uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 13 godzin 6 minut temu

Ankieta dla doktorantów

pt., 2017-08-18 12:25
Zarząd Samorządu Doktorantów UW przygotował ankietę. Pyta w niej o warunki studiowania, przebieg pracy naukowej i dydaktycznej studentów studiów III stopnia oraz współpracę z promotorami, członkami grup badawczych i innymi współpracownikami. Doktoranci mogą wypełnić formularz przez internet.

Samorząd chce poznać opinie doktorantów na temat organizacji studiów, współpracy z naukowcami i udziału w pracach badawczych.

 

Sondaż jest anonimowy. Uzyskane wyniki zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach. Pomogą one polepszyć jakość studiów doktoranckich.

 

Ankietę „Badanie warunków studiowania na studiach III stopnia na Uniwersytecie Warszawskim” opracował Zarząd Samorządu Doktorantów. Powstała ona na bazie ankiety Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Biologii.

Campus UW Stegna 2017

pt., 2017-08-18 09:54
Podczas tygodniowego wyjazdu świeżo upieczeni studenci mają okazję poznać się i posłuchać o zasadach studiowania na Uniwersytecie. Będą spotkania na temat regulaminu studiów, warunków pomocy materialnej oraz szukania pracy w trakcie studiów i po ich skończeniu. Trwają zapisy na obóz zerowy Campus UW, który odbędzie się od 28 sierpnia do 2 września w Stegnie, niedaleko Krynicy Morskiej.

Podczas warsztatów, spotkań i prelekcji Campusu UW studenci I roku dowiadują się, jak wygląda organizacja studiów na Uniwersytecie, poznają uczelniane zwyczaje, a także np. techniki szybkiego uczenia się, czytania i zapamiętywania.

 

Podczas obozu odbędą się spotkania z prorektorami, dziekanami niektórych wydziałów oraz przedstawicielami Samorządu Studentów. Dodatkowo chętni wezmą udział w zajęciach fakultatywnych:

 

 • szkoleniu z praw i obowiązków studenta (na którym dowiedzą się, jak korzystać z USOS-a, jak funkcjonuje uczelnia i do kogo należy zwrócić się z danym problemem),
 • szkoleniu z wymian zagranicznych (spotkanie będzie dotyczyło programu Erasmus+ oraz innych stypendiów i umów bilateralnych, chętni posłuchają o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by móc odbyć semestr lub rok na zagranicznej uczelni),
 • szkoleniu z systemu socjalnego (na którym usłyszą, jak aplikować o stypendium socjalne, od czego zależy jego wysokość, kto może starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz kto ma jeszcze szansę na miejsce w akademiku).

W czasie wyjazdu nie zabraknie imprez integrujących studentów z całej Polski, konkursów z nagrodami, zabaw na plaży, koncertów gwiazd polskiej sceny muzycznej – do tej pory wystąpili Enej, Grubson czy Head Hunters.

 

Koszt udziału w wyjeździe to 419 zł dla studentów I roku UW oraz 499 zł dla pozostałych uczestników.

 

Organizatorami obozu są Zarząd Samorządu Studentów UW i Fundacja Universitatis Varsoviensis.

„UW: inicjatywy dla otoczenia” po raz drugi

czw., 2017-08-17 10:57
Studenci wykorzystują wiedzę ze studiów i zdobywają doświadczenie pod okiem naukowców i specjalistów-praktyków. Firmy zyskują nowe rozwiązania – od badań społecznych po przygotowanie szkoleń lub diagnozę sytuacji w dziedzinach społeczno-gospodarczych. Taka partnerska współpraca między UW a przedsiębiorcami odbywa się pod hasłem „UW: Inicjatywy dla otoczenia”. Do 15 września trwa nabór studentów i doktorantów.

„UW: inicjatywy dla otoczenia” to przedsięwzięcie, którego uczestnicy współpracują z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Studenci wraz z tutorami przygotowują rozwiązania dla małych firm, organizacji pozarządowych, instytucji i samorządów. Z tymi problemami mogą się zetknąć w przyszłym życiu zawodowym. Partnerzy zewnętrzni dzięki kontaktowi z Uniwersytetem mogą podnieść swoją konkurencyjność.

 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 będą prowadzone na UW dwa przedsięwzięcia IDO:

 

 • w ścieżce „Firmy”: „Nowa strategia promocyjno-marketingowa Metody TROP© – projekt propagujący innowacyjne podejście do edukacji osób dorosłych” – rekrutacja odbywa się przez stronę Biura Karier,
 • w ścieżce „Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne”: „Ochota na Kampus”, którego uczestnicy będą zachęcali innych studentów do wykorzystywania budżetu partycypacyjnego i aktywizacji lokalnej – rekrutacja odbywa się przez stronę Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.

Do udziału w pracach mogą się zgłaszać wszyscy studenci i doktoranci, bez względu na kierunek, rok i tryb studiów. Studenci, którzy wezmą udział w którymś z przedsięwzięć, mogą to zrobić na zasadzie:

 

 • zajęć ogólnouniwersyteckich,
 • praktyk kierunkowych,
 • zdobywania doświadczenia poświadczonego rekomendacjami.

Każdy uczestnik bierze także udział w szkoleniu z komunikacji, pracy zespołowej i zarządzania projektem.

