uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 4 dni 21 godzin temu

Urodziny Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu

wt., 2018-11-13 14:24
UCW już od pięciu lat funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim. Do głównych zadań tej jednostki należy organizacja oraz promocja wolontariatu edukacyjnego, wielokulturowego i projektowego, dzięki któremu rozwijana jest m.in. współpraca uczelni z otoczeniem. Z okazji swojego jubileuszu UCW zaprasza na spotkanie pt. „Możliwości jest wiele. Jak znaleźć czas na działania społeczne?”.

Poczuciu straconego czasu zapobiec może jego sprawna i efektywna organizacja. Tego, jak w zwykle zbyt krótkiej dobie znaleźć chwilę na działania służące dodatkowo dobru wspólnemu, uczy Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.

 

Ta uczelniana jednostka obchodzi właśnie piąte urodziny. Świętując rocznicę powstania, organizuje wydarzenie skoncentrowane głównie wokół problemu wartościowego wykorzystania czasu. O własnych doświadczeniach związanych z tym aspektem opowie część z ponad 1300 wolontariuszy i wolontariuszek UCW.

 

Spotkanie „Możliwości jest wiele. Jak znaleźć czas na działania społeczne?” poprowadzi Filip Konopczyński. Otworzy je wystąpienie prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju UW. Wśród uczestników panelu znajdą się:

 • Maciej Maliszewski, strateg technologiczny w K2 Internet, pomysłodawca WOLO-BOTA,
 • Mateusz Decyk, wolontariusz UCW, student stosunków międzynarodowych, prezes koła naukowego Spraw Zagranicznych ISM UW, lider projektu „Open Source – Open Mind”,
 • Jaśmina Kasenko, wolontariuszka UCW, tłumaczka, studentka Comparative Studies na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Dusseldorfie.

Jako gość specjalny wystąpi Janina Bąk, wykładowczyni statystyki w Trinity College Dublin, która w wolnych chwilach prowadzi bloga „Janina Daily”, poświęconego jej osobistym i zawodowym wyzwaniom w irlandzkim życiu.

 

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej (ul. Dobra 56/66, s. 316). Rejestracji na wydarzenie można dokonywać do 23 listopada za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc jest ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu zostało założone w 2013 roku. Celem tej uczelnianej jednostki jest przede wszystkim propagowanie idei wolontariatu oraz zaangażowania społecznego wśród członków społeczności akademickiej. Pięć lat działalności poskutkowało realizacją kilkudziesięciu projektów. Wymieniając tylko kilka z nich, warto wspomnieć o organizacji studenckich korepetycji dla maturzystów z Ośrodka Pomocy Społecznej, budowie budek dla kotów wolno żyjących, konwersacjach polskich i zagranicznych studentów podczas Wolontariatu Wielokulturowego czy akcji na rzecz zwierząt „Zimowa Wałówka”.

 

Więcej informacji o urodzinowym wydarzeniu, jak i samym UCW można znaleźć na stronach internetowych: www.facebook.com, www.wolontariat.uw.edu.pl, facebook.com/UCWUW.

Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się

wt., 2018-11-13 14:08
Projekt Uniwersytetu Warszawskiego „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API) jest jednym z 30 projektów, które zostaną sfinansowane w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Wybrane uczelnie stworzą partnerstwa z innymi instytucjami z zagranicy. UW będzie współpracowało z uniwersytetami należącymi do European University Alliance 4EU.

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA, którego celem jest wypracowanie trwałych rozwiązań dotyczących współpracy naukowej i dydaktycznej. UW jest jedną z instytucji, które otrzymają finansowanie na realizację swoich projektów.

 

„Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” to przedsięwzięcie UW dotyczące współpracy partnerów sojuszu 4EU: Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola w Pradze. Uczelnie będą rozwijały narzędzia i metody kształcenia, wymianę pracowników i studentów oraz opracowywały nowoczesne materiały dydaktyczne.

 

Projekt API rozpocznie się 1 grudnia i potrwa do 30 listopada 2020 roku. Na realizację przedsięwzięcia Uniwersytet Warszawski otrzymał ponad 918 tys. zł.

 

Lista wszystkich instytucji, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania dostępna jest na stronie NAWA.

Cyfrowe podpisywanie decyzji w sprawie stypendiów naukowych

wt., 2018-11-13 13:59
Na Uniwersytecie Warszawskim oficjalnie zainaugurowano – po wcześniejszym pilotażu – elektroniczne doręczanie decyzji stypendialnych. Studenci i doktoranci UW nie będą musieli zgłaszać się po odbiór decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendiów naukowych. Dokumenty te dotrą do nich w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy USOSweb.

Cyfrowe podpisywanie i elektroniczne doręczanie tego rodzaju decyzji administracyjnych to część pakietu e-usług wdrażanych w ramach realizacji projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Centrum Kompetencji Cyfrowych (dawne COME i LaCH) oraz Wydział Zarządzania. Beneficjentami e-usługi będą zarówno wnioskodawcy, jak i osoby odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków stypendialnych.

 

Dzięki elektronicznemu podpisywaniu wymienionych wyżej decyzji, znikną kolejki, a obsługa procesów stypendialnych na UW stanie się sprawniejsza i bardziej ekologiczna.

 

Elektroniczne doręczanie decyzji jako e-usługa

Każdego roku studenci i doktoranci składają ok. 12 tysięcy wniosków o różnego rodzaju świadczenia (doktoranci – około 3 tysięcy, studenci – około 9 tysięcy). Do ich wypłacania konieczne jest wydanie, a następnie doręczenie decyzji administracyjnej.

