uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 5 dni 18 godzin temu

Otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego w Gruzji

śr., 2018-04-18 11:00
17 kwietnia w mieście Kutaisi otwarto Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego. Będzie ono główną bazą dla ekspedycji uniwersyteckich naukowców, nie tylko archeologów, którzy pracują lub w przyszłości rozpoczną prace w Gruzji.

Archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego od lat prowadzą badania w Gruzji, m.in. w Gonio niedaleko Batumi oraz w Kutaisi. Nowo otwarta jednostka jest pierwszą zagraniczną stacją archeologiczną na Zakaukaziu.

 

Placówką kieruje dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski z Instytutu Archeologii UW. Patron centrum prof. Stefan Krukowski był archeologiem zajmującym się paleolitem i mezolitem.

 

Ze strony gruzińskiej Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym zarządza Narodowa Agencja Dziedzictwa Kulturowego, partnerem polskim jest Uniwersytet Warszawski. W utworzeniu placówki naukowców wsparła ambasada RP w Tbilisi.

Rektor UW w rozmowie z „Polityką” i PAP

śr., 2018-04-11 14:15
„Najważniejszym dokumentem określającym sposób działania i organizację uczelni, taką prawdziwą konstytucją, będzie statut przyjmowany przez samą uczelnię” – o autonomii uczelni oraz nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym w wywiadzie dla tygodnika „Polityka” mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Rektor w rozmowie z Edwinem Bendykiem z „Polityki” mówił o nowym organie w strukturze uczelni – radzie, finansowaniu szkół wyższych i ich uprawnieniach do prowadzenia kierunków studiów czy nadawania doktoratów i habilitacji. Wyjaśnił też, jaką rolę nowa ustawa przypisuje wydziałom i innym jednostkom: „Planując organizację uczelni, powinniśmy pamiętać o nowym systemie oceny jej działalności. Obecnie oceniane są jednostki podstawowe, np. wspomniane wydziały, zgodnie z nową ustawą ocenie podlegać będzie cała uczelnia w ramach określonych dyscyplin. Jeśli więc archeologią zajmują się trzy jednostki podstawowe uczelni, to teraz nie będą już oceniane indywidualnie, tylko całościowo będzie oceniana archeologia uniwersytecka. (…) Nowa ustawa premiuje jakość uczelni jako organizmu, a nie federacji autonomicznych jednostek” – zauważył prof. Marcin Pałys.

 

W rozmowie pojawiły się wątki dotyczące rankingu szanghajskiego, kobiet w nauce oraz współpracy uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami – ogłoszonego w marcu sojuszu uczelni europejskich i porozumienia z WUM: „(…) zamierzamy utworzyć federację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Prace już trwają, pilotażowe grupy studentów z obu uczelni mają wspólne zajęcia, naukowcy tworzą coraz silniejsze sieci współpracy – na każdym kroku widać, jak wielkie korzyści wynikają z łączenia potencjału naszych uczelni” – mówił rektor.

Przeczytaj wywiad w „Polityce”

Podobnym tematom poświęcona była też rozmowa rektora UW z Ludwiką Tomalą z Polskiej Agencji Prasowej. 16 kwietnia w portalu Nauka w Polsce PAP ukazał się tekst m.in. o nowej ustawie, pracach uniwersyteckich think-tanków i współpracy UW z innymi ośrodkami akademickimi. Rektor UW mówił także o nowych pomysłach dotyczących kształcenia: „Studia pierwszego stopnia powinny dostarczać umiejętności warsztatowych, praktycznych, a drugiego – powinny być w większym wymiarze związane z badaniami naukowymi”. Dodał, że obecnie UW nie w pełni z tego korzysta. „Jedną z koncepcji, nad którymi się zastanawiamy, jest to, by w pierwszym semestrze nie trzeba było jeszcze decydować się na konkretny kierunek. Studenci mogliby więc wybierać z grupy kierunków. Dopiero kiedy przekonają się, czym się te studia różnią – dokonają wyboru” – mówił.

Przeczytaj wywiad w serwisie Nauka w Polsce PAP

 

Wielokulturowe dyskusje na UW

śr., 2018-04-11 09:25
Rupali Parekh przyjechała do Warszawy z Helsinek pięć lat temu. Obecnie kończy anglojęzyczne studia na Wydziale Psychologii UW – Warsaw International Studies in Psychology. To kolejna osoba, którą prezentujemy w naszym cyklu dotyczącym umiędzynarodowienia na UW.

Do przyjazdu do Warszawy namówiła ją koleżanka. Polska była jednym z pierwszych państw europejskich, które odwiedziła. Studentka WISP UW wywodzi się z wielokulturowej rodziny. Mama Rupali Parekh jest Finką, a tata pochodzi z Indii. – Urodziłam się w Finlandii, ale mieszkałam 11 lat za granicą, m.in. w Indiach czy Malezji. Wcześniej zwiedzałam głównie azjatyckie i bliskowschodnie państwa – mówi Rupali Parekh.

 

Psychologią interesowała się już w szkole średniej. Wybrała studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Na jej roku studiuje 40 osób z 12 różnych państw, m.in. Iranu, Chin, Danii, Szwecji czy Norwegii. – Studiowanie w międzynarodowym środowisku jest bardzo interesujące. Możemy się od siebie wzajemnie uczyć, przedstawiać różne perspektywy. Część naszych wykładowców również pochodzi z zagranicy np. Stanów Zjednoczonych. Takie wielokulturowe dyskusje są bardzo rozwijające – tłumaczy studentka.