 

IDO powstał na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

Więcej informacji

http://ido.uw.edu.pl

Awans UW w rankingu szanghajskim

śr., 2017-08-16 11:20
Poznaliśmy wyniki najnowszej edycji Academic Ranking of World Universities (ARWU 2017). Uniwersytet Warszawski awansował w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia o ponad 100 pozycji i znalazł się w czołówce grupy uczelni sklasyfikowanych pomiędzy 301. i 400. miejscem. Wzrost pozycji UW związany jest z dorobkiem publikacyjnym uczelni.

Ranking ARWU publikowany jest od 2003 roku. Twórcy zestawienia spośród około 20 tys. uczelni na całym świecie, wybierają 500, czyli 3% najlepszych.

 

W rankingu brana jest pod uwagę liczba laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa wśród absolwentów i pracowników uczelni, liczba autorów najczęściej cytowanych prac wśród kadry, a także dane dotyczące dorobku publikacyjnego uczelni. Wzrost pozycji Uniwersytetu Warszawskiego wynika z osiągnięcia lepszych rezultatów w kategoriach: „Highly cited researchers”, „Papers published in Nature and Science”, „Papers indexed in Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index”, „Per capita academic performance of an institution”. – Cieszę się, że to co robimy, by Uniwersytet działał coraz lepiej, znajduje swoje odzwierciedlenie w wynikach rankingów, w tym w rankingu szanghajskim – komentuje prof. Marcin Pałys, rektor UW. Do działań, które przyniosły efekty, rektor zalicza przede wszystkim „dbałość o to, żeby badania pracowników UW były publikowane w ważnych czasopismach światowych i pokazywanie tego, w czym jesteśmy mocni, w czym pozycja uniwersytetu liczy się na świecie”.

 

W rankingu znalazły się 2 polskie uniwersytety. Oprócz UW uwzględniony jest także Uniwersytet Jagielloński na miejscu 401-500.

 

Opublikowano także listę uczelni mających szansę na znalezienie się w najbliższych latach w rankingu (ARWU World Top 500 Candidates), znajdujących się obecnie na pozycji 501-800. Wśród kandydatów do najlepszej pięćsetki ARWU znalazły się 4 polskie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski.

 

 

Wyniki rankingu dostępne są na stronie: www.shanghairanking.com.

Uwertura dla astronoma

pt., 2017-08-11 14:05
Dr hab. Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego UW jest jednym z siedmiu laureatów pierwszego konkursu Uwertura organizowanego przez Narodowego Centrum Nauki. Projekt naukowca „Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii?” otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 111 tys. złotych.

 

Uwertura to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań. Laureaci konkursu po powrocie ze stażu w ciągu 18 miesięcy mają przygotować i złożyć wniosek grantowy do ERC. Mogą do niego zgłaszać się naukowcy, co najmniej w stopniu doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN.

 

Do pierwszej edycji konkursu nadesłano 24 wnioski. NCN wybrało 7 projektów, których łączna wysokość to prawie 558 tys. złotych. Wśród nagrodzonych wniosków jest projekt dr hab. Łukasza Wyrzykowskiego z Obserwatorium Astronomicznego UW. Na swój projekt „Czy czarne dziury mogą rozwiązać zagadkę ciemnej materii?” astronom otrzymał największe dofinansowanie przyznane przez NCN – ponad 111 tys. złotych.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Archeolog z UW z grantem ERC

pt., 2017-08-11 09:43
„Umma” po arabsku to „wspólnota”. Tak brzmi skrótowiec tytułu badań dr. Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej – „Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”. To na nie Europejska Rada ds. Badań przyznała mu Starting Grant w wysokości prawie 1,5 mln euro. Archeolog będzie analizował upadek królestwa Makurii w średniowiecznej Nubii i powstawanie na terenie jego stolicy nowej społeczności.

Dr Artur Obłuski jest pierwszym archeologiem w Polsce, który otrzymał najbardziej prestiżowy europejski grant na badania. Finansowanie przyznała Europejska Rada ds. Badań (European Research Council), która wspiera naukowców prowadzących przełomowe i odkrywcze przedsięwzięcia.

 

Dr Obłuski pracuje w stacji badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Kazimierza Michałowskiego w Kairze. – Mój doktorat był poświęcony powstawaniu królestw w średniowiecznej Nubii. Teraz będę zajmował się upadkiem tych królestw i powstawaniem nowych społeczności. Po upadku Makurii, która była jednym z największych państw terytorialnych w średniowieczu obejmującym terytorium Hiszpanii i Francji razem wziętych, na terenie jej stolicy powstało niewielkie pod względem obszaru królestwo prowadzące ożywione kontakty handlowe zarówno z Dalekim Wschodem, jak i z Europą – opowiada. – Będę śledził nie tylko rozpad jednej państwowości i tworzenie nowego organizmu społecznego, ale także zmianę religijną. Średniowieczne państwa nubijskie były państwami chrześcijańskimi. Nowe królestwo w Dongoli było społecznością muzułmańską.

 

Dongola leży na terenie dzisiejszego Sudanu. Swój rozkwit jako stolica Makurii przeżywała między IX a XIII w. Później, na początku XV w., ciągle zamieszkiwało ją kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. – W swoim projekcie postawiłem tezę: mimo, że dwór królewski wyprowadził się ze stolicy w 1364 r., to część społeczności została i weszła w interakcję z zislamizowanymi plemionami arabskimi, które napływały na ten teren. Chciałbym zbadać naturę tej interakcji: czy to był konflikt, czy porozumienie, dzięki któremu nowe państwo mogło powstać tak szybko – bo w ciągu 100 lat – i osiągnąć wysoki poziom rozwoju – tłumaczy dr Artur Obłuski.