 

Pracą związaną z procesem przyznawania stypendiów na UW zajmuje się kilkaset osób. Wnioski o te świadczenia, zarówno studenckie, jak i doktoranckie, rozpatrywane są obecnie elektronicznie – za pośrednictwem platformy USOSweb. – W 2015 r. razem z Pawłem Posielężnym z WMIM UW, jednym z autorów modułu stypendialnego w USOSweb, rozpoczęliśmy prace projektowe nad gruntownym przebudowaniem USOS i USOSweb, co w przyszłości miało umożliwić doręczanie decyzji drogą elektroniczną – wskazują Natalia Wojciechowska i Łukasz Krawiranda, odpowiedzialni za projektowanie tych systemów oraz ich wdrożenie na UW. – Początki nie były łatwe. Próby wykorzystania platformy ePUAP, niestety, nie powiodły się. Zaczęliśmy więc szukać innych rozwiązań – dodaje Łukasz Krawiranda.

 

Stworzenie oprogramowania służącego elektronicznemu doręczaniu decyzji administracyjnych w USOSweb stało się możliwe dzięki uruchomieniu w 2017 r. projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”. Jest to jedna z dziesięciu zintegrowanych elektronicznych usług typu front-office (wykorzystywanych podczas bezpośredniego kontaktu z odbiorcą), które do końca 2019 roku zostaną wdrożone na Uniwersytecie Warszawskim. Więcej informacji o projekcie znajduje się w piśmie uczelni „UW” (nr 4/2018, s. 18-19) oraz na stronie internetowej www.euslugi.uw.edu.pl.

 

Szybciej i taniej

Po oficjalnym uruchomieniu procedury cyfrowego podpisywania decyzji w sprawie stypendiów naukowych ich elektroniczne doręczanie do studentów i doktorantów UW będzie możliwe dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego certyfikatu. Zamiast awizo od listonosza wnioskodawca otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z informacją, że w USOSweb czeka na niego pismo. Po zalogowaniu się na konto wystarczy podać kod autoryzacyjny otrzymany w kolejnej wiadomości. Wpisanie go będzie równoznaczne z potwierdzeniem odebrania pisma. W wypadku nieodebrania dokumentu, po siedmiu dniach od pierwszej wiadomości, wnioskodawca ponownie otrzyma zawiadomienie (drugie awizo). Jeśli je zignoruje, po kolejnych siedmiu dniach pismo zostanie uznane za doręczone.

 

Uruchomienie opisywanej e-usługi wiąże się z obniżeniem kosztów po stronie uczelni oraz oszczędnością czasu studentów. Koszt jednego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru to 7,80 zł. Cena jednego certyfikatu z 2-letnim okresem ważności to około 200 zł. Wydanie takiej kwoty na zakup dwóch certyfikatów (na rok), umożliwi w bieżącym roku akademickim cyfrowe podpisanie i elektroniczne doręczenie decyzji dla około 8 tysięcy wnioskodawców ubiegających się o naukowe stypendia przyznawane przez rektora i OKSS UW. Wysłanie takiej liczby decyzji pocztą zajęłoby setki godzin pracy i kosztowałoby około 60 tysięcy zł.

 

– Wcześniejszy pilotaż pokazał, że bardzo często od podpisania decyzji do jej odbioru w systemie upływało kilkadziesiąt sekund. Trudno więc porównywać wygodę nowego modelu doręczania decyzji z koniecznością czekania w kolejce do dziekanatu albo na poczcie – wskazuje Natalia Wojciechowska.

 

Kolejny etap wdrożenia omawianej e-usługi to doręczanie decyzji drogą elektroniczną w sprawach o świadczenia socjalne i dla osób niepełnosprawnych.

 

Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, po inauguracji cyfrowego podpisywania decyzji administracyjnych, fot. Piotr Bocian

 

Cyfrowe podpisywanie i elektroniczne doręczanie decyzji administracyjnych jest jedną z e-usług opracowywanych w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Nowy budynek dla nauk psychologicznych ma projektanta

wt., 2018-11-13 10:56
Budynek na kampusie Ochota, w którym będą prowadzone badania naukowe i zajęcia ze studentami z nauk społecznych i humanistycznych, zaprojektuje pracownia Piotr Bujnowski Architekt. W środku będzie aula, 27 sal dydaktycznych i pomieszczenie do cichej pracy, na dachu – ogród, przed budynkiem – parking na rowery. Gmach powstanie do 2023 roku. Jest jedną z inwestycji Programu Wieloletniego.

31 października zakończyły się negocjacje toczące się po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego na koncepcję budynku naukowo-dydaktycznego na kampusie Ochota. Podpisano umowę na prace projektowe z pracownią Piotr Bujnowski Architekt, która zdobyła pierwszą nagrodę. Współautorem projektu jest pracownia Projekt Praga.

 

Prace obejmujące m.in. stworzenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego będącego podstawą uzyskania pozwolenia na budowę i projektu wykonawczego zakończą się w połowie 2020 roku. Rozpoczęcie budowy planowane jest na pierwszą połowę 2021 roku. Pierwsze zajęcia dydaktyczne powinny odbyć się w nowym gmachu w 2023 roku.

 

Budynek będzie miał ponad 14 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdą się w nim sale wykładowe i laboratoria (w tym 10 laboratoriów dla studentów do pracy okresowej), ponad 20 modułów z gabinetami dla zespołów naukowych, aula, przestrzeń do spotkań i wystaw oraz miejsce na gastronomię. Aulę i sale wykładowe można dzielić na mniejsze pomieszczenia za pomocą przesuwanych ścian. Budynek będzie wyposażony w energooszczędne instalacje.

 

W imieniu uniwersytetu konkurs na projekt architektoniczny budynku przeprowadziła firma zajmująca się doradztwem prawnym Grupa Sienna. Do konkursu zgłoszono 17 projektów. Laureatów konkursu, z którymi były prowadzone rozmowy, poznaliśmy pod koniec grudnia 2017 roku.

