uw.edu.pl

Subskrybuj Kanał uw.edu.pl
Strona główna
Zaktualizowano: 9 godzin 3 minuty temu

Pawilon Welcome Point znowu otwarty

śr., 2018-09-19 12:28
Przeszklony budynek stojący na Małym Dziedzińcu UW to inicjatywa działającego od września 2017 roku punktu informacyjnego skierowanego głównie do zagranicznych studentów. Pawilon Welcome Point (WP) można odwiedzać od 17 września do 12 października.

Pracownicy tej jednostki na co dzień funkcjonują w Szpitalu św. Rocha. Już drugi raz, wraz z działającymi na rzecz WP studentami, przenoszą się tymczasowo do usytuowanego na Małym Dziedzińcu pawilonu. Ma to służyć przede wszystkim skuteczniejszemu dotarciu do odbiorców, których zasadniczą część stanowią studenci z zagranicy. – Welcome Point przez cały rok służy pomocą wszystkim studentom i kandydatom zagranicznym, a na początku roku akademickiego, kiedy przyjeżdżających studentów jest najwięcej, otwieramy się na nich jeszcze bardziej dosłownie. Pomagamy nie tylko odnaleźć się w nowej rzeczywistości i przestrzeni uniwersyteckiej, ale także w rozwiązaniu mniej typowych problemów oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu – mówi Katarzyna Basisty, kierownik Welcome Point.

 

Okres tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego charakteryzuje się zwiększonym zainteresowaniem obcokrajowców formalnościami i wszelkimi innymi sprawami związanymi z podjęciem nauki na UW. Porad w tym zakresie udzielają pracownicy WP w pawilonie. Można go odwiedzać do 12 października w godzinach 9:00-16:30 na Małym Dziedzińcu kampusu głównego. Pomoc znajdą tu w szczególności obcokrajowcy podejmujący studia na UW lub je kontynuujący. – Nieocenionymi członkami naszego zespołu są studenci, którzy wnoszą nową energię i doradzają swoim kolegom, wykorzystując własne doświadczenia. Zapraszamy także do korzystania z ostatnich dni lata i rozmów na ustawionych przed naszym pawilonem leżakach – dodaje Katarzyna Basisty.

 

WP współpracuje z uniwersyteckimi biurami: ds. rekrutacji, współpracy z zagranicą, ds. studenckich oraz pozostałymi jednostkami. Można tu uzyskać informacje dotyczące pobytu na UW. Pracownicy kierują do właściwej jednostki, pomagają w załatwianiu formalności, tłumaczą, jak korzystać z biblioteki, założyć konto e-mail czy zarejestrować się na przedmioty. Przekazują też informacje dotyczące m.in. organizacji studenckich działających na uniwersytecie, kursów językowych oraz aktywności sportowych i kulturalnych.

 

Oferta WP adresowana jest zwłaszcza do zagranicznych studentów – zarówno tych kształcących się na UW w ramach międzynarodowej wymiany, jak i podejmujących studia w pełnym zakresie. Trwają prace nad udoskonaleniem oferty dla doktorantów oraz pracowników z zagranicy.

 

Wśród studentów i doktorantów UW znajduje się aktualnie blisko 4,8 tys. obcokrajowców. Liczba ta z roku na rok rośnie.

 

Więcej informacji o działalności Welcome Point można znaleźć na stronie internetowej jednostki.

Szkoły letnie w programie ZIP

śr., 2018-09-19 12:13
Do 9 listopada jednostki Uniwersytetu Warszawskiego mogą składać wnioski w konkursie na szkoły letnie dla studentów i doktorantów, które zostaną zorganizowane w 2019 roku dzięki finansowaniu z programu ZIP. W tym roku pierwsza szkoła letnia dla doktorantów odbędzie się na Wydziale Psychologii. Rekrutacja trwa do 1 października.

Dzięki dofinansowaniu z programu ZIP w 2019 roku uniwersyteckie wydziały, instytuty, centra i ośrodki będą mogły zorganizować przynajmniej cztery szkoły letnie w językach obcych dla studentów oraz minimum pięć szkół letnich dla doktorantów. Wnioski w obu konkursach można składać do 9 listopada, ich wyniki zostaną ogłoszone 23 listopada.

 

Każda szkoła letnia dla studentów powinna trwać przynajmniej 10 dni i wzmacniać m.in. kompetencje językowe. Na organizację szkół stacjonarnych jednostki mogą otrzymać do 52 450 zł, a na organizację wyjazdowych – 82 450 zł. W obu przypadkach w każdej szkole letniej musi wziąć udział przynajmniej 17 studentów.

 

Każda doktorancka szkoła letnia – stacjonarna i wyjazdowa – powinna, podobnie jak w przypadku szkół dla studentów, trwać przynajmniej 10 dni. Minimalna liczba uczestników to 15 osób. Budżet szkoły stacjonarnej wynosi 56 700 zł, a szkoły wyjazdowej – 70 200 zł.

 

Szczegółowe informacje, regulaminy konkursów i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu ZIP.

 

Pierwsza szkoła letnia na Wydziale Psychologii

„Narzędzia statystyczne w naukach społecznych” to temat bezpłatnej szkoły letniej dla doktorantów UW, która w październiku zostanie zorganizowana przez Wydział Psychologii dzięki dofinansowaniu z ZIP.

 

10-dniowe warsztaty zostały zaplanowane na cztery weekendy października: 5-7, 13-14, 19-21 oraz 27-28. Ich uczestnicy poznają metody zaawansowanej analizy danych, nauczą się również implementacji poszczególnych technik analizy danych w trzech programach statystycznych – SPSS, Amos, R).

 

Zapisy odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego i potrwają do 1 października.

 

Więcej informacji na stronie ZIP.

 

 

XXII Festiwal Nauki na UW

wt., 2018-09-18 09:27
Lekcje, spotkania klubowe, debaty czy wycieczki terenowe to elementy 22. edycji Festiwalu Nauki. Jego współorganizatorem jest Uniwersytet Warszawski.

