uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 5 dni 21 godzin temu

Badanie ankietowe dla pracowników UW

śr., 2018-07-11 10:44
Osoby zatrudnione na UW mogą wpłynąć na wyniki międzynarodowego projektu naukowego pt. „Uwarunkowania dojrzałości kultury Lean Management w szkołach wyższych”. Wystarczy wypełnić ankietę badawczą przygotowaną pod kierownictwem dr Justyny Maciąg z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Umożliwi to ocenę kultury organizacyjnej na uniwersytecie pod kątem stopnia jego przygotowania do przyjęcia koncepcji Lean.

 

Lean Management to jedna z form kultury organizacyjnej firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji. „Szczupłe zarządzanie” polega na przyjęciu takich metod pracy, które doprowadzą do szybszego, tańszego i łatwiejszego osiągania założonych celów – bez szkody dla wartości podejmowanych działań.

 

Tematyką Lean Management w polskich szkołach wyższych zajmuje się zespół pod kierownictwem dr Justyny Maciąg. Projekt ten finansowany jest z grantu NCN Miniatura. Zaangażowanych jest w niego 29 uczelni, w tym 7 z zagranicy. Swój udział zadeklarował również Uniwersytet Warszawski.

 

Przygotowana przez naukowców ankieta dla pracowników UW ma charakter anonimowy. Składa się z 80 pytań zamkniętych. Można ją wypełniać do 31 lipca za pośrednictwem formularza internetowego.

Sukces twórców projektu SAPIENS

wt., 2018-07-10 14:53
Opracowany przez naukowców z Wydziału Psychologii UW projekt znalazł się na liście rankingowej podmiotów, które otrzymały finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Środki pozyskane dzięki uczestnictwu w Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks umożliwią nie tylko realizację badań. W ten sposób UW po raz pierwszy zostanie liderem międzynarodowego konsorcjum dążącego do wyszkolenia młodego pokolenia kreatywnych naukowców.

Finansowany przez Komisję Europejską program Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks zakłada organizację innowacyjnych sieci szkoleniowych prowadzonych przez grupę współpracujących ze sobą europejskich instytucji. Wyróżnienie dla projektu SAPIENS równoznaczne jest z objęciem roli zarządzającego takim konsorcjum przez UW. Uniwersytet pokieruje pracami nad utworzeniem sieci treningowej, w ramach której doktoranci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń oraz zwiększenia możliwości ich zatrudnienia w jednostkach naukowych.

 

W skład konsorcjum wchodzi wiele europejskich szkół wyższych. Wymienić tu można m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Gandawie, Londynie oraz Rzymie. Istotną jego częścią są również partnerzy technologiczni zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, a także algorytmami analizującymi zachowanie. Należą do nich m.in.: polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, islandzkie Mentis Cura i PaternVision. Komunikację społeczną dotyczącą wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacjami dla polityki społecznej zajmie się polska Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

 

Fundusze z budżetu programu Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe otrzymał zespół pod kierownictwem dr. hab. Przemysława Tomalskiego z Wydziału Psychologii UW. Środki przeznaczone będą na realizację projektu SAPIENS.

 

Prowadzone w jego ramach badania mają na celu określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym wpływ na odpowiedzialne za rozwój społeczny funkcje mózgu dziecka mają interakcje z innymi ludźmi. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. Organ ten jest wówczas znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju.

 

Projekt SAPIENS zakłada zaangażowanie piętnastu doktorantów w program szkoleniowy dotyczący zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Młodzi naukowcy będą pracować nad własnymi projektami oraz uczestniczyć w kursach poświęconych nowym metodom badań, dobrym praktykom w zakresie Otwartej Nauki czy umiejętności współpracy z przedstawicielami biznesu oraz wdrażania innowacji.

 

Przyjmuje się, że wyniki badań pozwolą na opracowanie podstaw przewidywań ścieżek rozwoju u dzieci typowych i tych z ryzykiem zaburzeń. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.

Rekrutacja 2018/2019 – wkrótce poznamy wyniki

czw., 2018-07-05 09:45
13 lipca ogłoszone zostaną wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. 16 lipca wyniki poznają kandydaci ubiegający się o przejęcie na kierunki, na których organizowane są dodatkowe egzaminy wstępne.

 

Kandydaci mogli rejestrować się w systemie IRK od 5 czerwca do 4 lipca. Do wyboru mieli ponad 100 kierunków z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, a także programy międzyobszarowe oraz kierunki prowadzone w języku angielskim. W ofercie znalazły się także nowości: chemia medyczna, architektura przestrzeni informacyjnych, publikowanie współczesne oraz stosowana psychologia zwierząt.

 

W rekrutacji wzięło udział 26 tys. osób, które dokonały blisko 50 tys. zapisów. Według wstępnych wyników najwięcej osób wybrało kierunki: ekonomia, finanse, inwestycje i rachunkowość, informatyka i ekonometria (2,9 tys.); zarządzanie (2,4 tys.); finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (2,2); psychologia (2,1 tys.); filologia angielska (2 tys.), prawo (1,5 tys.), międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie (1,5 tys.). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce stara się o indeks na: japonistyce (25); koreanistyce (21,8); międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich (19,8); dziennikarstwie i medioznawstwie, specjalności public relations i marketing medialny (19,5); sinologii (18,5); filologii angielskiej (16,9); chemii medycznej (16,3).

 

Rekrutacja na studia II stopnia

Na wybranych kierunkach II stopnia kandydaci wciąż mogą rejestrować się w systemie IRK. Liczba otwartych rejestracji dostępna jest tutaj.

Wakacyjne warsztaty inkubatora

śr., 2018-07-04 16:03
Budowanie robotów, programowanie w Pythonie, praktyczny druk 3D czy obróbka drewna to niektóre nazwy warsztatów przygotowanych dla studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UW i WUM. Zajęcia będą odbywały się w lipcu w uniwersyteckim inkubatorze.

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w lipcu zajęcia praktyczne dla studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UW i WUM (do dwóch lat od ukończenia studiów).

 

W ofercie są m.in.:

 • zajęcia z wykorzystaniem drukarek 3D, na których uczestnicy dowiedzą się, jak działają te urządzenia oraz co można zrobić przy pomocy programu do modelowania TinkerCAD;
 • warsztaty z budowania robotów, które omijają przeszkody lub są sterowane przez Bluetooth;
 • zajęcia z programowania w języku Python;
 • warsztaty stolarskie, podczas których uczestnicy będą uczyli się obróbki i zdobienia drewna, a także wykonają zegar ścienny.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy zarejestrować się. Liczba miejsc jest ograniczona. Lista wszystkich zajęć >>

 

Spotkania odbędą się w jednej z lokalizacji Inkubatora UW (na Wydziale Fizyki). Pierwsze warsztaty rozpoczynają się 10 lipca.

Kolejni studenci UW z Diamentowym Grantem

śr., 2018-07-04 14:17
Piętnaście procent nagrodzonych w tym roku projektów stanowią pomysły zgłoszone przez studentów UW. Dofinansowanie w ramach VII edycji „Diamentowego Grantu” otrzymało łącznie osiemdziesięcioro młodych naukowców.

