej wyników badań naukowych, które potwierdzają negatywny wpływ ocieplenia klimatu na środowisko i człowieka, a także konsekwencji tych zmian.

 

Uroczysta immatrykulacja

Po przemówieniu rektora odbyła się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożyli przysięgę i odebrali indeksy od rektora. W trakcie uroczystości głos zabrali przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

 

O odkrywaniu tajemnic Drogi Mlecznej

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Jak zakrzywiliśmy naszą Galaktykę, czyli o odkrywaniu tajemnic Drogi Mlecznej” wygłosił prof. Andrzej Udalski. Był on poświęcony m.in. najnowszym odkryciom zespołu projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment” (OGLE) dotyczącym Drogi Mlecznej. Astronomowie z UW opracowali unikatową, trójwymiarową mapę naszej Galaktyki, a wyniki ich prac i obserwacji w sierpniu zostały opublikowane na łamach tygodnika „Science”. O odkryciu mówiły media na całym świecie.

 

Prof. Udalski był jednym z pomysłodawców projektu OGLE i jego liderem od momentu uruchomienia. Projekt stanowi realizację pochodzącej od prof. Bohdana Paczyńskiego idei regularnych i długotrwałych obserwacji fotometrycznych milionów gwiazd w poszukiwaniu pojaśnień spowodowanych zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego przez ciemne obiekty w halo naszej Galaktyki.

Wykładowcy wizytujący na UW

wt., 2019-10-01 10:51
W nowym roku akademickim studenci UW będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naukowców zagranicznych. Wkrótce pracę na uczelni rozpocznie 15 wykładowców wizytujących reprezentujących nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne.

Od kwietnia 2018 roku UW realizuje Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).  W ramach programu finansowane są m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.

 

Jednym z działań realizowanych w ramach Programu ZIP jest projekt „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. Projekt ten przewiduje zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim międzynarodowych wykładowców wizytujących, którzy poprowadzą ciekawe zajęcia dla studentów i podzielą się swoim doświadczeniem badawczym.

 

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności oraz doskonalenie umiejętności językowych studentów.

 

Kandydatów na wykładowców wyłoniono w drodze konkursu, który trwał od czerwca do września. Pierwsi wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2019/2020 będą mogli rozpocząć pracę w poszczególnych jednostkach UW od 1 listopada. Naukowcy będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy.

 

15 wybranych przez komisję konkursową wykładowców reprezentuje nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne. Badacze pochodzą z Ameryki Północnej, Azji oraz z całej Europy.

Wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2019/2020:
 • Gaetano Assanto – Wydział Fizyki
 • Michele Clement – Wydział Neofilologii
 • Roberto Rabel – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Marek Zreda – Wydział Geologii
 • Germa Bel – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Yuefan Deng – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • Joanna Zawacka-Pankau – Wydział Chemii
 • Raz Kletter – Wydział Historyczny
 • Maria Rachael Coady Bedard – Wydział Pedagogiczny
 • Yehuda B. Band – Wydział Fizyki
 • Robert Maitland – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Zbigniew Struzik – Wydział Fizyki
 • Solange Maslowski – Centrum Europejskie
 • Alain Goasduff – Wydział Fizyki
 • Bistra Andreeva – Wydział Lingwistyki Stosowanej

Jednostki UW zapraszające naukowców mogły zgłaszać kandydatów na wykładowców wizytujących do 8 września. Komisja konkursowa brała pod uwagę kandydatury badaczy zagranicznych, tzn. nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

 

Kolejna tura konkursu w sprawie zatrudnienia na rok akademicki 2020/2021 zostanie ogłoszona w lutym 2020 r. Do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy. Więcej informacji znajduje się na stronie Programu ZIP.

UW laureatem konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

wt., 2019-10-01 09:13
Uniwersytet Warszawski otrzyma kolejne środki na współpracę międzynarodową. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków w programach Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe oraz Welcome to Poland. UW będzie beneficjentem obu programów.

Środki z programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe zostaną przeznaczone na budowę sieci badawczej. W jej skład wejdą jednostki naukowe z Niemiec, Francji, Norwegii i Polski. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego w budowę sieci zaangażuje się Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca wraz z Instytutem Socjologii. Głównym zadaniem sieci będzie rozwijanie paradygmatu relacyjnego w naukach społecznych.

 

W ramach Welcome to Poland na UW odbędą się szkolenia, warsztaty interkulturowe i kursy językowe dla pracowników. Wszystko po to, aby zwiększyć jakość obsługi studentów i kadry z zagranicy.

 

Oba programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są skierowane do instytucji naukowych. Program Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe służy wspieraniu uczelni i innych instytucji badawczych w budowaniu trwałej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami. Dofinansowanie mogą otrzymać pomysły, które wpisują się w długofalową politykę rozwoju wnioskodawcy i jego partnera. Natomiast celem Programu Welcome to Poland jest zwiększenie potencjału instytucji w zakresie obsługi studentów i pracowników naukowych, którzy przyjeżdżają z zagranicy.

 

Listy podmiotów, które otrzymały finansowanie w programach Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe oraz Welcome to Poland są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

Klub Innowacji Plus

pon., 2019-09-30 15:43
26 września odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Innowacji Plus, wspólnego przedsięwzięcia UW i WUM, łączącego świat nauki i biznesu. Przedstawiciele obu uczelni rozmawiali o innowacjach w medycynie.

Klub Innowacji Plus to wspólny projekt Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjatywa jest rozwinięciem organizowanych cyklicznie na Uniwersytecie Warszawskim spotkań Klubu Innowacji UW, które stanowią okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy między przedstawicielami świata nauki i biznesu.

 

Pierwsze wydarzenie z cyklu miało miejsce 26 września w Centrum Współpracy i Dialogu UW. Tematem spotkania odbywającego się pod hasłem „Federacja dla zdrowia” były innowacje w medycynie.

 

 

W spotkaniu wzięli udział rektorzy obu uczelni: prof. Marcin Pałys, rektor UW oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM. – Nasze uczelnie są komplementarne wobec siebie, zwłaszcza jeśli chodzi o tematykę prowadzonych badań, ale także specjalistyczną aparaturę naukową, możliwości czy profile naszych badaczy. W związku tym razem możemy podejmować znacznie większe wyzwania – mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW. – W ramach naszej współpracy mieliśmy np. okazję gościć w Inkubatorze UW studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że te spotkania przyniosły wzajemne korzyści – dodał rektor.

 

Uczestnicy wydarzenia rozmawiali m.in. o takich zagadnieniach jak: zastosowanie sztucznej inteligencji w onkologii i leczeniu chorób rzadkich czy wykorzystanie genetyki w diagnostyce nowotworowej. Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawili naukowcy z obu uniwersytetów: prof. Jacek Jemielity, dr hab. Anna Wójcicka oraz Bartosz Borucki z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Basak i dr Jarosław Biliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciel Novartis Oncology, dr Adam Goszczyński.

 

– Jeśli przyjrzymy się dokonaniom naukowców w Polsce i na świecie bez trudu zauważymy, że medycyna odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. I dobrze, ponieważ dzięki odkryciom medycyny możemy żyć dłużej i bardziej komfortowo. Innowacje w medycynie towarzyszą nam na co dzień, choć nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy –  powiedział podczas swojego wystąpienia prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.