 

Budynek stanie w obrębie ulic Żwirki i Wigury, Banacha oraz Pasteura. W pobliżu usytuowane są gmachy Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, wydziałów Fizyki, Biologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. W nowym gmachu będzie miał siedzibę Wydział Psychologii. Dzięki temu naukowcom będzie łatwiej prowadzić badania łączące psychologię z innymi dziedzinami. Teraz Wydział Psychologii mieści się przy ul. Stawki 5/7.

Program wieloletni zakłada umocnienie pozycji UW jako uniwersytetu badawczego. Będą temu służyć nowe oraz wyremontowane budynki, w których będą się odbywać interdyscyplinarne badania. Na ten cel Rada Ministrów przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu dotację. Do 2025 roku uniwersytet przeprowadzi 18 inwestycji. Jedną z nich jest budynek naukowo-dydaktyczny dla nauk psychologicznych. Więcej informacji

ZIP – konkurs na programy doskonalenia dydaktycznego

czw., 2018-11-08 15:48
Programy doskonalenia dydaktycznego to nowy konkurs ogłoszony w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. W konkursie mogą wziąć udział jednostki uniwersyteckie prowadzące studia lub oferujące zajęcia dydaktyczne. Wnioski można składać do 14 grudnia.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie jednostki UW prowadzące zajęcia, czyli jednostki zatrudniające pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, a także oferujące zajęcia – bez względu na to, czy same prowadzą studia, czy nie.

 

Realizację programu można rozpocząć najwcześniej 1 marca 2018 roku, a całość działań może być zaplanowana na okres nie dłuższy niż dwa lata. Działania w programie doskonalenia dydaktycznego muszą się zakończyć do 30 września 2021 roku. Do realizacji zostanie zakwalifikowanych przynajmniej 8 programów dydaktycznych wyłonionych w konkursie.

 

Wartość jednego programu może wynosić do 73 960 zł. W przypadku wykorzystania tej maksymalnej kwoty program musi obejmować wsparciem minimum 30 pracowników naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych. Możliwe jest przygotowanie programu zakładającego mniejszy budżet. Wtedy ze wsparcia może skorzystać mniej wykładowców.

 

Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 roku w Biurze Jakości Kształcenia.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie ZIP.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Wartość całego projektu to ok. 39 mln zł.

 

Informacje na temat ZIP znajdują się na stronie programu www.zip.uw.edu.pl.

WNE najlepszym wydziałem ekonomicznym w Polsce

czw., 2018-11-08 13:58
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zajął 1. miejsce w rankingu wydziałów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”. Wydział Zarządzania UW uplasował się na 6. pozycji.

W 3. edycji rankingu „Rzeczpospolitej” zestawionych zostało 28 wydziałów, które prowadzą trójstopniowe studia ekonomiczne. Wydział Nauk Ekonomicznych UW został uznany za najlepszą jednostkę w kraju. 2. miejsce zajął Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, a 3. Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB. W rankingu na 6. pozycji  sklasyfikowano Wydział Zarządzania UW.

 

Autorzy zestawienia wzięli pod uwagę dane dotyczące kariery absolwentów (40%), jakości nauczania (25%), potencjału naukowego (20%) i umiędzynarodowienia (15%). WNE należy do czołówki w kategorii „jakość nauczania”. Gazeta zebrała dane z m.in. Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym POL-on oraz ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA.

 

Dyplom dla najlepszego w Polsce wydziału odebrała dr hab. Katarzyna Kopczewska, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

 

Więcej informacji

Odkrycia archeologów CAŚ UW w Kuwejcie

czw., 2018-11-08 10:34
Kuwejcko-Polska Misja Archeologiczna trwa od 2006 roku. Kończący się właśnie sezon wykopaliskowy na stanowisku Bahra 1 wiąże się z kolejnymi sukcesami naukowców z UW. Archeolodzy pracujący pod kierownictwem prof. Piotra Bielińskiego dokonali odkrycia kompleksu architektonicznego będącego prawdopodobnie miejscem kultu sprzed ponad ośmiu tysięcy lat.

Badana przez naukowców Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW osada Bahra 1 została założona pod koniec 6 tysiąclecia p.n.e. Uznaje się ją za jedno z miejsc narodzin idei cywilizacji miejskiej. Potwierdzają to efekty tegorocznej kampanii wykopaliskowej przeprowadzonej w ramach Kuwejcko-Polskiej Misji Archeologicznej.

 

Bahra 1 to stanowisko archeologiczne leżące na pustyni Al-Subiyah, na północy Kuwejtu. Jest największym na Półwyspie Arabskim spośród tych związanych z tzw. kulturą Ubaid. Ta zaś charakteryzowała się opracowaniem nowej organizacji społecznej, która u progu 4 tysiąclecia p.n.e. doprowadziła do powstania pierwszych miast.

 

Podczas wykopalisk na Bahrze 1 odsłonięto pozostałości zabudowań rozciągających się na obszarze ponad 180 metrów długości. Odkryto też ponad 16 tysięcy fragmentów ceramiki, w większości importowanej z Mezopotamii.

 

Podczas kończącej się właśnie kampanii wykopaliskowej na tym stanowisku archeolodzy z UW badają kompleks architektoniczny, który swoją budową odróżnia się od obiektów zbadanych tu wcześniej. Wiele wskazuje na to, że może chodzić o budynek pełniący funkcję kultową, łączący lokalną tradycję z koncepcjami zapożyczonymi z kultury Ubaid. Byłaby to najstarsza budowla o charakterze kultowym nie tylko w Kuwejcie, ale na terenie całej Zatoki Perskiej.

 

Ponadto, w centrum osady odkryto fragmenty placu przynajmniej z trzech stron otoczonego zwartą zabudową. – Rozmiary i regularność granic tego placu każą myśleć o jakiejś formie planowania przestrzennego, co – biorąc pod uwagę okres, z którego pochodzi osada – jest czymś zaskakującym – komentuje prof. Piotr Bieliński z CAŚ UW. – Podobnych przykładów zagospodarowania przestrzeni nie znamy nawet z osad ubaidzkich z terenów Mezopotamii – dodaje archeolog.