 

Konkurs zorganizowany został przez MNiSW już po raz 7. Na tegorocznej liście rankingowej znalazło się dwunastu członków społeczności studenckiej UW posiadających dorobek naukowy. Choć reprezentują różnorodne dyscypliny, łączy ich kreatywność i nastawienie na prowadzenie własnych badań.

 

Realizowany od 2012 roku program „Diamentowy Grant” przeznaczony jest dla absolwentów studiów I stopnia lub osób, które ukończyły trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i stworzyły autorskie projekty naukowe. Podmiotami ubiegającymi się o przyznanie grantu są instytucje stanowiące miejsce realizacji prac młodych badaczy. W przypadku UW są to konkretne wydziały i inne jednostki naukowe.

 

MNiSW co roku przeznacza na ten cel około 20 milionów złotych. W ramach edycji 2018 rozdysponowano ponad 16 milionów złotych pomiędzy 80 laureatów. Dwanaścioro z nich to studenci UW. Łącznie otrzymali ponad 2,2 miliona złotych na realizację swoich projektów. Maksymalna założona w programie wysokość dofinansowania wynosi 220 tysięcy złotych. Właśnie taka kwota przyznana została w tym roku dwóm projektom z UW. Pierwszy to „Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię” autorstwa Dawida Grzegorza Mehlicha (wnioskodawcą było Centrum Nowych Technologii UW). Tytuł drugiego brzmi „Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną”, a jego twórcą jest Aleksander Jacek Rodek (wnioskodawcą był Wydział Fizyki UW). Najwięcej wniosków z UW, które znalazły się na ostatecznej liście rankingowej programu, złożył Wydział Prawa i Administracji.

 

Młodzi naukowcy, będący autorami wyróżnionych w ten sposób pomysłów, zyskają środki finansowe i dzięki temu przystąpią do pierwszej samodzielnej pracy nad swoimi projektami.

 

W ramach tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 214 wniosków. Laureaci zostali wyłonieni w drodze dwustopniowej kwalifikacji.

 

Pełna lista rankingowa VII edycji „Diamentowego Grantu” dostępna jest na stronie internetowej MNiSW.

Odkrycia archeologów z UW na plantacji trzciny cukrowej w Salwadorze

pon., 2018-07-02 14:18
Pole uprawne w środkowoamerykańskiej miejscowości San Isidro to miejsce prac naukowców z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW. Już sam wstępny rekonesans, dokonany przez zespół pod kierownictwem dr. Jana Szymańskiego, dowiódł, że badany obszar wcale nie musiał należeć do peryferii kulturowych cywilizacji Majów. Dotychczas sądzono, iż teren dzisiejszego zachodniego Salwadoru pod względem architektonicznym odbiegał znacząco od największych miast cywilizacji Majów.

 

Charakterystyczne majańskie piramidy, wznoszone od poł. II tysiąclecia p.n.e. na terenie Ameryki Środkowej, kojarzone są głównie z terenem dzisiejszej północnej Gwatemali. Uznaje się go za centrum starożytnej cywilizacji Majów, stanowiące skupisko największych miast tej kultury. Prowadzone od kwietnia 2018 r. prace archeologów UW udowadniają, iż w regionie obecnego Salwadoru również znajdowały się wartościowe pod względem kulturowym konstrukcje.

 

Naukowcy założyli swoje stanowisko badawcze w miejscu, gdzie aktualnie uprawiana jest trzcina cukrowa. Dotychczas odnotowano tu obecność jedynie kilku pagórków stanowiących pozostałość starożytnych platform bądź piramid. Wstępne prace polskich archeologów pozwoliły odnotować około 20 większych pozostałości tego typu struktur. Przed kilkoma tysiącami lat spełniały one różnego rodzaju funkcje: od sakralnych, przez administracyjne, po mieszkalne.

 

Odkrycia naukowców z UW, a także wykonanie precyzyjnej mapy wysokościowej pól, możliwe dzięki wykorzystaniu np. dronów, mogą stanowić podstawę obalenia tezy o obszarze zachodniego Salwadoru jako peryferiach kulturowych cywilizacji Majów.

 

Podczas dalszych prac planowane jest m.in. ustalenie wieku odkrytego miasta, przyczyn jego wyludnienia oraz rodzaju budulca badanych konstrukcji.

 

Badania archeologów z UW, przeprowadzone w kwietniu na terenie Salwadoru, zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – Miniatura.

Aplikacja Mobilny USOS w fazie testów

pon., 2018-07-02 14:01
Powstająca na UW aplikacja Mobilny USOS tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta. Oznacza to, że jest na etapie testowania przez wybranych użytkowników.

 

Około 2400 osób sprawdza obecnie funkcjonalność i poprawność działania aplikacji Mobilny USOS tworzonej przez specjalistów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Najprawdopodobniej już 1 października 2018 r. program zostanie nieodpłatnie udostępniony studentom i pracownikom UW w Google Play. Docelowo służyć będzie także zainteresowanym uczelniom wykorzystującym USOS jako system do obsługi studiów. – Z wytwarzanych przez UW e-usług, związanych z rozwojem systemu USOS (w tym z aplikacji Mobilny USOS), będą mogły korzystać również inne szkoły wyższe Mazowsza. Cel programu, w ramach którego realizowany jest projekt, stanowi bowiem wspieranie i rozwój potencjału edukacyjnego tego regionu. W przyszłości aplikacja będzie dostępna również dla pozostałych uczelni na terenie kraju – zaznacza dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, koordynator projektu, dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW.

 

Projekt, o którym mowa, to „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i środków własnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na UW. Realizują go wspólnie trzy jednostki UW: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (operator projektu), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Zarządzania.

 

Jedną z dziesięciu przygotowywanych przez UW e-usług jest właśnie aplikacja Mobilny USOS. Nie będzie to witryna USOSweb przeniesiona na urządzenia mobilne w skali jeden do jednego, lecz aplikacja z nowymi funkcjonalnościami, kompatybilna z serwisem, umożliwiająca szybsze i sprawniejsze dotarcie do kluczowych danych.

 

Aplikacja skonstruowana została na wzór innych programów tego typu. Poza notką przedstawiającą podstawowe informacje o projekcie i aplikacji znajduje się tu kilka bazowych modułów. – Pierwszym i najważniejszym modułem tej aplikacji, który zadecydował o tym, że pojawił się pomysł stworzenia Mobilnego USOS, są Ankiety – mówi dr Janina Mincer-Daszkiewicz, pełnomocnik dziekana ds. rozwoju USOS na WMIM UW. Dzięki responsywnym, czyli dostosowującym się do ekranu mobilnego urządzenia, ankietom prowadzący zajęcia mogą na bieżąco sprawdzać, ile z nich zostało już wypełnionych przez studentów. Specjalna grafika prezentuje bowiem stosunek liczby uczestników zajęć, którzy wypełnili ankiety, do ogólnej ich liczby. Studenci zaś mogą swobodnie wypełniać ankiety.