 

Duża część badań będzie prowadzona w terenie. Grupa dr. Obłuskiego w ciągu 4 lat spędzi 16 miesięcy w Sudanie. Uniwersyteccy naukowcy odwiedzą też Archiwum Państwa Ottomańskiego w Stambule. Będą pierwszymi naukowcami, którzy w tym miejscu będą szukać dokumentów dotyczących Dongoli.

 

Badania „Umma” mają interdyscyplinarny charakter. Zespół naukowy dr. Obłuskiego będzie korzystał z najnowocześniejszych metod badawczych łączących takie dziedziny, jak archeologia, fizyka, biologia i chemia. Badania geofizyczne czy badania izotopów stałych będą służyły poznaniu historii ludzkości.

Nagrody PTF za 2017 rok

wt., 2017-08-08 12:58
Troje naukowców z Wydziału Fizyki otrzymało nagrody i medale Polskiego Towarzystwa Fizycznego: dr hab. Piotr Sułkowski za popularyzację fizyki, dr Anna Kaczorowska – za działalność dydaktyczną, a dr Radosław Chrapkiewicz – za pracę doktorską. Gala wręczenia nagród odbędzie się 11 września.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody naukowe za ważne osiągnięcia w dziedzinie badań, popularyzacji i nauczania fizyki. Na początku sierpnia kapituła ogłosiła nazwiska laureatów. W gronie 13 szczęśliwców są 3 osoby z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Nagrodę PTF za popularyzację fizyki i medal im. Krzysztofa Ernsta otrzymał dr hab. Piotr Sułkowski. Towarzystwo wyróżniło go za zorganizowanie przedsięwzięcia popularyzatorskiego ”Zapytaj fizyka” i dotarcie z nim do szerokiej publiczności, a także za koordynację zespołu fizyków odpowiadających na setki nadchodzących pytań od osób zainteresowanych fizyką.

 

Nagrodę PTF I stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli i medal im. Grzegorza Białkowskiego otrzymała dr Anna Kaczorowska. Towarzystwo doceniło jej „szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli”.

 

Dr Radosław Chrapkiewicz dostał Nagrodę PTF za rozprawę doktorską „Generation and characterization of spatially structured few-foton states of light” wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Wasilewskiego.

 

PTF przyznało także nagrody za prace magisterskie oraz nagrody dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

 

Nagrody zostaną wręczone 11 września podczas ceremonii otwarcia 44. Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu.

 

Pełna lista laureatów nagród PTF

Folder o UW

pt., 2017-08-04 13:38
Pracownicy i jednostki Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z gotowych materiałów dotyczących UW – prezentacji, tekstów, map, ulotek i filmów. Do pakietu materiałów dołączył nowy folder o UW.

 

Najważniejsze fakty i liczby o Uniwersytecie Warszawskim, informacje na temat kształcenia, badań oraz współpracy są dostępne w broszurze o UW. Można w niej znaleźć także alfabet nauki, w którym zaprezentowane są przykłady projektów badawczych z różnych dziedzin nauki.

 

 

 

 

 

Folder został przygotowany po polsku i angielsku. Można go zabrać wszędzie: na konferencję naukową, wyjazd zagraniczny czy zajęcia.

 

Wersja elektroniczna jest dostępna do pobrania. Wersję papierową folderu można odbierać w Biurze Prasowym UW. Wersja papierowa w języku angielskim będzie dostępna od 14 sierpnia.

 

Pakiet materiałów o UW, który obejmuje m.in. teksty, prezentacje, ulotki, mapy i filmy o UW można wykorzystać na własny użytek albo udostępnić instytucjom zewnętrznym. Większość z nich dostępna jest w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku.

8 naukowców z grantami Sonatina NCN

pt., 2017-08-04 10:57
Złote monety rzymskie, mediatyzacja i fale tropikalne to zagadnienia, którymi zajmą się naukowcy z UW wyróżnieni grantami NCN. Otrzymali w sumie ponad 5,6 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki zorganizowało konkurs Sonatina pierwszy raz. O finansowanie badań mogli się starać młodzi badacze, którzy mają stopień doktora nie dłużej niż 3 lata. Do komisji konkursowej wpłynęły 123 wnioski. Finansowanie otrzymało 36 przedsięwzięć. 8 z nich poprowadzą młodzi badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W panelu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce granty dostali:

 • dr Marta Alicja Kołodziejska z Wydziału Filozofii i Socjologii na pracę „Mindfulness: posthumanistyczna praktyka duchowa w czasach mediatyzacji” (prawie 530 tys. zł),
 • dr Emilia Michalina Smagur z Wydziału Historycznego na badanie „Nowe spojrzenie na znaleziska złotych monet rzymskich z Indii: ich kontekst i funkcja w pierwszych pięciu wiekach naszej ery” (ponad 620 tys. zł),
 • Joachim Popek z Wydziału Historycznego na przedsięwzięcie „Konflikty o serwituty w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. Proces wykupu i regulacji służebności na terenie Galicji Środkowej” (ponad 520 tys. zł).