 

Dokonane na stanowisku Bahra 1 odkrycia potwierdzają tezę wielu naukowców o okresie kultury Ubaid jako źródle powstania cywilizacji miejskiej.

Uchwała w stulecie niepodległości Polski

śr., 2018-11-07 14:54
Senat UW przyjął uchwałę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Tym samym uniwersytet podkreślił konieczność zachowania pamięci o wydarzeniach i bohaterach sprzed wieku, dzięki którym kraj stał się wolny.

11 listopada 1918 roku podpisano rozejm kończący I wojnę światową. Na podstawie jego ustaleń Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

 

Wiek po tych przełomowych wydarzeniach Senat UW przyjął uchwałę w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. „Odrodzona Rzeczpospolita, mimo wielu problemów, z którymi przyszło się jej zmagać, stała się trwałym fundamentem naszej nowoczesnej państwowości. Sto lat później wiemy jednak, że nic nie jest dane raz na zawsze. Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża przekonanie, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, niezależnie od ich narodowości, wyznania czy poglądów politycznych” – napisano w dokumencie.

 

W celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na UW organizowane są liczne wydarzenia upamiętniające ten fakt. Szczegółowe informacje na temat planowanych wydarzeń dostępne są tutaj.

 

Uchwała Senatu UW w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski z dnia 7 listopada 2018 roku dostępna jest w Monitorze UW (pdf).

Diamentowe Granty przyznane

śr., 2018-11-07 14:37
12 młodych badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego zostało laureatami VII edycji konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”. Wyróżnieni studenci z UW prowadzą własne badania i mogą pochwalić się znacznym dorobkiem naukowym. Łącznie otrzymali ponad 2,2 miliona złotych na prowadzenie przedsięwzięć. Uroczystość wręczenia grantów odbyła się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Diamentowy Grant to program dla wybitnych studentów, który pozwala im na skrócenie ścieżki kariery naukowej, czyli na podjęcie studiów doktoranckich bez posiadania tytułu zawodowego magistra. Do ministerstwa wpłynęło 214 wniosków z całej Polski, z czego 80 zostało wybranych do finansowania. 12 Diamentowych Grantów zdobyli studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymali łącznie ponad 2,2 miliona złotych na realizację swoich przedsięwzięć.

 

Najwyższe z możliwych stypendiów – 220 tys. zł – otrzymało 2 studentów UW, którzy prowadzą badania w zakresie nauk ścisłych i medycznych:

 • Dawid Grzegorz Mehlich z Centrum Nowych Technologii – „Rola kinazy MLK4 w regulacji oporności potrójnie ujemnego raka piersi na chemioterapię”,
 • Aleksander Jacek Rodek z Wydziału Fizyki – „Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną”.

 

Wśród przedstawicieli UW z kierunków przyrodniczych i ścisłych Diamentowe Granty otrzymali:

 • Marcjanna Jędrych z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – „Ocena przydatności teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych głębokiego uczenia do identyfikacji wybranych zielnych gatunków ekspansywnych”,
 • Maciej Paweł Kolanowski z Wydziału Fizyki – „Semiklasyczny opis kwantowej teorii pola w pobliżu horyzontu ze szczególnym uwzględnieniem stałej kosmologicznej”.

 

Wśród przedstawicieli UW z kierunków humanistycznych i społecznych finansowanie otrzymali:

 • Agnieszka Maria Więckiewicz z Wydziału Polonistyki – „Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej”,
 • Tadeusz Aleksander Rubik z Wydziału „Artes Liberales” – „Ingerencja jezuickiej komisji cenzorów w przekład Biblii Jakuba Wujka: podział prac i aspekt konfesyjny zmian”,
 • Krzysztof Andrzej Sękowski z Wydziału Filozofii i Socjologii – „Uniwersalność czy specyficzność epistemologii potocznych? Konsekwencje metodologiczne dla kognitywistyki i filozofii analitycznej”,
 • Bartłomiej Maciej Ślemp z Wydziału Prawa i Administracji – „Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich”,
 • Aleksandra Monika Tychmańska z Wydziału Prawa i Administracji – „Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych”,
 • Jakub Dorosz-Kruczyński z Wydziału Prawa i Administracji – „Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców”,
 • Mateusz Łukasz Winczura z Wydziału Prawa i Administracji – „Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim”,
 • Cezary Henryk Węgliński z Wydziału Prawa i Administracji – „W poszukiwaniu społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Maurice’a Hauriou.

 

Ministerstwo przeznaczyło w sumie 16 mln zł na granty dla młodych badaczy. Lista laureatów VII edycji programu.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Geograficzno-polityczny atlas Polski

śr., 2018-11-07 12:48
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do organizacji konferencji naukowych, koncertów, wystaw poruszających problematykę historii wolnego państwa. Wiążą się z nimi inicjatywy służące popularyzacji wiedzy o kraju z wielu różnych perspektyw. Jednym z takich przedsięwzięć jest publikacja „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” pod redakcją dr. hab. Marcina Wojciecha Solarza, prof. UW. Oficjalna promocja tej pracy odbędzie się 8 listopada.

W publikacji przedstawiono geopolityczną i gospodarczą pozycję Polski na tle pozostałych państw Europy i świata, jak również dane dotyczące ekonomii i społeczeństwa polskiego. Informacje o Polsce ujęto na około pół tysiąca kolorowych map. Dzięki temu publikacja jest łatwa w odbiorze. Powstała z myślą o szerokim gronie czytelników, wśród których znajdują się nie tylko naukowcy, studenci czy uczniowie, ale też każda osoba zainteresowana geopolityczną sytuacją Polski. Album jest dwujęzyczny (polsko-angielski). – Dzięki środkom finansowym z Narodowego Centrum Nauki i UW trafił on już do blisko 100 uczonych z 23 państw – mówi dr hab. Marcin Solarz, prof. UW z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, redaktor atlasu.