 

O tym, czym zajmuje się na studiach, co robi w BabyLabie UW oraz o pierwszych polskich słowach, których się nauczyła w Warszawie, można przeczytać w artykule na anglojęzycznej stronie UW.

Na Uniwersytecie Warszawskim z roku na rok rośnie liczba obcokrajowców. W naszym cyklu prezentujemy zagranicznych naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy przyjechali na UW.

Z Porto Alegre do Warszawy

Zainspiruj się w Warszawie

Konsultacje dotyczące konkursów ZIP

pon., 2018-04-09 14:17
18, 20 i 24 kwietnia odbędą się indywidualne spotkania konsultacyjne dla pracowników jednostek uniwersyteckich, które chcą wziąć udział w konkursie na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia organizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP).

Dwa konkursy ogłoszone w programie ZIP dotyczą nowych programów kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim. Udział w nich mogą wziąć wszystkie jednostki uniwersyteckie, samodzielnie lub we współpracy z innymi.

 

Jednostki, które planują utworzenie nowych studiów II stopnia lub modernizację już istniejących, mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł. W obu konkursach zostanie zakwalifikowanych do finansowania przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów, osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia i dwa kierunki studiów w języku angielskim.

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się: 18 i 20 kwietnia w godz. 13.00-16.00 oraz 24 kwietnia w godz. 9.00-12.00 w biurze ds. ZIP (Pałac Kazimierzowski, pokój 26). Pracownicy jednostek uniwersyteckich chcący wziąć udział w konsultacjach są proszeni o umówienie się na konkretną godzinę i przesłanie roboczej wersji wniosku konkursowego lub listy pytań i wątpliwości, o których chcieliby porozmawiać podczas konsultacji. Kontakt pod adresem mailowym: zip@uw.edu.pl.

 

Więcej informacji

 

Konkurs na programy studiów doktoranckich

6 kwietnia w ramach programu ZIP został ogłoszony konkurs na nowe interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. W konkursie zostaną zrealizowane dwa programy studiów doktoranckich – łączący obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz łączący obszary nauk przyrodniczych i społecznych. Wnioski będą przyjmowane do 21 maja do godz. 14.00.

 

Szczegółowe informacje

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.

Dni otwarte na Uniwersytecie Warszawskim

pon., 2018-04-09 11:49
14 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się DOKO, czyli Dzień Otwarty Kampusu Ochota. Tydzień później, 21 kwietnia, kandydaci na studia będą mogli poznać ofertę wszystkich uniwersyteckich jednostek podczas Dnia Otwartego na kampusie głównym.

Dzień Otwarty Kampusu Ochota to spotkanie z naukami ścisłymi i przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką, geologią, informatyką i matematyką, których wydziały znajdują się na uniwersyteckim kampusie na Ochocie.

 

Dla uczestników DOKO przygotowano wykłady popularnonaukowe, m.in. o dziejach wody od Wielkiego Wybuchu do dziś, bitcoinie, zastosowaniu fizyki jądrowej czy generatorze fotonów. Będzie też można wziąć udział w warsztatach: bazarze chemicznym i chemicznej kuchni, laboratorium dyfrakcji rentgenowskiej, odkrywaniu chorobotwórczych bakterii i niebezpiecznych grzybów w powietrzu.

 

Łazik marsjański Anteros 2 zaprezentują jego konstruktorzy, czyli studenci z Zespołu Łazika Marsjańskiego UW. Dla uczestników dnia otwartego przygotowano też gry i zabawy, m.in. escape room, w którym trzeba będzie rozwiązać zagadkę prof. Pakamerskiego.

 

Podczas DOKO będzie można również otrzymać informacje dotyczące studiów i procesu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Dzień Otwarty Kampusu Ochota odbędzie się 14 kwietnia w godz. 11.00-16.00. W wykładach, pokazach, warsztatach i innych atrakcjach mogą wziąć dzieci, młodzież i dorośli.

 

Szczegółowe informacje na stronie DOKO

 

Dzień otwarty UW

Tydzień później, 21 kwietnia, na kampusie głównym przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 odbędzie się Dzień otwarty UW. Od 10.00 do 16.00 na poszczególnych stoiskach będzie można zapoznać się z ofertą wszystkich uniwersyteckich jednostek. Zostaną zaprezentowane studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe oraz kursy Uniwersytetu Otwartego UW. Będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami, a także poznać zasady rekrutacji.

 

Harmonogram spotkań

 

Kursy dla maturzystów

W kwietniu na Uniwersytecie Warszawskim zostaną zorganizowane bezpłatne kursy dla maturzystów. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zaprasza na cykl wykładów „Ogarnij Gegrę”, który odbędzie się od 16 do 19 i 23 kwietnia w godzinach wieczornych. Na spotkaniach maturzyści będą mogli powtórzyć wszystkie najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawiać się na egzaminie dojrzałości z geografii.