 

Do innych testowanych obecnie modułów aplikacji należą m.in.: aktualności, oceny, plan zajęć, ogólne informacje o danej jednostce UW, mapy Google z lokalizacją poszczególnych budynków.

 

Wersja Beta aplikacji Mobilny USOS testowana jest obecnie przez studentów i pracowników Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, odpowiedzialnego za opracowanie tej e-usługi, jak również użytkowników USOS z innych polskich uczelni. – Udostępnienie programu użytkownikom z różnych uczelni pozwala na dopracowanie mechanizmów zbiorczego dystrybuowania aplikacji, co jest wyzwaniem samym w sobie. Zupełnie inaczej  dystrybuuje się aplikację dla jednej uczelni, a zupełnie inaczej, gdy tych uczelni jest więcej – dodaje dr Janina Mincer-Daszkiewicz.

 

Opracowujący aplikację informatycy WMIM UW cały czas dostają powiadomienia o wygenerowanych przez testujących użytkowników błędach i na bieżąco je poprawiają. Pojawiają się również zamówienia na kolejne funkcjonalności.

 

Stabilna wersja aplikacji Mobilny USOS – na razie obsługiwana wyłącznie przez system operacyjny Android – udostępniona będzie na UW wszystkim zainteresowanym użytkownikom z początkiem nadchodzącego roku akademickiego. Autorzy zastrzegają jednak, że ostateczny termin uzależniony jest od wyników testów.

Nowa dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej

pon., 2018-07-02 11:55
Biblioteka Uniwersytecka ma nową dyrektor. Jest nią Anna Wołodko, dotychczasowa szefowa Oddziału Projektów Celowych i Funduszy Zewnętrznych BUW. Dyrektor kieruje biblioteką główną oraz koordynuje działalność systemu biblioteczno-informacyjnego uniwersytetu, który tworzy BUW i 41 bibliotek wydziałowych.

Zgodnie ze Statutem UW dyrektora BUW powołuje rektor spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii Senatu i rady bibliotecznej. Kadencja dyrektora trwa 5 lat.

 

Szefem komisji konkursowej był dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW. W jej pracach uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Senatu UW, rady bibliotecznej, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego i szef polskiego programu na Uniwersytecie w Cambridge, z którym UW współpracuje. Do rozmów zostały zaproszone 3 osoby, w tym dr hab. Jolanta Talbierska, dotychczasowa dyrektor biblioteki.

 

Anna Wołodko pracuje w bibliotece od lat 90. Jest bibliotekarzem dyplomowanym, była sekretarzem naukowym, koordynowała współpracę krajową i zagraniczną oraz udział pracowników biblioteki w życiu naukowym. Od 2016 jest dyrektorką projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych”. Brała udział w licznych wyjazdach stażowych m.in. do bibliotek w Cardiff, Glasgow, Londynie, Madrycie i Florencji.

 

13 czerwca kandydatura Anny Wołodko została pozytywnie zaopiniowana przez radę biblioteczną. Na posiedzeniu 27 czerwca jej kandydaturę poparł Senat uczelni. Nowa dyrektor pracuje od lipca.

 

– Szukając odpowiedzi na pytanie, jakie cechy powinien mieć system biblioteczny uczelni w XXI wieku, najchętniej sięgam do opinii bibliotekarzy z University College London. Według nich system taki powinien być „responsywny, inkluzywny, kompetentny i przyjazny, dumnie wspierający społeczność uniwersytecką – każdego studenta, każdego pracownika, w każdej sytuacji”. Tak widzę również cele dla systemu biblioteczno-informacyjnego UW – mówi Anna Wołodko.

Stypendia dla doktorantów w programie ZIP

czw., 2018-06-28 13:49
Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów” jest skierowany do doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy w roku akademickim 2017/2018 są na drugim roku studiów. Stypendyści przez dwa lata będą otrzymywać po 2 tys. zł miesięcznie.

Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Przez dwa lata – od października 2018 do września 2020 roku – comiesięcznie stypendium wynoszące 2 tys. zł będzie otrzymywało 50 osób wyłonionych w konkursie. Jeżeli stypendysta uzyska stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 roku, otrzyma dodatkowo 12 tys. zł.

 

W ciągu dwóch lat trwania programu stypendysta musi wziąć udział w wyjazdach naukowych trwających przynajmniej 8 tygodni, dwóch szkołach letnich oraz wybranych zajęciach OGUN dla doktorantów, a także wygłosić referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej i uzyskać stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 roku.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 10 września 2018 roku złożyć komplet dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej (wniosek konkursowy, opinię eksperta, opinię promotora) w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

 

Regulamin programu, zasady rekrutacji i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu ZIP.

 

Szczegółowe informacje: stypendia.zip@uw.edu.pl

 

 

Spotkanie rektorów sojuszu 4EU

czw., 2018-06-28 09:24
29 czerwca w Pradze spotkają się rektorzy uczelni zrzeszonych w European University Alliance 4EU. Do sojuszu oprócz UW należą Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze. Rektorzy będą rozmawiać o priorytetowych kierunkach rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami. Wybiorą projekty naukowe i programy kształcenia, które uzyskają wsparcie finansowe. Będzie ono mogło zostać przeznaczone na doprecyzowanie projektu czy tworzenie sieci współpracy pomiędzy uczelniami.

 

29 czerwca w Pradze spotkają się rektorzy uczelni zrzeszonych w European University Alliance 4EU. Do sojuszu oprócz UW należą Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze. Rektorzy będą rozmawiać o priorytetowych kierunkach rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami. Wybiorą projekty naukowe i programy kształcenia, które uzyskają wsparcie finansowe. Będzie ono mogło zostać przeznaczone na doprecyzowanie projektu czy tworzenie sieci współpracy pomiędzy uczelniami.

 

Deklarację o utworzeniu sojuszu 4EU cztery uczelnie podpisały 10 marca w Paryżu. Rozmowy o zacieśnieniu współpracy toczyły się już od jakiegoś czasu, rozpędu nabrały pod wpływem słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona. – W swoich wystąpieniach w październiku i listopadzie 2017 roku prezydent Francji zapowiedział chęć stworzenia w Unii Europejskiej 20 tzw. uniwersytetów europejskich, które byłyby sojuszami kilku uczelni z różnych państw. To był impuls przyśpieszający nasze działania. Spodziewamy się, że w październiku Komisja Europejska ogłosi konkurs, w ramach którego sieci uczelni będą ubiegały się o finansowanie. Jako 4EU chcemy złożyć wniosek o status uniwersytetu europejskiego – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. Warszawa, Heidelberg, Praga i Paryż chcą współpracować przede wszystkim w 4 obszarach: razem kształcić studentów i doktorantów, prowadzić doskonałe badania naukowe, które mają odpowiadać na realne wyzwania społeczne, wspólnie podejmować inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością uczelni oraz zacieśniać współpracę pomiędzy administracją.