Festiwal Nauki to organizowany od 1997 roku cykl spotkań i warsztatów, w ramach których badacze prezentują szerokiej publiczności osiągnięcia świata nauki. Dzieli się on na dwie główne części. Jedna ma formę festiwalowych lekcji przeznaczonych dla uczniów z zarejestrowanych w programie szkół. Druga to seria otwartych imprez. Wśród nich znajdują się różnego rodzaju wydarzenia dostępne dla każdego zainteresowanego nauką, w tym m.in.: wykłady, debaty, kluby dyskusyjne, warsztaty w laboratoriach i pracowniach, wycieczki terenowe, imprezy dla dzieci.

 

Organizatorzy festiwalu przygotowali siedem debat głównych, których tematyka koncentruje się w tym roku wokół takich kwestii, jak stulecie niepodległości Polski, sztuczna inteligencja i klimat.

 

Spośród 442 spotkań otwartych UW jest organizatorem ponad 170. W ofercie znajdują się m.in.:

 

 • kluby dyskusyjne w formie wykładów, debat, warsztatów lub pokazów, np.:
  • „Zbuduj własny teleskop” organizowany przez Wydział Fizyki,
  • „Unia Europejska a język polski – poszukiwanie brukselizmów” organizowany przez Wydział Lingwistyki Stosowanej,
  • „Słowa roku w Polsce i za granicą” organizowany przez Wydział Polonistyki,
  • „Triki w Excelu i VBA” organizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych;
 • spotkania dla dzieci i młodzieży w formie wykładów, pokazów, konkursów lub wystaw, np.:
  • „Co wiesz o Układzie Słonecznym?” organizowane przez Wydział Fizyki,
  • „Sygnały świetlne – od latarni morskich do internetu” organizowane przez Wydział Fizyki,
  • „Co to są stereotypy?” organizowane przez Wydział Psychologii,
  • „Nagrywamy audiobook!” organizowane przez Wydział Polonistyki;
 • Wieczory z Nauką w formie wykładów, pokazów, gier edukacyjnych lub zwiedzania pracowni naukowych, np.:
  • „W kamień zamienione” organizowany przez Wydział Geologii,
  • „Obserwacje zjawisk atmosferycznych i procesów klimatycznych” organizowany przez Wydział Fizyki;
 • spotkania weekendowe w formie wykładów, warsztatów, wycieczek naukowych lub konkursów, np.:
  • „Spacer ornitologiczny” organizowany przez Ogród Botaniczny,
  • „Tajemniczy świat jąder atomowych” organizowane przez Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów,
  • „Jak językoznawca ogląda film, czyli polszczyzna kresowa w „Wołyniu” Smarzowskiego” organizowane przez Wydział Polonistyki,
  • „Czy serwis społecznościowy jest nową wspólnotą?” organizowane przez Instytut Socjologii.

Poza imprezami otwartymi UW jest też współorganizatorem lekcji dla uczniów i jednego wydarzenia specjalnego, jakim jest dyktando festiwalowe.

 

Powołany w 1996 roku z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk Festiwal Nauki w Warszawie był pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. W następnych latach do inicjatywy dołączały kolejne instytucje, a podobne festiwale zaczęły być organizowane w innych miastach. Główny cel Festiwalu Nauki w Warszawie to udostępnianie wiedzy na temat osiągnięć naukowych. Jego niezmienne hasło przewodnie to: ”Brak inwestycji w naukę jest inwestycją w ignorancję”.

 

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 21-30 września. Jego pełny program można znaleźć na stronie festiwalnauki.edu.pl.

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW

wt., 2018-09-18 09:10
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW od 1 września nosi nową nazwę, tj. Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW).

Zmiana nazwy oraz rozszerzenie zakresu działań są konsekwencją trwającej od dłuższego czasu współpracy pomiędzy COME UW i Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW (LaCH UW). CKC UW łączy bowiem siły i doświadczenie obu tych podmiotów. Jako jednostka ogólnouczelniana będzie wspierać działania naukowe i dydaktyczne uczelni prowadzone z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 

Do podstawowych zadań CKC UW należą m.in.: realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania oraz działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury). Centrum realizuje własne projekty, a także udziela wsparcia cyfrowym przedsięwzięciom pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych uniwersytetu, w szczególności z zakresu humanistyki. Koordynuje również udział uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach, pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.

 

– Warto podkreślić, że CKC UW, podobnie jak dotychczas COME UW i LaCH UW, jest otwarte na szeroką współpracę w ramach Uniwersytetu Warszawskiego – zaznacza dr Izabella Bednarczyk-Bochenek, dyrektor CKC UW (dotąd dyrektor COME UW).

 

Strona internetowa CKC UW (www.ckc.uw.edu.pl) jest jeszcze w opracowaniu. Tymczasem wszelkie aktualności i informacje można znaleźć na wciąż funkcjonujących stronach COME UW i LaCH.

 

Regulamin CKC UW dostępny jest w formie załącznika do zarządzenia nr 91 Rektora UW opublikowanym w Monitorze UW.

Erasmus – survivalowy kurs języka polskiego

pon., 2018-09-17 15:07
Około 170 studentów z zagranicy rozpoczęło intensywny kurs języka polskiego. Uczestnicy zajęć przez dwa tygodnie będą uczyć się zwrotów i sformułowań, które będą mogli zastosować w konkretnych sytuacjach m.in. na uniwersytecie, w transporcie publicznym, sklepie i u lekarza.

Uczestnicy intensywnego kursu języka polskiego to studenci, którzy przyjechali na UW na semestr lub dwa w ramach programu Erasmus+. Pochodzą z różnych państw. Najwięcej osób przyjechało z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Turcji.

 

Podczas zajęć studenci nauczą się autoprezentacji, podstawowych fraz grzecznościowych i komunikacyjnych. Będą potrafili m.in. opowiedzieć o swoim planie zajęć na uczelni, dowiedzieć się, która jest godzina, zapytać o drogę oraz zamówić danie w restauracji czy barze mlecznym.

 

– To jest survivalowy kurs języka polskiego. W jego trakcie nie będzie za dużo gramatyki i skomplikowanego słownictwa, ale sformułowania, które przydadzą się w życiu codziennym – powiedziała podczas spotkania ze stypendystami Erasmus+ dr Justyna Zych z „Polonicum”, kierownik kursu.

 

Uczestnicy kursu są podzieleni na 16 grup. Większość osób dopiero zaczyna uczyć się polskiego.