W panelu nauk o życiu finansowanie otrzymali:

 • dr Łukasz Mateusz Szewczyk z Centrum Nowych Technologii na analizę „Udział czynników transkrypcyjnych LEF1/TCF w astrogenezie” (ponad 830 tys. zł),
 • dr Dorota Maria Kubacka z Wydziału Fizyki na przedsięwzięcie „Badania biologicznej roli 5′ nukleotydaz cN-IIIA i cN-IIIB w degradacji mRNA oraz ich znaczenia terapeutycznego z zastosowaniem nukleotydowych narzędzi molekularnych” (prawie 700 tys. zł),
 • dr Marcin Jarosław Ziemniak z Wydziału Chemii na projekt „Badania strukturalne nad mechanizmami inhibicji enzymów z rodziny USP usuwających ubikwitynę z białek eukariotycznych (ponad milion zł).

W panelu nauk ścisłych i technicznych wsparcie uzyskali:

 • dr Maciej Roman Molas z Wydziału Fizyki na pracę „Oddziaływanie ekscyton-fonon w cienkich warstwach monochalkogenków metali przejściowych (prawie 720 tys. zł),
 • dr Dariusz Bartłomiej Baranowski z Wydziału Fizyki na badanie „Oddziaływania międzyskalowe w atmosferze tropikalnej: wpływ cyklu dobowego na propagację fal tropikalnych (prawie 650 tys. zł).

Nowe kursy UO

śr., 2017-08-02 11:25

7 sierpnia Uniwersytet Otwarty UW opublikuje ofertę kursów w I trymestrze nowego roku akademickiego. Na zajęcia będzie można zapisywać się od 10 sierpnia.

Tym razem Uniwersytet Otwarty przygotował dla słuchaczy ponad 290 kursów, w tym 100 nowości. Zmienią się również obszary, w których są pogrupowane zajęcia. W nowym trymestrze zostaną wprowadzone następujące dziedziny wiedzy: kultury i idee;  języki świata; człowiek i społeczeństwo; prawo, biznes i IT; nauka i środowisko oraz rekreacja i hobby.

 

Do wyboru będą także dwa nowe cykle – kursy „ucz się od najlepszych” będą prowadzone przez uznanych ekspertów, a w cyklu „kursów rodzinnych” będą mogli uczestniczyć zarówno dorośli, jak i młodsi słuchacze.

 

Na zajęcia będzie można zapisywać się od 10 sierpnia. Rejestracja rozpocznie się o godz. 10.00. Pełna lista kursów będzie dostępna na stronie UOUW od 7 sierpnia. Wśród zajęć znajdą się m.in.:

 

w cyklu „ucz się od najlepszych”, w którym zajęcia poprowadzą m.in.: prof. Ewa Łętowska, prof. Małgorzata Jacyno, prof. Andrzej Wysmołek, prof. Krzysztof Diks, prof. Włodzimierz Borodziej i prof. Wojciech Tygielski:

 • 10 historii, które zmieniły świat
 • Człowiek w XXI wieku
 • Dura lex sed lex – różne oblicza polskiego prawa

 

w cyklu „kursy rodzinne”:

 • Z plecakiem i piłką przez wieki – o historii turystyki i sportu w Polsce
 • Mamo, tato, pośpiewajmy razem
 • Uczę się, bo lubię i chcę. Kurs efektywnego uczenia się dla małych i dużych
 • Piaskownica uniwersytecka – rodzinne spotkania z Ameryką Łacińską

 

wybrane nowości:

 • Bestia, brat czy befsztyk? Zwierzęta i cywilizacja
 • Człowiek, przyroda, przyszłość – po co i jak zachować nasz świat?
 • Enamorados del español. Zakochani w hiszpańskim
 • Hakownice, muszkiety i karabiny – historia i ewolucja broni palnej do końca XIX wieku
 • Język francuski nauk przyrodniczych
 • Język rosyjski z wielkimi klasykami literatury
 • Na wakacjach w świecie arabskim – kurs języka arabskiego
 • Nauczanie pływania dla zdrowia i przyjemności
 • Polityka historyczna współczesnej Rosji
 • Przy szabatowym stole (i nie tylko) – kultura żydowska bez tajemnic
 • Szachy w kulturze i praktyce

 

Opłaty za kursy 30-godzinnne zaczynają się od 275 zł. Do udziału w rekrutacji niezbędne jest założenie konta słuchacza. Zapisywać można się również w biurze Uniwersytetu Otwartego przy Krakowskim Przedmieściu 24 (Mały Dziedziniec, pokój 13).

Szczegółowe informacje na stronie Uniwersytetu Otwartego UW

Odwaga, honor, miłość, wolność

wt., 2017-08-01 14:36

Ataki, których celem było odbicie z rąk okupanta terenów UW, odbyły się 1 sierpnia, 23 sierpnia i 2 września 1944 roku. O walczących w powstaniu przypomnieli uczestnicy spotkania na UW.

Kiedy zegar na dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej wybił godz. 12, przy bramie głównej rozpoczęło się spotkanie, w czasie którego pracownicy i studenci UW wraz z uczestnikami Powstania Warszawskiego wspominali walki o Uniwersytet.