 

Wspólne studia

Sojusz czterech uczelni ma otworzyć przed ich studentami i doktorantami nowe możliwości mobilności. – Chcielibyśmy wspólnie zbudować programy studiów. Student, rozpoczynając naukę, wiedziałby, że np. na drugim roku studiów kilka miesięcy spędzi w Heidelbergu lub Pradze, po to aby mieć możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Student francuski czy czeski przyjeżdżałby z kolei na kilka miesięcy do Warszawy – mówi prorektor UW. Uruchomienie wspólnych kierunków wymaga spełnienia wielu wymogów, konieczne są także nowe europejskie regulacje prawne. Dlatego na pierwszą rekrutację na takie programy będziemy musieli poczekać co najmniej do roku 2021. Na udziale UW w sojuszu skorzystają jednak już osoby, które rozpoczynają studia obecne. Wcześniej uczelnie będą chciały zaproponować studentom z partnerskich instytucji możliwość wyboru przedmiotów ogólnouniwersyteckich i realizowania ich w ramach miesięcznych pobytów. Pierwsi studenci będą mogli wyjechać na jedną z partnerskich uczelni najprawdopodobniej w 2020 roku.

 

Ze względu na konieczność spełnienia wymogów prawnych początkowo absolwenci otrzymywaliby podwójny, potrójny, a może nawet poczwórny dyplom, w zależności od programu. – Naszym celem jest, aby w przyszłości był to jeden dyplom wydawany przez 4EU z godłami wszystkich czterech uczelni. Będzie to dokument bardzo silnie potwierdzający kwalifikacje osoby, która go zdobyła – przekonuje dr hab. Maciej Duszczyk.

 

Ważne społecznie badania

– Gdy mówimy o wspólnych działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności uczelni, myślimy o projektach, które mają służyć zbliżaniu nauki do społeczeństwa. Aby walczyć z coraz powszechniejszymi fake newsami, musimy tłumaczyć opinii publicznej, że świat jest bardziej skomplikowany, niż pokazują to tabloidy i używać do tego zrozumiałego języka. Powinniśmy dbać o to, aby wyniki badań ukierunkowanych na obszary, które rzeczywiście budzą zainteresowanie społeczne mogły być łatwo transferowane do społeczeństwa – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

 

Czas decyzji

Od marca, gdy podpisano deklarację dotyczącą powołania 4EU, odbywają się regularne spotkania rektorów, prorektorów odpowiedzialnych za poszczególne obszary, a także przedstawicieli uczelnianych administracji. Na Uniwersytecie Warszawskich na wydziałach oraz innych jednostkach zostali powołani pełnomocnicy ds. współpracy w ramach 4EU. Są to najczęściej prodziekani lub pracownicy naukowi.

 

Uczelnie stworzyły wspólny fundusz, na który każda przeznaczyła 100 tys. euro. UW stara się o dodatkowe dofinansowanie wspólnych działań z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Podobne działania w swoich krajach podejmują Heidelberg i Praga. Paryż otrzyma wsparcie od rządu francuskiego.

 

W Pradze 29 czerwca spotkają się prof. Marcin Pałys, rektor UW, prof. Tomáš Zima, rektor Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Jean Chambaz, rektor (prezydent) Sorbonne Université i prof. Bernhard Eitel, rektor (prezydent) Uniwersytetu w Heidelbergu. Spośród listy około 100 projektów wybiorą te, które zyskają dofinansowanie. Środki mają pozwolić zespołom na dopracowanie do końca roku kalendarzowego szczegółów projektów oraz – w przypadku przedsięwzięć naukowych – aplikowanie o zewnętrzne granty na ich realizację, krajowe lub europejskie. Jest to zatem tzw. „seed capital”.

 

Na liście są przede wszystkim projekty badawcze oraz programy kształcenia. Dziekani i dyrektorzy jednostek, ale też naukowcy, którzy mieli pomysł na rozpoczęcie lub kontynuację rozpoczętej już wcześniej współpracy z kolegami z Niemiec, Francji lub Czech, mogli zgłaszać własne propozycje projektów. – Preferowane będą projekty, które mają długofalowy charakter i dają szansę na powstanie w perspektywie kilku lat silnych, międzynarodowych zespołów, łączących specjalistów z różnych dyscyplin i różne podejścia metodologiczne. Chcemy, aby były to projekty, dzięki którym zyskamy rozpoznawalność na świecie, dzięki którym powstaną wybitne publikacje. Ich wyniki będą świadczyły o jakości badań prowadzonych na uniwersytecie – przekonuje dr hab. Maciej Duszczyk.

 

Wśród wniosków są też inicjatywy dla studentów, np. organizacja turnieju szachowego oraz Welcome Day, który miałby się odbyć w czterech partnerskich miastach według tego samego scenariusza. Do udziału w wydarzeniu zapraszani byliby studenci z pozostałych krajów, tak aby mieli możliwość poznania uniwersytetów, będących partnerami ich macierzystej uczelni.

36 stron pisma uczelni

śr., 2018-06-27 15:19
W numerze wakacyjnym pisma uczelni sporo miejsca zajmują tematy związane z nową ustawą. Zaprezentowano pierwsze rezultaty prac uniwersyteckich think thanków. Jest też wywiad z szefem Centrum Pomocy Psychologicznej, które zaczęło działać na UW, a także artykuł o planach związanych z wprowadzeniem na uniwersytecie Systemu Oceny Pracowników Administracyjnych.

Tematem numeru jest wsparcie psychologiczne, na które mogą liczyć studenci i pracownicy uczelni. W środku rozmowa z dr. Szymonem Chrząstowskim, który kieruje Centrum Pomocy Psychologicznej na UW. Mówi o tym, komu i jak pomaga jego zespół, jak dbać o higienę zdrowia psychicznego i czym ona w ogóle jest. W artykule „Wspierają wszędzie” można też przeczytać o różnych formach wsparcia psychologicznego na zagranicznych uczelniach, jest o dogoterapii i festynie antystresowym.

 

Pismo uczelni nr 3/86 (pdf)

 

7 stron o ustawie

Dużo miejsca w najnowszym piśmie uczelni zajmują tematy związane z ustawą 2.0. W artykule „Porozmawiajmy o Uniwersytecie” zaprezentowano pierwsze elementy koncepcji think thanków i zespołu rektorskiego. Od marca pięć think thanków zastanawiało się, jak dostosować przepisy uniwersyteckie do nowej ustawy. Są już pierwsze propozycje związane z wewnętrzną organizacją uczelni, powstaniem szkół doktorskich, nadawaniem stopni i wyłanianiem władz.

 

Swój komentarz w kontekście zapisów dotyczących młodych pracowników naukowych opublikowali inż. Radosław Kamiński i dr Katarzyna N. Jarzembska z Wydziału Chemii.

 

Przeciwko nowej ustawie protestowano przez 11 dni na balkonie Pałacu Kazimierzowskiego. W artykule „Protest balkonowy” można przeczytać o tym, co działo się na balkonie, a także komentarz dotyczący sposobu podjęcia i prowadzenia protestu oraz języka jakim się posługiwano. Czy był to „protest” czy „okupacja”? Kto protestował? Czy protestujący „uspołeczniali przestrzeń” czy może ją „prywatyzowali”?

 

Inne sprawy uniwersyteckie

W numerze przeczytać można też o postępach w realizacji programu wieloletniego, a także kursach językowych i szkołach letnich Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), z których społeczność UW może skorzystać w wakacje.