 

– Pochodzę z Włoch. Na UW będę studiować stosunki międzynarodowe. Nie mówię po polsku ani słowa. To dosyć trudny język. Zdecydowałam się na kurs, ponieważ chciałabym nauczyć się użytecznych zwrotów – wyjaśnia Elena Fontana. – Ja również nie mówię po polsku. Jestem w Warszawie po raz pierwszy. Pomyślałam, że to dobry pomysł, aby znać podstawy języka używanego w kraju, w którym będzie się mieszkało przez jakiś czas. Polski to bardzo interesujący język – dodaje Anouk Kaltenbach z Niemiec, która na UW będzie studiowała psychologię.

 

– Zdecydowałem się wziąć udział w kursie, ponieważ na Węgrzech mam kilku przyjaciół z Polski i zawsze chciałem poznać ich język i kulturę. Pierwszy dzień kursu bardzo mi się podobał. Specjalnie dla nas zostały przygotowane nowe podręczniki. Po kursie zamierzam dalej uczyć się polskiego. Chciałbym móc używać go również w życiu naukowym – tłumaczy Mark Trauznitz z Węgier, student stosunków międzynarodowych na UW.

 

Intensywny kurs języka polskiego jest organizowany przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

Mikrogranty dla naukowców UW i WUM

pon., 2018-09-17 11:12
Od 1 października pracownicy i doktoranci UW i WUM mogą ubiegać się o dotacje – do 10 tys. zł – na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant oraz pokrycie kosztów udziału w konferencjach czy seminariach.

Naukowcy i doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mogą ubiegać się o mikrogranty, które pomogą im pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych – m.in. NCN, NCBiR, MNiSW i Horyzontu 2020 – na prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.

 

Wysokość mikrograntu będzie ustalana indywidualnie. Nie powinna przekraczać kwoty 10 tys. zł. Naukowcy mogą ubiegać się o uniwersyteckie dofinansowanie raz na 12 miesięcy (decyduje data rozliczenia projektu). Wsparcie finansowe może być przyznawane przez maksymalnie 9 miesięcy.

 

Przykłady wykorzystania mikrograntów:

 • krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych,
 • udział w konferencjach międzynarodowych (pod warunkiem przyjęcia referatu i przygotowania kwerendy bibliotecznej),
 • zaproszenie na UW uznanego międzynarodowo badacza,
 • badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych,
 • pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego, który zostanie skierowany do opublikowania w czasopiśmie z IF.

Aby móc uzyskać mikrogrant, należy złożyć wniosek, w którym będą zawarte informacje m.in. o dorobku naukowym ubiegających się o dotację, plan, harmonogram oraz planowane nakłady finansowe.

 

Pracownicy Biura Obsługi Badań UW i Biura Wspierania Realizacji Projektów WUM będą sprawdzać dokumenty pod względem formalnym. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez prorektorów ds. naukowych UW i WUM.

 

Przyznane środki finansowe w ramach dotacji celowej będą rozliczane w Biurze Obsługi Badań UW (w części finansowanej przez UW) oraz w Biurze Wspierania Realizacji Projektów WUM (w części finansowanej przez WUM).

 

Wnioski będą przyjmowane od 1 października. Należy je wysyłać na adres prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl.

 

Pytania dotyczące wniosków należy kierować na adres prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl lub telefonicznie 22 55 20 350.

 

Więcej informacji o mikrograntach znajduje się na stronie Biura Obsługi Badań.

Mikrogranty to kolejny przykład współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W styczniu obie uczelnie podpisały umowę dotyczącą programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci UW i WUM mogą zapisywać się na przedmioty na uczelni partnerskiej. Pierwsze zajęcia odbyły się w semestrze letnim. Uczelnie rozważają też możliwość współpracy w zakresie wspólnego nauczania języków obcych oraz konkretnych kierunków studiów. Uniwersytecki inkubator przygotował specjalną ofertę dla studentów WUM. UW i WUM chcą rozwijać również wspólne projekty naukowe. Badacze obu uczelni kilkukrotnie spotkali się, aby porozmawiać na temat zagadnień, które mogłyby być realizowane we współpracy z drugą uczelnią. Więcej informacji o spotkaniach >>

Przewodnik dla nowych studentów

pon., 2018-09-17 09:48
Za dwa tygodnie do grona społeczności akademickiej UW dołączą nowi studenci. Z myślą o nich powstała publikacja zawierająca najważniejsze dane na temat uczelni. Przewodnik dla osób rozpoczynających pierwszy rok nauki na uniwersytecie to jeden z informacyjnych materiałów o UW, przygotowanych przez Biuro Prasowe.

Ta ośmiostronicowa publikacja posłuży wszystkim studentom, którzy poznawanie uniwersytetu mają dopiero przed sobą. Nowy przewodnik zawiera podstawowe informacje dotyczące kształcenia na UW. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania związane m.in. z rejestracją na zajęcia, wymianą krajową i zagraniczną czy pomocą materialną.

 

Dzięki przewodnikowi pierwszoroczniacy zyskają też szybki dostęp do uniwersyteckich map, istotnych dat w kalendarzu akademickim oraz danych na temat punktów wsparcia na UW. Zapoznają się również z takimi pojęciami jak USOS, ogun czy zapomoga. Poza tym, przewodnik wymienia wykraczające poza zajęcia dydaktyczne możliwości rozwoju studentów na UW (koła naukowe, samorząd studentów, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego etc.).

 

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać tutaj. Drukowane egzemplarze przewodników dla studentów I roku dostępne będą od 25 września w Biurze Prasowym UW (Pałac Kazimierzowski, p. 11) i na wydziałach.

 

Prezentacje, foldery i ulotki o UW

wt., 2018-09-11 14:54
Biuro Prasowe UW przygotowało nowe wersje prezentacji, folderów oraz ulotek na temat uniwersytetu. To część pakietu materiałów informacyjno-promocyjnych uczelni.

Folder o UW to broszura przedstawiająca m.in. najważniejsze fakty i liczby dotyczące uniwersytetu, jak również dane o jakości kształcenia, prowadzonych badaniach czy podejmowanej współpracy. Może posłużyć zarówno pracownikom, jak i doktorantom UW np. podczas ich zagranicznych wyjazdów lub konferencji naukowych.