 

– Nie chcielibyśmy, aby Powstanie Warszawskie było z nami obecne tylko przez jeden dzień w roku i tylko przez chwilę, ponieważ wszyscy dokładnie wiemy, że powstanie jest częścią naszej historii i ma za sobą całą historię walki niepodległościowej – mówiła prof. Anna Giza, prorektor ds. rozwoju. – Chciałabym, żebyśmy pamiętali i żebyśmy również słuchali tego, co mają nam do powiedzenia powstańcy. Od ludzi takich jak grupa bojowa „Krybar” powinniśmy się uczyć, co to znaczy odwaga, honor, miłość i wolność.

 

W czasie wojny na terenie UW stacjonowali Niemcy. Jeden z ataków na Uniwersytet odbył się 23 sierpnia 1944 roku. – Dzień nie był tak upalny jak dzisiaj. Było pochmurnie, deszczowo i zimno. Strategia była taka, żeby o jednej godzinie zaatakować kościół Świętego Krzyża, budynki ministerstwa spraw wewnętrznych i policji oraz UW – opowiadał Wiesław Gniazdowski, uczestnik zrywu. – O godz. 4 było ustalone uderzenie we wszystkich punktach. Przez zaskoczenie mieliśmy zdobyć wejście bramą uniwersytecką, zająć jak najszybciej budynek dawnej Biblioteki, związać walką załogę Pałacu Kazimierzowskiego, a wówczas ta grupa, która czaiła się na dole, na skarpie, miała zaatakować Uniwersytet z drugiej strony. Pod bramę podjechały samochody pancerne „Jaś” i „Kubuś”. Wyskoczyli saperzy, założyli liny na tę wspaniałą bramę. Był wybuch, ale brama była tak solidna, że pękły pręty, a brama się nie otworzyła. Dowódca kazał strzelić w zawias u góry.

 

W końcu partyzanci wdarli się przez bramę. Przy niej znajdowały się 2 bunkry. W jednym z nich powstańcy zdobyli CKM, 5 pistoletów maszynowych i parę skrzynek granatów. – Utraciliśmy element zaskoczenia, bo bramy nie dało się wysadzić od razu. Niemcy się już zorganizowali. W 40 minucie nastąpił kontratak. Zginęło i było rannych ok. 30 Niemców. Zginęli nasz dowódca i strzelec – przypomniał Wiesław Gniazdowski.

 

Kiedy partyzanci chcieli się wycofać, przy bramie zgasł silnik „Kubusia”. – Po minucie – która trwała wieczność – kierowca uruchomił silnik. Całe natarcie trwało ok. 50 minut. Ze strony ul. Królewskiej skradali się Niemcy. Kiedy jechali, z zemsty strzelili w drzwi kościoła. Tym jednym strzałem zabili 7 naszych żołnierzy. Tak się zakończył podstawowy szturm, który się nie udał. Ataki na kościół i dwa budynki powiodły się, na UW nie – opowiadał Wiesław Gniazdowski.

 

– Sądzę, że na Uniwersytecie wśród kadry i studentów, to powstanie będzie zawsze traktowane jako niezwykle ważne zdarzenie w historii Polski – stwierdził prof. Piotr Węgleński, rektor UW w latach 1999-2005.

Logo dla kongresu numizmatycznego

wt., 2017-08-01 11:15

XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny odbędzie się za 4 lata. Współorganizuje go UW. Już teraz trwa konkurs na logo tej konferencji.

– Uniwersytet Warszawski organizuje za 4 lata Światowy Kongres Numizmatyczny, w którym wezmą udział obok naukowców i muzealników, przedstawiciele banków i mennic z całego świata. Nigdy dotąd nie odbywał on się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – opisuje prof. Aleksander Bursche z Instytutu Archeologii UW.

 

Organizatorzy kongresu ogłosili konkurs na logo zjazdu. Mogą w nim brać udział amatorzy i zawodowi plastycy. Swoje projekty muszą przesłać do 29 września.

 

W skład komisji konkursowej weszli m.in. prof. Lech Majewski z Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz kustosz Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie.

 

Dla laureatów przewidziano jedną nagrodę pierwszego stopnia wynoszącą 4 tys. zł oraz dwie nagrody drugiego stopnia w wysokości po tysiąc zł każda.

 

Wyniki konkursu poznamy 30 października.

 

Organizatorami XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który odbędzie się 20-25 września 2021 roku w Warszawie są: Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, a patronuje mu Narodowy Bank Polski.

Kandydaci zagraniczni

wt., 2017-08-01 09:51

Najpopularniejsze wśród kandydatów zagranicznych były stosunki międzynarodowe oraz finanse, inwestycje i rachunkowość. Rekrutacja na kierunki drugiego stopnia trwa. Liczba kandydatów zagranicznych w rekrutacji na rok 2017/2018 jest porównywalna z zeszłoroczną. Pod koniec lipca w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zapisanych było 2041 osób, które dokonały 2755 rejestracji. W zeszłym roku w październiku liczba kandydatów zagranicznych wynosiła 2079, a zapisów 2639.

 

W tym roku cudzoziemcy wybierają najczęściej stosunki międzynarodowe prowadzone w języku angielskim oraz polskim, a także dwie specjalności na kierunku finanse, inwestycje i rachunkowość. Popularne wśród obcokrajowców są również International Business Program (zarządzanie międzynarodowe), zarządzanie, Economics (ekonomia, specjalność International Economics) , filologia angielska oraz dziennikarstwo i medioznawstwo (specjalność public relations i marketing medialny).