 

Więcej informacji

 

Na nocną powtórkę z WOS-u zaprasza Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Spotkania odbędą się 25 i 26 kwietnia w godz. 21.00-3.00. Maturzyści będą mogli powtórzyć wiadomości dotyczące m.in. podstaw ustroju RP, systemów politycznych czy prawa Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji

„Państwo a Kościół” – wykład

pt., 2018-04-06 15:55
17 kwietnia na UW odbędzie się wykład zatytułowany „Państwo a Kościół”, który wygłosi ks. bp prof. Tadeusz Pieronek. Spotkanie zostanie zorganizowane w cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Tadeusz Pieronek jest profesorem nauk prawnych, duchownym rzymskokatolickim, pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1998-2004 był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest laureatem wielu odznaczeń, m.in. Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

 

Kilka lat temu w jednym z wywiadów bp Pieronek mówił: „Kościół nie jest żadną instytucją narodową. Politycy wykorzystują go do swoich wojenek, jedni go bronią, inni – atakują, bo taki sobie cel obrali. Powinni przede wszystkim wiedzieć, czemu służy Kościół, i nie wymyślać jego obrazu na swój użytek”.

 

Podczas wykładu, który odbędzie się 17 kwietnia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, duchowny opowie o relacjach państwa i Kościoła.

 

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Globalne ocieplenie zwiększyło liczbę gatunków roślin na górskich szczytach

śr., 2018-04-04 19:04
W ciągu ostatnich 10 lat liczba gatunków roślin na szczytach górskich zwiększała się pięć razy szybciej niż w latach 1957-1966. Dane z ostatnich 145 lat, pochodzące z 302 europejskich szczytów wskazują, że przyspieszenie przyrostu bogactwa gatunkowego jest bezpośrednio powiązane z globalnym ociepleniem. Piszą o tym botanicy w „Nature”. Wśród autorów artykułu są dr hab. Bogdan Jaroszewicz i Patryk Czortek z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii.

Międzynarodowy zespół badawczy, którego częścią są polscy botanicy, nie tylko potwierdził istotny wzrost liczby gatunków roślin porastających górskie szczyty, ale odkrył również, że ten wzrost przyspiesza wraz ze wzrostem temperatury powietrza. Zmiany w ilości opadów i depozycji zanieczyszczeń azotowych nie miały wpływu na zaobserwowane zmiany bogactwa gatunkowego. Badacze udowodnili, że flora górska wykazuje tendencję zgodną z tzw. „globalnym wielkim przyspieszeniem” – coraz szybszymi przemianami zachodzącymi w globalnej gospodarce, społeczeństwie i ekosystemach.

 

Konkurencyjni kolonizatorzy

Wyniki badań opublikowanych w „Nature” 4 kwietnia nie muszą być powodem do alarmu. Należy jednak uwzględnić, że artykuł nie odnosi się zupełnie do pytania o to, ile wysoce wyspecjalizowanych gatunków, rosnących na szczytach od wieków, zostało z nich wypartych przez nowych kolonizatorów. Przedstawione wyniki sugerują jednak, że proces taki zachodzi i może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do nieodwracalnych zmian w wysokogórskiej florze.

 

Badania były prowadzone przez botaników z 11 europejskich krajów. Naukowcy nie tylko zebrali aktualne dane o florze 302 górskich szczytów, ale także wykonali kwerendę literatury, aby dotrzeć do sprawozdań z badań i wycieczek botanicznych dziewiętnastowiecznych botaników.

 

Zmiany w Tatrach zachodzą wolniej

Przyspieszenie wzrostu bogactwa gatunkowego w Tatrach nie jest tak wyraźne jak w innych masywach górskich. Zdaniem Patryka Czortka, doktoranta Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, może to wynikać z efektu spowolnienia tempa zmian lub ich maskowania przez inne czynniki środowiskowe, np. zaprzestanie wypasu owiec.

 

Badania w Tatrach zostały sfinansowane ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu KlimaVeg w programie Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przeczytaj artykuł „Accelerated increase in plant species richness on mountain summits is linked to warming” w „Nature”

 

Informacje o badaniach nad zmianami we florze europejskich gór

Spotkanie sieci CENTRAL na UW

śr., 2018-04-04 13:57
Uniwersytet Warszawski jest częścią sieci CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison). 5 i 6 kwietnia na UW odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli pięciu uczelni uczestniczących w sieci. Reprezentanci uniwersytetów omówili dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz przyszłe kierunki współpracy.

Do sieci CENTRAL należy pięć uczelni z Europy Środkowej – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Uniwersytet Wiedeński, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Uniwersytet Eötvösa Loránda w Budapeszcie. Sieć uniwersytetów finansuje wielostronne projekty dydaktyczne i badawcze realizowane przez uczelnie partnerskie.

 

5 i 6 kwietnia na UW odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli pięciu uczelni na którym uczestnicy podsumowali dotychczasową współpracę i omówili perspektywy dalszych działań.

 

Szczegółowy program spotkania

Głosuj na „GośćInność”

wt., 2018-04-03 11:49
Do 30 kwietnia trwa głosowanie w konkursie miasta stołecznego Warszawa S3KTOR 2017 na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową w 2017 roku. Projekt doktorantki Wydziału Zarządzania UW Niny Łazarczyk-Bilal „GośćInność” jest jednym z przedsięwzięć nominowanych w kategorii sektor nowatorski.

Celem konkursu S3KTOR jest popularyzacja działań realizowanych przez trzeci sektor. Do 8. edycji konkursu zakwalifikowano 39 przedsięwzięć warszawskich organizacji pozarządowych. W ramach konkursu przyznane zostaną nagrody w 3 kategoriach podstawowych: sektor nowatorski, programowy i aktywizujący, nagroda za całokształt oraz nagroda mieszkańców.

 

Projekt Niny Łazarczyk-Bilal „GośćInność” z Wydziału Zarządzania UW i organizacji Humanity in Action Polska, został nominowany w kategorii sektor nowatorski. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za „nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości”.