 

Jego najnowszą elektroniczną wersję można pobrać tutaj. Folder w wersji papierowej dostępny będzie od 25 września w Biurze Prasowym UW.

 

   

Została też przygotowana nowa ulotka o UW, która zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności i struktury uczelni. Jej najnowsza drukowana wersja dostępna jest w Biurze Prasowym UW. Wersję elektroniczną można pobrać tutaj.

 

 

Poza wymienionymi publikacjami na stronie UW znaleźć można także prezentacje multimedialne oraz teksty o UW do pobrania. Ich dłuższe i krótsze wersje dostępne są w zakładce Materiały o UW do pobrania.

 

Każdy z wymienionych materiałów przygotowany został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 

Pakiet materiałów o UW, który zawiera m.in. teksty, prezentacje, ulotki, mapy i filmy można wykorzystać na własny użytek albo udostępnić instytucjom zewnętrznym.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

pon., 2018-09-10 15:53
1 października o godz. 14.00 orszak złożony z członków Senatu UW oraz przedstawicieli władz innych uczelni przejdzie z Pałacu Kazimierzowskiego do Auditorium Maximum, gdzie w auli im. Adama Mickiewicza rozpocznie się nowy rok akademicki. Pierwszy wykład „O rzeczach niepoznawalnych” wygłosi prof. Mikołaj Bojańczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Transmisja będzie dostępna na stronie www.uw.edu.pl.

Po uroczystym przemarszu, w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbędzie się inauguracja roku akademickiego 2018/2019. Uroczystość rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego. Prof. Marcin Pałys, rektor UW podsumuje miniony rok akademicki oraz przedstawi plany na przyszłość.

 

Po przemówieniu rektora odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

 

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład „O rzeczach niepoznawalnych” wygłosi prof. Mikołaj Bojańczyk. Naukowiec pracuje w Instytucie Informatyki UW. Zajmuje się teorią automatów, bazami danych i logiką w informatyce. Jest dwukrotnym zdobywcą grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W 2009 roku otrzymał dofinansowanie w kategorii Starting Grant na projekt „SOSNA – Expressive Power of Tree Logics”. Przedsięwzięcie było próbą opracowania zrozumiałych dla komputera języków logicznych pozwalających wyróżnić naturalne własności. Sześć lat później informatyk zdobył prestiżowy Consolidator Grant przyznawany na rozwój działalności własnej grupy lub projektu badawczego. Jego projekt „LIPA – A unified theory of finite-state recognisability” otrzymał prawie 1,8 mln euro dofinansowania. Prof. Mikołaj Bojańczyk jest również laureatem VII edycji Kryształowej Brukselki, nagrody przyznawanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

Studenci i pracownicy UW mogą odbierać zaproszenia na uroczystość w Biurze Promocji (kampus główny, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pok. 8).

 

W ostatnim tygodniu września będą odbywać się także wydziałowe inauguracje roku akademickiego. Informacje o nich można znaleźć na stronach internetowych jednostek.

Wystawa „Dom wieczności wezyra” nagrodzona

śr., 2018-09-05 13:56
„Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” to wystawa, którą od grudnia do sierpnia można było oglądać w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Ekspozycja zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum.

W przestrzeni muzealnej zaprezentowane zostało jedno z najważniejszych odkryć misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w egipskiej Sakkarze – grobowiec wezyra Merefnebefa. Kaplicę grobową dostojnika odtworzono w postaci naturalnej wielkości makiety. Towarzyszyła jej ekspozycja przybliżająca znaczenie i kontekst znaleziska, w tym historię polskich badań pod piramidami i egipskie zwyczaje pogrzebowe.

 

Wystawa została przygotowana przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Polsko-Egipską Misję Archeologiczną Saqqara kierowaną przez dr. hab. Kamila O. Kuraszkiewicza z Instytutu Orientalistycznego UW. Naukowiec z UW był także kuratorem wystawy.

 

Do tegorocznej edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba” zgłoszono 94 zdarzenia muzealne. Wystawa „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” zdobyła pierwsze miejsce w kategorii najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum.

 

Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki w Warszawie.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 24 września w Płocku.

Zwycięstwo studentów WNE w międzynarodowym konkursie

pon., 2018-09-03 13:44
Drużyna reprezentująca Wydział Nauk Ekonomicznych UW zajęła pierwsze miejsce w zawodach Rotman European Trading Competition 2018. Tym samym pokonała 38 innych europejskich zespołów.

Konkurs Rotman European Trading Competition to zawody dla studentów i doktorantów zainteresowanych inwestowaniem oraz rynkami finansowymi. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 39 drużyn reprezentujących 36 państw. Każda z nich składała się z czterech osób – dwóch mężczyzn i dwóch kobiet, studiujących na tej samej uczelni. Pierwsze miejsce w tych zawodach zdobyli reprezentanci UW.

 

Zadaniem uczestników Rotman European Trading Competition było wykonanie określonych transakcji z wykorzystaniem aplikacji Rotman Interactive Trader. Rotman Finance Lab przygotowało pięć konkurencji, podczas których studenci rozwiązywali różne przypadki dotyczące określonych problemów na symulowanym rynku w czasie rzeczywistym. Najlepsze decyzje dotyczące strategii tradingowych, wyceny aktywów czy oceny ryzyka  kredytowego, skutkujące osiągnięciem największych inwestycyjnych zwrotów, opracował zespół z WNE UW. W jego skład weszli: Katarzyna Kryńska, Marta Małek, Kamil Mazur i Przemysław Ryś (lider). Opiekunem drużyny był dr Robert Ślepaczuk z Zakładu Finansów Ilościowych WNE.

 

Poza studentami WNE UW na podium stanęli też reprezentanci BI Norwegian Business School z Oslo i Stockholm School of Economics z Rygi.

 

Zawody Rotman European Trading Competition 2018 odbyły się w Rzymie w dniach 23-25 sierpnia. Zostały zorganizowane przez LUISS Guido Carli University of Rome i Rotman School of Management (University of Toronto).

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.wne.uw.edu.pl.

Uchwała w sprawie programu wieloletniego UW

czw., 2018-08-30 13:52
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, o które wnioskowała uczelnia. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim. Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmian uniwersytet wystąpił w czerwcu 2017 roku do resortu nauki. Po ich akceptacji przez ministerstwo zmiany były procedowane przez rząd RP. 19 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę, w której przyjęła wnioskowaną przez UW aktualizację programu. Dokument został opublikowany na stronie Monitora Polskiego.