 

Publikacja podzielona została na cztery części: stosunki międzynarodowe, państwo, społeczeństwo i rozwój. Atlas dostarcza wiedzy o Polsce, zmianach granic jej terytorium, ale też ewolucji systemów politycznych w kraju, jego przynależności do organizacji międzynarodowych, pozycji w regionie, kulturze, sytuacji ekonomiczno-zawodowej czy wyznaniu mieszkańców etc. Znaleźć tu można dodatkowo polsko-angielski słowniczek nazw geograficznych i polskich partii politycznych. – W 2015 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało środki na realizację atlasu. Wprawdzie od samego początku tematycznie był on szeroko zakrojony, ale z czasem stał się „projektem totalnym”. Stąd z zaplanowanych 150 rozrósł się do około pół tysiąca map pokazujących zmiany granic, politykę zagraniczną i historyczną, dylematy i koncepcje geopolityczne, problemy bezpieczeństwa, Polskę w różnych kontekstach międzynarodowych, polską soft power, geografię wyborczą, zmiany nazewnictwa w przestrzeni publicznej, kwestie ustrojowe i społeczno-gospodarcze, procesy demograficzne, mniejszości w Polsce i Polaków za granicą – mówi dr hab. Marcin Solarz, prof. UW.

 

Wiele zawartych w publikacji wykresów, grafik i map prezentuje Polskę z perspektywy jej geopolitycznego położenia, ale również potencjału społeczno-gospodarczego na tle państw regionu.

 

Wydanie publikacji, którego premiera miała miejsce w lipcu 2018 roku, wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również 100-lecia geografii na UW. – Jego bezpośrednią inspiracją była postać profesora Eugeniusza Romera jako geografa (kartografa) politycznego. W latach, gdy rodził się ten projekt, nie było na polskim rynku atlasu zogniskowanego na wyzwaniach i problemach politycznych, a przecież polityka jest jednym z najważniejszych filarów życia społecznego – tłumaczy dr hab. Marcin Solarz, prof. UW.

 

Oficjalna promocja publikacji odbędzie się 8 listopada o godz. 17.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Więcej informacji o wydarzeniu>>

 

 

Więcej informacji na temat wydarzeń organizowanych na UW w związku z obchodami stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę znajduje się tutaj.

Senat UW o nowym Statucie uczelni

śr., 2018-11-07 10:04
Senat UW podczas posiedzenia 7 listopada przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW. Dokument zakłada, że na uczelni powstaną rady dyscyplin naukowych, 4 szkoły doktorskie, a także jednostki organizacyjne realizujące kształcenie na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

W wyniku wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uniwersytet jest zobowiązany do opracowania nowego Statutu uczelni uwzględniającego zmiany legislacyjne. Podjęcie przez Senat UW uchwały w sprawie kierunków zamian umożliwia pracę nad szczegółami każdego z zaproponowanych rozwiązań, a więc m.in. sposobem funkcjonowania szkół doktorskich czy nowych jednostek, które prowadzić mają kierunki studiów.

 

W uchwale senatorowie zaznaczyli, że w pracach nad nowym Statutem należy uwzględnić plany federalizacji UW z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

 

pdf z uchwałą

 

Koncepcja zespołu rektorskiego

Swoją propozycję, jak wyglądać mogą szczegółowe rozwiązania, przedstawił zespół rektorski. Prezentował ją 10 października podczas posiedzenia Senatu UW oraz 11 października w trakcie spotkania z kierownikami jednostek niebędących wydziałami. O proponowanej wizji zmian rektor Marcin Pałys opowiadał też podczas spotkania otwartego dla społeczności akademickiej, które odbyło się 6 listopada na kampusie na Ochocie. Drugie spotkanie dla społeczności odbędzie się 7 listopada na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

„Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (5.11.2018)

 

Mija 100. rocznica powstania Legii Akademickiej

wt., 2018-11-06 15:33
Tuż po tym, gdy dzwon na kampusie głównym wybił godzinę dwunastą, przed budynkiem Wydziału Prawa i Administracji rozpoczęły się uroczystości upamiętniające setną rocznicę powołania Legii Akademickiej. Pod tablicą poświęconą tej formacji zgromadzili się przedstawiciele władz stołecznych uczelni, weterani wojennych walk oraz studenci i pracownicy UW. Wydarzenie stanowiło element obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Mija wiek od powołania Legii Akademickiej. 6 listopada 1918 roku warszawscy studenci zorganizowali wiec akademicki przed Pałacem Kazimierzowskim. Podjęto decyzję o utworzeniu wojskowej formacji, której jednym z zadań było początkowo szkolenie ochotników w zakresie przysposobienia obronnego. Po dwudziestu dniach Legię przekształcono w regularny oddział piechoty (3 grudnia 1918 roku mianowany 36. Pułkiem Piechoty).

 

Moment powołania tej formacji postanowili po stu latach uczcić uczestnicy uroczystości zorganizowanej na kampusie głównym UW. – Gdy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, społeczność uniwersytecka wspierała te dążenia na bardzo wiele sposobów. Dzisiaj zebraliśmy się, żeby upamiętnić wojskowy wymiar naszego uczestnictwa w odzyskaniu wolności – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW, witając gości.

 

Na placu przed Collegium Iuridicum I wspominano historię utworzenia Legii Akademickiej. O wciąż żywej pamięci o wojskowych wysiłkach warszawskich studentów mówił dr hab. Tadeusz Rutkowski z Wydziału Historycznego. – Powodem powszechnego zaangażowania się młodzieży studenckiej był wybuch walk o Lwów i widoczna już klęska państw centralnych. Za tym porywem serca stanęły również murem senaty wszystkich uczelni. Powstały w listopadzie 36. Pułk Piechoty złożył przysięgę przed Józefem Piłsudskim i w dwa miesiące od swojego powstania ruszył na front – podkreślał historyk.