 

 

Przedsięwzięcie „GośćInność” to warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci w wieku szkolnym od dziesięciu do piętnastu lat. Prowadzą je imigranci z różnych krajów m.in. Algierii, Ukrainy i Białorusi. Dzięki warsztatom dzieci mają okazję poznać osoby innej narodowości czy wyznania oraz dowiedzieć się czym jest migracja, jakie są jej przyczyny, kim są imigranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl itp. Projekt doktorantki z UW został wyróżniony podczas szkoły letniej BraveCamp w Chęcinach. Czytaj więcej >>

 

Aby zagłosować na wybrany projekt w konkursie S3KTOR 2017, należy wejść na stronę konkursu i wysłać zgłoszenie.

 

Głosowanie internetowe potrwa do 30 kwietnia.

5 inicjatyw dla otoczenia

śr., 2018-03-28 15:04
W trzecim konkursie na inicjatywy dla otoczenia uniwersytetu jury wybrało do finansowania pięć przedsięwzięć studentów i doktorantów. Będą to warsztaty ze streetworkingu i interwencji pasażerskiej, spotkania odkrywające wspólny język Powiśla oraz projekty „Open Source – Open Mind” i „Zestresuj stres”. Studenci mają szansę wypróbować swój pomysł, a organizacje i firmy zyskują rozwiązania realnych problemów.

Aby wziąć udział w konkursie „UW: Inicjatywy Dla Otoczenia”, należało zgromadzić zespół złożony ze studentów lub doktorantów i wymyślić inicjatywę, którą będzie można prowadzić we współpracy z partnerem – organizacją pozarządową, instytucją publiczną lub małym przedsiębiorstwem.

 

Konkurs UW: IDO składał się z dwóch etapów. Członkowie drużyn zakwalifikowanych do pierwszego etapu na specjalnych warsztatach uczyli się, jak zarządzać pracami czy komunikacją albo tworzyć budżet. 21 marca jury wybrało pięć inicjatyw do realizacji. Finansowanie dla każdego z przedsięwzięć wyniesie do 6 tys. zł. W drugim etapie młodzi ludzie wsparci przez mentora – praktyka i specjalisty zarazem – nawiążą współpracę z partnerami spoza uniwersytetu.

 

Grupa „Interwencja pasażerska”, której przedsięwzięcie otrzyma finansowanie, będzie propagować metodę reagowania na agresję skierowaną przeciwko cudzoziemcom. Polega ona na aktywizowaniu pasażerów do przeciwdziałania atakom słownym i fizycznym w środkach transportu publicznego.

 

Z kolei w czasie akcji „Wspólny język Powiśla” odbędzie się szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Będą przy nich współpracować Wydział Neofilologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej wraz z lokalną społecznością mieszkańców Powiśla. Będą wspólnie odkrywać języki obce i kultury.

 

Jednym ze zwycięskich przedsięwzięć są też „Warsztaty metody outreach podnoszące kompetencje zawodowe i interpersonalne studentów warszawskich uczelni”. Plan warsztatów opracowały studentki Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Zajęcia będą skierowane do studentów zainteresowanych pracą środowiskową i chcących dowiedzieć się czegoś więcej o streetworkingu. W przedsięwzięciu wezmą udział pracownicy Społecznego Komitetu ds. AIDS, którzy podniosą swoją efektywność.

 

Program „UW: Inicjatywy dla otoczenia” powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

Bezpłatne studia nauczycielskie

śr., 2018-03-28 12:56
Do 2 kwietnia trwają zapisy do Szkoły Edukacji PAFW i UW. To roczne, kwalifikacyjne studia dla osób, które chcą być skutecznymi nauczycielami języka polskiego lub matematyki. Z propozycji mogą skorzystać absolwenci filologii polskiej, matematyki i kierunków pokrewnych matematyce, a także nauczyciele, którzy chcą doskonalić swój warsztat.

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to jedyne w Polsce dzienne i bezpłatne studia podyplomowe, które przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i matematyki. Są jednocześnie profesjonalnym kursem przygotowania pedagogicznego, nauką dydaktyki, psychologii. Służą rozwojowi zdolności twórczych i umiejętności przywódczych. Studia trwają 10 miesięcy. Każdego dnia studenci odbywają praktyki w szkołach.

 

Dlaczego warto doskonalić się w Szkole Edukacji?
 • innowacyjne metody nauczania,
 • praktyczne podejście do nauki, całoroczne praktyki w szkołach (ponad 300 godzin),
 • podkreślenie roli nauczyciela jako wychowawcy,
 • indywidualizacja procesu nauczania (tutoring, mentoring),
 • współpraca z Teachers College Columbia University,
 • stypendium (do 2 tys. zł miesięcznie), miejsce w akademiku UW,
 • wsparcie absolwentów SE przez dwa pierwsze lata pracy w szkole.

 

Kandydaci

Do Szkoły Edukacji mogą aplikować studenci i absolwenci filologii polskiej lub matematyki (studia magisterskie i licencjackie) oraz kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie na kierunku pokrewnym do matematyki, np. fizykę. To także propozycja dla nauczycieli języka polskiego i matematyki, których staż pracy w zawodzie nie przekracza 10 lat.

 

Rekrutacja 2018/2019

Zapisy na studia na rok akademicki 2018/2019 trwają do 2 kwietnia. Żeby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www.szkolaedukacji.pl. Osoby, które przejdą pierwszy etap rekrutacji, zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się od 16 do 27 kwietnia w Warszawie. W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona druga tura naboru. Na kandydatów czeka 60 miejsc (30 dla polonistów i 30 dla matematyków).