 

Realizacja wieloletniego programu rozwoju UW rozpoczęła się w 2016 r. Jest on finansowany ze specjalnej rządowej dotacji w wysokości prawie miliarda zł. Obejmuje budowę nowych gmachów oraz modernizację istniejących budynków. W sumie zrealizowanych zostanie 18 inwestycji. Program ma pozwolić na znacznie szybszy rozwój badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy międzywydziałowej i prowadzenie ambitnych interdyscyplinarnych projektów. Odpowiednie warunki ułatwią międzynarodową wymianę akademicką i rozwój inicjatyw uwzględniających współpracę z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Baza będzie służyć tworzeniu ośrodków popularyzujących naukę, szkoleniowych, eksperckich oraz kształceniu przez całe życie.

 

Informacje o programie wieloletnim znaleźć można na stronie: www.uw.edu.pl/program-wieloletni

Uchwały Rady Ministrów

z 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

z 13 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

 

z 19 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

– Możliwości inwestowania przez uniwersytet w różnych miejscach Warszawy nie zależą tylko od nas, ale również od miasta, miejscowych planów zagospodarowania terenu, a często też od konserwatora zabytków. (…) Gdy w otoczeniu uniwersytetu coś się zmienia, musimy dostosowywać nasze plany inwestycyjne. Tam, gdzie sytuacja nie jest do końca jasna, rozważamy kilka wariantów – tak o konieczności wprowadzenia zmian w programie wieloletnim mówił prof. Marcin Pałys, rektor UW, w wywiadzie w piśmie uczelni „UW”. Rozmowę „Musimy myśleć w kategoriach uniwersytetu jako całości, a nie samowystarczalnych wysepek” można przeczytać tutaj (pdf). Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji, a także zastąpienia danych dotyczących powierzchni poszczególnych budynków informacją o łącznej liczbie metrów kwadratowych, które powstaną lub zostaną zmodernizowane. W opisie inwestycji skoncentrowano się na dyscyplinach naukowych, które będą osią łączącą przyszłych użytkowników nowych budynków.

Lekarze dobiorą antybiotyk najlepszy dla danego pacjenta

czw., 2018-08-30 13:40
Na UW powstaje system do detekcji genów, które powodują oporność bakterii na antybiotyki. Naukowcy mają w planie udostępnienie go lekarzom, aby mogli możliwie szybko pozyskiwać informacje, które typy antybiotyków będą najbardziej skuteczne w leczeniu konkretnych przypadków, a których leków należy unikać.

Doktoranci z Zakładu Genetyki Bakterii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – Mikołaj Dziurzyński, Przemysław Decewicz i Adrian Górecki – opracowali system detekcji genów oporności na antybiotyki w próbkach środowiskowych oraz materiale klinicznym. Co to oznacza w praktyce? Zapewniający szybkie i wiarygodne wyniki, a zarazem tani do wdrożenia system dostarczy lekarzom informacji, jaki lek antybakteryjny zastosować w danym przypadku u konkretnego pacjenta, bez ryzyka, że antybiotyk nie zadziała.

 

Co ciekawe, wynalazek umożliwia również sprawdzanie produktów spożywczych pod kątem obecności bakterii opornych na leki oraz monitorowanie rozprzestrzeniania się genów oporności w różnych środowiskach.

 

PCR w walce z opornością bakterii na antybiotyki

Rewolucyjny pomysł doktorantów z UW wykorzystuje reakcję łańcuchową polimerazy, czyli PCR (Polymeraze Chain Reaction) – metodę prostą i powszechnie stosowaną w biologii molekularnej. W szybki sposób umożliwia ona sprawdzenie, czy w bakterii występuje dana sekwencja DNA. Wykrywanie poszczególnych genów, w tym tych, które determinują oporność na antybiotyki, wymaga zaprojektowania odpowiedniego zestawu odczynników, tzw. starterów do PCR.

 

– Stworzyliśmy oprogramowanie, dzięki któremu można błyskawicznie dobrać te odczynniki w taki sposób, by uzyskiwane informacje były wiarygodne. Eliminujemy wyniki fałszywie negatywne lub fałszywie pozytywne. Dzięki temu zyskujemy pewność, że trafiamy we właściwy gen – mówi mgr Mikołaj Dziurzyński.

 

Ochrona zdrowia i prewencja

W medycynie często decydujące znaczenie dla wyniku leczenia ma szybkość zastosowania odpowiedniego leku – zwłaszcza w najcięższych przypadkach. System pozwalający szybko zidentyfikować geny oporności na dane klasy antybiotyków może nie tylko wspierać lekarza w podejmowaniu decyzji o wyborze leku, ale docelowo ratować ludziom życie.

 

Poza medycyną, wynalazek opracowany na Wydziale Biologii UW pozwoli także na badanie rozprzestrzenienia antybiotykooporności. W przypadku bakterii występuje zjawisko horyzontalnego transferu genów. Jeśli jeden gatunek bakterii nabywa oporność, może przekazać ją innym bakteriom. To prosty proces, który zachodzi bardzo szybko, zwłaszcza w oczyszczalniach ścieków.

 

– Jeśli ten proces nie będzie monitorowany, powrót do ery pre-antybiotykowej nastąpi jeszcze szybciej. Z oczyszczalni ścieków bakterie z genami oporności wracają bowiem do człowieka. Monitorowanie pozwoli znaleźć źródła kumulowania się szczepów opornych. Nasz system nie zminimalizuje negatywnych zjawisk, ale pozwoli je lepiej monitorować i analizować. To pierwszy etap, który umożliwi wdrożenie działań zapobiegawczych – mówi Przemysław Decewicz.

 

Szczególnie istotną rolę odgrywa w tym kontekście branża spożywcza. Najwięcej bakterii ludzie przyjmują wraz z pożywieniem. Dlatego produkty spożywcze powinny być powszechnie badane pod kątem obecności bakterii opornych na antybiotyki. – W przypadku branży spożywczej wyniki nie muszą być natychmiastowe. Być może w tym przypadku komercjalizacja będzie oznaczać stworzenie usługi świadczonej przez przyszłą spółkę spin-off założoną przy Uniwersytecie Warszawskim – mówi Adrian Górecki.