 

Z artykułu „Pilotaż SOPA” można dowiedzieć się o planach wprowadzenia na uniwersytecie Systemu Oceny Pracowników Administracyjnych. Na razie pilotaż tego programu przeprowadzono w dwóch biurach. Na podstawie jego wyników władze UW zdecydują, czy i w jakiej formie wprowadzić ten system na uczelni.

 

Słupy i żarówki

W kolejnym tekście z cyklu „Z Archiwum UW” dr Rober Gawkowski opisał działalność Komisji Oszczędnościowej na uniwersytecie w początkach ery stalinowskiej, skrupulatność z jaką w 1949 roku szukano na UW 60-watowej żarówki i prowadzono dochodzenia w sprawie niezgaszonych świateł.

 

W artykule „Bigdatowe analizy” można przeczytać o tym, czym są „słowa słupy”, jak roboty opracowane przez pracowników Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii ściągają informacje z Facebooka, Twittera, blogów czy forów dyskusyjnych, i w jaki sposób naukowcy przewidzieli wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2011 i 2015 roku.

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2017 roku

śr., 2018-06-27 12:18
27 czerwca Senat UW podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia zatwierdził „Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2017 roku”. Dokument zawiera kalendarium najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń, aktualne dane statystyczne oraz informacje dotyczące oferty studiów oraz procesu rekrutacji, rozwoju naukowego, współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz partnerami zagranicznymi, a także finansów uczelni i prowadzonych inwestycji.

 

W publikacji znaleźć też można dane dotyczące realizacji programów służących rozwojowi UW – programu wieloletniego oraz programu zintegrowanych działań (ZIP). – Lepszemu wykorzystaniu naszego potencjału służą duże przedsięwzięcia wewnątrzuczelniane. Pierwsze z nich to wieloletni program rozwoju, który potrwa do 2025 roku. Jest finansowany ze specjalnego programu rządowego i ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy między wydziałami, ułatwienie współdziałania z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej. Program przewiduje budowę nowych gmachów oraz wyremontowanie istniejących – napisał we wstepie do publikacji prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

W sprawozdaniu znaleźć też można opis wielu nowych uniwersyteckich inicjatyw z 2017 roku, takich jak otwarcie Welcome Point dla studentów zagranicznych, organizację pierwszej edycji budżet partycypacyjnego na UW czy uruchomienie nowego systemu uniwersyteckich grantów.

 

Pobierz dokument:

 

Opracowaniem koncepcji dokumentu oraz jego redakcją na bazie materiałów przekazanych przez jednostki administracji uczelnianej zajmuje się Biuro Prasowe.

 

Sprawozdania roczne rektora w wersji elektronicznej za lata 2007-2017 dostępne są na stronie www.uw.edu.pl/wazne-dokumenty.

W kierunku europejskim

śr., 2018-06-27 10:23
– Uniwersytet Warszawski to doskonałe miejsce rozwoju. Jeśli nie byłoby tak dobre, nie studiowałbym tutaj na studiach licencjackich i magisterskich. Polubiłem uczelnię do tego stopnia, że zdecydowałem się na niej zostać. Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych – mówi Kristóf Gyódi, który pracuje także w Digital Economy Lab (DELab). To kolejny bohater cyklu poświęconego pracującym i studiującym na UW obcokrajowcom.

Kristóf Gyódi wychowywał się w węgierskim mieście Kaposvár. Ma polsko-węgierskie pochodzenie – jego mama jest Polką, a tata Węgrem. Po szkole średniej postanowił poprawić znajomość języka polskiego i przyjechać do Polski. – Dzięki Stypendium Rządu RP, które jest skierowane do młodych cudzoziemców polskiego pochodzenia, mogłem przyjechać do Warszawy i rozpocząć studia na UW – wyjaśnia Kristóf Gyódi.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył ekonomię międzynarodową. Jest doktorantem w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jego praca doktorska dotyczy wpływu cyfryzacji na gospodarkę i nowych modeli tworzenia wartości. Od 2015 roku jest również analitykiem w DELabie, gdzie zajmuje się m.in. ekonomią współdzielenia, problematyką Industry 4.0 i e-commerce – również z perspektywy środkowoeuropejskiej.

 

O jego pracy naukowej związanej z platformą Airbnb, udziale w projekcie EU ENGINEROOM – który jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej Next Generation Internet (NGI) oraz o tym, za co polubił Warszawę i Uniwersytet Warszawski można przeczytać w artykule na stronie angielskiej.

 

Na Uniwersytecie Warszawskim z roku na rok rośnie liczba obcokrajowców. W naszym cyklu prezentujemy zagranicznych naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy przyjechali na UW.

Przyjedź do Warszawy i przekonaj się sam

Komunikacja międzykulturowa

 

 

Uniwersytet, który łączy ludzi

To doskonały moment, żeby być na UW

Wielokulturowe dyskusje na UW

Z Porto Alegre do Warszawy

Zainspiruj się w Warszawie

Projekty naukowców z UW na liście rankingowej konkursu DAINA

wt., 2018-06-26 12:55
Daina w języku litewskim to piosenka. W świecie nauki zaś oznacza tytuł konkursu zorganizowanego przez NCN i Litewską Radę Naukową. Właśnie ogłoszono jego laureatów, wśród nich znalazły się dwie jednostki UW.

 

DAINA 1 jest pierwszą edycją konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze. Wiadomość o jej ogłoszeniu pojawiła się we wrześniu 2017 roku. Została zorganizowana wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową. Do finansowania zakwalifikowano 16 spośród 253 złożonych wniosków. Kwota piętnastu milionów złotych przeznaczona będzie na realizację projektów przygotowanych przez współpracujące ze sobą pary instytucji z Polski i Litwy.

 

Na liście rankingowej znalazły się dwie jednostki UW. Obie reprezentują nauki ścisłe. Wydział Biologii razem z Uniwersytetem Wileńskim przedstawił projekt pod nazwą Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium tuberculosis z obszaru Litwy i Polski. Na kierowane przez dr. Tomasza Jagielskiego i Petrasa Stakėnasa badania przyznano największą sumę środków w ramach konkursu. Projekt otrzymał 1 743 194 złotych finansowania.

 

Natomiast drugiemu wnioskowi autorstwa naukowców z działającego na Wydziale Fizyki Obserwatorium Astronomicznego UW i Uniwersytetu Wileńskiego przyznano 1 214 400 złotych finansowania. Chodzi o kierowany przez dr. hab. Łukasza Wyrzykowskiego i Mariusa Maskoliūnasa projekt pt. Polsko-litewskie polowanie na galaktyczne czarne dziury.

 

Szesnaście wybranych projektów koncentruje się wokół badań nad wspólnym dziedzictwem Polski i Litwy w zakresie kultury oraz przyrody. Naukowcy będą zgłębiać tematy związane m.in. ze świadomością konstytucyjną w kontekście kryzysu demokracji w UE, muzyką jako wyrazem wolności przed 1989 rokiem i po nim, rynkiem pracy, migracjami w dobie Brexitu, percepcją żubra i lasem pierwotnym czy systemami długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin.