 

Powołanie Legii Akademickiej przedstawia rolę młodych ludzi w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. – To właśnie Legia Akademicka i powstały z niej pułk piechoty stały się symbolem patriotycznego zaangażowania polskiej młodzieży w sztafecie pokoleń, które płaciły kolejno daninę krwi i życia za niepodległość i suwerenność – powiedział prof. Sławomir Podlaski z SGGW, rozpoczynając opowieść o losach studenckiej formacji.

 

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą Legii Akademickiej. Wśród delegacji warszawskich uczelni byli reprezentanci: UW, SGGW, PW, SGH, WUM, AWF, WAT, ChAT oraz przedstawiciel środowiska żołnierzy AK z Grupy Bojowej „Krybar”.

 

Uroczystości poświęcone stuleciu powołania Legii Akademickiej stanowiły część uniwersyteckich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z jego elementów jest również urodzinowy koncert UW pt. „Ta nasza wolność”, który odbędzie się 18 listopada w BUW przy ul. Dobrej 56/66.

 

Więcej informacji o obchodach stulecia odzyskania niepodległości na UW>>

 

Rekrutacja do programu MOST

pon., 2018-11-05 13:23
MOST to ogólnopolski program wymiany akademickiej studentów i doktorantów. Rekrutacja na semestr letni 2018/2019 ruszyła 31 października. Kandydaci mogą dokonywać rejestracji do końca listopada na stronie internetowej www.most.uka.uw.edu.pl.

Osoby zainteresowane odbyciem semestru lub całego roku akademickiego studiów na uczelni innej niż macierzysta mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy w ramach rekrutacji do programu MOST. By to zrobić, należy spełnić kilka warunków formalnych:

 

 • ukończenie odpowiedniego etapu studiów (drugiego semestru w przypadku studiów jednolitych magisterskich i studiów I stopnia, pierwszego semestru w przypadku studiów II stopnia albo pierwszego roku w przypadku studiów III stopnia);
 • uzyskanie zgody dziekana macierzystej jednostki na wyjazd (na udostępnionym po rejestracji wniosku);
 • uzyskanie opinii opiekuna naukowego (dotyczy doktorantów).

Kandydaci mogą dokonywać rejestracji za pośrednictwem systemu IRK MOST (dostępnym na stronie internetowej uka.most.uw.edu.pl). Do wyboru jest 29 polskich uniwersytetów. Informacji o ostatecznym rozdziale miejsc na uczelniach przyjmujących uczestników programu udziela Uniwersytecka Komisja Kształcenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku student lub doktorant zobowiązany jest do opracowania (w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału lub opiekunem naukowym pracy doktorskiej) indywidualnego programu nauczania na wybranej uczelni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do programu MOST dostępne są na: www.facebook.com, www.most.uka.uw.edu.pl, www.most.amu.edu.pl.

 

Program MOST realizowany jest od 1999 roku. Jego głównym celem jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów i doktorantów poprzez wsparcie ich mobilności w skali krajowej. Bierze w nim udział 29 uczelni. Jego koordynatorem jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Hackathon „Switch to Smart”

pon., 2018-11-05 09:04
W czasie hackathonu „Switch to Smart” uczestnicy będą programować narzędzia, które pozwolą odbiorcom energii elektrycznej efektywniej nią zarządzać w domach. Przełoży się to na niższe rachunki za prąd i większą wydajność systemu energetycznego. I etap konkursu odbędzie się 10-18 listopada, a II – 24 listopada.

„Switch to Smart” to trzeci hackathon w cyklu „Wielkie wyzwania programistyczne” w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

 

Zadaniem uczestników hackathonu będzie stworzenie precyzyjnych narzędzi, które będą wykrywać najbardziej energochłonne urządzenia i – w dalszej perspektywie – regulować zużycie prądu. Do programowania zawodnicy konkursu użyją dostarczonych przez Polską Grupę Energetyczną danych z pomiarów z inteligentnych liczników, które domownicy monitorują za pomocą aplikacji mobilnej.

 

– W hackathonie koncentrujemy się na odbiorcach detalicznych – chcemy pokazać, jak dzięki wykorzystaniu danych z nowoczesnych liczników można zoptymalizować zużycie energii na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego. Nasz cel jest bardzo praktyczny: wykorzystując dane zebrane przez PGE, możliwości obliczeniowe superkomputerów ICM oraz pomysłowość uczestników hackathonu, chcemy dać konsumentom nowe możliwości oszczędzania. Przełoży się to zarówno na domowy budżet, jak i wydajność systemu energetycznego w większej skali – mówi prof. Piotr Bała, pomysłodawca hackathonów w ICM UW.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby umiejące programować. Uczestnicy mogą się zgłaszać jako zespoły 2- i 3-osobowe.

 

Konkurs jest częścią prowadzonego przez Polską Grupę Energetyczną programu „Włącz się na przyszłość”, który promuje wśród konsumentów rozwiązania z obszaru smart energy. Zwycięzcy będą mogli nawiązać współpracę z PGE przy tym przedsięwzięciu i wraz z ekspertami zastosować swoje rozwiązanie. Dla trzech najlepszych drużyn przewidziano nagrody – ich pula wynosi 18 tys. zł. Zwycięski zespół otrzyma 8 tys. zł.

 

I etap – internetowy odbędzie się 10-18 listopada, a II – 24 listopada w godz. 10-19 w Centrum Technologii ICM w Warszawie.

 

Więcej informacji na wwp.icm.edu.pl.