Budowa akademika – konkurs architektoniczno-urbanistyczny

czw., 2018-08-30 13:08
Uniwersytet Warszawski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej domu studenckiego na kampusie na Służewcu wraz z zagospodarowaniem terenu. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 13 września.

„Budowa domu studenckiego na kampusie Służewiec” to nazwa konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu na budowę akademika na Służewcu. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy.

 

Z akademika będą korzystać studenci polscy i zagraniczni. Przygotowanych zostanie ponad 300 miejsc. Oprócz różnorodnych pokoi mieszkalnych przystosowanych także dla osób niepełnosprawnych, w domu studenckim będą też m.in. pokoje do pracy w grupach, pokój do pracy cichej, kuchnie, świetlica, pralnia czy sala ćwiczeń.

 

Akademik będzie integralną częścią kampusu i uzupełnieniem istniejącej zabudowy.

 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać do 13 września. Opracowania konkursowe będą przyjmowane do 17 grudnia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 stycznia.

 

Konkurs realizowany jest w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. Program ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnienie współpracy między wydziałami, ułatwienie współdziałania z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej. Program przewiduje budowę nowych gmachów oraz wyremontowanie istniejących. Więcej informacji o programie >>

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie działu zamówień publicznych UW.

Instytut Filozofii UW współorganizatorem konferencji w Tyńcu

wt., 2018-08-28 13:27
Około 40 wybitnych europejskich i amerykańskich mediewistów debatować będzie nad różnymi sposobami postrzegania mądrości oraz dążenia do wiedzy w średniowieczu. 2 września rozpocznie się współorganizowana przez UW międzynarodowa konferencja naukowa „The Medieval Pursuit of Wisdom”.

Hasłem konferencji jest cytat z księgi Mądrość Syracha „Rzeczy zakryte nie są ci potrzebne”. Rozważania uczestników koncentrować się będą głównie wokół kwestii związanych z podejściem średniowiecznych myślicieli do zgłębiania filozoficznych i teologicznych tajemnic.

 

– Średniowiecze obfitowało w rozmaite koncepcje dotyczące wiedzy i mądrości, a rola ludzkiego rozumu była bardzo różnie postrzegana przez filozofów i teologów – mówi prof. Krystyna Krauze-Błachowicz z Instytutu Filozofii UW, opiekun merytoryczny konferencji.

 

– Może wydawać się paradoksalne, że w ojczyźnie filozofii, jaką jest Europa, uparte i niepohamowane dążenie do wiedzy nie zawsze było uważane za cnotę – dodaje przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Magdalena Bieniak z Instytutu Filozofii UW. – Świadczą o tym np. wczesnoscholastyczne rozważania, czy ten, komu udało się filozoficznie dowieść istnienia Boga, podoba się Stwórcy. Odpowiedź nie zawsze była twierdząca – podkreśla.

 

Sympozjum odbędzie się w dniach 2-6 września 2018 roku na terenie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Organizowane jest wspólnie przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod auspicjami Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik (IGTM). Spotkanie będzie również okazją do promowania przedsięwzięć badawczych, takich jak kierowany przez dr Magdalenę Bieniak projekt „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu. Krytyczna edycja czterech ksiąg Quaestiones theologiae oraz studium twórczości”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i realizowany na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: www.igtm2018.uw.edu.pl.

Nauka języka polskiego w wakacje

wt., 2018-08-28 09:01
Dobiega końca 63. wakacyjny kurs języka polskiego na UW. Wzięło w nim udział ponad 170 uczestników z całego świata. Przez 4 tygodnie mogli uczyć się języka polskiego i poznawać polską kulturę nie tylko podczas zajęć z tekstem, ale również m.in. podczas warsztatów muzycznych i teatralnych oraz spacerów po mieście. 29 sierpnia w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej studenci zatańczą poloneza.

Wakacyjny kurs języka polskiego organizowany jest przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”. W tegorocznej edycji kursu wzięły udział 174 osoby z różnych stron świata. – Policzyliśmy, że nasi uczestnicy pochodzą z 44 państw. Najwięcej osób przyjechało z Niemiec, Ukrainy, Francji, Włoch, Rosji i Białorusi, ale mamy też kursantów m.in. z Chile, Peru, Boliwii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Indonezji, Chin czy Japonii – mówi Katarzyna Kołak z „Polonicum”, kierownik kursu.

 

Powody, dla których uczestnicy przyjeżdżają na UW na kurs są różne. Niektórzy mają polskie korzenie i chcą nauczyć się języka po to, aby móc rozmawiać ze swoją rodziną w ojczystym języku, inni chcą się rozwijać czy studiować lub pracować w Polsce.

 

– Na Uniwersytecie w Skopje studiuję polonistykę. O kursie Polonicum dowiedziałam się od mojej lektorki. Jestem tutaj w ramach stypendium. W następnym roku przyjeżdżam do Polski na Erasmusa, dlatego ten kurs bardzo mi się przyda – zaznacza Klementina Ristowska z Macedonii.

 

– Pochodzę z Maroko. Zacząłem uczyć się polskiego na lektoracie na moim uniwersytecie w Rabat. Tam na co dzień studiuję germanistykę. Chciałem dostrzec różnice między językiem germańskim a słowiańskim i dlatego wybrałem język polski. Wakacyjny kurs Polonicum bardzo mi się podoba. Uczymy się poprzez zabawę np. grając w planszówki. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Jestem zadowolony – tłumaczy Othmane Cherrate.

 

Od lektoratów po warszawskie spacery

Szkoła letnia cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i innych osób chcących nauczyć się polszczyzny. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania od początkowego do zaawansowanego. – W tym roku mamy 17 grup. Nowością jest to, że w kursie uczestniczy 55 stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dla nich dodatkowo przygotowaliśmy program nauki języka specjalistycznego koncentrującego się głównie wokół języka politologii, ekonomii i medycyny – wyjaśnia Katarzyna Kołak.

 

– Ten kurs bardzo mi się podoba. Myślę, że jest bardzo efektywny. Najbardziej podoba mi się pisanie esejów na różne tematy – mówi Aliya Appassova z Kazachstanu, jedna ze stypendystek Programu Młodych Naukowców.