 

Porozumienie o współpracy między NCN a Litewską Radą Naukową podpisano 16 listopada 2016 roku w Krakowie. DAINA 1 to pierwszy zorganizowany przez te instytucje wspólny konkurs. O finansowanie w jego ramach mogły się starać polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące projekty we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli dziedzinowych NCN. DAINA, w języku litewskim oznaczająca piosenkę, wpisuje się w trend nadawania konkursom organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki nazw związanych z muzyką.

 

Lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-06-25-daina1.

Instytut Filozofii UW organizatorem 33. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego

pt., 2018-06-22 14:05
Organizacją 33. edycji największego naukowego wydarzenia poświęconego myśli Heglowskiej zajmie się Instytut Filozofii UW. Kongres zatytułowany „Hegel i wolność” odbędzie się w 2020 roku.

 

Decyzja w tej sprawie została podjęta podczas 32. Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego na finlandzkim Uniwersytecie w Tampere. Walne zgromadzenie członków Międzynarodowego Towarzystwa Heglowskiego tym razem uznało, iż to Uniwersytet Warszawski zorganizuje kolejne tego typu spotkanie.

 

Odbywa się ono co dwa lata, a uczestniczy w nim zwykle kilkuset badaczy z całego świata. Georg Wilhelm Friedrich Hegel uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii filozofii. Do dziś inspiruje badaczy zajmujących się filozofią państwa i prawa, zagadnieniami społecznymi, antropologią, metafizyką i logiką.

 

W trakcie ponad 60-letniej tradycji kongresu miejscem jego organizacji były m.in. uniwersytety  w Wiedniu, Genewie, Berlinie, Pradze, Moskwie, Atenach, San Sebastian, Tuluzie, Stambule, Bochum. W Polsce kongres odbywał się dwukrotnie: we Wrocławiu i w Poznaniu. W czerwcu 2020 r. zostanie zorganizowany po raz pierwszy na UW.

 

Nadchodzące spotkanie koncentrować się będzie wokół tematu „Hegel i wolność”. Jego wybór wynikał z chęci zaznaczenia przez IF UW kilku istotnych kwestii. Przede wszystkim, rok 2020 związany jest z obchodami 200. rocznicy publikacji „Zasad filozofii prawa” Hegla – jednej z najważniejszych XIX-wiecznych prac z zakresu teorii prawa, państwa i społeczeństwa, dzieła akcentującego rolę indywidualnej wolności. – Poza tym pragnęliśmy podkreślić znaczenie pojęcia wolności w polskiej recepcji filozofii Hegla, datującej się od wieku XIX i znaczonej nazwiskami postaci tak wybitnych, jak choćby August Cieszkowski czy Bronisław Trentowski. I wreszcie, naszą intencją było wydobycie z filozofii Hegla tych elementów, które mogą stanowić inspirację dla współczesnych debat wokół pojęcia wolności w jej wymiarze indywidualnym, politycznym i społecznym – dodaje dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz z Instytutu Filozofii UW.

Trwają zapisy na warsztaty „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”

pt., 2018-06-22 11:56
Zespół rektorski UW zaprasza wszystkich członków naszej społeczności na kolejną turę warsztatów związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Spotkania „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” odbędą się 27 i 28 czerwca. Zapisy prowadzone są online na stronie http://nowaustawa.uw.edu.pl.

W dyskusji wykorzystane zostaną dokumenty wypracowane przez zespoły rektorskie ds. nowej ustawy, zw. think tankami, a także materiał warsztatowy podsumowujący propozycje ustawowe wraz z ich wstępną oceną z perspektywy strategii rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania nie służą akceptacji ostatecznych rozwiązań, ale omówieniu szans i wyzwań, które się z nimi wiążą.

 

Podobne warsztaty poświęcone planowanym zmianom w prawie organizowane były na uniwersytecie w maju 2017 roku oraz w marcu 2018 roku. (Przeczytaj raport >>)

 

Więcej o wewnętrznych konsultacjach prowadzonym na UW w związku z nowa ustawą znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/uw-wobec-projektu-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce oraz www.uw.edu.pl/tag/ustawa-2-0.

„Porozmawiajmy o przyszłej ustawie” – II edycja warsztatów 2018 27-28 czerwca

27 czerwca, godz. 16.00, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2

28 czerwca, godz. 12.00, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

 

rejestracja: http://nowaustawa.uw.edu.pl

 

Kwantowa nielokalność w zimnych gazach atomowych – nowa publikacja naukowców FUW

czw., 2018-06-21 12:18
Nielokalność, czyli „upiorne działanie na odległość” Alberta Einsteina, udało się już zaobserwować między obiektami kwantowymi oddalonymi nawet o ponad kilometr. Postęp nie powinien zaskakiwać: poszukiwania układów, w których można dostrzec ślady nielokalności, nabrały w ostatnich latach rozpędu. Kolejnym krokiem ku lepszemu poznaniu nielokalności jest publikacja naukowców z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (FUW), zamieszczona w czasopiśmie „Physical Review Letters”.

 

W artykule pt. „Bell Inequality, Einstein-Podolsky-Rosen Steering, and Quantum Metrology with Spinor Bose-Einstein Condensates” przedstawiono kompletny opis teoretyczny zjawiska nielokalności w wielociałowym układzie kwantowym: kondensacie Bosego-Einsteina. Szczególnie istotnym elementem publikacji jest opisana krok po kroku procedura wykrywania nielokalności. Ponieważ wszystkie etapy procedury są osiągalne za pomocą współczesnych technik doświadczalnych, zaobserwowanie tego subtelnego nieklasycznego zjawiska w układzie wielociałowym wkrótce powinno stać się faktem.

 

Mechanika kwantowa to teoria sformułowana w pierwszej połowie XX wieku. Jej przewidywania potwierdzono w licznych doświadczeniach, a zastosowania rozciągają się od procesorów komputerowych po lasery medyczne.

 

– Teoria kwantów jest powszechnie uznana, lecz jej niektóre aspekty wciąż budzą kontrowersje. Na przykład superpozycja, czyli taki opis układu, jakby znajdował się on w wielu miejscach naraz. Superpozycja nie ma odpowiednika w świecie klasycznym, przysparza też dużo trudności interpretacyjnych. Splątanie – czyli kwantowa korelacja między obiektami fizycznymi – to kolejne zjawisko, którego nie sposób sprowadzić do doświadczeń życia codziennego – tłumaczy dr hab. Jan Chwedeńczuk (FUW).

 

Dla wielu badaczy najistotniejszym aspektem mechaniki kwantowej, z punktu widzenia filozoficznego i poznawczego, jest jej nielokalność. Przywykło się sądzić, że zachowanie obiektów fizycznych wynika z tego, co się dzieje wokół nich i raczej nie dopuszcza się myśli, że jakieś zdarzenie z odległej galaktyki może nieskończenie szybko wpłynąć na to, co się dzieje na naszej planecie. Tymczasem teoria kwantów dopuszcza, żeby zjawiska zachodzące w jednym miejscu miały wpływ na to, co się dzieje w innym.