 

 

Welcome PointOdsetek obcokrajowców studiujących na UW w stosunku do ogólnej liczby studentów wzrósł w ostatnim roku do 5,1%. Obcokrajowcy stanowili 8,8 % ogólnej liczby doktorantów. W związku ze zwiększającą się liczbą obcokrajowców na UW powstaje Welcome Point – punkt informacyjny przeznaczony dla kandydatów i członków społeczności akademickiej pochodzących z innych państw. Jego głównym zadaniem będzie ułatwienie im rozpoczęcia pobytu na uczelni. Punkt fizycznie będzie funkcjonował we wrześniu i październiku 2017 roku na terenie kampusu głównego UW.

Konkurs NPRH rozstrzygnięty

pon., 2017-07-31 12:03

Prof. Anna Brożek z Wydziału Filozofii i Socjologii otrzymała grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na badania dotyczące ineditów Kazimierza Twardowskiego – twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł „Dziedzictwo narodowe”. Do konkursu zgłoszono 249 wniosków. 28 z nich zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich jest projekt kierowany przez prof. Annę Brożek z UW – „Inedita Kazimierza Twardowskiego (1866-1938) – twórcy filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”.

 

Prof. Brożek będzie badała inedita (teksty, które nie zostały opublikowane za życia autora) Twardowskiego. Na to przedsięwzięcie otrzymała ponad 825 tys. zł.

 

Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie.

 

Moduł „Dziedzictwo narodowe” NPRH wspiera projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym oraz takie, które stanowią podstawy prac badawczych wpływających na rozwój dziedzictwa narodowego.

1 sierpnia, UW, godz. 12

pon., 2017-07-31 10:36

Spotkania społeczności UW z powstańcami wpisały się w kalendarz uniwersyteckich wydarzeń. Tak będzie i w kolejną rocznicę.

W uniwersyteckich budynkach w czasie wojny stacjonowali Niemcy. W 1944 roku powstańcy próbowali odbić teren kampusu głównego z rąk okupanta. Tę historię przypomną zebrani przy bramie głównej przy Krakowskim Przedmieściu powstańcy z Grupy Bojowej „Krybar” oraz pracownicy i studenci UW. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.

 

W czerwcu 2014 roku Senat uczelni wyróżnił Medalem UW grupę bojową „Krybar” okręgu warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, która podczas powstania walczyła o Uniwersytet. Z tej okazji Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego opublikowały też książkę autorstwa dr. Roberta Gawkowskiego z Archiwum UW „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”. Bohaterowie tamtych wydarzeń opowiadają o historii walk na Powiślu. W książce znajduje się niemal 100 fragmentów wspomnień 31 Krybarowców.

Historia Białego Słonia

pt., 2017-07-28 11:27

79 lat temu, 29 lipca 1938 roku, oddano do użytku uniwersyteckie Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne na górze Pop Iwan. Dzieje tego miejsca od dawna wzbudzają zainteresowanie historyków. Od kilku lat UW wspiera jego odbudowę.

W latach 1936-1938 na górze Pop Iwan, dziś znajdującej się na terenie Ukrainy, w mało dostępnej części Karpat Wschodnich, na wysokości 2022 metrów n.p.m. wybudowano Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne im. Józefa Piłsudskiego. Obiekt od początku intrygował i wzbudzał ogromne zainteresowanie. Gdy 29 lipca 1938 roku oddano go do użytku, miał 5 kondygnacji, 43 pomieszczenia i 57 okien. Oprócz pomieszczeń badawczych obserwatorium astronomicznego były tam pokoje mieszkalne, gościnne, jadalnia, świetlica, radiostacja oraz pomieszczenie dla straży granicznej.

 

Astrograf z Anglii i elektryczna kopuła

Budynek obserwatorium przypominał twierdzę, był wzorowany na piastowskim Zamku Kazimierzowskim w  Przemyślu. Grube mury wykonano z miejscowego kamienia. W wieży obserwatorium umieszczono astrograf o średnicy 33 cm, specjalnie sprowadzony z Anglii. Gmach wieńczyła charakterystyczna kopuła, która rozsuwała się elektrycznie. Ze względu na gabaryty nazywano go Białym Słoniem.

 

W czasie II wojny światowej obiekt zaczął popadać w ruinę i na początku XXI wieku trudno było sobie wyobrazić, że przedwojenne obserwatorium może wrócić do dawnej świetności. W 2012 roku rozpoczęto prace rewitalizacyjne. Aktualnie Uniwersytet Warszawski wraz z Uniwersytetem Przykarpackim im. Wasyla Stefanyka i Grupą Bieszczadzką GOPR stara się o pozyskanie środków z funduszy europejskich na remont przedwojennego gmachu. Dzięki dofinansowaniu dawne obserwatorium może zostać zaadaptowane m.in. na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego.

 

Nowe ujęcia w archiwum

Rok temu zbiory Archiwum UW wzbogaciły się o kopie cennych przedwojennych zdjęć z okresu budowy Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego na górze Pop Iwan. Do 2016 roku fotografie były przechowywane w albumie rodzinnym i nikt poza właścicielami ich nie widział. Zdjęcia autorstwa Stefana Jarocińskiego pochodzą z okresu, w którym prowadzono ostatnie prace wykończeniowe i montowano urządzenia.