Fizyk z UW laureatem Nagrody FNP

wt., 2018-10-30 11:26
Prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki UW otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich. Naukowiec został wyróżniony „za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek”. Obliczenia są podstawą do wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej co roku przyznaje swoje najważniejsze wyróżnienia uczonym, których badania doprowadziły do przełomowych osiągnięć naukowych. Nagrody przyznawane są w czterech dziedzinach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych.

 

W tym roku nagrodę w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich fundacja przyznała prof. Krzysztofowi Pachuckiemu z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW. Uczony jest specjalistą w dziedzinie teorii atomowej i molekularnej spektroskopii. Naukowiec dokonał precyzyjnych obliczeń własności atomów i molekuł, które są podstawą do wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych – wielkości występujących we wzorach fizycznych, które mają niezmienne wartości i są podstawą opisów zjawisk fizycznych.

 

Naukowiec z UW jest ceniony przez badaczy z całego świata. Jest autorem lub współautorem wielu przełomowych prac teoretycznych z dziedziny fizyki, które są cytowane każdego roku około 500 razy. Napisał 180 artykułów naukowych, które cytowano łącznie ponad 5700 razy. Prof. Krzysztof Pachucki we współpracy z innymi naukowcami m.in. z noblistą, prof. Theodorem Hänschem, doprowadził do najbardziej precyzyjnego określenia podstawowych stałych natury. Rozwiązał też skomplikowane teoretyczne problemy związane z określeniem widm różnych jonów i cząsteczek. Steven Weinberg, który w 1979 roku otrzymał nagrodę Nobla za prace nad jednolitą teorią wzajemnego słabego i elektromagnetycznego oddziaływania cząsteczek elementarnych, uwzględnił naukowe osiągnięcia prof. Pachuckiego w swojej publikacji na temat kwantowej teorii pola.

 

Laureat tegorocznej Nagrody FNP już jako doktorant opracował nową metodę obliczania efektów elektrodynamki kwantowej wyższego rzędu poprzez nowatorski podział skal energii. Badacz dokonał również przełomu w teorii przesunięcia Lamba – niewielkiego rozszczepienia najniższego poziomu wzbudzonego atomu wodoru, mającego podstawowe znaczenie w rozwoju elektrodynamiki kwantowej (QED).

 

Prace badacza z UW zainspirowały fizyków na całym świecie do przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów widm układów atomowych i zapewniły interpretację tych pomiarów. Powstały najbardziej precyzyjne testy elektrodynamiki kwantowej. Obliczenia prof. Pachuckiego pozwoliły także wyznaczyć promienie ładunkowych lekkich jąder atomowych, w tym promienia protonu, co jest obecnie jednym z najbardziej krytycznych testów uniwersalności oddziaływań fundamentalnych.

 

W fizyce znane są oddziaływania grawitacyjne, elektromagnetyczne, słabe i silne. Naukowcy od lat poszukują „piątej siły” natury – kolejnego oddziaywania podstawowego. Teoria prof. Krzysztofa Pachuckiego może w przyszłości prowadzić do odrzucenia lub potwierdzenia „piątej siły” w fizyce.

 

Oprócz badacza z UW, FNP nagrodziła także trzech innych uczonych:

 

 • Andrzeja Dziembowskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w obszarze nauk o życiu i o Ziemi;
 • Andrzeja Gałęskiego z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi obszarze nauk chemicznych i o materiałach;
 • Timothy’ego Snydera z Yale University w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 5 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie FNP.

Studenci WMIM UW mistrzami w programowaniu zespołowym

pon., 2018-10-29 12:27
Już po raz 23. zorganizowano Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym. Wszystkie z drużyn WMIM UW, które wzięły w nich udział, osiągnęły bardzo dobre wyniki. Zespół w składzie Jakub Boguta, Konrad Paluszek i Mateusz Radecki z WMIM UW zajął w zawodach pierwsze miejsce.

XXIII edycja Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym odbyła się w dniach 26-27 października. Do rywalizacji przystąpiło łącznie 51 trzyosobowych drużyn. Wśród nich znalazło się 8 zespołów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Zadaniem każdej z uczestniczących w zawodach grup było rozwiązanie problemów związanych z tworzeniem programu komputerowego. W ciągu 5 konkursowych godzin jedynie zwycięski zespół z UW poprawnie wykonał 10 z 13 poleceń. Tym samym Jakub Boguta, Konrad Paluszek oraz Mateusz Radecki stali się aktualnymi akademickimi mistrzami Polski w programowaniu zespołowym.

 

Zwycięzcy AMPPZ 2018, od lewej: Konrad Paluszek, Jakub Boguta, Mateusz Radecki. Fot. WMIM UW

 

Na podium stanęła również inna drużyna z WMIM UW. Maciej Hołubowicz, Dawid Jamka i Jan Tabaszewski zajęli drugie miejsce. Pozostałych 6 zespołów z UW uplasowało się na następujących pozycjach:

 • miejsce 4.: Juliusz Pham, Rafał Łyżwa, Antoni Żewierżejew,
 • miejsce 5.: Karol Kaszuba, Łukasz Kondraciuk, Aleksander Łukasiewicz,
 • miejsce 6.: Konrad Czapliński, Mateusz Puczel, Juliusz Straszyński,
 • miejsce 10.: Franciszek Budrowski, Paweł Pawlik, Stanisław Strzelecki,
 • miejsce 13.: Wiktoria Kośny, Przemysław Podleśny, Artur Puzio,
 • miejsce 30.: Paweł Charyło, Rafał Maj, Michał Łopata.

Studentów UW do udziału w AMPPZ przygotowywali Wojciech Nadara i Marcin Smulewicz z Instytutu Informatyki UW – zdobywcy złotego medalu w światowych finałach konkursu programistycznego ACM ICPC 2017.