 

Więcej informacji na stronie www.szkolaedukacji.pl

Z Porto Alegre do Warszawy

śr., 2018-03-28 11:06
W sierpniu 2017 roku dr Ben Hur Mussulini po raz pierwszy odwiedził Polskę. Chciał zobaczyć Warszawę i uniwersytet oraz poznać naukowców z Centrum Nowych Technologii. Od tej wizyty zależało, czy dołączy do zespołu prof. Agnieszki Chacińskiej, która w CeNT prowadzi badania nad biogenezą mitochondriów. Dr Mussulini to kolejny bohater naszego cyklu poświęconego pracującym i studiującym na UW obcokrajowcom.

Dr Ben Hur Mussulini pochodzi z Brazylii. Studiował i doktoryzował się na Federal University of Rio Grande do Sul w Porto Alegre. W Centrum Nowych Technologii UW pracuje jako Postdoctoral Fellow w Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, które jest częścią ośrodka ReMedy. Powstał on dzięki grantowi uzyskanemu przez prof. Agnieszkę Chacińską i prof. Magdę Konarską w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Przyjazd do Polski to dla dr. Mussuliniego pierwsza praca za granicą, choć w trakcie swych studiów miał okazję współpracować z badaczami z krajów latynoamerykańskich, a także z Europy – Hiszpanii, Portugalii i Francji. Zespół, do którego obecnie należy młody naukowiec, ma międzynarodowy charakter. Pracują w nim osoby z Korei, Indii, Włoch, Szwajcarii, a także Polacy, którzy doświadczenie zdobywali m.in. w Stanach Zjednoczonych. Badacz planuje zostać w Polsce 2 lub 3 lata.

 

W Warszawie po raz pierwszy miał okazję wypróbować jazdę na łyżwach. Za co jeszcze polubił stolicę i dlaczego uważa uniwersytet i CeNT za wzór do naśladowania można przeczytać w artykule na angielskiej stronie UW >>

 

Na Uniwersytecie Warszawskim z roku na rok rośnie liczba obcokrajowców. W naszym cyklu prezentujemy zagranicznych naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy przyjechali na UW.

Zainspiruj się w Warszawie

Pierwsze spotkanie z programem ZIP

wt., 2018-03-27 14:48
Od kwietnia na UW zacznie działać ZIP, czyli Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Skorzystają z niego wszystkie grupy społeczności UW. W ramach programu ogłoszono już konkursy na nowe kierunki studiów II stopnia. Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 27 marca.

Program ZIP pozwoli na prowadzenie działań w czterech modułach: programy kształcenia, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji, zarządzanie instytucją. Sfinansowane zostaną m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania. Program realizowany będzie od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Konkursy na studia II stopnia

Ogłoszono już konkursy na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia w języku polskim i angielskim. To dwa z sześciu konkursów zaplanowanych w programie ZIP. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie jednostki uniwersyteckie, samodzielnie lub we współpracy z innymi.

 

Jednostki, które planują utworzenie nowych studiów II stopnia lub modernizację już istniejących, mogą otrzymać na ten cel od 315 tys. zł do 740 tys. zł. W tym konkursie zostanie zakwalifikowanych do finansowania przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów, osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia i dwa kierunki studiów w języku angielskim.

 

– Konkursy na studia II stopnia są skierowane do tych jednostek, które chcą wprowadzić nowe przedsięwzięcia, czyli studia, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy, a do tej pory nie miały możliwości finansowych lub organizacyjnych na podjęcie tego wyzwania. Drugą możliwością jest zmodernizowanie programów już działających – mówiła na spotkaniu dr Agnieszka Janiak-Jasińska, która w programie ZIP kieruje modułami programów kształcenia i studiów doktoranckich.

 

Wnioski konkursowe można przesyłać do 7 maja 2018 r. do godz. 14.00. Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się w połowie kwietnia. W drugiej połowie kwietnia odbędą się spotkania konsultacyjne z jednostkami, które będą przygotowywać wnioski konkursowe. Szczegółowy harmonogram spotkań będzie wkrótce dostępny na stronie ZIP.

 

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe, szacunki dotyczące budżetów, karty oceny formalnej oraz więcej informacji na temat konkursu znajdują się na stronie programu.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.

ISWAF – ankieta dla pracujących rodziców

wt., 2018-03-27 11:25
International Study of Work and Family to przedsięwzięcie, w czasie którego naukowcy w ponad 35 krajach analizują sytuację pracujących matek i ojców. W badaniu mogą wziąć udział także polscy rodzice, wypełniając do 8 kwietnia ankietę. W Polsce prace koordynuje dr hab. Anna Kurowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

– Ankieta jest realizowana w tym samym kształcie w ponad 35 krajach na całym świecie przy współpracy naukowców z renomowanych ośrodków uniwersyteckich. Dotyczy norm kulturowych i godzenia życia zawodowego z rodzinnym – opisuje dr hab. Anna Kurowska z Instytutu Polityki Społecznej UW, która odpowiada za zebranie danych w Polsce oraz ich analizę. – Przyczyni się ono do lepszego zrozumienia sytuacji polskich rodziców pracujących.

 

Dotychczasowe badania koncentrowały się na negatywnych aspektach łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. ISWAF bada pozytywne przenikanie tych dwóch sfer i równowagę między nimi. Mierzy także indywidualne praktyki w kontekście kulturowym oraz takie wartości, jak indywidualizm, kolektywizm i równość płci.