 

Więcej o zdjęciach i historii obserwatorium można przeczytać w tekście dr. Roberta Gawkowskiego.

Granty Homing i Powroty

czw., 2017-07-27 13:15

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy Homing i Powroty. Trzech naukowców będzie realizowało swoje projekty badawcze na UW. Łączna wartość dofinansowania to ponad 2,3 mln zł.

Program Homing skierowany jest do osób z zagranicy, które chcą prowadzić w Polsce projekt badawczy. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł. 34 projekty zostały zgłoszone do trzeciego konkursu programu. FNP wyłoniła dziesięciu laureatów, którzy otrzymali łącznie 7,7 mln zł. Dwóch z nich, dr Dariusz Baranowski i dr Urszula Krystyna Nowicka, będzie realizowało przedsięwzięcia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

 • Dr Dariusz Baranowski na Wydziale Fizyki będzie kierować projektem „Oddziaływania wieloskalowe nad Archipelagiem Malajskim i ich wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe nad Europą Środkowo-Wschodnią”, na który otrzymał ponad 771 tys. zł. Dr Baranowski przed przyjazdem do Polski prowadził badania w California Institute of Technology w USA.

 

 • Dr Urszula Krystyna Nowicka w Centrum Nowych Technologii będzie kierować projektem „Zależność między procesem translacji, a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego”, na który otrzymała ponad 787 tys. zł. Dr Nowicka przed przyjazdem do Polski prowadziła badania w National Cancer Institute w Frederick w USA.

 

W programie Powroty mogą uczestniczyć naukowcy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali badania. Naukowcy mogą otrzymać grant w wysokości ok. 800 tys. zł. Do trzeciego konkursu programu zgłoszono 25 projektów. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej sfinansuje przedsięwzięcia pięciu badaczy, w tym dr inż. Magdaleny Anny Machnickiej z UW.

 

Projekt kierowany przez dr Machnicką „Identyfikacja niekodujących wariantów regulatorowych powiązanych z chorobami neurodegeneracyjnymi na podstawie wyników celowanego sekwencjonowania regionów otwartej chromatyny” będzie realizowany na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Badaczka otrzymała na niego ponad 756 tys. zł.

 

Lista lauretów konkursów Homing i Powroty są dostępne na stronie FNP.

Ostatnie miejsca w SE

czw., 2017-07-27 13:01

W Szkole Edukacji PAFW i UW do 31 lipca trwają zapisy na studia w roku 2017/2018. To propozycja dla absolwentów filologii polskiej i matematyki oraz czynnych nauczycieli.

Większość miejsc w Szkole Edukacji PAFW i UW została już obsadzona. W nowym roku studiować tam będą m.in. absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Na studia w SE aplikować mogą osoby, które chcą poznać nowe metody pracy, zdobyć kompetencje wychowawcze albo odświeżyć warsztat nauczycielski. Studia trwają rok, są podyplomowe, ale odbywają się w trybie dziennym. Studenci mają 320 godzin praktyk w szkołach i zajęcia akademickie. W roku 2017/2018 studia są bezpłatne, a studenci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.

 

Z trzeciego sektora do szkoły

Magdalena Nosal skończyła na UW muzykologię i polonistykę. Przez 16 lat współpracowała z organizacjami pożytku publicznego. Teraz świadomie przygotowuję się do przekwalifikowania. – W studiach w SE widzę szansę zostania nauczycielem, którego sama chciałabym spotkać jako młody człowiek – mówi Magdalena Nosal. –  Najlepszych pedagogów, prawdziwych nauczycieli spotkałam dopiero na swoich studiach muzykologicznych i polonistycznych. To wtedy przestałam być uczniem ze szkolnej ławki, a stałam się partnerem niezbędnym i chcianym. Spotkałam osoby, które do dzisiaj są mi mentorami, którzy pokazali mi czym jest nauka, jak fascynującą podróżą potrafi być  – dodaje.

 

Nowe metody nauczania

Na studia do Szkoły Edukacji dostał się też Piotr Gracjasz, matematyk z dwuletnim stażem pracy. Studiował matematykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, teraz doktoryzuje się na tej samej uczelni. Mimo że skończył specjalizację nauczycielską nie czuł się w pełni przygotowany do wykonywania zawodu.

 

– Ukończenie studiów II stopnia nie spowodowało, że poczułem pełną satysfakcję oraz świadomość doskonałych kompetencji w zawodzie nauczyciela. Już pierwszy kontakt z pracą zawodową uświadomił mi, że mój warsztat oraz umiejętności dydaktyczne pozostawiają jeszcze wiele do życzenia – mówi Piotr Gracjasz. – Chciałbym poznać oraz próbować zaadaptować w polskich szkołach nowoczesne, sprawdzone metody nauczania. Uważam, że studia w Szkole Edukacji będą doskonałą okazją do poszerzenia własnych kompetencji – dodaje.

 

Chcę zostać nauczycielem

Proces rekrutacji pomyślnie przeszła Elżbieta Lewak ze Lwowa. Studia licencjackie i magisterskie z filologii polskiej ukończyła na UW, obecnie doktoryzuje się na Wydziale „Artes Liberales” UW. Angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne, gra, reżyseruje, prowadzi warsztaty teatralne. Zawodowo pracowała jako konferansjerka, dziennikarka telewizyjna, korektorka, redaktorka i tłumaczka.