 

Można wyobrazić sobie parę butów, dwa pudełka i maszynę decydującą w sposób przypadkowy, do którego pudełka trafi który but. Po losowaniu i podziale, jedno pudełko wysyła się na Marsa, drugie pozostawia na Ziemi. Jeszcze zanim się sprawdzi, który but znajduje się w pudełku na Ziemi, można powiedzieć, że jeśli na Ziemi jest but lewy, to na Marsie jest już prawy – bądź na odwrót. W świecie opisywanym prawami klasycznej fizyki układ jest określony już w momencie losowania i podziału. W kwantowej rzeczywistości układ opisuje się inaczej, jakby przed zajrzeniem do pudełka obie możliwości współbytowały. Co więcej, to, co będzie się robić z jednym z pudełek przed pomiarem, wpłynie na stan drugiego, niezależnie od tego, jak bardzo oba pudełka są od siebie odległe. Mówi się zatem, że mechanika kwantowa jest teorią nielokalną. Zgodnie z takim opisem na Ziemi i Marsie znajdują się buty „lewoprawe”. Dopiero gdy zajrzy się do jednego pudełka, stan butów zostanie określony, przy czym w drugim pudełku „upiornie” pojawi się but dopełniający do znalezionego w pierwszym.

 

Schemat rozpraszania par atomowych przedstawiony wraz z falą świetlną. Gaz atomowy to czarna kropka, obszary A i B odpowiadają dwóm rozdzielonym pudełkom z butami, źródło: Wydział Fizyki UW

 

Powyższy przykład jest wyłącznie obrazową ilustracją. W rzeczywistości tak subtelnych zjawisk kwantowych nie obserwuje się w dużej skali. Można je dostrzec wyłącznie w skali atomowej. Niemniej, sama możliwość „sterowania” jednego układu drugim, bez żadnego bezpośredniego oddziaływania, skłoniła Einsteina i jego współpracowników do napisania artykułu, którego sugestywny tytuł brzmi: „Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?” („Czy kwantowy opis fizycznej realności można uznać za kompletny?”).

 

Niecałe 30 lat po publikacji o „upiornym działaniu” północnoirlandzki teoretyk John Bell wykazał, że istotnie przewidywania teorii kwantów stoją w sprzeczności z postulatami „lokalnego realizmu” zakładającego, że ciała mają określone obiektywne własności (co świadczy o realizmie), a na ich zachowanie wpływa tylko to, co się dzieje w ich bezpośrednim otoczeniu (co świadczy o lokalności). Bell podał przepis na wykrywanie nielokalności prostych układów fizycznych. Metoda jest dziś znana jako nierówności Bella.

 

W swojej najnowszej publikacji dr Tomasz Wasak i dr hab. Jan Chwedeńczuk opisali znacznie bardziej złożony wielociałowy układ kwantowy, w którym można badać nielokalność za pomocą specjalnie skonstruowanych dla tego układu nierówności Bella. Układ ten składa się z bardzo zimnego gazu atomów helu oświetlonego dwiema przeciwbieżnymi wiązkami światła laserowego, tworzącymi biegnącą falę. Atomy helu zderzają się i wylatują w przeciwnych kierunkach, wyznaczonych przez lasery.

 

– Rozproszone atomy są odpowiednikami pary butów. Analogicznie do przedstawionego przed chwilą przykładu z butami, można na nich wykonywać lokalne operacje i pomiary, by wykryć – poprzez łamanie stosownej nierówności Bella – nielokalność układu kwantowego – mówi dr hab. J. Chwedeńczuk.

 

Badania warszawskich teoretyków sfinansowano z grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

 

Wyróżnienia dla kierunków studiów na WNE, WPiA i WZ

śr., 2018-06-20 16:08
Kierunek finanse, inwestycje i rachunkowość, prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW, zdobył akredytację międzynarodowego stowarzyszenia Association of Chartered Certified Accountants. Dzięki temu studenci ubiegający się o dyplom ACCA będą zwolnieni z części egzaminów. Dwa inne uniwersyteckie kierunki – prawo oraz Executive MBA zajęły wysokie miejsca w rankingach.

 

Studenci kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość zyskają możliwość zwolnienia z części egzaminów niezbędnych w procesie kwalifikacyjnym międzynarodowego stowarzyszenia ekspertów z dziedziny zarządzania, finansów i rachunkowości Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Wszystko za sprawą pozytywnie zakończonego procesu akredytacji przez ACCA programu studiów na tym kierunku. To istotne ułatwienie dla studentów zainteresowanych zdobyciem zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych.

 

Ukończenie finansów, inwestycji i rachunkowości na UW równoznaczne będzie z zaliczeniem określonych modułów kwalifikacji ACCA. Chodzi o wybrane części sesji egzaminacyjnej na poziomie Fundamentals. Etap ten obejmuje zagadnienia wprowadzające do technik rachunkowości finansowej i zarządczej.

 

Dzięki otrzymanej przez WNE akredytacji ACCA możliwość zwolnienia z części egzaminów zyskają ci studenci finansów, inwestycji i rachunkowości, którzy zdobędą dyplom w latach 2020-2021.

 

Kwalifikacje zawodowe nadawane dokumentem ACCA to obowiązujące na całym świecie poświadczenie kompetencji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

UW wysoko w wydziałowych rankingach

W ostatnim czasie ogłoszono dwa rankingi dotyczące wybranych uczelnianych wydziałów, w których wysoką pozycję zajęły jednostki UW. Wydziałowi Prawa i Administracji przypadło drugie miejsce w XII Rankingu Wydziałów Prawa, organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Natomiast emba@UW – Executive MBA, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ex aequo z SGH i Akademią Leona Koźmińskiego, to laureaci pierwszej pozycji w zestawieniu studiów MBA „Perspektyw”.

Absolwenci i praca

wt., 2018-06-19 15:03
Ile może zarabiać absolwent filozofii? Czy warto pracować podczas studiów? Jak rosną wynagrodzenia polskich absolwentów? Ilu z nich po skończeniu studiów pracuje w zawodzie? Takie informacje można uzyskać z raportu ELA na temat losów absolwentów na rynku pracy. Badaniem objętych jest już milion osób.

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów wykorzystuje dane gromadzone w bazie POL-on przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz informacje z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Twórcami systemu jest zespół analityków z Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW pod kierunkiem dr. hab. Mikołaja Jasińskiego.

 

Zespół od 2014 analizuje losy ponad 1,1 miliona absolwentów prawie 28 tys. programów studiów z 390 uczelni w Polsce. Trzecia edycja badania objęła roczniki 2014-2016 z całej populacji absolwentów. W tym roku system ELA udostępnił ponad 120 tysięcy raportów. Na stronie www.ela.nauka.gov.pl można przeczytać informacje o całej populacji absolwentów lub wybrać dane z konkretnej uczelni. Sprawdzić można np. jaki procent absolwentów po uzyskaniu dyplomu pracuje, jaką formę zatrudnienia wybiera, jaki odsetek jest na bezrobociu, ile osób decyduje się na podjęcie kolejnych studiów.