 

Badania mają charakter porównawczy. Dostarczą informacji, w jaki sposób relacje praca-rodzina różnią się w zależności od kultury i kraju. Nad całością prac czuwają Tammy Allen (University of South Florida), Barbara Beham (Berlin School of Economics and Law) i Ariane Ollier-Malaterre (University of Quebec in Montreal).

 

Ankietę mogą wypełnić osoby mieszkające w Polsce, które pracują co najmniej 20 godzin tygodniowo, nie są samozatrudnione oraz mają co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 20 lat, które z nimi mieszka.

 

Zbierane dane są anonimowe i będą analizowane zbiorczo. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut.

 

Link do ankiety: workandfamily.webankieta.pl.

III edycja Dyplomów dla Warszawy

wt., 2018-03-27 09:24
Do 30 marca autorzy prac magisterskich i doktorskich dotyczących stolicy mogą zgłosić się do konkursu „Dyplomy dla Warszawy” organizowanego przez Muzeum Warszawy pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy. To III edycja konkursu. W ubiegłym roku nagrodę główną w kategorii prac magisterskich zdobył Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich lub doktorskich każdej specjalności. Pod uwagę brana jest wartość naukowa pracy, a także możliwość praktycznego wykorzystania wyników i wniosków zawartych w pracy w przedsięwzięciach i projektach służących rozwojowi Warszawy. Jury oceniać będzie, czy zaproponowane przez autorów rozwiązania mogą podnieść jakość życia mieszkańców. Celem konkursu jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy rozwojem Warszawy i włączenie ich do debaty o przyszłości miasta.

 

Nagrody wręczane są w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz doktorskich. W każdej z nich oprócz nagrody głównej  przyznawane są 3 wyróżnienia. W ubiegłym roku do konkursu zgłoszono 45 prac. Ich autorzy reprezentowali 7 warszawskich uczelni. W kategorii prac magisterskich zwyciężył Bartosz Barański z Uniwersytetu Warszawskiego, autor pracy „Dominanta i tonika w kompozycji miejskiej Warszawy na przykładzie Pałacu Kultury i Nauki. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych”. Wyróżnienie otrzymał Piotr Hummel z UW za pracę „Wspólnota lokalna czy przypadkowa zbiorowość? O relacjach sąsiedzkich w Warszawie 1864-1905”. W kategorii doktoratów wyróżniony został dr Bartłomiej Iwańczak z UW, autor rozprawy „Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego Warszawy”.

Dyplomy dla Warszawy

więcej informacji

regulamin konkursu

formularz zgłoszeniowy

 

O dziełach sztuki, sinicach i dopalaczach

pt., 2018-03-23 14:32
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych od pięciu lat prowadzi badania interdyscyplinarne, wiele z nich ma charakter aplikacyjny. W dodatku do najnowszego numeru pisma „UW” prezentujemy wybrane projekty naukowe, które dotyczą różnych obszarów naszego życia – sztuki, zdrowia czy spędzania czasu wolnego.

W marcu 2013 roku otwarto na uniwersytecie Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych. Jego budowa oraz wyposażenie finansowane było ze środków unijnych. Ośrodek jest platformą współpracy pomiędzy grupami badawczymi z Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii. W ciągu ostatnich pięciu lat w CNBCh prowadzono 146 projektów i nawiązano współpracą z 99 instytucjami i firmami. Na co dzień w centrum pracuje 350 naukowców należących do 46 zespołów badawczych.

 

Dodatek specjalny do pisma „UW” (pdf)

 

 

 

 

Rok działalności uniwersyteckiego inkubatora

pt., 2018-03-23 14:17
– Inkubator to miejsce, które pozwala na rozwinięcie swoich pomysłów. To miejsce, które daje impuls do tego, żeby swoją wiedzę i umiejętności przekuć w działanie – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW na uroczystości pierwszych urodzin inkubatora na UW.

Inkubator UW od roku działa przy Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii. To przestrzeń warsztatowa, laboratoryjna i biurowa, w której studenci, doktoranci i pracownicy UW oraz WUM mogą rozwijać swoje przedsiębiorcze inicjatywy.

 

– Pierwszy rok działalności inkubatora już za nami. Jeśli porównywać ten czas do rozwoju człowieka, to kończy się etap raczkowania, a zaczyna się chodzenie. Następnym etapem będzie bieganie i robienie mnóstwa rzeczy, których nikt się nie spodziewa – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW na uroczystości zorganizowanej z okazji roku działalności jednostki na UW.

 

W ciągu roku ponad dwa tysiące studentów, doktorantów i pracowników z UW i WUM skorzystało z jego oferty – m.in. warsztatów z przedsiębiorczości, spotkań z ekspertami, indywidualnego mentoringu oraz obozów szkoleniowych, na których uczestnicy mogli zdobywać wiedzę na temat zarządzania projektami, marketingu internetowego, kapitału społecznego, autoprezentacji i tworzenia zespołu.

 

Główną siedzibą inkubatora jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Jednak inkubator ma swoje przestrzenie w trzech innych miejscach – Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, na Wydziale Neofilologii oraz na Wydziale Fizyki, gdzie jest tzw. Makerspace – park technologiczny. – W parku tworzymy prototypy rozwiązań technologicznych. Tu studenci, doktoranci i pracownicy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi, m.in. frezarki czy drukarki 3D. Wśród projektów, nad którymi pracują uczestnicy inkubatora, jest komora mgłowa, czyli urządzenie, dzięki któremu można zobaczyć promieniowanie docierające do nas z kosmosu, mikroszklarnie służące do hodowli tropikalnych roślin w domowych warunkach czy inteligentne karmniki dla ptaków i jeży – wyjaśnia Jan Mąka z uniwersyteckiego inkubatora.