 

– Problem w tym, że serca nie da się oszukać. Po pracy wciąż wracałam do zespołów teatralnych, w których przez wiele lat się rozwijałam jako człowiek. Chcę zostać nauczycielem, chcę zostać pedagogiem. Chcę wiedzieć, jak pracować z młodymi ludźmi, by za pomocą literatury, języka, teatru opowiedzieć im o świecie i pozwolić im zrozumieć siebie samych. Dlatego zgłosiłam się do Szkoły Edukacji – mówi Elżbieta Lewak.

Zapisy na studia w Szkole Edukacji trwają do 31 lipca. Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę internetową SE

Rekrutacja na praktyki Erasmus

czw., 2017-07-27 10:43

Erasmus to nie tylko studia za granicą. 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja czekają na praktykantów.

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą odbyć praktyki na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeniowych, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, placówkach naukowo-badawczych i innych organizacjach. Praktyki mogą stanowić integralną część programu studiów (praktyki obowiązkowe) lub być ich uzupełnieniem (praktyki nieobowiązkowe). Pobyt zagranicą powinien trwać minimum 60 dni.

 

O wyjazd można się starać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktyki. Ich program musi być zgodny z programem studiów. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem trzeba złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą oraz napisać test z języka obcego, w którym mają się odbywać praktyki (obowiązuje tylko dla niektórych języków). W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 400 do 600 euro miesięcznie.

 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.

Wyniki konkursu Etiuda NCN

śr., 2017-07-26 15:12

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 5. edycję konkursu Etiuda, w której stypendia na niemal 2 mln zł otrzymało 19 doktorantów z UW.

Etiuda to konkurs na stypendia doktorskie skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie i odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

 

W tym roku na stypendia doktorskie centrum przeznaczy ponad 9,9 mln zł. Młodzi badacze złożyli do NCN 389 wniosków, z których wybrano 97. 19 nagrodzonych osób to doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy łącznie otrzymają ponad 1,9 mln zł.

 

O środki na badania w ramach konkursu Etiuda mogli ubiegać się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. W grupie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nagrodzono 30 projektów, w tym realizowanych przez 10 doktorantów z UW:

 

Z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej:

 • Martę Szadę „Conversions between the Nicene and the Homoian Christianity in the Germanic successor kingdoms from the 5th to the 7th century”,

 

Z Wydziału Historycznego:

 • Martę Jaworską „Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613-1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku”,
 • Izabelę Mrzygłód „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizm polityczny studentów Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w latach 30. XX wieku”,

 

Z Wydziału Polonistyki:

 • Agatę Zborowską „Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949). Pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej”,
 • Clarę Zgołę „Paryskie tożsamości współczesnych powieściopisarzy francuskich – od drugiej połowy XX wieku do współczesności”,

 

Z Wydziału Filozofii i Socjologii:

 • Michała Godziszewskiego „Niestandardowe modele arytmetyki i formalne teorie prawdy”,
 • Marcina Zaróda „Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich”,

 

Z Wydziału Psychologii

 • Andrzeja Sokołowskiego „Negatywne zdarzenia życiowe a regulacja emocji: zróżnicowanie psychologiczne i neurobiologiczne”,
 • Annę Wnuk „Rola pamięci miejsca w kształtowaniu obecnych postaw międzygrupowych”,
 • Marcina Płatosa „Rozumienie przyjaźni oraz doświadczenia z nią związane u młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz rozwijających się typowo”.

 

W grupie nauk ścisłych i technicznych Narodowe Centrum Nauki nagrodziło 40 pomysłów badawczych, z czego 6 zgłoszonych przez doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego:

 

Z Wydziału Chemii:

 • Jana Krajczewskiego „Uruchamiana przez rezonans plazmonów powierzchniowych synteza różnych nanostruktur srebra”,

 

Z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki:

 • Michała Strzeleckiego „Koncentracja miary”,
 • Adama Karczmarza „Struktury danych i algorytmy dynamiczne dla grafów planarnych”,

 

Z Wydziału Fizyki:

 • Karola Gietkę „Kwantowa Metrologia z Atomami i Fotonami”,
 • Macieja Konieczkę „Analiza biosygnałów w połączonej dziedzinie czasu i częstotliwości”,
 • Pawła Bączyka „Naruszenie symetrii izospinowej przez oddziaływanie silne w podejściu opartym na teorii funkcjonału gęstości”.

 

Z kolei w grupie nauk o zdrowiu nagrodzono 3 projekty z UW:

 • Pawła Dąbrowskiego-Tumańskiego „Zapętlone białka – wstęp do nanomedycyny” z Wydziału Chemii,
 • Marcina Warmińskiego „Projektowanie i synteza narzędzi molekularnych do badań struktury i funkcji końca 5′ mRNA (kapu) oraz badanie ich kompleksów z białkami metodą krystalografii rentgenowskiej” z Wydziału Fizyki,
 • Aleksandry Weremczuk „Mechanizm formowania się nekroz z „komórek akumulujących Zn” w liściach tytoniu z uwzględnieniem roli apoplastu w tym procesie” z Wydziału Biologii.

 

Lista wszystkich wyróżnionych projektów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.