 

Lektoraty, podczas których kursanci poznają m.in. gramatykę i leksykę języka polskiego oraz uczą się słuchać i czytać ze zrozumieniem prowadzone są rano. Studenci bardzo dobrze sobie radzą na zajęciach, choć język polski może sprawiać problemy.

 

– Mimo tego, że mój ojczysty język też należy do grupy słowiańskiej, to nauka języka polskiego nie jest łatwa. Słownictwo jest podobne, ale np. ortografia czy gramatyka polska może sprawiać trudności. Dla mnie najtrudniejsze są liczebniki – odmiana dwojga, trojga itp. – opowiada Klementina Ristowska.

 

Po południu odbywają się zajęcia o bardzo szerokiej formule – konwersatoria literackie np. „Warszawa Isaaca Singera”, kulturowo-językowe „Chyba żartujesz!, czyli jaki i kiedy Polacy wyrażają emocje negatywne”; konwersatoria historyczno-politologiczne „Polska w Unii Europejskiej”, warsztaty fonetyczne, kulturowo-fotograficzne, teatralne „Sztuka żywego słowa”, muzyczne, które polegają na słuchaniu i poznawaniu polskiej muzyki, a także na nauce śpiewu; spacery: po kampusie i okolicy Uniwersytetu Warszawskiego oraz śladami Żydów warszawskich.

 

– Od 2 lat proponujemy uczestnikom spacer szklakiem bohaterów „Lalki” – jest to taki wykład w terenie. Najpierw studenci spotykają się z wykładowczynią, która powiada im o książce, a później wędrują i poznają te miejsca, te ślady, które funkcjonują w przestrzeni miejskiej i są łączone z bohaterami literackimi – dodaje Katarzyna Kołak.

 

Zespół z Polonicum organizował też spotkania z ciekawymi gośćmi np. Moniką Witkowską, podróżniczką, himalaistką i dziennikarką, która opowiedziała o faktach i mitach związanych z Mont Everestem, proponował wizyty w warszawskich muzeach czy koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich.

 

Na zakończenie kursu studenci zatańczą poloneza. Odbędzie się to 29 sierpnia o godz. 13.30 w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (ul. Dobra 56/66).

Angielski, hiszpański i rosyjski dla administracji

pon., 2018-08-27 15:19
30 sierpnia oraz 4 i 11 września rozpoczną się zapisy na kursy językowe z angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego dla pracowników administracji organizowane w ramach programu ZIP. Pierwsze zajęcia odbędą się w październiku.

W nowym roku akademickim dla pracowników administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się finansowane z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW 30-godzinne kursy językowe z możliwością kontynuacji nauki. Zajęcia będą odbywać się w godz. 8.30-10.30 lub 13.30-16.30 na kampusie centralnym i kampusie Ochota.

 

Terminy zapisów

 • 30 sierpnia, godz. 12.00 – rosyjski (poziom A1+ oraz B1/B2)
 • 4 września, godz. 12.00 – hiszpańskiego (od podstaw, poziom A1 oraz A1/A2)
 • 11 września, godz. 12.00 – angielski na różnych poziomach (osoby, które chcą zapisać się na poziom B1 lub wyższy, wcześniej powinny zrobić test dostępny na platformie COME i wybrać odpowiedni poziom)

 

Zapisy na kursy odbywają się przez platformę COME. Aby móc się zarejestrować, należy posiadać konto CAS. Pracownicy, którzy nie mają tego konta, powinni zwrócić się o jego założenie do Działu Serwisu Informatycznego. Pracownicy administracji wydziałowej powinni zwrócić się w tej sprawie do pełnomocników ds. USOS na wydziale. Instrukcja logowania na platformie COME (pdf)

 

Pracownicy, którzy chcą wziąć udział w kursach, powinni zapoznać się z regulaminem szkoleń i kursów w programie ZIP (pdf).

 

Więcej informacji

Spakuj spokój – wsparcie online dla osób na wymianie zagranicznej

pon., 2018-08-27 14:14
Dzięki inicjatywie Centrum Pomocy Psychologicznej osoby przebywające na wymianie zagranicznej będą mogły skorzystać z porad za pośrednictwem Skype.

Studia poza granicami kraju wiążą się zarówno z nowymi możliwościami, jak i wyzwaniami. Mogą być czasem nabywania cennych doświadczeń, ale też narażenia na stres. To właśnie z myślą o wszystkich próbujących poradzić sobie z problemami osobach przebywających na wymianie zagranicznej podjęto decyzję o organizacji psychologicznego wsparcia online. Wystarczy mieć konto na Skype. Z propozycją konsultacji za pośrednictwem tego komunikatora wychodzi funkcjonujące na UW CPP.

 

By skorzystać z takiej usługi, należy zgłosić się do centrum, wysyłając e-mail na adres cpp@uw.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać następujące dane:

 

 • imię i nazwisko
 • numer legitymacji studenckiej
 • propozycja terminów rozmowy.

By skontaktować się z umówionym psychologiem, wystarczy wyszukać na Skype login CPP UW.

 

Wsparcie online to nowa oferta CPP, które jest pierwszym punktem pomocy psychologicznej dla studentów i pracowników UW. Ta powołana przy Wydziale Psychologii UW jednostka zajmuje się m.in. diagnozowaniem problemów natury psychicznej, psychoedukacją oraz interwencją kryzysową.

 

 

 

Więcej informacji znajduje się na stronie CPP.

System informatyczny z UW przyspieszy poprawne opisywanie sekwencji genetycznych bakterii

pon., 2018-08-27 09:07
Trzech doktorantów z Uniwersytetu Warszawskiego finalizuje prace nad systemem internetowym, który skróci etap identyfikowania i opisywania funkcji genów bakterii z kilkudziesięciu dni do kilku godzin. Nowe narzędzie ma znacząco skrócić początkowy etap badań w projektach naukowych wykorzystujących analizę DNA bakterii.

Mikołaj Dziurzyński, Przemysław Decewicz i Adrian Górecki to zespół doktorantów z Zakładu Genetyki Bakterii z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący nad systemem internetowym do szybkiego i dokładnego opisywania sekwencji DNA bakterii. Dzięki jego pracy wkrótce uruchomiony zostanie serwis internetowy, z którego będzie mógł skorzystać każdy naukowiec wykorzystujący w swoich badaniach analizy genetyczne bakterii. Główną zaletą systemu ma być dostarczenie wysokiej jakości informacji zwrotnej w zaledwie kilka godzin, czyli wielokrotnie szybciej w porównaniu ze żmudnymi i zajmującymi do kilkudziesięciu dni ręcznymi analizami sekwencji genomowych bakterii.