 

Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym to najważniejsze w kraju zawody skierowane do studentów informatyki. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1996 roku w Poznaniu. Tegoroczne mistrzostwa miały miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Pełna lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie internetowej AMPPZ 2018.

Klasyfikacja generalna AMP 2017/2018

pon., 2018-10-29 11:12
Zawodnicy Akademickiego Związku Sportowego UW zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski podsumowującej rok akademicki 2017/2018. Triumfowali także w zestawieniu uniwersytetów. W kategorii medalowej uplasowali się na czwartym miejscu. Na gali w Katowicach odebrali mistrzowski tytuł.

W zestawieniu uczelni podsumowuje się wyniki 35 najlepiej punktowanych dyscyplin w całym roku akademickim. Członkowie Klubu Uczelnianego Akademicki Związek Sportowy UW zgromadzili 2306,5 pkt i tym samym zajęli pierwsze miejsce w AMP. Drugie miejsce należało do Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie (z 2294,5 pkt), a trzecie – Politechniki Gdańskiej (z 2205 pkt). Sklasyfikowano 152 uczelnie.

 

Pierwsze miejsca w zestawieniach dyscyplin sportowcy z UW zajęli w futsalu mężczyzn, jeździectwie, kolarstwie górskim kobiet, siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn, snowboardzie mężczyzn oraz wspinaczce sportowej mężczyzn; drugie w brydżu, kolarstwie górskim mężczyzn, koszykówce kobiet, lekkiej atletyce kobiet; trzecie w badmintonie, szachach, tenisie kobiet i tenisie stołowym kobiet.

 

Na Gali Sportu Akademickiego zaprezentowano także rezultaty uczelni wg ich typów. I tak UW zajął pierwsze miejsce wśród uniwersytetów. W zestawieniu medalowym do UW należało czwarte miejsce (wśród 85 uczelni) z 8 złotymi, 3 srebrnymi i 8 brązowymi medalami.

 

Uroczystość wręczenia statuetek i medali odbyła się 25 października w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Początek badań „UMMA” w Sudanie finansowanych z grantu ERC

pt., 2018-10-26 14:05
Pod koniec października rozpoczyna się pierwszy sezon wykopaliskowy przedsięwzięcia „Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”, na które dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań.

Tegoroczne prace terenowe w Dongoli, w Sudanie, pod kierunkiem dr. Obłuskiego, który we wrześniu został przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego (International Society for Nubian Studies), oraz dr Doroty Dzierzbickiej z Instytutu Archeologii UW potrwają cztery miesiące.

 

W nadchodzącym sezonie zespół specjalistów – archeologów, epigrafików, dokumentalistów i ceramologów – skupi się na badaniu dzielnicy mieszkalnej datowanej na XIV–XVI w., kiedy w Dongoli dokonują się przemiany polityczne, społeczne i religijne. Archeolodzy sądzą, że głębokie zmiany w społeczności miejskiej powinny być możliwe do uchwycenia na poziomie domostwa czy rodziny. Dlatego badacze będą szczególnie uważnie przyglądać się domom, ich rozkładowi, wyposażeniu, a także pozostałościom życia codziennego ich mieszkańców.

 

Celem projektu „UMMA” jest analiza procesu transformacji, przebiegu oraz charakteru przemiany Dongoli z ważnego ośrodka chrześcijańskiego, stolicy królestwa Makurii, w miasto muzułmańskie.

 

Historia badań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie Sudanu sięga połowy XX wieku i trwa do dziś. W lutym 2018 roku centrum otworzyło swój oddział w Sudanie – Polski Ośrodek Archeologiczny CAŚ UW w Chartumie.

 

Uchwała Senatu UW dot. federacji z WUM

śr., 2018-10-24 12:53
Podczas posiedzenia 24 października Senat UW wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji UW i WUM. „Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją” – napisano w uchwale.

List intencyjny w sprawie utworzenia federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został podpisany przez rektorów obu uczelni – prof. Marcina Pałysa oraz prof. Mirosława Wielgosia – 16 października. Federacja ma umożliwić uniwersytetom prowadzenie wspólnie wybranych badań naukowych i kierunków studiów, współpracę w zakresie kształcenia doktorantów, a także transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Pracownicy i studenci mają uzyskać dostęp do infrastruktury partnerskiej uczelni.

 

UW i WUM planują powołanie zespołu roboczego, który opracuje dokumenty i rozwiązania konieczne do utworzenia federacji. Początek jej działalności miałby nastąpić 1 października 2019 r.

Uchwała Senatu UW

Uchwała nr 355 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla „Listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego” (pdf)

 

Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe na UW

wt., 2018-10-23 15:04
W listopadzie studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli wziąć udział w warsztatach, podczas których poznają sposoby reagowania na przemoc oraz nierówne traktowanie m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość czy kolor skóry. Uczestnicy dowiedzą się również gdzie można szukać wsparcia na uniwersytecie i poza nim. Wydarzenie finansowane jest z budżetu partycypacyjnego UW.

Uniwersytet Warszawski chce być uczelnią, w której każdy czuje się dobrze i bezpiecznie. „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich” to jedno z jedenastu przedsięwzięć, które zostały wybrane w ramach pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego UW.

 

W czasie czterogodzinnych warsztatów studenci UW będą mogli dowiedzieć się m.in. jak reagować na przemoc i nierówne traktowanie.

 

Spotkania odbędą się w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66) i będą prowadzone w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. Studenci mają do wyboru kilka terminów:

 

 • Warsztaty w języku polskim – 20, 22, 27 listopada w godz. od 16.30 do 20.45.
 • Warsztaty w języku angielskim – 6, 15, 28 listopada w godz. od 16.30 do 20.45.
 • Warsztaty w języku rosyjskim – 7, 8, 14 listopada w godz. od 16.30 do 20.45.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Należy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Projekt „Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich” realizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu.

 

Więcej informacji

 

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.