 

Dzięki portalowi ela.nauka.gov.pl, możemy porównywać m.in. dane dotyczące względnych zarobków np. z przeciętnymi zarobkami w swoim miejscu zamieszkania. Możemy również obserwować dynamikę zarobków w poszczególnych latach po ukończeniu studiów a także zobaczyć, jak radzą sobie absolwenci na lokalnych rynkach pracy.

 

Statystyki z 2016 roku

W 2016 roku było 143 tys. absolwentów, 68% z nich to kobiety. Na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia ukończyło 5136 osób, w tym 76% kobiet.

 

Średnie wynagrodzenie absolwentów w Polsce wynosiło 2990 zł brutto, absolwentów UW 3634 zł. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego najczęściej pracują na umowach o pracę (57,1%).

 

Ze statystyk ogólnopolskich wynika, że po ukończeniu studiów 10.4% osób zdecydowało się na dalszą naukę (na UW 16,4%, połowa z nich łączy naukę z pracą), bezrobocie wśród absolwentów wynosiło 7,3% (na UW 3,5%).

 

Osoby, które pracowały podczas studiów stacjonarnych zarabiają ok. 30 proc. więcej niż ich niepracujący koledzy z roku. Analitycy zwracają jednak uwagę, że te różnice w kolejnych latach powinny się zmniejszać.

 

W kolejnym etapie badania ELA poddane analizie zostaną również zarobki studentów i doktorantów.

Pierwsze elementy koncepcji przygotowywanej przez think tanki

wt., 2018-06-19 11:45
W marcu 2018 roku powołano na uniwersytecie 5 zespołów rektorskich zw. think tankami. Ich zadaniem jest zaproponowanie naszej społeczności scenariuszy rozwiązań związanych z wprowadzeniem na UW nowej ustawy. Pierwsze elementy koncepcji opracowywanej przez zespoły są już gotowe. Prezentujemy je w formie dokumentów. Będą one m.in. materiałem do dyskusji podczas warsztatów otwartych dla wszystkich członków społeczności, zaplanowanych 27 i 28 czerwca.

 

Prace nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce toczą się w Sejmie RP od 9 maja. Głosowanie nad ustawą planowane jest na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się 3 lipca. Ostateczny kształt ustawy nie został jeszcze zaakceptowany, ale można założyć, że wiele zaproponowanych w projekcie zasad nie ulegnie już zmianie. Jedną z kluczowych zmian będzie przeniesie decyzji dotyczących wewnętrznej organizacji uczelni na poziom przepisów wewnętrznych. To statut uczelni – a nie jak dotychczas ustawa – ma definiować sposób działania uniwersytetu. Jeśli – zgodnie z pierwotnym harmonogramem MNiSW – nowe przepisy wejdą w życie w październiku 2018 roku, uczelnie będą miały rok, aby na nowo przygotowywać swoje statuty. Będzie to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich. Na UW ten proces poprzedzają wewnętrzne konsultacje, na które składa się praca think tanków oraz warsztaty dla wszystkich członków naszej społeczności.

 

Praca think tanków

5 zespołów rektorskich powołanych w marcu zajmuje się obszarami: (1) nadawania stopni, (2) kształcenia doktorantów, czyli szkół doktorskich, (3) wyłaniania władz, (4) kształcenia oraz (5) organizacji uczelni. Znane są już wybrane elementy propozycji trzech pierwszych zespołów. Dwa pozostałe pracują jeszcze nad swoimi propozycjami. Planowane jest także powołanie szóstego think tanku, który zajmie się (6) administracją i gospodarką finansową. Zespół powstanie, gdy znane będą rozstrzygnięcia w innych obszarach. Skład zespołów rektorskich >>

 

Równolegle pracuje także think tank studencki, powołany – na prośbę władz UW – przez samorząd. Zespół wypracowywał własne propozycje rozwiązań dotyczące kwestii związanych z kształceniem.

 

Koncepcje wypracowane przez think tanki są omawiane z zespołem rektorskim, a także porównywane z propozycjami pozostałych zespołów, tak aby stanowiły nie tylko optymalną, ale także spójną wizję do dalszych dyskusji. Poniższe dokumenty zostały przygotowane przez zespół rektorski na bazie tekstów opracowanych przez think tanki. Dotyczą one tylko wybranych zagadnień – tych, które zostały wypracowane w toku wspólnych dyskusji think tanków i zespołu rektorskiego, nad wieloma innymi jeszcze toczą się rozważania i uzgodnienia.

To nie jest jeszcze komplet odpowiedzi, na wszystkie pytania, które stawia przed nami nowa ustawa. Prezentujemy te elementy, które są już gotowe, tak aby dalsze rozważania prowadzone w ramach naszej społeczności mogły odnosić się do stałych punktów. Z czasem obraz będzie się stawał coraz bardziej kompletny, na razie gotowe są fragmenty – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Koncepcja, która powstanie w wyniku współpracy zespołu rektorskiego z wszystkimi think tankami, będzie podstawą do dalszych dyskusji, które toczyć się będę m.in. w trakcie warsztatów, w których udział może wziąć każdy członek społeczności akademickiej – pracownik, doktorant, student. To, jaki kształt przybierze nowy statut będzie zależało, od efektów wewnętrznych konsultacji, pracy Senatu UW oraz komisji senackich.

Materiały oparte na pracy think tanków i zespołu rektorskiego

1. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (pdf)

2. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji procedury nadawania stopni na UW (pdf)

3. Wybrane zagadnienia dotyczące koncepcji wyłaniania władz na UW (pdf)

Co zmieni ustawa?

Najważniejsze zmiany, które wprowadzi nowa ustawa, to m.in.:

 • prowadzenie kształcenia, kształcenia doktorantów i nadawania stopni naukowych staje się uprawnieniem uczelni, a nie jej jednostek podstawowych;
 • parametryzacja dyscyplin naukowych na poziomie uczelni, zamiast parametryzacji jednostek naukowych uczelni;
 • przeniesienie kształcenia doktorantów do szkół doktorskich; uczelnie będą mogły tworzyć szkoły doktorskie dla dyscyplin, w których posiadają kategorię A+, A lub B+; każda szkoła będzie musiała obejmować przynajmniej 2 dyscypliny;
 • swoboda tworzenia kierunków studiów w ramach dyscyplin, dla których uczelnia posiada kategorię A+ lub A;
 • nowa – dydaktyczna ścieżka kariery naukowej;
 • ustawa przewiduje istnienie 3 organów: senatu, rektora, rady uczelni; pozostałe decyzje dotyczące wewnętrznej organizacji oraz istnienia innych organów zostały przeniesione z poziomu ustawy na poziom statutu uczelni;
 • nowa lista 6 dziedzin podzielonych na 41 dyscyplin, nawiązująca do klasyfikacji OECD;
 • inicjatywa doskonałości naukowej, umożliwiająca uzyskanie dodatkowego finansowania dla najlepszych uczelni badawczych;
 • możliwość federalizacji uczelni.
Zmiany ustawowe

„Co nowego wprowadza ustawa?” – materiał przygotowany przez Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW (pdf)

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.