 

Obecnie niemal wszystkie badania nad szczepionkami, lekami czy enzymami rozpoczynają się od sekwencjonowania DNA bakterii, m.in. w ramach tzw. odwrotnej wakcynologii. Powszechne wykorzystanie w nauce technologii wysokoprzepustowego sekwencjonowania spowodowało, że badacze mają dziś do dyspozycji różnego rodzaju bazy zawierające ogromną liczbę zidentyfikowanych już sekwencji DNA. Nie są jednak w stanie szybko i w sposób wiarygodny przeanalizować dostępnych informacji pod kątem funkcji poszczególnych genów, tym bardziej, że w zawartych w bazach opisach często zdarzają się błędy.

 

– Jak dotąd nie powstały narzędzia automatyczne, które dostarczałyby w pełni wiarygodne wyniki sekwencjonowania w postaci opisanych funkcji genów. Z kolei ich manualna adnotacja [czyli przypisanie im funkcji, przyp. red.] jest bardzo czasochłonna. Na opisanie jednego genomu bakterii trzeba pracować po 8-10 godzin dziennie przez 20 do 30 dni. A trzeba pamiętać, że w tej chwili wielu naukowców analizuje genomy kilkudziesięciu do kilkuset bakterii w ramach jednego projektu. Dzięki wykorzystaniu naszego systemu internetowego potrzebny na to czas można będzie skrócić do zaledwie kilku, maksymalnie kilkunastu godzin. Wstępne wyniki zapytania otrzymamy już w ciągu kilku godzin – mówi mgr Przemysław Decewicz z Wydziału Biologii UW.

 

– W założeniu systemu chcieliśmy połączyć zalety dostępnych metod analizy danych uzyskiwanych w trakcie sekwencjonowania. Zbudowaliśmy półautomatyczny system ekspercki i obudowaliśmy go bardzo intuicyjnym interfejsem, za pomocą którego czas potrzebny na analizy skraca się z kilku tygodni do zaledwie kilku godzin. W rezultacie jesteśmy w stanie zaoferować całemu światu naukowemu niedrogą, bardzo szybką i intuicyjną przestrzeń do wiarygodnego określania funkcji analizowanych sekwencji DNA – dodaje mgr Mikołaj Dziurzyński.

 

Więcej informacji na temat opracowywanego przez doktorantów z Wydziału Biologii systemu znajduje się na stronach internetowych UOTT i Bazy Ofert UW.

Medal Karla Schwarzschilda 2018 dla prof. Andrzeja Udalskiego

czw., 2018-08-23 09:40
Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem prestiżowej nagrody w dziedzinie astronomii i astrofizyki w Niemczech – Medalu Karla Schwarzschilda. Wyróżnienie zostało przyznane naukowcowi za pionierski wkład w rozwój nowej dziedziny badań astrofizycznych „time domain astronomy”, badającej zmienność jasności i innych parametrów obiektów Wszechświata w różnych skalach czasowych.

Medal Karla Schwarzschilda przyznawany jest przez niemieckie Astronomische Gesellschaft od 60 lat. Otrzymują go wybitni astronomowie z całego świata. W tym roku towarzystwo postanowiło nagrodzić prof. Andrzeja Udalskiego za jego wkład w nową dziedzinę badań „time domain astronomy”.

 

– Andrzej Udalski istotnie wzbogacił prawie wszystkie obszary astronomii. Od ponad 25 lat prowadzi projekt OGLE, będący od momentu powstania jednym z największych przeglądów zmienności nieba i laboratorium pionierskich badań w dziedzinie „time domain astronomy” – mówi profesor Joachim Wambsganss, prezes Niemieckiego Towarzystwa Astronomicznego. – Jego odkrycia obejmują szeroki zakres zagadnień, od planet pozasłonecznych z efektem mikrosoczewkowania grawitacyjnego i metody tranzytów poprzez badania gwiazd zmiennych różnych typów, uzyskanie istotnych nowych informacji na temat struktury Drogi Mlecznej i galaktyk z Grupy Lokalnej oraz kwazarów – dodaje.

 

Prace profesora Udalskiego i zespołu OGLE mają wpływ na wiele dziedzin współczesnej astrofizyki. Laureat Medalu Karla Schwarzschilda nie tylko kierował obserwacjami oraz analizą i interpretacją danych, ale także projektował system obserwacji projektu OGLE i budował szerokokątne kamery dla poszczególnych jego faz. Obecnie projekt OGLE wykorzystuje kamerę mozaikową CCD złożoną z 32 detektorów. Jest to jeden z największych tego typu instrumentów naukowych na świecie. Praca prof. Udalskiego obejmuje również analizę danych w czasie rzeczywistym w połączeniu z systemem wczesnego ostrzegania, co umożliwia innym obserwatorom z całego świata na szybkie reagowanie na niespodziewane zdarzenia astronomiczne.

 

Profesor Andrzej Udalski jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2012 roku również członkiem zagranicznym amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Otrzymał w trakcie swej pracy naukowej wiele prestiżowych nagród naukowych, m.in. nagrodę Tycho Brahe 2018 przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Astronomiczne (EAS) oraz nagrodę Dan David Prize 2017, Fundacji Dana Davida i Uniwersytetu w Tel Awiwie. W 2002 r. otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej, a w 2009 roku prestiżowy grant ERC-IDEAS Europejskiej Rady ds. Badań

Naukowych dla doświadczonych naukowców.

 

Informacja o przyznaniu medalu została ogłoszona podczas zebrania Niemieckiego Towarzystwa Astronomicznego na trwającym obecnie Kongresie Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Wiedniu.

 

Wręczenie Medalu połączone z wykładem laureata nastąpi w przyszłym roku podczas zjazdu astronomów niemieckich w Stuttgarcie.

 

Strony

Samorząd Studentów Wydziału Prawa 
i Administracji UW  
Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa

© 2015 Samorząd Studentów WPiA UW. Wszelkie prawa zastrzeżone.