 

Do inkubatora zgłoszono łącznie kilkaset pomysłów naukowych, społecznych i biznesowych, które mogą przekształcić się w działalność gospodarczą. Dzięki współpracy ze spółką UWRC uczestnicy mają możliwość zawarcia umowy o preinkubację, czyli sprawdzenia na rynku swojego pomysłu bez konieczności zakładania firmy. W ciągu roku zawarto osiem takich umów.

 

Podczas uroczystości zostały zaprezentowane najciekawsze projekty zrealizowane przy wsparciu Inkubatora przez studentów i doktorantów. Wśród nich byli uczestnicy drugiej edycji obozu szkoleniowego BraveCamp. Więcej o ich projektach można przeczytać tutaj.

 

Współpraca z WUM

Uniwersytet Warszawski rozwija współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Studenci, doktoranci i pracownicy WUM wzięli udział m.in. w MatchIT – interdyscyplinarnym start-upowym maratonie, podczas którego powstały wstępne wersje aplikacji rozwiązujących problemy biznesowe i społeczne, MedTech Evening – cyklu spotkań przeznaczonych dla osób zainteresowanych wykorzystywaniem technologii medycznych czy BioTech Leaders Academy – kursie szkoleniowym przygotowującym do samodzielnego prowadzenia projektów biotechnologicznych.

 

– Bardzo się cieszę, że inkubator spotyka się z dużym zainteresowaniem studentów kierunków medycznych. To pokazuje, że nasze pomysły, które się pojawiają, są sobie bliskie. To jest jedna rzecz, która będzie naszą wspólną platformą w nadchodzącej federacji obu uczelni – zaznaczył prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Plany na przyszłość

Inkubator UW będzie rozwijać współpracę z partnerami zewnętrznymi – m.in. miastem stołecznym Warszawa, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość np. PARP oraz firmami, które wspierają start-upy.

 

– Chcemy rozwijać również przedsiębiorczość społeczną. Inkubator UW to też miejsce dla humanistów. Będziemy rozbudowywać trzecie piętro w BUW. Zależy nam również na tym, aby część działań inkubatora skierować do nauczycieli akademickich i pracowników administracji – wyjaśnił Jacek Sztolcman, kierownik Inkubatora UW.

 

Na zakończenie obchodów, 23 marca od godz. 15 do 18.00, odbędzie się gra miejska “W poszukiwaniu Inkubatora UW”, która przeprowadzona zostanie na terenie kampusu głównego  UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w jednej z siedzib Inkubatora w okolicach budynku przy ul. Dobrej 55. Zadania, z którymi zmierzą się uczestnicy, dotyczyć będą zagadnień związanych z Inkubatorem, Uniwersytetem Warszawskim, a także przedsiębiorczością i biznesem.

 

1% dla Fundacji UW

czw., 2018-03-22 14:30
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wspiera m.in. zakup nowoczesnej aparatury, książek i czasopism oraz przedsięwzięcia służące rozwojowi badań naukowych, takich jak konferencje czy warsztaty. Na jej rzecz można przekazywać 1% podatku.

Fundacja sfinansowała wzniesienie gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz współfinansowała m.in. budowę Centrum Nowych Technologii oraz budynku wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej 55, modernizację dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, organizację cyklu koncertów „Bach 200 UW” oraz powstanie portalu internetowego „Nauka o klimacie”.

 

Działalność fundacji to współorganizowanie i finansowanie uniwersyteckich przedsięwzięć:

 • kupowanie aparatury, książek, czasopism, zbiorów bibliotecznych oraz wyposażanie stacji badawczych i laboratoriów,
 • finansowanie badań naukowych oraz prac naukowo-badawczych kół studenckich, udzielanie stypendiów naukowych pracownikom UW,
 • finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym, a także publikacji,
 • pomoc w budowie nowych gmachów oraz remontach budynków już istniejących.

Fundacja UW działa dzięki wsparciu instytucji i firm oraz osób prywatnych. Przyjmuje darowizny na ogólne cele statutowe oraz finansowanie konkretnych projektów lub poszczególnych jednostek UW. Najbliższa okazja do przekazania pieniędzy na jej działalność będzie podczas rozliczania PIT-ów.

 

 

Więcej informacji

www.fuw.pl

Apel uczelni europejskich w sprawie 9. programu ramowego

czw., 2018-03-22 10:08
13 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety zaapelowało o podwojenie budżetu na badania, innowacje i edukację w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Pod wspólnym stanowiskiem podpisały się między innymi European University Association (EUA) oraz Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), których członkiem jest Uniwersytet Warszawski.

Z inicjatywą ogłoszenia wspólnego stanowiska europejskich uczelni w sprawie unijnego budżetu w kolejnej perspektywie finansowej, a więc po roku 2020, wystąpiła Liga europejskich uniwersytetów badawczych (League of European Research Universities – LERU). Do propozycji dołączyło 12 innych stowarzyszeń, w ramach których współpracują uczelnie z krajów wspólnoty. Uniwersytet Warszawski aktywnie uczestniczył w przygotowaniu dokumentu. Apel został skierowany do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej – instytucji, które będą miały decydujący wpływ na podział środków unijnych.

 

W ramach obecnej perspektyw finansowej na działania związane z badaniami naukowymi i innowacjami przeznaczono 80 mld euro. To budżet programu ramowego Horyzont 2020. Uczelnie chcą przekonać decydentów do podwojenia tych środków w kolejnej perspektywie finansowej, tak aby budżet 9. programu ramowego wynosił 160 mld euro.

 

Sygnatariuszami apelu są: CESAER, CLUSTER, Coimbra Group, EARMA, EASSH, ECIU, EUA, The Guild, IDEA League, LERU, SEFI, UNICA, YERUN.

 

Zwiększone wynagrodzenia przyznane

śr., 2018-03-21 16:18
21 marca odbyła się uroczystość z okazji przyznania okresowych zwiększonych wynagrodzeń pracownikom naukowym i dydaktycznym, dzięki którym Uniwersytet rozwija się. Podczas spotkania rektor UW odniósł się do reakcji polityków na wystąpienie prof. Michała Bilewicza w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

– Jest to nagroda dla osób, które w największym stopniu budują wizerunek i pozycję uniwersytetu. W przypadku niektórych wydziałów są to osoby, które skupiają się na działalności naukowej, w przypadku innych – doskonali dydaktycy, a w jeszcze kolejnych – pracownicy angażujący się w przedsięwzięcia związane ze współpracą z otoczeniem – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Kilka przykładów

Zwiększone wynagrodzenie dla najlepszych pracowników jest przyznawane już po raz czwarty. W tym roku wyróżniono 127 osób. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.

 

Jedną z wyróżnionych osób jest dr Katarzyna Jarzembska, adiunkt z Zakładu Chemii Teoretycznej i Strukturalnej. Ze studentami prowadziła statystykę, zajęcia z krystalografii na różnych poziomach, a teraz fizykę: zagadnienia mechaniki, elektryczności i magnetyzmu. Nagrodzona została za osiągnięcia naukowe, liczne publikacje z dziedziny krystalografii.

 

– Zajmuję się chemią i fizyką ciała stałego, w szczególności fotokrystalografią. Analizuję materiały, które są luminescencyjne. Sprawdzam, co zmienia się w ich strukturze wraz z wzbudzeniem ich. Opisuję naturę takich procesów, poszukuję przyczyn i konsekwencji – mówi laureatka. – Zostałam wyróżniona za rok, podczas którego byłam na urlopie macierzyńskim, więc bardzo się cieszę, że mimo że cztery i pół miesiąca spędziłam z dzieckiem, to byłam w stanie konkurować o tę nagrodę – dodała.

 

Nagrodę otrzymał też dr Konrad Jankowski, który pracuje w Zakładzie Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej na Wydziale Psychologii. Prowadzi badania empiryczne z chronopsychologii. – To dziedzina, która zajmuje się zmianami funkcji psychologiczno-fizjologicznych w czasie doby i różnicami indywidualnymi w tym zakresie – mówi dr Jankowski. – Realizuję grant Iuventus Plus MNiSW dotyczący różnic między chronotypem, porą dnia i funkcjonowaniem indywidualnym. Zwiększone wynagrodzenie otrzymał drugi raz. – Dzięki temu, że jest to cykliczna nagroda, pełni ona funkcję motywacyjną – uważa laureat.

 

Za działalność dydaktyczną wyróżniono m.in. Qian Li-Piszczek z Wydziału Orientalistycznego, lektorkę języka chińskiego. – Na uniwersytecie pracuję prawie dwadzieścia lat. Bardzo się cieszę, że poziom nauczania języka chińskiego na UW jest coraz wyższy. Wyróżnienie, które dzisiaj otrzymałam, jest dla mnie zaszczytem. Bardzo motywuje do dalszej pracy – mówi Qian Li-Piszczek.

 

Lista wyróżnionych pracowników w 2018 roku (pdf)

 

 

Rolą nauki jest szukanie prawdy, a nie wypełnianie oczekiwań

Podczas spotkania prof. Marcin Pałys odniósł się do zarzutów kierowanych pod adresem prof. Michała Bilewicza w związku z wykładem „Epidemie mowy nienawiści. Jak blisko Marca ’68 jesteśmy?” wygłoszonym przez niego 13 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. – Rolą nauki nie jest wypełnianie oczekiwań polityków, tylko poszukiwanie prawdy, zrozumienie mechanizmów, które rządzą światem – mówił rektor UW.

 

Prof. Bilewicz jest pracownikiem Wydziału Psychologii UW, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Za swoją pracę i zaangażowanie na rzecz uniwersytetu już po raz czwarty znalazł się w gronie pracowników, którzy będą otrzymywać zwiększone wynagrodzenie.

 

– To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, jest niepokojące. Wystąpienie prof. Bilewicza zostało zrecenzowane przez polityków, którzy zarzucili mu, że jego badania nie służą polskiej racji stanu i jako takie nie powinny być finansowane. Uważam, że jest to absolutne zaprzeczenie wszystkiego, co kryje się pod hasłem wolności akademickiej, wolności badań. Wygłaszanie tego typu opinii w wolnej Polsce, w XXI wieku jest przejawem braku refleksji nad tym, jaka jest rola badań naukowych – mówił prof. Pałys. – Jednoznaczna opinia naszego środowiska powinna być dla tych polityków wyraźnym sygnałem, że na pewno nie będziemy akceptować tego typu sytuacji – dodał rektor UW.

 

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.